SKIFTER FRA BAMBLE.

PROBATE RECORDS FROM BAMBLE.
SKIFTER BAMBLE Avskriften en foretatt av Kersti Sorter. Avsluttet 28/2-96. Med forbehold om feil.
FORORD Dette er en avskrift av skiftekort fra Bamble skifteprotokoll i tidsrommet fra ca. 1695 til ca. 1790. Her har jeg bare tatt med skifter etter folk fra Bamble. Skiftene er skrevet inn etter gårder og under disse, etter skifte-dato. De eldste først. Til de skiftene der jeg har egne kommentarer, har jeg satt disse i (paranteser). Jeg har tatt meg den frihet å kommentere mine aner i håp om kontakt med fjerne og nære slektninger. Jeg har også kopiert de skiftene jeg fant ang. Bamble i Skien skifteprotokoller nr. 1 og 2 i tidsrommene 1666-1686 og 1692-1696. Og fra Bamble skifteprotokoll nr. 1 i tidsrommet 1665 - 1686. Disse har Jan Christensen skrevet av. FRA SKIEN SKIFTEPROTOKOLL NR. 1 1666 - 1686 Avskrift av Jan Christensen. Folioside: 142a1671 - 2 september sal. Peder Rasmussøn Hellestuedt "forrige foged i Bamble" Enke: Inger Isachsdatter Barn: Rasmus, Niels Johanne "alle umyndige" 156a1668 - 8 juni sal. Dirichen sal. Peder Hanssøns (forrige sorenskriver i Bamble) Sluttet 1670 - 24 jan. Arvinger:Cornelis Rollefsøn Zander (Byskriver i Helsingborg) Rollefsøn Zander (død) ( fordums borger och ........sammen i Scheen) Barn: Detlef, Søfren (umyndige) Formynder: Hendrich Latzerisøn g.m. Maren Pedersøn (datter av Peder Hanssøn) FRA SKIEN SKIFTEPROTOKOLL NR. 2 1692 - 1696 Avskrift av Jan Christensen. Folioside: 155b1694 - 11 julisal. Inger Isachsdatter paa Hellestvet i Bamble Enkem.: "Erlig høyachtbahr og vel fornemme Mand Sr. Christian Schurman fornemme Borger og handels- mand til Scheen" Arvinger:Monsr. Rasmus Pedersen Kongl. Ma: Forrige Fouget udj Bamble Schipper Niels Pedersen Boende paa Ravenæs og Borger til Scheen Johanne Pedersdatter Sr. Madtz Hansens Kieriste udj Kragerøe "som den salige Qvinde auflet med hendis forige Mand Sal. Peder Rasmussen" "Sampt Inger Christiansdatter Sr. Olle Laursens kieriste boende udj Laurvigen." FRA BAMBLE SKIFTEPROTOKOLL NR. 1 1665 - 1686 Avskrift av Jan Christensen. Folioside: 11b-12a Bamble Avg. Aase Nielsdatter Rong Rogn Enkem.: Søffren Torstensen Nedre Rong 1666-9/4 Barn: Niels, Søffren 12a-12b Bamble Avg. Lauridz Bartolomeisen Herum Herum Avg. kone Allise Wiehnigsdaater (?) 1666-10/4 Barn: Bartolomeis, Mete, Aase, Anne, Margrete 12b-13a Bamble Avg. Anne Helgesdatter Grøtevik Enkem.: Olle Erichsen Grødeuig 1666-12/4 13a-14a Bamble Avg. Anders Tordsen Søndre Rong Søndre Rogn Enke: Mary Torstensdatter 1666-9/4 Barn: Søffren g.m. Mary Larsdatter Barn: Tord, Ingeri Torsten g.m. Anne Andersdatter Christen Rauffuenes g.m. Ingebor Andersdatter 15a-15a Bamble Avg. Søffren Andersen Rong Rogn Enke: Mari Larsdatter 1666-16/4 Barn: Tord, Ingeri 15a-15b Bamble Avg. Jenns (Joen) Reyersen Enke: Ellen Joensdatter 1666-17/4 Barn: Reyer, Joen, Laurids 17b-18b Bamble Avg. Aasmund Torsen Biercheset Bjerkeset Enke: Bergit Ingebretsdatter 1666-18/4 Barn: Boel g.m. Tord Torsteinsen Borild FRA BAMBLE SKIFTEPROTOKOLL 1695 - 1792 Avskrift av Kersti Sorter. 1698 13/4 Jacob Sørensen + e. Ingebor Clausd. Protokoll 2 s. 85b Asdal nedre Barn: 1. Ingebor Jacobsd. 2. Guro Jacobsd. Brt. 47 - 1 - 18 Gjeld 93 - 2 - 8 1748 7/5 Peder Rasmussen + Protokoll 5 fol. 161b Asdal øvre søn av Rasmus Giertsen Asdal se: Gjerstad i Bamble 1770 5/7 Gunder Jacobsen + g. Karen Nielsdtr. Protokoll 7 fol. 98b Asdal Pladsen "Asdalstranden" Barn: 1. Hans Jacobsen, 20 år 2. en datter 16 år Brt. 161 - 3 - 17 Boets utg. 164 - 3 -3 Boet fallitt på 2 - 3 - 10 1771 9/4 Maren Nielsdtr + g. Giert Christensen Protokoll 7 fol. 16b Asdal nedre Barn: 1. Christen Giertsen, 33 år 2. Niels Giertsen, 25 år 3. Inger Giertsdtr., g. Johan Hermansen 4. Karen Giertsdtr., g. Ole Andersen Linnastranda 5. Evet Giertsdtr., 22 år 6. Elen Margareta Giertsdtr., 17 år Brt. 500 rdr. Net. 195 rdr Heri medregnet: Jordegodset i Nedre Asdal taxt for 500 rdr. 1774 14/10 75 4/7 Giert Christensen + g. Maren Nielsdtr. + Protokoll 9 fol. 156b Asdal nedre Barn: 1. Christen Giertsen, myndig 2. Niels Giertsen, myndig 3. Inger Giertsdtr.,g. Johan Hermansen 4. Karen Giertsdtr., g. Ole Andersen Linnastranda 5. Øvet Giertsdtr., 25 år Brt. 326 - 2 - 4 Net. 99 - 2 - 7 Heri medregnet jord: i Asdahl 7 127/240 skind for 150 rdr. (Ole Andersen (1736-1810) var sønn av Anders Olsen (1715-1795) Linna og Gunnild Kjeldsdtr. (1705-1750). Ole og Kari (1745-1814) er tipp- tipp-tipp-tipp-oldeforeldre til Øystein Sorter i Langesund) 1774 7/12 Inger Giertsdtr. + g. Johan Hermansen Protokoll 9 fol. 366b Asdal "Asdalstranden" Barn: 1. Marthe Johansdtr., 8 år 2. Helje Johansdtr., 7 år 3. Marie Johansdtr., 2 ½ år Brt. 61 - 3 - 16 Net. 19 - 0 - 18 1778 23/10 79 22/10Gunnild Erichsdtr + g.1. Hans Pedersen Findal + Asdal øvre g.2. Mads Gundersen Protokoll 10a fol. 88 Barn: 1. Lensmann Peder Hansen Findahl 2. Isach Hansen 3. Hans Madsen 4. Ole Madsen 5. Jacob Madsen, 20 år 6. Ovet Madsdtr. g. A. Aasoldsen Rugtvet 7. Marthe Madsdtr. 14 år Brt. 1433 - 1 - 19 Net. 915 - 1 - 12 Heri medregnet jord: i Asdal for 800 rdr. 1782 5/10 Jon Jacobsen + Protokoll 10b fol 472b Asdal Arvinger: Halvbroderen: Mads Gundersen Fuldbroderen: Gunder Jacobsen + a. Anne Gundersdatter Fuldsøsteren: Sara Jacobsdtr. + a. Jacob Sørensen, myndig b. Christopher Sørensen, myndig Brt. 37 - 2 - 4 Brt. 36 - 1 - 19 Net. 11 - 0 - 9 1786 27/6 Johann Hermandsen + v.g.m. Inger Gjertsdatter + 1774 7/12 Asdal nedre pl. Brentetangen Protokoll 11 fol. 124b Barn: 1. Marthe Johansdtr., 19 år 2. Helge Johansdtr., 18 år 3. Marie Johansdtr., 14 år Morbror: Christen Gjertsen her Morbror: Nils Gjertsen her Farbror: Ole Andersen Linnastranda (gift med morens søster) Gods: Skjøte 1785 30/9 på denne plass til Nils Gjertsen. Overdratt samme til nå avdøde - mot føderåd Brutto: 76 - 1 - 23 Netto: 7 - 2 - 15 1791 1/10 Gunder Taraldsen + g. Mari Gundersdtr. Protokoll 11 fol. 588b Asdal pl. "Asdalstranden" Her er "bare enkens klær" 1784 Just Christensen Møller + g. Margrethe Simonsdtr. Asvald Protokoll 10b fol. 653 Barn: 1. Jan Justsen, 16 år Brt. 67 - 2 - 14 Boets utg det samme. 1741 6/9 Kiersten Nielsdtr. + e.m. Hans Christensen Protokoll 4 s. 101b Bagerovnen Barn: 1. Niels Hansen, 9 år 2. Christen Hansen, 7 år 3. Peder Hansen, 2 år 4. Malene Hansdtr, 13 år 5. Johanne Madsdtr, ugift, avlet utenfor ekteskap Brt. 33 - 2 - 5 Nt. 9 - 2 - 9 1773 10/1 Inger Cathrine Jacobsdtr. + g. Niels Eriksen Protokoll 7 fol. 110 Bakke, "Bache" Barn: 1. Anne Nielsdtr., 5 år Brt. 146 - 1 - 20 Net. 8 - 2 - 22 Heri medregnet jord: i Bache ½ hud for 40 rdr. 1703 16/10 Peder Olsen + e. Helge Amundsd. Protokoll 2 s. 225b Bamle Barn: 1. Amund Pedersen 2. Michel Pedersen 3. Marte Pedersd. Enkens bror var Christopher Nanset Brt. 110 - 2 - 0 Nt. 110 - 2 - 0 Jordegods: Bamle 4 ½ hud m.b. Kjøpebrev 1699 21/2 Havraaker 8 skinn m.b. Bjørkeset 2/3 skinn 1741 16/5 Lars Simonsen + e. Jøran Jonsd. Protokoll 4 s. 45b Bamle Barn: 1. Halvor Larsen 15 år 2. Simon Larsen 12 år 3. Mari Larsdtr. 20 år 4. Kirstine Larsdtr. 18 år 5. Karen Larsdtr. 9 år Enkens slekt. Far: Joen Larsen + Brt. 1056 - 1 - 4 Nt. 1032 - 1 - 4 Hvori medregnet jordegods: ¼ part av grd. Bamle. Skyld 2 ¼ hud. Takst 450 rdr. Skjøte 21/2 1699, enkens arv etter hennes far. Torsdal. Skyld 2 hud. Takst 300 rd. Skjøte 13/1 tgl. 23/3 1730 1752 28/6 Kirstine Larsdtr + e.m. Niels Evensen Protokoll 4 s. 410b Bamle Barn: 1. Karen Nielsdtr. Brt. 178 - 0 - 2 Nt. 152 - 3 - 10 Jordegods: gårdsparter i Bamle, Holt og Thorsdal, Takst 142 - 0 - 16 1752 28/6 Halvor Larsen + Protokoll 4 s. 411b Bamle Avdødes mor: Jøran Jonsdtr, enke etter Lars Simonsen Avdødes søskende: 1. Simon Larsen, 23 år 2. Maren Larsdtr. g.m. Anders Christensen Rogn 3. Kierstine Larsdtr. v.g.m. Niels Evensen +, 1 barn Brt. 157 - 0 - 6 Nt. 144 - 2 - 6 Jordegods i Bamle 3 6/7 sk. m.b. og andel i kvern. Takst 64 - 1 - 4 og i Torsdal 3 3/7 sk. takst 42 - 3 -10 1774 13/10 Simon Larsen +g. Anne Zachariasdtr. Protokoll 9 fol. 40b Bamle Barn: 1. Lars Simonsen, 20 år 2. Jon Simonsen, 17 år 3. Zacharias Simonsen, 5 år 4. Kirstine Simonsdtr., 21 år 5. Karen Simonsdtr., 13 år 6. Anne Margrethe Simonsdtr., 8 år Brt. 1976 - 0 - 12 Net. 1932 - 2 - 4 Heri medregnet jord: 1. i Bamble med Bøyle-sag og Qvernbrug for 550 rdr. 2. i Thorsdal 2 huder med Bøxel og Herlighed for 400 rdr. 1785 5/3 Marthe Ellingsdtr. + g. Nils Evensen + Protokoll 11 fol 11b Bamle Har umyndige arvinger "som skal opholde sig i Langesund og i Bamle og i Sannikedal" Avdødes steddatter i København. Hun er arveberettiget. En datter nevnt: mad. Halvorsen. Ellers ingen opplysninger. Et confirmert testament "Et gjestgiversted" Endel spesifisert løsøre Forseglede lister m.m. 1790 26/2 Marthe Arnoldsdtr. + g. Knud Torgiersen Protokoll 11 fol. 495b Bamle, pl. Kaasa Barn: 1. Hans Knudsen, 5 år 2. Arnold Knudsen, 2 år Gods: Pl. Kaasa under Bamble gård 80 rd. Inntekt: 112 - 1 - 2 Utgift: 149 - 0 - 20 1790 26/2 Aase Maria Isachsd. + g. Amund Larsen Protokoll 11 fol. 523 Bamle, pl Kiil Barn: Ingen navn oppgitt Brutto: 3 - 2 - 0 som går med til gjeld 1700 11/8 Inger Rolfsd. + e.m. Ole Giertsen Protokoll 2 s. 174a Berg Barn: 1. Ingebor Olsd, umyndig Barnets bestemor var Bodil Bircheset. Brt. 54 - 2 - 16 Nt. 42 - 0 - 16 1747 7/2 Ingebor Sørensdtr. + g. Arnold Erichsen Protokoll 5 fol. 22b Berg Barn: 1. Christen Arnoldsen, 15 år 2. Hans Arnoldsen, 9 år 3. Truls Arnoldsen, 7 år 4. Bartholomeus Arnoldsen, 4 år 5. Lars Arnoldsen, 1 ½ år 6. Kierstine Arnoldsdtr., 12 år Brt. 36 - 0 - 16 Net. 12 - 3 - 13 1765 1/9 Arnold Erichsen Berg + g. 1. Ingeborg Sørensd. + Protokoll 6b fo. 544 Berg g. 2. Berthe Thorsdtr Barn: 1. Christen Arnoldsen, 33 år 2. Hans Arnoldsen, + (etterl. Datter) a. Ingeborg Hansdtr, 2 år 3. Truls Arnoldsen, 26 år 4. Bartholomeus Arnoldsen, 23 år 5. Lars Arnoldsen, 21 år 6. Kistie Arnoldsdtr., 30 år, ugilft 7. Marthe Arnoldsdtr., 10 år 8. Ingeborg Arnoldsdtr., 8 år 9. Marie Arnoldsdtr., 5 år 10. Ragnild Arnoldsdtr., 3 år 11. Anne Arnoldsdtr., 1 md. Brt. 600 - 2 - 10 Net. 103 - 0 - 7 Dessuten jord: i Berg 1 hud med B. og Herlighed over 2 ¼ hud med påstående husbygninger for 450 rdr. (Truls Arnoldsen (1739-1796 død i Brevik) gift 1770 med Anne Finboesdtr. fra Strand i Sannidal.) 1789 16/8 Nils Olsen + g. Anne Halvorsdtr. Protokoll 11 fol. 386b Bjørkeset, pl Tinderholt Barn: 1. Ole Nilsen, 8 år 2. Halvor Nilsen, 5 år 3. Knud Nilsen, 4 år Farbror: Nils Olsen Svindland Farbror: Torbjørn Olsen Skougen Bl.gjeld: "den avdødes far Halvor Larsen 120 rdl Brutto: 370 - 3 - 20 Gjeld: 470 - 3 - 21 Gods: 1 hud m.b. i Tinnerholt i Bamle. Takst 300 rdl. Adk. skjøte 1780 1/9 1790 15/3 Amund Anstensen + g. Anne Nilsdtr. Protokoll 11 fol. 495 Bjerkeseth, Bjerkeseth-eie Barn: 1. Christen Amundsen, 7 år 2. Jacob Amundsen, 6 år 3. Ansteen Amundsen, 4 år 4. Nils Amundsen, 1 år Brutto: 25 - 3 - 3 Netto: 3 - 2 - 11 1700 15/6 Gunild Torisdtr. + e.m. Kield Nielsen Protokoll 2 s. 163b Bleikelien Barn: 1. Niels Kieldsen 2. Apelone Kieldsdtr. Brt. 58 - 1 - 10 Nt. 42 - 1 - 10 1747 25/9 Jacob Andersen + g. Guri Halvorsdtr. Protokoll 5 fol. 99 Bleiklien, "Blegelie" Barn: 1. Anders Jacobsen, myndig 2. Halvor Jacobsen, 15 år 3. Jon Jacobsen, 12 år 4. Johannes Jacobsen, 6 år 5. Anne Jacobsdtr., 20 år 6. Alles Jacobsdtr., 18 år 7. Maren Jacobsdtr., 3 år Brt. 53 - 3 - 19 Net. ? 1788 2/1 Else Maria Jonsdtr. + g. Jacob Andersen Protokoll 11 fol 307b Bleiklien Barn: 1. Hans Jacobsen, 6 år 2. Jon Jacobsen, 1 år 3. Helje Maria Jacobsdtr., 4 år Enken Gullene Sørensdtr er betinget "opphold" her Brutto: 1627 - 1 - 0 Netto: 967 - 1 - 0 Gods: 1 ½ hud m.b. i B. Skjøte 1780 16/5. Takst 700 rdl. I Rørholt søndre: 9 ½ setting. Skjøte 1785 29/12 tgl. 1786 27/6: 700 rdl. 1744 29/7 Boedel Halvorsdtr. + e.m. Lars Andersen Vallenberg Brekka, pl. Tinderholt Protokoll 4 s. 345 Avdødes arvinger: Broren Jacob Halvorsen +, 1 barn Broren Johannes Halvorsen +, 8 barn Halvbroren Anders Halvorsen, 16 år Søsteren Else Halvorsdtr. +, 3 barn Søsteren Live Halvorsdtr. +, 3 barn Brt. 127 - 3 - 16 Nt. 30 - 3 - 16 Jordegodt i Utgården 4 2/21 skind og hus. Takst 60 rdr. og pl. Tinderholt, takst 40 rdr. 1727 26/5, 29 3/2 Maren Christensdtr. Buttelers Protokoll 3a s. 145a Brekken Bortrømt også side 147b Brt. 7 - 3 - 2 Gjeld 17 - 2 - 20 1727 26/5, 29 3/3 Kisti Døhls, bortrømt Protokoll 3a s. 145b Brekken g.m.Erick Henningsen Døhl + sk. 1724 17/12 Barn: 1. Henning Ericksen, utenlands 2. Anne Ericksdtr. umyndig 3. Maren Ericksdtr., umyndig Brt. 112 - 0 - 2 Gjeld 131 - 3 - 1 1733 27/7 Rasmus Olsen + Protokoll 3b s. 125a Brekken Druknet 22/7 1733. Han var snekker. Avdøde var født i Christiania hvor han vistnok hadde slektninger, men disse navngis ikke. Brt. 39 - 2 - 5 Gjeld 50 - 2 - 10 1782 26/10 Eiven Hansen + g. Mette Thorsdtr. Høen Protokoll 10b fol. 442 Brekken, pl Brache Barn: 1. Hans Jacob Eivensen, 9 år 2. Berthe Kirstine Eivensdtr., 4 år Brt. 1225 - 0 - 6 Net. 1186 - 3 - 4 Heri medregnet: Stuebygningen m.m. for 700 rdr. 1785 4/6 Berthe Christine Evensdtr + Protokoll 11 fol. 31b Brekken Arvinger: Mor: Madame Mette Thorsdtr. g.m. gjestgiver i Langesund Peder Ulstrup Bror: Hans Jacob Evensen, 12 år Avdødes farbror: Michel Hansen, Brekke Brutto: 195 - 3 - 8 Netto: 173 - 3 - 8 1790 17/2 Helge Amundsdtr. + g. Anthoni Jacobsen Protokoll 11 fol. 447 Brekken Søskend: Fullbror: Halvor Andersen Stokke + , 2 barn Søster: Anne Amundsdtr. +, 2 barn Søster: Ingeborg Amundsdtr. enke etter Goute Udgården Brutto: 63 - 2 - 12 Netto: 38 - 0 - 6 1695 24/1 Susanna Søfrensdtr. + e.m. Lars Arentsen Protokoll 2 s.13a Brevik Barn: 1. Ole Larsen 2. Johannes Larsen 3. Marte Larsdtr. Avdødes bror var Knud Søfrensen Brt. 35 - 0 - 14 Nt. 26 - 3 - 22 1695 2/4 Efven Hansen + e. Børte Stofsdtr. Protokoll 2 s. 18a Brevik østre g.m. Ole Svendsen Barn: 1. Hans Efvensen 2. Niels Efvensen + a. Efven Nielsen b. Clara Nielsdtr. 3. Toere Efvensdtr g.m. Niels Michelsen Eysse Jordegods: Brevik østre 4 hud 8 skinn m.b. over 8 hud 1695 17/5 Ole Christensen + Protokoll 2 s. 23b Brevik Jacob Christensen + brødre Avdødes arvinger: Bror: Mads Christensen Brevik + sk. 1690 25/1 bodde i København e. g.m. Jacob Andersen Dølve, København baadsmann, aarstiener Barn: a. Anne Madsdtr. b. Ingeborg Madsdtr. Brt. 68 - 3 - 12 Nt. 61 - 2 - 8 1730 13/12 Ole Madsen + e. Mari Pedersd. Protokoll 3b s. 15b Brevik østre Barn: 1. Jon Olsen, 28 år, boende i Sønneløf sogn i Nedenes len 2. Inger Olsd, g.m. Daniel Tallacksen 3. Joanne Olsd., 23 år 4. Anne Olsd., 18 år 5. Rønnaug Olsd., 14 år Brt. 123 - 3 - 5 Gjeld 133 - 1 - 14 Hvori medregnet jordegods: Brevik østre 3 hud m.b. over 4 hud. Takst 80 rdr. Skjøte 30/3 tgl. 11/7 1722 1762 3/7 Ole Aaselsen + g. Ingebor Olsdtr. Protokoll 6a fol. 262b Brevig østre Barn: 1. Aasel Olsdtr., 5 år 2. Marthe Olsdtr., 1 ½ år Brt. 120 - 3 - 14 Boets utg. 129 - 2 - 6 1771 2/3, 13/5Inger Thorsdtr. + g. Kittil Jensen Protokoll 7 fol 22b Brevik vestre Barn: 1. Jens Kittilsen, 15 år 2. Thor Kittilsen, 13 år 3. Niels Kittilsen, 6 år 4. Inger Kittilsdtr., 11 år Brt. 62 - 2 - 16 Boets utg. 99 - 0 - 7 Boet fallitt på 36 - 1 - 15 (Deres datter Inger Kittilsdtr. (1760-1808) ble i 1795 gift med Niels Olsen Svindland.) 1783 11/3 Niels Kieldsen + g. Mari Aasoldsdtr. Protokoll 10b fol. 484 Brevig østre Barn: 1. Aasold Nielsen, 23 år 2. Kield Nielsen, 20 år 3. Ole Nielsen, 16 år 4. Jørgen Nielsen, 13 år 5. Niels Nielsen, 11 år 6. Kirstie Nielsdtr., 9 ½ år Brt. 223 - 1 - 20 Net. 130 - 3 - 4 Heri medregnet jord: i østre Brevig 12 hud med Bøxel og Herlighet for 175 rdr. 1786 10/11, 87 26/4 Nils Gundersen + g. Anne Christensdtr. Protokoll 11 fol. 156 Brevik østre, pl. Svendsvigen Barn: 1. Christen Nilsen, 23 år 2. Mari Nilsdtr., 19 år 3. Marthe Margrethe Nilsdtr., 12 år Brutto: 223 - 1 - 2 Netto: 128 - 0 - 3 Gods: Skjøte 1765 29/1 på 3 skind - med huse. Takst 170 rdr. 1781 28/9 Marie Andersdtr. + g. Amund Larsen Protokoll 10a fol. 315b Busterød Barn: 1. Anders Amundsen, 24 år 2. Nils Amundsen, 13 år 3. Anne Maria Amundsdtr., 20 år Brt. 34 - 2 - 21 Net. 28 - 1 - 21 1733 26/1 Peer Olsen + e. Inger Peersdtr. Protokoll 3b s.35a Dal, Ytterdal under Inderdal Barn: 1. Kirsten Peersdtr. g.m. Lars Gunleksen Busterud 2. Thori Peersdtr. g.m. Lars Tommesen Ytterdal 3. Inger Peersdtr., 19 år Brt. 112 - 2 - 22 Nt: 24 - 1 - 16 1789 20/11 Barbra Jensdtr + g. Ole Evensen Protokoll 11 fol. 428b Dal Barn: 1. Jens Olsen, 7 år 2. Even Olsen, 5 år 3. Marthe Olsdtr, 15 år 4. Guri Olsdtr., 11 år 5. Anne Olsdtr., 9 år Morbror: Ole Tydal i Gjerstad s. Farbror: Bjørn Evensen Høiland i Gjerstad s. Farbror: Hans Evensen Høiland Brutto: 69 - 0 - 22 Netto: 15 - 1 - 6 Gods: Intet eiende. Dal: benefisert gods 1743 27/2 Anders Sørensen + e. Marthe Andersdtr. Protokoll 4 s. 293 Dørdal Barn: 1. Anders Andersen, 13 år 2. Anne Andersdtr., 17 år 3. Mari Andersdtr., 10 år 4. Karen Andersdtr., 9 år 5. Berthe Andersdtr., 7 år Barnas farbror: Peder Sørensen Gumø Brt. 48 - 0 - 0 Gjeld: 109 - 3 - 0 1779 3/2 Nils Findboesen + Protokoll 10a fol. 51b Dørdal, "Dørredahl" Barn: 1. Peder Nilsen, 1 år 2. Anne Nilsdtr., 18 år 3. Marthe Nilsdtr., 13 år 4. Berthe Nilsdtr., 9 år Brt. 708 - 3 - 22 Net. 121 - 2 - 10 Heri medregnet jord: i Dørredahl for 570 rdr. 1783 10/3 Nils Taraldsen + g. Aaste Torgiusdtr. Protokoll 10b fol. 533 Dørdal, Dørredahl Barn: 1. Tarald Nilsen, myndig 2. Torgius Nilsen, 22 år 3. Ole Nilsen, 15 år 4. Ragnild Nilsdtr., 29 år 5. Marthe Nilsdtr., 22 år Brt. 869 - 0 - 0 Net. 647 - 0 - 0 Heri medregnet jord: i Dørredahl 1 hud og 9 skinn med overbixel 3 skind for 750 rdr. 1789 2/3, 3/12 Simon Johannessen + g. Kari Olsdtr. Protokoll 11 fol. 435b Dørdal, "Dørredahl" pl. Sæteret Søskend: 1. Maren Johannesdtr. Søsterbarn: a. Johannes Olsen myndig Kiil b. Inger Olsdtr. c. Anne Olsdtr. d. Berthe Olsdtr. Gierstad sogn Enkens bror: Amund Olsen Brutto: 352 - 9 - 8 Netto: 12 - 3 - 14 Gods: Pl. Dørredals-Sæteren u. D.: 3 skind: 250 rdr. Skjøte 1779 25/1 1789 14/8 Aaste Torgiusdtr. +v.g.m. Nils Taraldsen + sk. 1783 Protokoll 11 fol. 385b Dørdal Barn: 1. Ole Nilsen, 21 år 2. Torgius Nilsen, myndig 3. Tarald Nilsen, myndig 4. Ragnild Nilsdtr., 35 år 5. Marthe Nilsdtr., 33 år Brutto: 327 - 2 - 21 Netto: 304 - 3 - 9 Gods: 8 skind m.b. 285 - 1 - 21. Adt. skifte 1783 10/3 1747 20/1 Maren Arnoldsen + g. Erich Erichsen Protokoll 5 fol. 6 Eik Barn: 1. Erich Erichsen, 2 år Brt. 697 - 2 - 1 Net. 559 - 0 - 13 Heri medregnet: Gd. "Eeg" for 350 rdr. 1749 29/1 Ingeborg Hansdtr. + e.m. Jens Isachsen Protokoll 4 s. 400b Eik Barn: 1. Kirsten Jensdtr., 5 år 2. Anne Jensdtr., 3 år 3. Margrethe Jensdtr., 1 år Brt. 254 - 0 - 10 Nt. 237 - 1 - 10 Jordegods i Eik ½ hud, takst 50 rd. og i Giømle i Bamle 1 hud, takst 120 rd. 1751 3/9 Jens Jensen + e. Helvig Olsdtr. Protokoll 4 s. 469 Eik Barn i avdødes 1. ekteskap med Ingeborg Hansdtr: 1. Kirsten Jensdtr., 7 år 2. Anne Jensdtr., 5 år 3. Margrethe Jensdtr., 3 år Barn i avd. ekte m. enken: 4. Jens Jensen, 3 mnd. Brt. 265 - 0 - 8 Nt. 129 - 2 - 12 Jordegods i Eik 3 skind m.b. iflg. skiftebrev 1749 29/1 25 rd. i Giømle 6 sk. m.b. 60 rd. 1773 2/7 Niels Hansen + g. Sophie Thorsdtr. Protokoll 7 fol. 140 Eik, pl. Rønningen Barn: 1. Hans Nielsen, 13 år 2. Tor Nielsen, 10 år 3. Kari Nielsdtr., 22 år 4. Inger Nielsdtr., 18 år Brt. 41 - 0 - 6 Net. 0 1778 13/11, 14/11 Liutenant Jens Evensen Kraft + Protokoll 10a fol. 181b Eik, "Eeg" g. Anne Maria f. Moss Barn: 1. Christian Kraft, 16 år 2. mad: Malene Andrea Kraft, g. Nils Simonsen i Risør 3. Lovisa Kraft, g Nils Boesen Møller i Kragerø 4. Susanne Kraft, 21 år 5. Christina Kraft, 18 år Brt. 308 - 3 - 7 Boets utg: 4437 - 2 - 17 Gjælden overstiger formuen med 4128 - 3 - 10 1781 29/8 Erich Erichsen + Protokoll 10a fol. 338 Eeg søn av Erich Erichsen Eeg + Moderen: Christine Brynildsen, født Stodes Søsteren: Maren Erichsdtr., 8 ½ år Brt. 38 - 0 - 0 Net. 36 - 2 - 0 1785 11/7 Anne Marie von Kraft, f. Moss + Protokoll 11 fol. 53 Eik fru oberstløitnantinne Barn: 1. Christian Waldemar Kraft, 19 år 2. Andrea Magdalena Kraft g.m. Nils Simonsen Kragerø - eller Risør 3. Lovisa Christine Kraft g.m. Nils Boesen Møller i Kragerø 4. Susanna Kraft g.m. hans velærværdighet hr. Lund i Kragerø 5. Christense Kraft - ugift 6. Christiana Maria Kraft - ugift Bl. inntekt: avdødes pensjon fra årets begynnelse til 7/6 s.a. 17 ½ rdl. Inntekt: 420 - 1 - 0 Utgifter: 759 - 1 - 7 1788 7/2,26/2, 89 11/11 Nilsmund Aagesen + ungkar Protokoll 11 fol. 422b Eik Mor:Anne Nilsmundsdtr. g.m. Jørgen Knudsen Bø Tørredal Bror: Lars Aachesen Rørholt Søster:Mette Christine Johannesdtr., 9 år Form. hennes far: Johannes Larsen Brutto: 1179 - 0 - 18 Netto: 764 - 0 - 2 Gods: 2 huder, 2 skinn i Aas Eidanger: 400 rdl. 1789 27/7, 90 20/2 Jens Larsen + og h. Marthe Eliasdtr. + Protokoll 11 fol. 508b Eik, pl Rødningen Barn: 1. Anne Maria Jensdtr., 16 år Ved auksjon: 21 - 2 - 0 Netto: 4 - 2 - 20 1750 29/7 Kari Tollefsdtr. + e.m. Even Nielsen Protokoll 4 s. 403b Ese nedre Barn: 1. Niels Evensen, myndig 2. Amund Evensen, myndig 3. Hans Evensen, 23 år 4. Tollef Evensen, 14 år 5. Abraham Evensen, 11 år 6. Anne Evensdtr., ugift 7. Tore Evensdtr., ugift 8. Marie Evensdtr., ugift Brt. 207 rd. Nt. 40 rd. Jordegods i Ese, 1 hud m.b. over 2 huder, takst 120 rd. Og i Vinje 4 ½ sk. m.b., takst 40 rd 1778 28/2 Pigen Anne Evensdtr. + Protokoll 9 fol. 605 Ese, "Esse" Søskende: 1. Hans Evensen Vinie, myndig 2. Amund Evensen Esse, myndig 3. navn mangler, g. Anders Sørensen Kleph? 4. navn mangler +, g. Even Jensen a. Jens Evensen, 9 år b. Karen Evensdtr, 7 år Brt. 50 - 3 - 4 Net. 40 - 2 - 4 1780 4/11 Amund Evensen + g. Marthe Taraldsdtr. Protokoll 10a fol. 205b Ese, "Nedre Esse" Barn: 1. Ole Amundsen, 27 år 2. Abraham Amundsen, 22 år 3. Even Amundsen 4. Karen Amundsdtr., g. Lars Erichsen 5. Anne Amundsdtr., g. Jacob Larsen Brt. 283 - 1 - 20 Net. 222 - 3 - 20 Heri medregnet jord: i "nedre Esse" for 200 rdr. 1783 8/10 ungkarl Ole Amundsen + Protokoll 10b fol. 554 Ese, "Nedre Esse" Moderen: 1. Marthe Taraldsdtr. avdødes søskende: 2. Abraham Amundsen, 24 år 3. Even Amundsen, 18 år 4. Karen Amundsdtr., g. Lars Erichsen Langøe 5. Anne Amundsdtr., g. Jacob Larsen Langøe Brt. 75 - 0 - 12 Net. 54 - 0 - 12 Heri medregnet jord: i Nedre Esse 1 ½ skind for 23 rdr. 1783 8/10 Anne Michelsdtr. + g. Christen Erichsen Protokoll 10b fol. 553 Ese Barn: 1. Erich Christensen, myndig 2. Nils Christensen, myndig 3. Anne Maria Christensdtr., ugift Brt. 450 - 0 - 22 Net. 315 - 0 - 22 Heri medregnet jord: i Ese 1 hud med Bøxel for 400 rdr. 1786 24/5 Christen Erichsen + v. g.m. Anne Michelsdtr. + sk. 1783 Esse øvre Protokoll 11 fol. 124 Barn: 1. Erich Christensen, m., Setteret ved Brevik, Eidanger 2. Nils Christensen, på Stokke i Bamble 3. Maria Christensdtr. 24 år Brutto: 105 - 3 - 13 Netto: 96 - 1 - 12 Sterbohus i Stathelle, takst 100 rdl. Avdøde hadde tilforn vært eier av 1 hud m.b. som ved skjøte 16/1 d.a. overdratt Ole Jensen. 1748 18/1 Aase Nielsdtr. + g. Niels Simmer Protokoll 5 fol. 123b Feset Barn: 1. Arnold Nielsen, 24 år 2. Isach Nielsen, 23 år 3. Simon Nielsen, 7 år 4. Anne Nielsen, 26 år 5. Marie Nielsen, 18 år Brt. 304 - 1 - 6 Net. 91 - 2 - 19 Heri medregnet jord: i "Fæset" 3 huder med B. og Herlighet for 250 rdr. 1765 5/3 Arnold Nielsen + g. Berthe Andersdtr. Protokoll 6b fol. 508b Feset Barn: 1. Anne Maria Arnoldsdtr., 4 år 2. Maria Arnoldsdtr., ½ år Brt. 187 - 3 - 26 Net. 177 - 3 - 20 1784 26/1 Marie Arnoldsdtr. + Protokoll 10b fol. 590 Feset unge pige Marie Arnoldsdtr. af Fæset Moderen: 1. Berthe Andersdtr., gift med Ole Biørnsen Hafredal Helsøsteren: 2. Anne Marie Arnoldsdtr, 22 år Halvsøskende: 3. Anne Olsdtr., 16 år 4. Marthe Olsdtr., 9 år Brt. 56 - 2 - 23 Net. 52 - 1 - 15 1787 15/5 Lars Gundersen + Protokoll 11 fol. 212 Feset Barn: 1. Erick Larsen, myndig, Brevik 2. Jon Larsen, myndig, tilsjøs 3. Maren Larsdtr. g.m. Ole Isachsen, Tønsberg 4. Karen Larsdtr., Brevik, ? år Inntekt: 21 - 0 - 19 Utgift: 81 - 1 - 17 Sterbohus: 20 rdl. 1763 24/2 Mads Amundsen + g. Helgie Michelsdtr. Protokoll 6a fol. 286b Findal Barn: 1. Michel Madsen, 15 år 2. Amund Madsen, 13 år 3. Peder Madsen, 9 år 4. Anders Madsen, 7 år 5. Christopher Madsen, 3 år Til deling: 942 - 1 - 5 se ang. jordegodset i Vindalen og Gurestad (Sønnen, Michel Madsen (ca. 1747 - 1786), ble gift i 1780 med Aleth (Alis) Gundersdatter. Datter av Gunder Torbjørnsen Garstad og Marthe Larsdatter.) 1778 23/10, 79 22/10 Hans Pedersen + g. Gunnild Erichsdtr. + Protokoll 10a fol. 88 Findahl Se: Asdal øvre i Bamble 1699 9/8 Karen Jensdtr. + 1. g. Jens .... + Protokoll 2 s. 136a Finnmark, Hafsund e.m. Eilert Larsen Barn: 1. Anders Jensen, myndig 2. Biørn Jensen, myndig 3. Maren Jensdtr., myndig 5. Jens Eilertsen 6. Lauritz Eilertsen 7. Anne Eilertsdtr. Brt. 85 - 3 - 0 Nt. 50 - 2 - 0 Hvori medregnet huset i Hafsund. Takst 34 rd. 1762 7/2, 4/3 Christen Clausen + g. Maria Jacobsdtr. Protokoll 6a fol. 258b Finnmark, "Findmarch" Barn: 1. Abraham Christensen, 21 år 2. Claus Christensen, 16 år 3. Jacob Christensen, 8 år 4. Berthe Christensdtr., 19 år 5. Berthe Christensdtr., 5 ½ år Brt. 535 - 3 - 17 7/11 Net. 309 - 0 - 6 Heri medregnet jord: i "Findmarch" 2 huder 8 8/11 skinn med Bøxel og Herlighed for 395 - 0 - 23 7/11 1780 15/2 Inger Lisbeth Pedersdtr. + g. Abraham Christensen Protokoll 10a fol. 162 Finmark, matr. nr. 33 Barn: 1. Christen Abrahamsen, 17 ½ år 2. Peder Abrahamsen, 7 år 3. Anne Abrahamsdtr, 14 ½ år 4. Berthe Abrahamsdtr, 10 år Brt. 568 - 2 - 6 Boets utg. 595 - 0 - 1 Gjælden overstiger formuen med 26 - 1 - 19 1695 19/9 Anne Michelsdtr. + Protokoll 2 s. 26b Fjellestad Barn: 1. Inger Jacobsdtr., g.m. Jan Gundersen 2. Kirsten Jacobsdtr., umyndig 3. Mari Jacobsdtr., umyndig 4. Kari Jacobsdtr., umyndig Brt. 31 - 3 - 0 Nt. 8 - 2 - 16 Jordegods: Fjellestad 1 ½ hud m.b 1697 23/9 Efven Lydschsen + e. Guri Olsdtr. Protokoll 2 s. 73b Flaatten Barn: 2 kull 1. Christen Efvensen 2. Zacharias Efvensen 3. Hans Efvensen 4. Ingebor Efvensdtr. g.m. Jens Jensen 5. Anne Efvensdtr. + Etterlot seg 3 barn. Brt. 52 - 0 - 6 Net. 4 - 3 - 4 Hvori medregnet jordegods: Flaatten i hud m.b. Takst 16 rdr. 1733 6/3 Christen Evensen + e. Elen Olsdtr. Protokoll 3b s. 58a Flaatten Barn: 1. Giert Christensen, 17 år 2. Iver Christensen, 14 år 3. Anders Christensen, 2 ½ år 4. Aavet Christensdtr., 5 år Brt. 97 - 2 - 6 Net. 45 - 3 - 2 Hvori medregnet jordegods: Flaatten 2 ½ hud m.b. Takst 36 rdr. Skjøter 29/12 og 29/6 1720. Tgl 12/7 og 4/11 1720 (Gjert Christensen (ca. 1712-1774) ble 1738 gift med Mari Nilsdtr. Deres datter, Kari, ble gift med Ole Andersen Linna) 1747 27/1 Maren Larsdtr. + g. 1. Jacob Nielsen + Protokoll 5 fol. 19b Fossum østre, "Fossing østre" g. 2. Niels Svendsen Barn: 1. Niels Jacobsen, 20 år 2. Kiostel Jacobsen, 8 år 3. Anne Marie Jacobsdtr., 16 år 4. Annichen Jacobsdtr., 1 ¼ år Ingen barn i 2. ekteskap Brt. 40 - 3 - 5 Boets utgift 90 - 2 - 5 1783 10/3 Wraal Jensen + g. Kari Jørgensdtr, Protokoll 10b fol. 577b Fostvet Barn: 1. Jens Wraalsen, 3 år 2. Gunnild Wraalsdtr., 5 år Brt. 98 - 0 - 18 Boets utg. 436 - 1 - 0 Gjælden overstiger formuen med 338 - 0 - 6 1696 23/3 Ellef Søfrensen + e. Barbra Christensdtr. Protokoll 2 s. 35a Garstad Barn: 1. Søren Ellensen 2. Christen Ellefsen 3. Anne Ellefsdtr. 4. Anne Ellefsdtr. Enkens slekt Far:Christen Andersen + Bror: Anders Christensen Garstad Bror: Ole Christensen + Søster: Aase Christensdtr. + Brt. 106 - 0 - 2 Gjeld 126 - 0 - 2 Hvori medregnet jordegods: Garstad 1 hud, 7 2/3 skinn. For endel enkens arv etter far og søsken. Forening 1690 24/7 1696 26/3 Inger Søfrensdtr. + e.m. Ingebredt Olsen Protokoll 2 s. 39a Garstad Barn: 1. Ole Ingebretsen + e. Barbara Stensdtr. a. Søfren Olsen b. Anne Olsdtr. 2. Mari Ingebretsdtr. g.m. Tosten Amundsen 3. Ellen Ingebretsdtr. g.m. Anders Olsen, København Brt. 75 - 3 - 12 Nt. 65 - 1 - 12 Jordegods: Sortebogen 6 skinn m.b. 1753 22/2 Torbiørn Gundersen + e. Inger Ellefsdtr. Protokoll 4 s. 426b Garstad Barn: 1. Gunder Torbiørnsen, 19 år 2. Ellen Torbiørnsdtr. g.m. Mads Olsen Lina 3. Anne Torbiørnsdtr., 14 år Barnas morbror: Knud Rørholt Brt. 330 - 2 - 9 Nt. 251 - 0 - 1 Jordegods i Garstad, 1 hud 7 ½ sk. iflg. skjøte dat. 1727 21/6, takst 152 rdl. og en plass ved Surtebogen iflg. skjøte 1747 5/8, takst 80 rdl. 1754 10/1 Torbiørn Gundersen + e. Inger Ellefsdtr. Protokoll 4 s. 440 Garstad Oppgir sitt bo Barn: 1. Gunder Torbiørnsen 2. Ellen Torbiørnsdtr. 3. Anne Torbiørnsdtr. Brt. 125 - 2 - ½ Nt. 63 - 0 - 8 Jordegods i Garstad 6 skinn m.b. over 7 3/13 sk. og en plads ved Surtebogen, Lars Gundersens Plads 1761 26/6 Marthe Larsdtr. + g. Gunder Torbiørnsen Protokoll 6a fol. 214 Garstad Barn: 1. Alett Gundersdtr., 6 år 2. Inger Gundersdtr., 3 ¼ år 3. Anne Gundersdtr., 1 år Brt. 284 - 0 - 17 Net. 239 - 1 - 9 Heri medregnet jord: i Garstad 6 ¾ skind for 101 - 0 - 20 (Marthe Larsdatter fra Sortedal. Datter av Lars Jonssøn Øvre Sortedal og Mette Johannesdatter. Datteren Alett ble i 1780 gift med Michel Madsen Midtgården) 1781 17/3, 4/12 Søren Eeg + Protokoll 10a fol. 335 Garstad, "Sortebogen" Se: Øen i Brevik 1763 1/9 Aaste Pedersdtr. + g. Gierdt Olsen Protokoll 6a fol. 328b Gjerset Barn: 1. Peder Giertsen, 5 år 2. Anne Maria Giertsdtr., 14 år 3. Ingebor Giertsdtr., 12 ½ år 4. Marthe Giertsdtr., 10 år 5. Karie Giertsdtr., 7 ½ år Brt. 397 - 2 - 6 Net. 300 - 0 - 0 Heri medregnet jord: i Gjerstad med underliggende skoug med Bøxel og Herlighed for 300 rdr. 1783 9/10, 5/11 Anne Jonsdtr. + g. Giert Olsen Protokoll 10b fol. 560 Gjerset Ingen barn. Brt. 189 - 0 - 8 Boets utg. 212 - 3 - 8 Gjælden overstiger formuen med 23 - 3 - 0 1748 7/5 Peder Rasmussen + g. Inger Torstensdtr. Protokoll 5 fol. 161b Gjerstad Barn: 1. Rasmus Pedersen, 18 år 2. Amund Pedersen, 10 år 3. Helvig Pedersdtr., 7 år 4. Kiersten Pedersdtr., 3 år 5. Ingebor Pedersdtr., 1 år Brt. 206 - 0 - 4 Net. 160 - 0 - 4 Heri medregnet jord: i Asdal øvre 7 ½ skind med B. og herlighet for 100 rdr. 1766 20/6 Anne Sørensdtr. + g. Jon Jacobsen Protokoll 6b fol. 624 Gjerstad, plass "Kraberød" Barn: 1. Helgie Maria Jonsdtr., 6 år Brt. 40 - 1 - 10 Net. 34 - 3 - 10 1788 3/5 Abraham Erichsen + g. Anne Marie Jonsdtr. Protokoll 11 fol. 304b Gjerstad eller Kjellestad, plads Krabberød Barn: 1. Erik Abrahamsen, 6 år 2. Joen Abrahamsen, 1 ½ år Verge: Peder Abrahamsen Solum Brutto: 59 - 1 - 18 Netto: 5 - 0 - 12 1735 12/1 Gregers Tordsen + ugift Protokoll 3b s. 310b Gjømle Avdødes slekt: Far: Tord Gregersen Gjømle +, sk. 14/6 1730 Mor: Mette Jørgensdtr. Søster: Else Tordsdtr. Søster: Ingeborg Tordsdtr. Søster: Karen Tordsdtr. Søster: Sophie Tordsdtr. Brt. 45 - 0 - 0 Nt. 31 - 2 - 9 1/3 Hvori medregnet jordegods: Gjømle skyld 2 skinn, takst 27 - 0 - 8 1741 23/9 Kiersten Jonsdtr. + e.m. Isach Jørgensen Protokoll 4 s. 102b Gjømle g. 1. + Barn: 1. Jens Isachsen, 23 år 2. Jørgen Isachsen, 20 år Enkemannens barn av første ekteskap: 1. Gregers Isachsen 2. En datter Brt. 511 - 0 - 22 Nt. 406 - 0 - 6 Hvori medregnet jordegods: Gjømle. Skyld 2 hud. Takst 325 rdr. Skjøte 30/10 tgl. 6/11 1728 1782 20/11 Ingeborg Marie Aachesdtr. + g. Johannes Larsen Protokoll 10b fol. 463 Gjømle Barn: 1. Mette Kristine Johannesdtr., 3 ½ år 2. Anne Marie Johannesdtr. +, omtrent 3 uker etter moren Brt. 382 - 1 - 20 Net. 355 - 3 - 4 Heri medregnet jord: i Giømle 11 skind for 300 rdr. 1784 21/6 Jon Knudsen + g. Ales Steensdtr. Protokoll 10b fol. 665b Gjømle, pl. "Sahlen" Barn: 1. Knud Jonsen 2. Marie Jonsdtr., g. Abraham Erichsen Eeg 3. Kirsti Jonsdtr. Brt. 132 - 2 - 14 Net. ca. 112 rdr. Heri medregnet: Pl. "Sahlen" for 110 rdr. 1785 11/3, 15/4 Jørgen Isachsen + g. Inger Hansdtr. Protokoll 11 fol. 59 Gjømle Barn: 1. Isak Jørgensen, her 2. Hans Jørgensen, her 3. Kirsti Jørgensdtr., g.m. Peder Jonsen Langesund 4. Kari Jørgensdtr., g.m. Jacob Jacobsen Stathelle 5. Ingeborg Jørgensdtr., 34 år 6. Inger Jørgensdtr., g.m. Christen Gundersen Langesund 7. Anne Margrethe Jørgensdtr., 27 år Brutto: 544 - 2 - 8 Netto: 278 - 0 - 7 Gods: Skjøte 1742 5/11: 8 skinn m.b.: 500 rdl. 4 skinn arv etter faren. 1787 27/1, 19/3 Kittil Tellefsen + g. Else Kiøstelsdtr. Protokoll 11 fol. 185b Gjømle Barn: 1. Knud Kittilsen, 5 år 2. Asberg Kittilsdtr., 2 ½ år Brutto: 466 - 2 - 3 Netto: 275 - 1 - 15 Gods: 11 ½ skinn i Gjømle m.b.. Skjøte 1784 26/1, - 350 rdlr. 1787 11/4 Thore Stensen + g. Inger Olsdtr. Protokoll 11 fol. 180b Gjømle, pl Rødsklev Barn: 1. Ole Thorsen, Porsgrunn 2. Halvor Thorsen, 24 år 3. Sten Thorsen, 18 år 4. Kari Thorsdtr., g.m. Lars Pedersen, maler 5. Helvig Thorsdtr., 21 år Farbror: Ole Stensen, Gjømle Barnas søskendbarn: Gunnar Madsen Stathelle Brutto: 454 - 0 - 17 Netto: 178 - 2 -9 Gods: Pl. Røsklev u Gjømle. Skjøte 1778 3/9: 308 rdl. Bl. gjeld: 1778 og 1785: 170 rdr. til Tosten Larsen Rugtved. Plassen ble ved auksjon solgt for 406 rdl. 1787 4/6, 1789 11/4Aasmund Torgiersen + g. Maria Stensdtr. Protokoll 11 fol. 165b Gjømle, plass Salen Barn: 1. Even Aasmundsen, 5 år 2. Gunnild Aasmundsdtr., 14 år 3. Esle Maria Aasmundsdtr., 2 år Enkens bror: Thor Stensen Morbror: formynder Brutto: 171 - 2 - 2 Netto 31 - 2 - 14 Gods: Pl. Salen og Sandvigen u. Gjømle: 1 skinn m.b. Skjøte 1774 12/5. Takst Inkl. Husene: 140 rdl 1788 23/6 Asberg Kittilsdtr. + Protokoll 11 fol. 241 Gjømle Avdød far: Kittil Tellefsen skifte 1787 24/7 Mor: Else Kiøstelsdtr. Bror: Knud Kittilsen Brutto: 45 - 0 - 6 Netto: 34 - 2 - 10 Hendes arv etter faren: 1 1/16 skind m.b.: 35 - 2 - 0 Anpart Drangedal ? 7 - 0 - 7 Løsøre for 2 - 3 - 13 1789 3/5, 1791 12/12 Margrethe Svendsdtr. + enke Protokoll 11 fol. 587b Gjømle, pl. Asvald Barn: 1. Johan Justsen, 23 år Inntekt: 19 - 0 - 11 Utgift: 276 - 0 - 0 1732 14/8, 1733 27/1 Ole Larsen + e. Inger Gunleksdtr. Protokoll 3b s. 85b Glittum vestre Barn: 1. Ingebor Olsdtr., 11 år 2. Anne Olsdtr., 7 år 3. Et barn født etter farens død + Brt. 122 - 0 - 14 Intet til arv. Hvori medregnet jordegods: Glittum vestre, 1 hud 6 skinn m.b. Takst 90 rd. 1748 8/5 Christen Sørensen +g. Margrethe Jensdtr. Protokoll 5 fol. 173 Glittum vestre Barn: 1. Lars Christensen, 17 år 2. Inger Christensdtr., 13 ½ år Brt. 115 - 0 - 6 4/49 Net. 7 - 2 - 17 Heri medregnet jord: i Glittum for 8 - 0 - 8 4/49 1773 15/1 Peder, etternavn mangler + g. Anne Larsdtr Protokoll 7 fol. 108b Glittum vestre . Barn: 1. Lars Pedersen, 14 år 2. Jørgen Pedersen, 11 år 3. Thomas Pedersen, 9 år 4. Christen Pedersen, 2 år 5. Maria Pedersdtr., 6 år Brt. 226 - 0 - 16 Net. 70 - 0 - 0 Heri medregnet jord: i Vestre Glittum 1 hud 3 skinn med påstående huse og andre tilliggende herlighede for 200 rdr. 1776 26/7 Anne Olsdtr. + g. Erik Nielsen Protokoll 9 fol. 434 Glittum østre Barn: 1. Niels Eriksen, 2 år 2. Anne Eriksdtr., ¼ år Brt. 268 - 3 - 22 Net. 49 - 0 - 12 Heri medregnet jord: i Glittum østre 1 hud 8 skind med Bøxel og Herlighed for 200 rdr. 1777 15/2 Anne Amundsdtr. + g. Harald Biørnsen Protokoll 9 fol. 459 Glittum vestre, matr.no. 50 Barn: 1. Halvor Haraldsen, 10 år 2. Anne Marie Haraldsdtr., 5 år Brt. 600 - 0 - 0 Net. det samme Heri medregnet jord: 1. I vestre Glittum for 300 rdr. 2. i "Ringeschioe" (Ringsjø) for 180 rdr. 1783 7/10 Erich Nielsen + g.1. .......... + Protokoll 10b fol. 561 Glittum Østre g.2. Berthe Olsdtr. Barn: 1. Niels Erichsen, 10 år 2. Ole Erichsen, 5 år 3. Anne Erichsdtr., 3 år Brt. 449 - 2 - 4 Net. 191 - 2 - 1 Heri medregnet jord: i Østre Glittum 1 hud 8 skind med Bøxel for 400 rdr. 1786 24/3 Harald Bjørnsen + g. Mette Arnoldsdtr. Protokoll 11 fol. 88b Glittum vestre g. 1.g. Anne Amundsdtr. + skifte 1777 15/2 Barn i 1ste: 1. Halvor Haraldsen, 20 år 2. Anne Marie Haraldsdtr., 14 år Barn i 2nde: 3. Arnold Haraldsen, 7 år 4. Anne Haraldsdtr., 6 år 5. Kirstine Marie Haraldsdtr., 4 år 6. Inger Maria Haraldsdtr., 1 ½ år Farbror: Ole Bjørnsen Havrestad Farbror: Peder Thorsen Moe Brutto: 1164 - 2 - 16 Netto: 808 - 0 - 21 1. Gods: I Glittum: 1 hud m.b. + huse = 400 rdl. Adk: skifte etter Harald Biørnsen og h. Anne Amundsdtr. 1777 15/2 2. I Wissestad: 4 skind: 150 rdl Avdødes sønn Halvor Haraldsen har fått skjøte på disse 4 skind, dat. 1785 24/7 1786 26/5, 87 26/4 Jens Gundersen + h. Aase Knudsdtr. + Protokoll 11 fol. 155b Glittum østre Arvinger på Mannens side: 1. Elias Gundersen +, 2 barn. se sk.pr. 11 s. 155 2. søster Anne Gundersdtr. + 3 barn. --- " --- 3. søster Anne G.dtr. d.y. + "vet ikke arvinger" g.m. Mads Hansen Vegårdshei 4. halvsøster Karin Gundersdtr. g.m. Jon Nerisen Berg, bor i Brevik Arvinger på avdøde hustrus side neves ikke her. Brutto: 59 - 2 - 20 Netto: 38 - 3 - 22 1738 16/2 Jøran Christophersdtr. + e.m. Arnold Larsen Protokoll 3b s. 329a Grasmyr 1. Lars Arnoldsen, 24 år, "farer fra Holland på Vestindien" 2. Søren Arnoldsen, 20 år, --------- " -------- 3. Abraham Arnoldsen, 17 år 4. Christopher Arnoldsen, 11 år 5. Jacob Arnoldsen, 11 år, tvilling med Christopher 6. Anne Arnoldsdtr. g.m. Arnold Rørholt 7. Inger Arnoldsdtr. g.m. Anders Augustinsen, boende i Brevik 8. Maren Arnoldsdtr., 19 år, ugift Brt. 1268 - 0 - 20 Nt. 1022 - 0 - 4 Jordegods: 1. Eeg. Skyld 2 hud m.b. Kjøpesum 288 rd. 2. Rørholt. Skyld ½ hud m.b. Takst 200 rd. 3. Grasmyr. Solgt for 604 rd. 1743 12/3 Hans Halstensen + e. Inger Nielsdtr. Protokoll 4 s. 293b Grasmyr Barn: 1. Niels Hansen, 12 år 2. Ingeborg Hansdtr., g.m. Jens Giømble 3. Inger Hansdtr., 17 år Brt. 959 - 2 - 16 Nt. 751 - 3 - 23 Jordegods: i Grasmyr 2 huder m.b. iflg. skjøte dat. 1738 12/3, takst 604 rdr. I Eik 1 hud m.b. iflg. skjøte 1742 5/4, takst 165 - 2 - 0 1748 7/5 Inger Nielsdtr. + g.1.Hans Halstensen + Protokoll 5 fol. 165 Grasmyr g.2. Isach Jørgensen Barn: 1. Niels Hansen, 17 år 2. Ingeborg Hansdtr., g.m. Jens Isachsen Giømble 3. Inger Hansdtr., g.m. Jørgen Giømle Ingen barn i 2. ekteskap Brt. 527 - 1 - 6 Net. 327 - 1 - 6 Heri medregnet jord: i Grasmyr 1 hud 5 skind m. B. og herlighed for 427 - 3 - 8 1776 6/8 Svend Grasmyr + g. Ingeborg Knudsdtr. Protokoll 9 fol. 445 Grasmyr "Omlodning i skiftet" nu gift med Jens Jensen Giømle Barn: 1. Niels Svendsen 2. Knud Svendsen 3. Christen Svendsen 4. Live Svendsdtr. 5. Kari Svendsdtr. 6. Anne Svendsdtr. 7. Marie Svendsdtr. 8. Sigri Svendsdtr. Brt. 716 - 0 - 0 Net. 633 - 0 - 13 Heri medregnet jord: i Grasmyhr 2 huder med Bøxel for 700 rdr. 1735 29/7 Niels Brandsen + e. Karen Steensdtr. Protokoll 3b s. 234b Grimsrød Barn: 1. Thor Nielsen Hauchedal, gift 2. Rønnov Nielsdtr, gift 3. Aase Nielsdtr., gift 4. Anne Nielsdtr., gift Brt. 48 - 1 - 16 Gjeld 133 - 2 - 6 1773 22/10 Ole Gundersen + g. Anne Lorentzdtr. Protokoll 9 fol. 1 Grimsrød Barn: 1. Lorentz Olsen 2. Gunder Olsen 3. Lars Olsen, 19 år 4. Ingeborg Olsdtr., g.m.Amund Larsen 5. Anne Olsdtr., g.m. Bent Halvorsen Børtø 6. Gro Olsdtr., 35 år 7. Berthe Olsdtr., 22 år 8. Marthe Olsdtr., 20 år 9. Marie Olsdtr., 15 år Til deling: 600 - 0 - 0 Bestående av: jord i Grimsrød 1 hud med Bøxel og Herlighed, qvarnehus med 2 par qvarne for 600 rdr. 1728 25/10 Groe Larsdtr. + e.m. Ole Grostok Protokoll 3a s. 122b og 153a Grostok Avdødes arvinger: Bror: Torjus Larsen + Barn: Lars Torjusen, gift, Solum Herred Bror: Halvor Larsen + Barn: Jøran Halvorsdtr., g.m. Jørgen Knudsen, Solum herred Ingeborg Halvorsdtr., 14 år Bror: Joen Larsen, gift, Bamle i Bamle Brt. 44 - 3 - 12 Nt. 29 - 3 - 12 1748 17/7 Helge Sørensdtr. + g. Hans Jonsen Protokoll 5 fol. 168b Grummestad Barn: 1. Anne Hansdtr, 9 år Brt. 36 - 0 - 15 Net. 28 - 0 - 15 1771 21/3, 10/4 Hans Jonsen + g. Anne Jacobsdtr. Protokoll 7 fol. 23b Grummestad Barn: 1. Jacob Hansen, 22 år 2. Peder Hansen, 6 år 3. Karen Maria Hansdtr., 15 år 4. Alet Hansdtr., 11 år Brt. 68 - 2 - 13 Boets utg. 113 - 2 - 14 Boet fallitt på 44 - 3 - 15 1783 6/10 Marthe Olsdtr. + g. Michel Knudsen Protokoll 10b fol 550 Grummestad Barn: 1. Ole Michelsen, myndig 2. Knud Michelsen, myndig 3. Jacob Michelsen, 23 år 4. Elias Michelsen, 21 år 5. Kirstine Michelsdtr., g. Lars Hannes 6. Ingeborg Michelsdtr., g. Abraham Hannes 7. Maria Michelsdtr., g. Christen Amundsen 8. Anne Hellene Michelsdtr., 17 år Brt. 58 - 2 - 8 Net. 2 - 3 - 16 1743 1/7 Sigri Thomasdtr. + e.m. Knud Gundvolsen Protokoll 4 s. 308b Haukedal Barn: 1. Anne Knudsdtr., 10 år Avdødes far: Thomas Brødjø i Drangedal Brt. 267 - 3 - 22 Nt. 132 - 1 - 22 Jordegods i Haukedal iflg. skjøte dat. 1736 8/1 2 huder m.b. husene delvis. Takst 220 rdr. 1761 11/3 Knud Gundvoldsen + g. Inger Tollefsdtr. Protokoll 6a fol. 201b Haukedal Barn: 1. Lars Knudsen, 8 år 2. Anne Knudsdtr, g.m. Thor Zachariassen Stoche 3. Signe Knudsdtr., 11 år Brt. 373 - 3 - 18 Net. 247 - 0 - 22 Heri medregnet jord: i Haukedal 2 hud med Bøxel og Herlighed for 300 rdr. 1761 26/6 Pigen Sigri Knudsdtr. + Protokoll 6a fol. 213 Haukedal Moderen: Inger Tollefsdtr. Søkende: Lars Knudsen, 8 år Halvsøster: Anne Knudsdtr., g. Thor Zachariassen Stoche Brt. 30 - 2 - 14 Net. 22 - 2 - 6 3/4 1766 12/6 Karen Andersdtr. + g. Peder Arnoldsen Protokoll 6b fol. 619 Haukedal, "Houchedahl" Barn: 1. Anders Pedersen, 6 år 2. Anne Marie Pedersdtr, 2 år Brt. 27 - 2 - 12 Boets utg. 44 - 2 - 20 1779 1/11 Anders Amundsen + g. Sara Larsdtr. Protokoll 10 a fol. 99b Havraaker, matr.nr. 10 Barn: 1. Amund Andersen, myndig 2. Hans Andersen, myndig 3. Berthe Andersdtr., enke etter Rejer Andersen Lille Findahl i Solum 4. Ingeborg Andersdtr. +, g. Abraham Larsen Sortedal a. Anders Abrahamsen, 6 år Brt. 1202 - 1 - 10 Net. 996 - 0 - 0 Heri medregnet jord: i Hafreager for 900 rdr. (Anders Abrahamsen (1773-1812), bosatt i Brevik, gift 1793 med Ingeborg Trulsdtr. (1771-1844), datter av Truls Arnoldsen Berg og Anne Finbosdtr. En av Anders døtre, Anne Susanne Andersdtr. (1805-1859) ble gift med Kittil Halvorsen Baar (1808-1867). Mange etterkommere i Breviks distriktet.) 1728 11/3 Knud Havredal + e. Ingebor Christensdtr. Protokoll 3a s.120a Havredal Barn: 1. Asgier Knudsdtr. Brt. 137 - 1 - 18 Nt. 83 - 3 - 12 Hvori medregnet jordegods: Havredal 1 ½ hud m.b. Takst 80 rd. 1784 26/1 Marie Arnoldsdtr. + Protokoll 10b fol. 590 Havredal se: Feset 1791 11/12, 92 23/8Peder Thorsen + g Anne Jonsdtr. Protokoll 11 fol. 625b Havredal Barn: 1. Tor Pedersen, 17 år 2. Jon Pedersen, 11 år 3. Niels Pedersen, 6 år Morbror: Anders Jonsen Rørholt Brutto: 155 - 1 - 14 Gjeld: 220 - 3 - 17 Gods: 1 hud 4 ¼ skind: 140 rdr. 1763 21/3 Hans Amundsen + e. Sara Larsdtr. Havsund Protokoll 6a fol. 308 Havsund se: Bugten i Brevik (Under Bugten står følgende: Barn: 1. Niels Hansen, 5 år 2. Lars Hansen, 3 år 3. Marthe Dorthea Hansdtr., 2 år Brt. 108 - 2 - 4 Net: 78 - 3 - 12) 1733 12/10 Ole Ingmundsen + e. Anne Halvorsdtr. Protokoll 3b s. 86b Herre, et hus ved Herre Barn: 1. Søren Olsen, 22 år 2. Berte Olsdtr., 24 år Brt. 53 - 2 - 0 Nt. 36 - 0 - 0 1735 15/1 Maren Søfrensdtr. + e.m. Beruld Gundersen Protokoll 3b s. 180a Herre Lille, Helle lille eie 1. g. Niels Barn: 1. Ole Nielsen, han hadde vært utenlands i 13 år 2. Christen Nielsen, myndig 3. Else Nielsdtr., g.m. Lorentz Pettersen 4. Niels Beruldsen, 18 år Brt. 70 - 3 - 12 Nt. 47 - 0 - 8 1742 18/12 Anne Jensdtr. + e.m. Halvor Andersen Protokoll 4 s. 280 Herre, hus ved Herre Barn: 1. Anders Halvorsen, 24 år 2. Birthe Halvorsdtr., 20 år Brt. 36 - 2 - 1 Gjeld: 73 - 3 - 2 Hus ved Herre 1762 3/3 Thor Halvorsen + g. Kirstie Christensdtr. Protokoll 6a fol. 257b Herre, husebygning herunder Barn: 1. Christen Thorsen, 14 år 2. Maren Thorsdtr., 9 år 3. Aaveth Thorsdtr., 6 år Brt. 251 - 3 - 18 Net. 173 - 0 - 10 Heri medregnet: husebygningerne for 100 rdr + et hus på "Herre Bachen" for 87 - 1 - 0 1763 25/6, 15/7 Christense Jacobsdtr. + Protokoll 6a fol. 327b Herre, et hus ved Herre Arvinger: 1. Luchas Jacobsen 2. Berthe Larsdtr +, g. Søren Halvorsen a. Christen Sørensen, 9 år b. Margrethe Sørensdtr., 14 år c. Allet Sørensdtr., 5 år 3. Annichen Jacobsdtr., g. Jens Halvorsen, smed i Brevig Brt. 101 - 3 - 15 Net 70 - 0 - 1 1763 25/6, 15/7 Søren Halvorsen + g. Berthe Jacobsdtr. + Protokoll 6a fol. 330 Herre, et hus ved Herre Barn: 1. Christen Sørensen, 9 år 2. Margrethe Sørensdtr., 14 år 3. Alet Sørensdtr., 5 år Brt. 59 - 3 - 23 Boets utg. 112 - 3 - 19 1763 25/6, 64 15/9 Isach Andersen + g.2. Karen Danielsdtr. Protokoll 6b fol. 450b Herre Barn: 1. Anne Isachsdtr., 11 år 2. Anders Isachsen, 8 år 3. Ragnild Isachsdtr., 6 år 4. Marie Isachsdtr., 4 år 5. Kistie Isachsdtr., 2 år Brt. 479 - 3 - 11 Net. 410 - 1 - 14 1770 25/6, 71 5/6 Lars Larsen Døviche + g. Anne Knudsdtr. Protokoll 7 fol. 27b Herre Barn: 1. Annichen Larsdtr., 18 år 2. Anne Marie Larsdtr., 9 år Brt. 23 - 3 - 12 Boets utg. 28 - 0 - 12 Boet fallitt på 4 - 1 - 0 1773 23/7 Ingeborg Hansdtr + g. Xtian Andersen Protokoll 7 fol. 142b Herre Barn: 1. Simon Christensen, 19 år 2. Christen Christiansen, 15 år 3. Anne Marie Christiansdtr., 17 år 5. Berthe Maria Christiansdtr., 15 år Brt. 96 - 3 - 1 Boets utf. 116 - 3 - 19 Er boet fallitt på 20 - 0 - 18 1774 14/10 Knud Nielsen +g. Anne Catharine Olsdtr. Protokoll 9 fol. 62b Herre Barn: 1. Niels Knudsen, 5 år 2. Ole Knudsen, 3 år Brt. 84 - 1 - 14 Net. 14 - 0 - 7 1775 17/4 Marthe Erichsdtr. + g. Ole Halvorsen Protokoll 9 fol 362 Herre Barn: 1. Anne Olsdtr., 3 år Brt. 139 - 3 - 14 Net. 32 - 2 - 14 1778 19/6 Inger Isachsdtr. + g.1. Jacob Andersen + Protokoll 9 fol. 596b Herre g.2. Anders Christensen Barn: 1. Anders Jacobsen 2. Marthe Jacobsdtr. 3. Ingen barn i 2. ekteskap Brt. 173 - 0 - 14 Net. 17 - 2 - 20 Heri medregnet: Stervboehuuset for 100 rdr. 1779 6/2, 22/2ungkarl Mads Jensen + Protokoll 10a fol. 54 Herre Søskende: 1. Berent Jensen, myndig 2. Jacob Jensen +, etterlot 3 barn: a. Jens Jacobsen, 24 år b. Karen Christine Jacobsdtr., 22 år c. Anne Jacobsdtr., 19 år 3. En søster +, g. Giert Larsen a. Anders Giertsen b. Ole Giertsen, 18 år c. Anne Christine Giertsdtr., 23 år 4. Else Jensdtr., er enke Brt. 49 - 2 - 3 Net. 5 - 1 - 8 1779 13/12 Else Andersdtr. + g. Aslach Halvorsen Protokoll 10a fol 157b Herre Barn: 1. Elias Aslachsen, 14 dager Brt. 64 - 1 - 4 Net. 17 - 2 - 20 Heri medregnet: Servboehuset for 45 rdr. 1781 16/10 Marthe Aagesdtr. + g. Lars Pedersen Protokoll 10a fol. 317 Herre Barn: 1. Ingeborg Marie Larsdtr., 13 år Brt. 30 - 0 - 0 Net. 7 - 0 - 0 1781 2/12 Christen Pedersen +g. Sigri Jørgensdtr. Protokoll 10a fol 334 Herre Barn: 1. Peder Christensen, 10 år 2. Johanne Christensdtr., 4 år 3. Jørgen Christensen, 13 år Brt. 1 - 1 - 0 1782 27/5 Kirsti Jørgensdtr. + Protokoll 10b fol. 525 Herre Barn: 1. Christen Thorsen, myndig 2. Mari Thorsdtr., 26 år 3. Aavedt Thorsdtr., 23 år Brt. 80 - 2 - 1 Boets utg. 257 - 2 - 23 Gjelden overstiger formuen med 177 - 0 - 22 1783 4/11 Amborg Johannesdtr. + g. Sigurd Olsen Protokoll 10b fol. 558 Herre Barn: 1. Ellen Sigurdsdtr. Brt. 0 - 1 - 8 Boets utg. 32 - 0 - 0 1783 4/11 Ole Jensen + g. Maren Olsdtr. Protokoll 10b fol. 558 Herre Barn: 1. Jens Olsen, 12 år 2. Ole Olsen, 7 år Brt. 2 - 1 - 8 Boets utg. 22 - 0 - 0 1784 ? Protokoll 10b fol 665b Herre Boken er deffekt Brt. 58 - 2 - 6 Boets utg. 127 - 0 - 0 Gjelden overstiger formuen med 68 - 3 - 4 1784 11/5 Marthe Christensdtr. + g. Jens Kittilsen Protokoll 10b fol. 664b Herre Barn: 1. Christen Jensen, myndig 2. Niels Jensen, 17 år Brt. 38 - 0 - 6 Net. 7 - 2 - 3 1784 12/5 Lars Pedersen + g. Tonne Sigurdsdtr. Protokoll 10b fol. 665 Herre Barn: 1. Inger Marie Larsdtr. Brt. 51 - 2 - 16 Net. 2 - 0 - 8 1785 31/10 Thor Jonsen + Protokoll 11 fol. 137b Herre En eneste datter Formynder: Christen Erichsen Esse Ubetydelig løsøre tils. 20 rdr. Gjeld: 77 - 0 - 2 1787 2/10, 88 19/7 Christen Isachsen +g. Ingeborg Christensdtr. Protokoll 11 fol. 259 Herre Barn: 1. Christen Christensen, myndig 2. Aavet Maria Christensdtrg. m. Jens Jeronimussen 3. Karen Christensdtr. g. m. Christen Hansen 4. Ingeborg Christensdtr., 20 år Enkens verge: Broren Jon Tråk Farbror: Christen Traak Brutto: 122 - 2 - 6 Gjeld: 233 - 0 - 4 Sterbohuset: 150 rdr. Blev nå taksert til 82 riksdlr. 1788 13/11, 89 22/6Jens Jeronimussen +g. Aavet Maria Christensdtr. Protokoll 11 fol. 382 Herre Barn: 1. Jens Møller Jensen, 6 ½ år 2. Johanne Jensdtr., 9 år Ved auksjon: 34 - 0 - 20 Gjeld: 73 - 2 - 23 1791 20/10 Maren Nilsdtr. + g. Knud Isachsen Protokoll 11 fol. 591 Herre Barn: 1. Nils Knudsen, 22 - 23 år 2. Isach Knudsen, 5 år 3. Anne Marie Knudsdtr., 21 år 4. Maren Knudsdtr., 8 år 5. Karen Knudsdtr., 5 år Brutto: 317 - 1 - 2 Gjeld: 382 - 2 - 13 Sterbohus: 170 rdr. 1742 18/12 Martha Pedersdtr. + e.m. Envold Christensen Protokoll 4 s. 279a Pl. Hitterøen Barn: 1. Peder Envoldsen, 23 år 2. Abraham Envoldsen, 20 år 3. Karen Envoldsdtr., 9 år Brt. 32 - 0 - 7 Nt. 14 - 2 - 23 1772 7/3 Inger Joensdtr. + Protokoll 7 fol. 59b Holt Se. Aarstad i Bamble 1727 4/12, 28 25/10Aase Albretsdtr. + Protokoll 3a s. 133a Hydal Barn: 1. Erich Pedersen, 19 år 2. Albret Pedersen, 14 år 3. Kirsti Pedersdtr., 16 år Barnas faster var Gunild Erichsdtr. Brt. 31 - 0 - 0 Gjeld 34 - 0 - 22 1758 30/10 Tron Hansen + g. Elisabeth Christensdtr. Protokoll 6a fol 75 Hydal Barn: 1. Ellef Tronsen, 18 år 2. Christen Tronsen, 8 år 3. Hans Tronsen, 5 år 4. Sophie Maria Tronsdtr., 1 ½ år Brt. 34 - 3 - 0 Boets utg. 214 - 2 - 19 1765 7/6 Maren Andersd. + g. Peder Engvoldsen Protokoll 6b fol. 540b "Hytteren" Barn: 1. Anders Pedersen, 14 år 2. Christen Pedersen, 12 år 3. Marte Pedersdtr., 18 år 4. Inger Margrete Pedersdtr., 9 år Brt. 109 - 2 - 2 Net. 0 - 2 - 12 1727 11/2 Sophie Olsdtr. + e.m. Hans Christensen Protokoll 3a s. 78a Høn Barn: 1. Tor Hansen, 19 år 2. Ole Hansen, 12 år Brt. 208 - 2 - 1 Nt. 144 - 0 - 1 Jordegods: 1. Høn 4 hud 2. Skare 9 skinn 1733 13/10 Alles Nielsdtr. + e.m. Ole Olsen Protokoll 3b s. 87b Høn Barn: 1. Ole Olsen, 24 år 2. Mette Olsdtr. + Barn: a. Sophie Maria Olsdtr., 4 år 3. Kisti Olsdtr. g.m. Ole Gundersen boende på en rødningsplass under grd. Høn Brt. 241 - 0 - 18 Gjeld: 272 - 0 - 18 Hvori medregnet jordegods: Høn 2 hud m.b. Takst. 120 rdr. Skifteb. 27/4 1706 1743 13/3 Hans Christensen + e. Aaste Christensdtr. Protokoll 4 s. 296 Høn Barn i avd. 1. ekteskap: 1. Thor Hansen 2. Ole Hansen Barn i avd. 2. ekteskap med enken: 3. Abraham Hansen, 11 år 4. Isach Hansen, 8 år 5. Elias Hansen, 3 år 6. Kirsten Hansdtr., 13 år 7. Sophia Maria Hansdtr., 5 år Brt. 452 - 2 - 20 Nt. 196 - 2 - 12 Jordegods: i Høn 3 huder m.b. takst 300 rdr. i Skogen 1 ½ skind m.b. takst 5 rd. i Schougs Skogen et stk skog iflg. skjøte 1734 12/7, takst 62 - 0 - 21 (Ole Hansen (ca. 1713-1769) sønn av 1. kone, Sophie Olsdtr., død 1726. Han ble gift 1738 med Inger Larsdtr. og bosatt på Skogen) 1774 6/9 Ole Olsen + g Inger Knudsdtr. + Protokoll 9 fol. 10 Høn Barn: 1. Niels Olsen 2. Alles Olsdtr., g. Ole Hansen Midgaarden 3. Kirsten Olsdtr., 26 år Brt. 90 - 0 - 0 Net. 78 - 1 - 0 1785 5/1 Thor Hansen + g. Anne Thorsdtr. Protokoll 11 fol. 2b Høn, "Høen" g. 1.g. Mette Olsdtr. + Barn i 1. 1. Sophie Marie Thorsdtr. + v.g.m. Even Nilsen. 7 barn. a. Lars Evensen Vinje, myndig b. Ole Evensen, myndig c. Nils Evensen, 19 år d. Thor Evensen, 9 år e. Methe Christine Evensdtr. g.m. Jon Simonsen Torsdal i Bamble f. Gunnild Evensdtr., ? år g. Siri Evensdtr., 13 år Barn i 2. 2. Thor Thorsen, myndig, her 3. Methe Thorsdtr. g.m. Peder Ulstrup gjestgiver i Langesund. Avd.'s far: Hans Christensen + Høn Gods: Skjøte til faren Thor Thorsen på halve Høn: 1766 30/1: 899 rdl. + endel skogstykker til avdødes far: 1742 og 1759. Takst. 600 rdl. Brutto 2254 - 1 - 10 Netto: 2102 - 2 - 0 ad skogstykkene: Kjøpt fra gården Schougen: navn nå: Mongskog og Egelund. 1. skjøte 1742 5/11 og fra Anders Amundsen Høn til nå avdøde Thor Hansen Høn, dat. 1759 17/5 (Thor Hansen (1706-1784) gift 2. gang med Anne Torsdatter Rogn (1706- 1786). Sønnen, Thor (1732-), er forfar til Øystein Sorter i Langesund) 1779 6/5 Aase Thomasdtr. + g. Christen Michelsen Protokoll 10a fol. 64b Høvik, "Høeviig" Broderen: 1. Lars Thomasen Dahl Broderbarn: 2. Peder Clausen, myndig 3. Nils Clausen, myndig 4. Anders Clausen, myndig 5. Ellen Marie Clausdtr. g. Holm Jensen 6. Marie Clausdtr., gift og boede i Kragerø 7. Anne Clausdtr., 19 år Brt. 36 - 3 - 20 Boets utg. 75 - 3 - 10 Gjælden overstiger formuen med 38 - 3 - 14 1782 26/9 Sophie Gregersdtr. + g. Ledvor Tallachsen Protokoll 10b fol 441b "Kallevigen" (under Bamble gård) Barn: 1. Tallach Ledvorsen, 15 år 2. Kari Ledvorsdtr., 19 år 3. Karen Margrethe Ledvorsdtr., 16 år 4. Else Marie Ledvorsdtr., 12 år Brt. 21 - 0 - 2 Boets utg. 34 - 3 - 0 Gjælden overstiger formuen med 13 - 2 - 22 1699 27/4 Jon Bendsen + v.h. Helge Torsdtr. + Protokoll 2 s. 123b Kjellestad "udi Stærdt Hælle" Ingen livsarvinger. Mannens slekt: Hans mors søsterbarn: 1. Hans Ris 2. Tosten Sortedal 3. Eilert Amundsen 4. Kari Giømble Hustruens slekt: Bror: Lych Torsen, Emden Søster:Maren Torsdtr. + Barn: Maren Hansdtr. Brt. 40 - 1 - 12 Nt. 0 - 1 - 6 Hvori medregnet et hus på Kjellestad grunn. Takst 12 rdl. 1759 3/12 Maren Thorsdtr. + Protokoll 6a fol. 111 Kjellestad, "Kielstad" Barn: 1. Thor Ellingsen, myndig 2. Lars Ellingsen, myndig 3. Anne Ellingsdtr. +, etterl. 3 barn: a. Lars Gullichsen, myndig b. Elling Gullichsen, myndig c. Gunder Gullichsen, 22 år 4. Karen Ellingsdtr., g. Niels Nielsen Dahl + 5. Marthe Ellingsdtr. g. Niels Evensen Bamle 6. Johanne Ellingsdtr. + g. Simon Egertsen a. Lars Simonsen, 16 år b. Maren Simonsdtr., 13 år Brt. 635 - 3 - 19 Net. 603 - 3 - 19 1784 30/12, 85 15/10 Thor Ellingsen + Protokoll 11 fol. 86 Kjellestad, pl. Krabberød Barn: 1. Elling Thorsen, 14 år 2. Maren Thorsdtr., 21 år fra 1785 g.m. Søren Jørgensen Farbror: Lars Ellingsen, Langesund Morbror: Nils Evensen Bamle, B? Brutto: 337 - 0 - 3 Netto: 199 - 3 - 21 Gods: Skjøte 1760 23/12 ½ hud i Krabberød. Takst: 250 rdl. Kjellestad, pl. Krabberød Protokoll 11 fol. 304b Se: Gjerstad i Bamble, pl Krabberød 1746 17/1, 47 15/5 Oberstleuntnand Christopher Budde + Protokoll 5 fol. 38b Kjær Barn: 1. Peter Nicolai Christophersen Budde, 24 år 2. Christopher Christophersen Budde, 21 år 3. Christian Friderich Christophersen Budde, 13 år 4. Dorthe Marie Christophersdtr. Budde, trolovet med kappelan ved Gierstad 5. Anne Hedevig Christophersdtr. Budde, trolovet med captain Johan Sigmund von Halle 6. Mette Sophie Christophersdtr. 7. Hellene Sophie Christophersdtr. Brt. 3557 - 2 - 15 Net. 1983 - 1 - 19 Heri medregnet jord: i Kiær 3 huder m.b. for 400 rdr. I Vissestad 6 huder m.b. for 500 rdr. I Rørholt 6 huder m.b for 600 rdr. 1773 14/1 Alloug Olsdtr. + g. Mads Arnoldsen Protokoll 7 fol. 106 Kjær Barn: 1. Giertrud Marie Madsdtr., 17 år 2. Engeborg Madsdtr., 14 år 3. Marichen Madsdtr., 9 år 4. Ane Marie Madsdtr., 5 år 5. Methe Christine Madsdtr., ½ år Brt. 2650 - 2 - 12 Net. 2597 - 3 - 12 Heri medregnet: i Kjær 3 huder for 1000 rdl. i Feset 1 ½ hud for 250 rdl. 1728 27/10 Michel Andersen + e. Ingebor Clausdtr. Protokoll 3a s. 118a Kjønnøen, Hafsund Barn: 1. Anders Michelsen, 8 år 2. Hans Michelsen, 4 år Brt. 127 - 0 - 23 Nt. 89 - 3 - 1 1760 14/7 Amund Nielsen + Protokoll 6a fol. 159b Kjønnøen Søskende: 1. Peder Nielsen, utenlands 2. Halvor Nielsen +, etterl. 4 barn 3. Lars Nielsen, blind 4. Kirstine Nielsdtr. +, etterl. 4 barn Brt. 152 - 2 - 4 Net. 126 - 2 - 8 1766 18/6 Niels Tollefsen Hafsund + g. Marte Olsdtr. Protokoll 6b fol. 619b Kjønnøen, "pl. Hafsund på Kiønøen i Sannichedal" Barn: 1. Michel Nielsen, 1 ½ år Brt. 98 - 2 - 2 Net 89 - 2 - 18 1766 18/6, 8/7Ole Torbiørnsen + g. Maria Olsdtr. + Protokoll 6b fol. 632a og b Kjønnøen, "pl. Kiønnøen udi Sannichedal" Barn: 1. Anne Olsdtr., 18 år 2. Aase Olsdtr., 15 år Brt. 47 - 2 - 15 Boets utg. 61 - 2 - 19 1776 19/4, 77 12/12Niels Pedersen + g.1. Pernille Engebretsdtr. + Protokoll 9 fol. 542b Kjønnøen "Kiønøen i Sannikedal?" g.2. Kirstie Olsdtr. Barn: 1. Peder Nielsen, 6 år 2. Christen Nielsen, 4 år 3. Ole Nielsen, 2 år 4. Mari Nielsdtr., 13 år Ingen barn i 2. ekteskap Brt. 16 - 0 - 10 Boets utg. 50 - 2 - 0 Gjelden overstiger formuen med 34 - 1 - 14 1776 19/4 Halvor Jonsen + g. Elen Marie Clausdtr Protokoll 9 fol. 398 Kjønnøen, "Kiønøen i Sannikedal" Barn: 1. Joen Halvorsen, 1 ½ år 2. Hellene Halvorsdtr., ¼ år Brt. 31 - 2 - 4 Net 6 - 0 - 12 1776 16/10 Rasmus Torgersen + g. enkens navn mangler Protokoll 9 fol 463 Kjønnøen, "pl. Høistueholmen i Sannikedal" Barn: 1. Torgrim Rasmussen, 4 ½ år 2. Joen Rasmussen, 1 år Brt. 20 - 1 - 10 Net. 8 - 3 - 4 1781 17/11 Michel Halvorsen + g. Helvig Olsdtr. Protokoll 10b fol. 342 Kjønnøen Barn: 1. Kirstine Michelsdtr., 18 år 2. Karen Maria Michelsdtr., 17 år Brt. 395 - 0 - 11 Net 319 - 0 - 7 Heri medregnet: Kjøbesummen for stervbohuuset 170 rdr. 1727 5/5 Maren Hansdtr. + e.m. Ole Jacobsen, seilmager Protokoll 3a s. 102a Kjørstad østre, pl. Kjørstad Strand 1.g Barn: 1. Ragnild Jørgensdtr, 22 år, g.m. Gunder Rolfsen Ingen Brt. 24 - 2 - 12 Nt. 6 - 1 - 20 1738 11/5 Hans Hansen + 1.g. Taran Taraldsdtr. + Protokoll 3b s. 385a Kjørstad vestre, pl. Valsrød e. Maren Michelsdtr. Barn: 1. Hans Hansen, myndig, Valsrød Ingen Brt. 22 - 2 - 8 Nt. 12 - 0 - 14 Jordegods pl Valsrød skjøte 31/10 1718 1757 18/5 Even Hansen + e. Ingeborg Christensdtr. Protokoll 4 s. 491 Kjørstad Avdødes tremenning: Anne Christensdtr. g.m. Knud Hartvet Brt. 148 - 3 - 23 Nt. 0 1778 11/7 Torchild Torgiersen + g. Berthe Larsdtr. Protokoll 9 fol. 603b Kjørstad vestre Barn: 1. Lars Torchildsen, myndig 2. Jens Torchildsen, 22 år 3. Marie Torchildsdtr., 32 år 4. Gro Torchildsdtr., g.m. Hans Larsen Kjellemyr 5. Ingeborg Torchildsdtr., 20 år 6. Margrethe Torchildsdtr., 14 år Brt. 289 - 1 - 8 Net. 276 - 2 - 0 Heri medregnet jord: i "Kiørestad" 1 hud 3 skind for 200 rdl. 1779 9/2 Torchild Torgiersen + g. Berthe Larsdtr. Protokoll 9 fol. 648 Kjørstad vestre Påtegning og omlodning se: skiftet på fol. 603b 1778 11/7 Brt. 289 - 1 - 8 Net 52 - 1 - 16 "som falder sønnene allene imellem til deling" 1780 27/8 Ungk. Lars Thorchelsen + Protokoll 10a fol. 228 Kjørstad Moderen: 1. Berthe Larsdtr. Søskende: 2. Jens Thorchelsen 3. Mari Thorchelsdtr., 32 år 4. Groe Thorchelsdtr., g. Hans Larsen 5. Ingeborg Thorchelsdtr., 20 år 6. Margrethe Thorchelsdtr., 18 år Brt. 233 - 1 - 22 Net. 24 - 2 - 1 Heri medregnet jord: i Kjørestad 1 hud 3 skind for 200 rdr. 1752 21/6 Anne Andersdtr. + e. m. Søren Hansen Protokoll 4 s. 412b Klep Avdødes barn i 1. ekte m. Rasmus Giertsen: 1. Anders Rasmussen Asdal 2. Peder Rasmussen Gjerstad +, 7 barn Avdødes barn i 2. ekte: 3. Anders Sørensen 4. Ingeborg Sørensdtr. v.g.m. Arnold Eriksen og er død, 6 barn Brt. 265 - 0 - 14 Nt. 240 - 2 - 7 Jordegods i Klep 11 11/15 sk. m. b. over 2 huder 1 19/45 sk., takst 166 rd. 1792 16/11 Isach Erichsen + g. Mari Andersdtr Protokoll 11 fol. 658b Klep g.1.g. Mari Larsdtr. + Barn i 1. ekteskap: 1. Aase Isachsdtr. g.m. Erik Tollefsen, her Barn i 2. ekteskap: 2. Maren Susanne Isachsdtr., 17 år "på grd. Berg" Brutto: 4368 - 3 - 22 Netto: 2491 - 0 - 16 Gods: 1 hud 6 sk. m.b.o. 3 huder 3 skind i Klep: 1400 rdl. Gods: I grd. Asdal 2 skind m.b. 180 rdl. Avdødes svigerfar: Anders Sørensen Klep, - fikk skjøte på halve Klep, 1 hud 6 skind m.b.o. 3 huder 3 skind - Datert 1773 4/9 Her var også en plass u. "Sortebougen" Fledsføringskontrakten omhandler dette. Her nevnes svigerfarens barn og svigerbarn. Tollef Klep g.m. hans eldste datter Isach var gift med en yngre datter Svigerforeldrene skal bo hos dem. 1775 24/4 Anne Henrichsdtr. + g. Thor Ellingsen Protokoll 9 fol. 169 Krabberød Barn: 1. Elling Thorsen, 5 år 2. Maria Thorsdtr., 12 år Brt. 359 - 1 - 18 Net. 342 - 2 - 14 Heri medregnet jord: i Krabberød for 300 rdr. 1778 13/11 Lieutnant Jens Evensen Kraft + Protokoll 10a fol 181b Kraft g. Anne Marie f. Moss Se: Eik i Bamble 1696 31/10: Mari Amundsdtr. + 1. g. Efven Linni + Protokoll 2 s. 51b Lina, Linni em. Gjert Olsen Barn: 1. Erich Efvensen 2. Ole Giertsen 3. Amund Giertsen 4. Jøran Giertsdtr. 5. Karen Giertsdtr. Avdødes bror var Tosten Sortedahl Brt. 97 - 0 - 0 Nt. 35 - 0 - 2 1730 9/10 Lars Andersen + e. Karen Giertsdtr. Protokoll 3a s. 348b Lina Barn: 1. Giert Larsen, umyndig 2. Ole Larsen, umyndig 3. Amund Larsen, umyndig 4. Anders Larsen, umyndig 5. Lars Larsen, umyndig 6. Mari Larsdtr., umyndig 7. Anne Larsdtr., umyndig Brt. 39 - 3 - 0 Gjeld 113 - 3 - 4 1752 9/5 Ole Gjertsen + e. Kari Andersdtr. Protokoll 4 s. 409b Lina Barn: 1. Anders Olsen, myndig 2. Rasmus Olsen, myndig 3. Gjert Olsen, myndig 4. Mads Olsen, myndig 5. Helvig Olsdtr., v. g. m. Jens Isacksen Giømle 6. Inger Olsdtr. Brt. 87 - 3 - 11 Nt. 43 - 2 - 6 Jordegods i Lina 4 huder og 6 Kalvsk. iflg. skjøte. Pantsatt for hele verdien 1783 9/10 Mads Olsen + g. Elen Torbiørnsdtr. Protokoll 10b fol. 555 Lina Barn: 1. Ole Madsen, myndig 2. Gunner Madsen, myndig 3. Niels Madsen, 13 år 4. Giert Madsen, 9 år 5. Kari Madsdtr, 19 år 6. Helvig Madsdtr, 16 år Brt. 560 - 1 - 20 Net. det samme Heri medregnet: tilgodehavende penge for Gd. Lina 500 rdr. av sønnen Ole 1786 28/11 Ole Madsen + g. Anne Maria Jonsdtr. Protokoll 11 fol. 132 Lina Barn: 1. Mads Olsen, 5 ½ år 2. Jon Olsen, ½ år Farbror: Gunder Madsen Stathelle Sk. ett. avd's far: Mads Olsen 1783 9/10 Morbror: Lars Jonsen Rørholt Her er en daglig brukende ? med til-behør Gods: Skjøte 1779 25/1 på 3 huder m.b. i Lina Takst: 700 rdl. Enken Elen Torbiørnsdtr. nyder opphold på Lina Brutto: 828 - 3 - 10 Netto: 463 - 0 - 2 1787 27/6 Helvig Madsdatter + Protokoll 11 fol. 180 Lina Mor og søsken se skifte 1783 9/10 Broren Ole Madsen er nå død, 2 barn: Mads Olsen 5 ½ år og Jon Olsen 2 år. Form. for Jon Olsen: morbror Lars Jonsen Form. for søsteren Kari Madsdatter: morbror Jacob Sørensen Skjerke Brutto: 68 - 2 - 4 Netto: 36 - 0 - 11 1788 11/2, 25/2 Anne Marie Jonsdtr. enke + v.g.m. Ole Madsen Protokoll 11 fol. 261b Lina Sk 1786 8/11 Barn: 1. Mads Olsen 6 à 7 år 2. Jon Olsen 1 ¾ år Deres bestemor: Elen har "opphold" her. Farbrødre: Nils og Gjert Madsen Her i boet er deres arv 250 rd. Farbror: Gunder Madsen Stathelle Morbror: Jacob Blegelien Avdødes søster: Helvig Madsdtr. + Gods: 1 ½ hud m.b. i Lina 350 rdl.Blev solgt for 500 rdl. Brutto: 787 - 0 - 8 Netto: 31 - 1 - 8 1790 5/6 Anders Olsen og hustru Ingeborg Kjeldsdtr. Protokoll 11 Fol. 458b Lina g. 1.g.: (Gunild Kjeldsdtr. 1705-1750) Oppgivelsesskifte Barn i 1ste og 2nd: 1. Ole Andersen, myndig 2. Kjeld Andersen, myndig 3. Nils Andersen 23 år 4. Lars Andersen, myndig 5. Mari Andersdtr. g.m. Hans Andersen, Lina-stranden 6. Helvig Andersdtr., enke etter Kittil Olsen 7. Margrethe Andersdtr., enke etter Anders Eriksen Eltved 8. Anne Andersdtr., g.m. Aasold Gunnersen Rugtvet 9. Kirsti Andersdtr. + v.g.m. Anders Pedersen. 2 barn. a. Tor Andersen, 4 år b. Ingeborg Andersdtr., 7 år. 10. Anne Andersdtr. den yngre år? 11. Anne Andersdatter g. m. Amund Thorsen Høn Barn i siste: Kield, Lars, Nils, samt Kirsti, Kari og "Anne den yngre" Form. for de 2 små: Amund Thorsen Høn. Gods: 3 huder i Lina til eldste sønn Kjeld 1785 4/7. Løsøre for 40 rdl. Bl. utg. Folloug hos Anders Olsen og h. 239 rd. Boets brutto: 1239 - 0 - 0 Netto: 600 rdl (Ole Andersen og Kari Gjertsdtr. er forforeldre til Øystein Sorter Langesund. Mari Andersdtr. og Hans Andersen er forforeldre til Kersti Sorter Langesund. Det samme er Helvig Andersdtr. og Kittil Olsen. Alle tre fra første ekteskap. Helvig og Kittils tre døtre, Ingeborg, Gunnild og Karen har stor etterslekt i Breviksdistriktet.) 1701 13/1 Christen Andersen g.m. Kirsten Tørgersdtr. Protokoll 2 s. 179a Melby Skifte og eksekutionsforretning iflg. dom for falskmynteri dat. 1701 12/1 Brt. 33 - 2 - 2 Nt. 10 - 3 - 0 Hvori medregnet jordegods: Melby 1 hud. Takst 10 rdr. 1730 31/1 Peder Olsen + e. Maren Pedersdtr. Protokoll 3b s. 11b Melby Barn: 1. Ole Pedersen, gift, boende på Kiønøen 2. Joen Pedersen, 32 år, farer utenlands 3. Even Pedersen, 28 år, farer utenlands 4. Boel Pedersdtr. +, e.m. a. Lars Jensen, 24 år, farer utenlands på Ostindien b. Peer Jensen, 17 år c. Lars Jensen, 7 år d. Niels Jensen, 5 år e. Jacob Jensen, 2 år f. Kari Jensdtr., 22 år 5. Elen Pedersdtr., 23 år Brt. 114 - 3 - 2 Gjeld 121 - 1 - 20 Hvori medregnet jordegods: Melby 2 hud m.b. Takst 90 rdr. Transport 2/11 1724 1786 9/11, 87 26/4, 21/6Michel Madsen + g. Alet Gunnersdtr. Protokoll 11 fol. 168 Midgården Barn: 1. Lars Michelsen, 2 ½ år 2. Helje Michelsdtr., 5 år Verge: Amund Madsen Roverød Peder Madsen Enkens far: Gunner Garstad Avdødes arv etter broren Christopher Madsen: 18 - 2 - 16 Brutto 536 - 1 - 0 Netto 13 - 1 - 11 Ad. godset: Sterbo-enken heretter: Et skjøte fra Ole Hansen Midgården til nå avdøde på 2 huder - mot betalte 300 rdl. Datert 13/5 1771 "hvor? hans arvelod efter faderen er ind?" Avdøde har brukt gården uten anke i over 7 år. Den ene huds skyld - "derom blev avdøde enig med sin nå avdøde mor Helje Findahl og hans brødre - at han derpaa skulle faa skjøte" og altsaa for sig og familie: 3 huder i ? med odel og åseterett (Aleth (Alis) Gundersdatter. Datter av Gunder Torbjørnsen Garstad og Marthe Larsdatter. Datteren Helge Michelsdtr. ble gift med Gjert Olsen Linnarønningen) 1790 25/6 Ales Gundersdtr. + 2.g. Anders Jacobsen Protokoll 11 fol. 536 Midgården 1.g. Michel Madsen + sk. 1787 21/6 Barn 1. ekteskap: 1. Mads Michelsen, 6 år 2. Helge Michelsdtr., 9 år Barn i siste: 3. Anne Marie Andersdtr+ like etter moren Farbror: Amund Madsen Roverud Morbror: Hans Christensen Bamle Avdødes mor: Ingeborg Sørensdtr.?, utydelig Brutto: 907 - 1 - 20 Netto: 360 - 3 - 10 Et hus de eide i Omborgsnes ble solgt til Asl. Tygesen Gods: 3 huder med bygsel: 600 rdl. 1. Skjøte på 1 hud for 150 rdl. fra enken Helge Michelsdtr. m. fl. 2. Ved skifte 1787 21/6: 2 huder skyld (Ingeborg Sørensdtr. var avdødes stemor, farens 2. kone.) 1747 20/1 Anne Nielsdtr + g.1. Amund Torsen + Protokoll 5 fol. 10 Midt-Rogn g.2. Joen Torgiersen Barn: 1. Søren Amundsen 2. Anders Amundsen 3. Berthe Amundsdtr, 40 år 4. Thor Jonsen, 30 år 5. Torger Jonsen, 24 år Brt. 219 - 0 - 18 Net. ca. 11 - 0 - 0 Heri medregnet jord: 2 ½ hud for 150 rdr og 1 kullemile for 15 rdr. 1760 26/2 Anne Nielsdtr. + g. Søren Hansøn Protokoll 6a fol. 148b Midt- Rogn, "Mid-Rougn" Barn: 1. Hans Sørensen, 5 ½ år 2. Abraham Sørensen, 1 år 3. Aase Marie Sørensdtr., 8 ½ år Brt. 577 - 1 - 20 Net. 425 - 3 - 20 Heri medregnet jord: i Mid-Rougn 3 hud med Bøxel og Herlighed, 480 rdr. 1766 19/6 Protokoll 6b fol 621 Midt-Rogn Se: Rogn i Bamble 1791 15/11, 13/5 Mari Michelsdtr. + g. Lars Evensen Protokoll 11 fol 574 Midt- Rogn Barn: 1. Even Larsen, myndig, her 2. Michel Larsen, myndig 3. Kirstine Larsdtr. + a. Inger, 12 år b. Karen Dorthe, ? år 4. Lene Larsdtr., g.m. Thor Larsen Rognstranden Brt. 549 - 0 - 2 Net. 192 - 2 - 2 Gods: 1 hud 4 skind: 435 rdr. Skjøte 1787 23/7 "Mellem Rogn" 1729 9/12, 30 ½ Allet Stiansdtr. + 1.g. Halvor Anunsen + Protokoll 3a s182b Mo 2.g. Tore Haraldsen Barn: 1. Stian Halvorsen, gift, Vraalstad i Tørdal. 2. Anun Halvorsen, gift, Stokke i Bamle 3. Halvor Halvorsen + 4. Guri Halvorsdtr., g.m. Jacob Andersen Blegeli i Bamle 5. Biørn, Stian? Torsen, 25 år 6. Stener Torsen, 23 år Brt. 1333 - 0 - 8 Nt. 1202 - 0 - 20 Hvori medregnet jordegods: 1. Mo. 3 hud. Takst 750 rd. 2. Vraalstad i Tørdal 1 td 2 5/6 setting. Takst 160 rd. Skiftebrev 1702 23/6 1742 28/3, 29/3 Thoere Haraldsen + e. Anne Tronsdtr. Protokoll 4 s. 137 Mo Barn i avdødes 1. ekte. m. Ahlet Stiansdtr.: 1. Biørn Thoersen, myndig, bor på Glittum 2. Stener Thoersen, myndig, bor på Giømle Barn i avdødes 2. ekte. m. enken: 3. Peder Thoersen Enkens far: Tron Rørholt Brt. 856 - 1 - 9 iberegnet jordegods Net. 765 - 1 - 0 Jordegods i Mo 2 huder m.b. over 6 skind mere iflg. skjøte dat. 16/5 1734. Takst 656 - 2 - 16 I Vestre Glittum 1 hud 6 skind iflg. skjøte 14/4 1737 takst 65 rdr. 1748 8/5 Marie Gundersdtr + Protokoll 5 fol 169b Mo Se: Stokke vestre i Bamle 1788 29/9 Peder Thorsen + g. Anne Pedersdtr. Protokoll 11 fol. 331 Mo Barn: 1. Inger Pedersdtr., g.m. Halvor Henrichsen, de bor her. 2. Anne Pedersdtr., 16 år Løsøre 265 - 1 - 22 Tilsl. gjeld 529 - 2 - 16 + 77 - 1 - 12 Gods: 3 huder 6 sk. med bygsel 2000 - 0 - 0 Brutto: 2866 - 2 - 2 Netto: 2690 - 0 - 2 1. Skjøte til avdøde fra Harald Bjørnsen Glittum på 2 huder 6 skind m.b for 1600 rl. Dat. 1763 20/1 2. Ditto på 1 hud m.b. fra Amund Halvorsen og Lars Knudsen Haukedal for 600 rl. Dat. 1775 7/9 3. Bevilling til å oppføre sag på Mo grd. 1784 Møller, Just Christensen + g. Margrethe Simonsdtr. Protokoll 10b fol. 653 Møller Se: Asvald i Bamle 1699 16/3 Else Christensdtr. + 1.g. Jørgen ....... + Protokoll 2 s. 120a Nenset e.m. Elias Jensen Barn: 1. Lauridtz Jørgensen 2. Rasmus Jørgensen 3. Isach Jørgensen 4. Hendrich Jørgensen 5. Mette Jørgensdtr. 6. Jørgen Eliasen Brt. 105 - 1 - 0 Gjeld 172 - 2 - 13 Enkemannen skulle flytte til en plass på Gaasegrunden under Bjørntvet gård 1753 10/7, 55 19/7 Jon Christophersen + e. Kari Larsdtr. Protokoll 4 s. 461b Nenset Barn: 1. Lars Jonsen, 47 år, bor på Sortedal 2. Søren Jonsen, 42 år, bor på Sødholt 3. Jacob Jonsen, 38 år, bor på Sødholt 4. Abraham Jonsen, 33 år, i utlandet 5. Christopher Jonsen, 25 år 6. Anne Jonsdtr. g.m.Jørgen Amundsen Finmarch Brt. 436 - 2 - 12 Nt. 237 - 3 - 1 1771 31/5, 19/7 Anne Jonsdtr. + g. Jørgen ....... + Protokoll 7 fol. 29 Nenset Barn: 1. Kari Jørgensdtr. g. Halvor Andersen 2. Anne Marie Jørgensdtr., 25 år 3. Boel Jørgensdtr., 23 år 4. Maren Jørgensdtr., 19 år Brt. 185 - 0 - 16 Net. 7 - 3 - 5 1782 3/8, 83 2/8 Torbiørn Tellefsen + g. Marie Christensdtr. Protokoll 10b fol. 526b Nenset Barn: 1. Christen Torbiørnsen, 9 år 2. Torbjørn Torbiørnsen, 7 år 3. Anne Torbiørnsdtr., 12 år 4. Aaste Marie Torbiørnsdtr., 9 år Brt. 582 - 2 - 7 Boets utg. 1224 - 3 - 15 Gjelden overstiger formuen med 642 - 1 - 8 1789 16/11 Nils Pedersen + g. Aase Sørensdtr. Protokoll 11 fol. 507b Nenseth Barn: 1. Peder Nilsen, 6 år 2. Søren Nilsen, 4 år Inntekt: 75 - 0 - 14 Utgift: 141 - 2 - 8 Gods: Intet - gården tilhører kammerherre Søren von Løvenskjold 1744 24/1 Guri Knudsdtr. + e.m. Harrald Madsen Protokoll 4 s. 329b Nustad Barn: 1. Torgier Harraldsen, 17 år 2. Lars Harraldsen, 12 år 3. Mads Harraldsen, 5 år 4. Anne Harraldsdtr., umyndig 5. Groe Harraldsdtr., umyndig 6. Karen Jarraldsdtr., umyndig Brt. 22 - 1 - 18 Gjeld 127 - 2 - 16 1762 17/6 Aase Larsdtr. + g. Zacharias Johansen Hoofman Protokoll 6a fol 263b Nustad, pl. "Barfoed" Barn: 1. Lars Zachariassen Barfod, 37 år gl. som for 14 år siden er gaaet til Ostindien 2. Mallene Zachariasdtr., g. Søren Berentsen i Langesund 3. Ingeborg Zachariasdtr. + g. Rasmus Pedersen Gierstad a. Anne Marie Rasmusdtr., 5 år gl 4. Anne Zachariasdtr. g. Lars Eilertsen Brt. 66 - 3 - 21 Net. 44 - 0 - 3 Heri medregnet: Husebygningerne for 40 rdr 1766 9/8 Anders Nuestad + g. Inger Nielsdtr. Protokoll 6b fol. 638b Nustad Barn: 1. Niels Andersen, 32 år 2. Ole Andersen, 30 år 3. Anders Andersen, 27 år 4. Ole Andersen, 18 år 5. Inger Andersdtr. g.m. Hans Isachsen 6. Aaste Andersdtr. g.m. Ole Jensen 7. Magrethe Andersdtr., 25 år 8. Ales Andersdtr., 20 år 9. Anne Andersdtr., 15 år Brt. 57 - 1 - 21 Boets utg. 57 - 1 - 21 1781 10/11 Nils Andersen + g. Marthe Larsdtr. Protokoll 10a fol 325 Nustad Barn: 1. Lars Nilsen, 5 år 2. Inger Marie Nilsdtr., 14 år 3. Ann Margrethe Nilsdtr., 10 år 4. Karen Nilsdtr., 7 år Brt. 676 - 1 - 16 Net. 619 - 0 - 8 Heri medregnet jord: i Nustad 4 huder med Bøxel for 550 rdr. 1782 28/5 Anders Andersen Nustad + Protokoll 10b fol. 426b Se: Porsgrund 1790 10/11, 16/6 Anna Zachariasdtr. + g. Lars Eilertsen Protokoll 11 fol. 506b Nustad, pl. Barfot Barn: 1. Eilert Larsen, myndig 2. Jakob Larsen, 18 år 3. Lars Larsen, 15 år 4. Abraham Larsen, 13 år 5. Aase Larsdtr. g.m. Anders Andersen Langø 6. Ingeborg Larsdtr., 21 år Brutto: 83 - 0 - 14 Netto: 42 - 2 - 22 Sterbohus: 80 rdl. Meget gamle: takst 50 rdl. 1791 15/4, 1/10 Marthe Larsdtr. + g. Ole Rollefsen Protokoll 11 fol. 563b Nustad 1.g. Nils Andersen skifte 1781 Barn: 1. Lars Nilsen, 14 år 2. Inger Maria Nilsdtr., 21 år 3. Anne Margrethe Nilsdtr., 20 år 4. Karen Nilsdtr., 18 år Beslektet: Hans Andersen Findal Brutto: 1012 - 2 - 9 Netto: 605 - 2 - 3 Gods: ifølge skifte 1781 halve gården: 2 huder m.b. Takst 585 rdl 1777 12/9 Anne Anstensdtr. + g.2. Abraham Gulliksen Protokoll 9 fol. 536 Nysten, pl. "Nyestein" (g.1. Morten Pedersen) Barn: 1. Morten Abrahamsen, 5 år 2. Siri Abrahamsdtr., 8 år 3. Ole Mortensen, 22 år 4. Lars Mortensen, 17 år 5. Margrethe Mortensdtr. 6. Johanne Mortensdtr., 21 år 7. Kirstine Mortensdtr. 8. Tonne Mortensdtr., 13 år NB. Disse 6 siste barn efter 1. ekte. med Morten Pedersen Brutto: 58 - 1 - 2 Gjeld: 129 - 0 - 9 Gjelden overstiger formuen med 70 - 3 - 9 1789 6/8 Aase Jacobsdtr. + g. Nils Gullichsen Protokoll 11 fol. 437b Nysten Barn: 1. Lars Nilsen, myndig 2. Ingeborg Nilsdtr. g.m. Ledvor Tallaksen 3. Anne Nilsdtr. enke etter Amund Anstensen 4. Sigdir Nilsdtr. g.m. Hans Gullichsen 5. Mari Nilsdtr. ugift Brutto: 174 - 1 - 0 Netto: 62 - 2 - 4 Gods: 3 huder m.b., Skjøte 1767 18/8. Takst 120 rdl. 1773 19/2 Hans Pedersen + g Margrethe Tronsdtr. Protokoll 9 fol. 59 Omborgsnes Ingen barn. Arvinger: Avdødes moder, Anne Jonsdtr. og Hans Pedersens 4 søskende. Brt. 189 - 0 - 12 Net. 55 - 0 - 4 1777 22/6 Ole Johannessen + g. Anne Jonsdtr. Protokoll 9 fol. 550b Omborgsnes Barn: 1. Berthe Olsdtr., 50 år 2. Arne Olsen, 28 år Brt. 19 - 3 - 3 Net. 13 - 3 - 5 1777 10/11 Helvig Thorsdtr. + g. Hendrich Amundsen Protokoll 9 fol. 551b Omborgsnes Barn: 1. Amund Hendrichsen, 12 år Brt. 3 - 3 - 12 Net. 2 - 0 - 12 1780 14/8 Marthe Jansdtr. + g. Knud Torjersen Protokoll 10a fol 305 Omborgsnes Barn: 1. Tarjer Knudsen, 3 år Brt. 27 - 1 - 12 Boets utg. 29 - 1 - 0 Gjelden overstiger med 1 - 3 - 12 1780 9/10 Kari +, boken deffekt Protokoll 10a fol. 202 Omborgsnes Barn: 1. Hans Jacob, 28 år, er udenlands 2. Anne Gunnersdtr., 25 år Brt. 7 - 2 - 10 Utgifter 9 - 0 - 0 1782 16/8 Inger Margrethe Augustiniusdtr. + Protokoll 10b fol. 440b Omborgsnes Søskende: 1. Ingeborg Augustiniusdtr., 60 år 2. Marte Augustiniusdtr., 70 år Brt. 23 - 3 - 2 Boets utg. 28 - 8 - 8 Gjelden overstiger med 4 - 3 - 6 1788 30/1 Mari Davidsdtr. + g. Thollef Thorsen Protokoll 11 fol. 282b Omborgsnes Barn: 1. David Tollefsen, 11 år 2. Thor Tollefsen, 1 ½ år 3. Anne Tollefsdtr., 17 år 4. Margrethe Tollefsdtr., 12 år 5. Maren Kirstine Tollefsdtr., 6 år Inntekt: 116 - 1 - 22 Utgift: 267 - 3 - 10 Sterbohuset: 100 rdl. 1788 ½ Mette Olsdtr. + g Ole Pedersen Protokoll 11 fol. 281b Omborgsnes Søster: Ales Olsdtr., gift Halvbror:Hans Olsen, myndig Jon Olsen, myndig Halvsøster: Kirsti Olsdtr. g.m. Halvor Ledvorsen Marta Olsdtr., ugift Inntekt: 28 - 0 - 16 Utgift: 48 - 0 - 18 1788 15/3 Margrethe Christensdtr +g. Ole Amundsen Protokoll 11 fol. 314b Omborgsnes Barn: 1. Christopher Olsen, 13 år 2. Peder Olsen, 11 år 3. Ingeborg Olsdtr., 9 år 4. Marthe Olsdtr., 5 år 5. Maria Olsdtr., 5 år Inntekt: 33 - 0 - 2 Gjeld: 71 - 0 - 19 Sterbohus: 30 rdl. 1789 8/7 Kirsti Maria Engelbrecthdtr. + g. Ole ......... Protokoll 11 fol. 443 Omborgsnes Barn: 1. Inger Olsdtr. Formynder: "Faderen Engelbrecth" Inntekt: 18 - 1 - 12 Gjeld: 37 - 3 - 16 1733 1/10 Lauritz Lauritien Walter + Protokoll 3b s. 78b Prestegaarden Død 8/10 1732 i Kina på skibet Cronprinsen. Avdødes slekt: Bror: Jens Ørbeck Walter Bror: Elisens Walter Søster: Elisabet Christine Walter Søster: Magrethe Walter, g.m. Peder Søfrensen Grini Søster: Pernille Lovise Walter Halvbror:Talqvard Walter Morbror: Hans Risbrick, København Morbror: Magister Peder Alstrup Far: Laers Walter +, avdøde var sin fars eldste sønn Brt. 1407 - 2 - 8 Nt. 1277 - 1 - 16 På skiftene etter sin far, mor og mormor hadde avdøde arvet jordegods i følgende gårder: 1. Qvamme 2. Stavberg i Sogns fogderi 3. Baarums ødegaard 1789 2/5, 90 10/6 Torbjørn Jonsen + g. Kari Erichsdtr. Protokoll 11 fol. 446 Prestegården, pl. Bersland Barn: 1. Inger Torbjørnsdtr. g.m. Jens Knudsen 2. Anne Torbjørnsdtr. g.m. Ole Amundsen 3. Gunnild Torbjørnsdtr., ugift Boets løsøre: 18 - 0 - 11 Gjeld: 25 - 0 - 12 1727 17/11, 28 26/10 Kiel Nielsen + e. Ambiør Gundersdtr. Protokoll 3a s. 116a Rakkestad 1.g. Gunild Torsdtr. + skifte 1715 24/2 Barn: (2.g. Maren Jonsdtr. + iflg. Bamble bygdebok) 1. Niels Kielsen, 28 år 2. Abelone Kielsdtr., 30 år, g.m. Erik Peersen i Bamle 3. Halvor Kielsen, 26 år 4. Ole Kielsen, 23 år 5. Joen Kielsen, 19 år 6. Lars Kielsen, 15 år 7. Gunild Kielsdtr., 21 år Enkens bror var Christen Joensen Brt. 75 - 2 - 20 Gjeld 84 - 3 - 16 1757 22/2 Jens Andersen + e. Ingeborg Torgrimsdtr. Protokoll 4 s. 486 Rakkestad Barn: 1. Torgrim Jensen, 11 år 2. Anders Jensen, 2 år 3. Anne Kistine Jensdtr., 4 år Brt. 111 - 1 - 15 Nt. 57 - 0 - 23 1741 1/6 Niels Mathiesen + e. Berthe Olsdtr. Protokoll 4 s. 50b Ravnes, hus på Ravnes grunn Barn: 1. Anna Kierstine Nielsdtr., 15 år 2. Inger Magrethe Nielsdtr., 8 år Brt. 120 - 1 - 23 iberegnet huset, takst 90 rdr Nt. 80 - 0 - 3 1756 7/6 Bærulf Gundersen + Protokoll 4 s. 481b Ravnes, et hus på dets grunn Arvinger: 1. Avdødes sønn: avd. Niels Bærulfsens + a. datter: Marie Nielsdtr., 10 år Brt. 237 - 2 - 1 Nt. 156 - 1 - 15 1766 19/6 Ole Hansen + g. Lieve Michelsdtr. Protokoll 6b fol. 622b Ris Barn: 1. Hans Olsen, 33 år 2. Giert Olsen, 16 år 3. Marthe Olsdtr., enke etter Niels Hafsund 4. Kistie Olsdtr., 23 år 5. Else Olsdtr., 20 år Brt. 86 - 3 - 22 Net. 45 - 0 - 22 1776 15/10, 78 22/9Ungk. Nils Thorsen + Protokoll 9 fol. 632 Ringsjø, Ringeschiøe Arvinger: 1. Peder Thorsen, 36 år 2. Even Thorsen, 24 år 3. Abelone Thorsdtr., g. Hans Eriksen Avdødes mor: 4. Inger Pedersdtr. Brt. 69 - 0 - 16 Boets utg. 188 - 1 - 14 Gjelden overstiger formuen med 119 - 0 - 22 1702 3/7 Tore Torsdtr. + Protokoll 2 s. 207a Rogn Nordre Barn: 1. Søfren Tostensen + Hans barnebarn: a. Ole Nielsen, 19 år b. Anne Nielsdtr., 21 år c. Elsebe Nielsdtr. Disse barns fars morbror var Jon Nielsen Asdahl 2. Tord Tostensen + Barn: a. Aase Tordsdtr. g.m. Knud Findøe i Drangedal 3. Tor Tostensen Brt. 52 - 3 - 12 Nt. 40 - 2 - 6 Jordegods1. Rogn Søndre 3 hud m.b. Skifteb. 1640 7/6 etter Niels Søfrensen Børsen 2. Midt Rogn 3 hud m.b. Pantebrev 1690 16/7 tgl. 17/11 (Tor Tostensen (1663-1708) ble gift med Anne Jonsdtr. Finnmark (ca. 1680-1771). Deres datter, Anna Torsdtr. (1706-1786), ble gift med Tor Hansen Høn. Enken, Anne Jonsdtr., ble 2. gang gift i 1709 med Gunder Gundersen) 1743 12/3 Gunder Gundersen + e. Anne Jonsdtr. Protokoll 4 s. 295 Rogn Barn: 1. Thore Gundersen, myndig Brt. 638 - 3 - 5 Nt. 565 - 1 - 6 Jordegods i Nordre Rogn: 4 huder og 9 skind herav 3 huder og 3 skind m.b iflg. skiftebrev dat. 1708 31/10, resten kjøpt. Takst 500 rdr 1758 6/2 Lars Jørgensen + g. Karen Jacobsdtr. Protokoll 6a fol. 1 Rogn, Søndre Rougen Barn: 1. Jacob Larsen, 32 år 2. Jørgen Larsen, 30 år 3. Else Larsdtr., g. Søren ..... Rougn 4. Sara Larsdtr., g Anders A..... Havredahl 5. Ingeborg Larsdtr., g. Lars Amundsen Berg 6. Anne Larsdtr., g. Jens Larsen Schougstad 7. Maren Larsdtr., 34 år Brt. 32 - 1 - 3 Net. ca. 22 rdr. 1759 6/2 Maria Thorsdtr. + Protokoll 6a fol. 39 Rogn Nordre Moderen: 1. Anna Jonsdtr. Hel og halvsøskende: 2. Søren Thorsen 3. Thor Gundersen, myndig 4. Thore Thorsdtr. +, g. Zacharias Evensen Stokke. Etterlot 5 barn. 5. Anna Thorsdtr., g. Thor Høen. Brt. 136 - 0 - 9 Net. 114 - 0 - 9 1761 9/3 Else Larsdtr. + g. Søren Thoresen Protokoll 6a fol. 197b Rogn Nordre Barn: 1. Hans Sørensen. 16 år 2. Ingebor Sørensdtr., 26 år 3. Else Sørensdtr., 19 år 4. Mari Sørensdtr., 18 år Til deling: 572 - 2 - 12 Heri medregnet jogd: i "Nordre Rougn" 3 huder og 3 skind med Bøxel og Herlighet fo 406 - 1 - 8 1766 19/6 Søren Hansen Rougn + g.2 Helvig Olsdtr. Protokoll 6b fol. 621 Rogn g.1 + Barn: 1. Hans Sørensen, 12 år 2. Aase Maria Sørensdtr., 15 år Ingen barn i 2. ekteskap Brt. 460 - 2 - 3 Net. 336 - 2 - 3 Dessuten Jord: i "Mid Rougn" 2 huder 2 1280/2176 skind for tilsammen 353 - 1 - 15 1771 17/12, 72 10/7Abraham Sørensen + g.2 Kirstine Michelsdtr. Protokoll 7 fol. 74b Rogn g.1 Gunild Jacobsdtr. + Barn: 1. Søren Abrahamsen, 8 år 2. Else Abrahamsdtr., 6 år 3. Abraham Abrahamsen Brt. 429 - 0 - 1 Net. 74 - 0 - 21 1771 21/12 Berthe Nielsdtr. + g. Thor Gundersen Protokoll 7 fol. 6b Rogn Nordre Barn: 1. Lars Thorsen, 23 år 2. Johannes Thorsen, 15 år. Brt. 1008 - 3 - 3 Net. 976 - 3 - 3 Heri medregnet Jord: i Rougn nordre for ?, se:delingen 1772 23/1 Anne Jonesdtr. + v.g.m. Gunder Gundersen + Protokoll 7 fol. 58 Rogn, Rougn (1.g.m. Thor Tostensen) Barn: 1. Søren Thorsen Rougn 2. Thor Gundersen 3. Tore Thoresdtr. +, etterl. 5 barn a. Thor Zachariassen Stokke b. Even Zachariassen Tveten c. Anne Zachariasdtr., g. Simen Bamle d. Ingebor Zachariasdtr., g Anders Larsen Sortedal e. Mari Zachariasdtr. g. Christopher Sørensen Stokke 4. Anna Thorsdtr., g. Tor Hansen Høn Til deling: 2 huder i Rogn som overlates Thor Gundersen når han efter lod utbetaler til enken den fulde summen: 500 rdr. 1781 21/4 Maria Halvorsdtr. + g. Thron Larsen Protokoll 10a fol. 302b Rogn Søndre "Rougstranden" Barn: 1. Lars Thronsen, 7 år 2. Christen Thronsen, 9 uger 3. Anne Thronsdtr., 5 år 4. Mette Magrethe Thronsdtr., 4 år Brt. 199 - 0 - 10 Net. 59 - 1 - 19 Heri medregnet: 1. i Mid Rogn, ødegaarden Soldet 4 skind for 80 rdr 2. Huuse vaaningen for 60 rdr 1783 9/10, 84 24/3 Anders Jacobsen + g. Inger Christensdtr. Protokoll 10b fol. 598 Rogn Søndre Barn: 1. Christen Andersen 2. Jacob Andersen Brt. 22 - 3 - 17 Boets utg. 113 - 3 - 12 Gjelden overstiger med 90 - 3 - 19 1783 29/10, 84 24/3Jacob Larsen + g. Ingeborg Thorsdtr. Protokoll 10b fol. 595b Rogn Søndre Barn: 1. Anders Jacobsen + a. Christen Andersen, 3 år b. Jacob Andersen, 1 år 2. Lars Jacobsen + a. Lars Larsen, 5 år b. Søren Larsen, 3 år c. Thor Larsen, 1 ½ år 3. Jon Jacobsen, myndig 4. Tor Jacobsen, myndig 5. Mari Jacobsdtr., 29 år 6. Else Maria Jacobsdtr., 20 år Brt. 1159 - 2 - 17 Net. 404 - 0 - 15 Heri medregnet jord: i søndre Rogn for 900 rdl. 1785 17/5 Hans Sørensen + g. Anne Hansdtr. Protokoll 11 fol. 39 Rogn nordre Barn: 1. Else Hansdtr., 16 år Form. avdødes søskendb: Thor Thorsen Høen Avdødes far: Søren Thorsen, lever ennå Brutto: 872 - 1 - 20 Netto: 356 - 2 - 13 Gods: Skjøter, dat. 24/1 63, 20/1 66 og 7/7 1764 + en kontrakt mell. avdøde og faren av år 1766: 4 huder m.b. Takst 700 rdr. 1788 6/10 Elen Maria Jensdtr. + g. Halvor Christensen Protokoll 11 fol. 289 Rogn Søndre Barn: 1. Berte Marie Halvorsdtr. + Barn: a. Lars Tronsen, 14 - 15 år b. Mette Margrethe Tronsdtr., 12 år begge hos faren (Tron Larsen) Brutto: 827 - 0 - 12 Netto: 799 - 0 - 20 Gods: 2 huder i Rogn Søndre m.b. Adk. 1761 20/6 og 1783 26/5. Takst 600 rdr. 1788 6/10, 90 17/2 Kirstine Larsdtr. + g. Lars Trondsen Protokoll 11 fol 446b Rogn nordre Barn: 1. Inger Larsdtr., 12 år 2. Saavelsom et utenfor ekteskap havende barn: Karen Maria Nilsdtr. ny-fød Morfar: Lars Evensen Rogn "Formynder for Karen Maria: Faderen Nils Brønstad, hos hvem hun er i Huset" Brutto: 138 - 3 - 11 Netto: 152 - 0 - 7 Gods: ½ hud m.b i Rogn nordre med husebygn: 70 rdl. Dette bo: det halve (35 rd). Adk. skifte etter enkemannens mors Berthe Nilsdtr. 1771 26/2 1788 10/12, 89 3/7 Halvor Christensen + Protokoll 11 fol. 377b Rogn Søndre Datterbarn: 1. Lars Trondsen, 14-15 år 2. Mette Margrethe Trondsdtr., 12 år Skifte etter moren 1781 Deres far: Trond Larsen Rognstranden Farbror: Mads Tveten i Bamble Torsten Larsen Rugtvet Barnas innest.. arv etter moren, tils. ca. 100 rdl Brutto: 733 - 1 - 4 Netto: 461 - 1 - 14 Gods: 1 hud m.b.: 300 rdl Adk. skifte etter avdødes hustru 1788 6/10 1790 3/3 Piken Berthe Olsdtr. + Protokoll 11 fol. 548b Rogn nordre Ingen arvinger meldt seg Brutto: 32 - 2 - 0 Netto: 7 - 1 - 8 1733 5/6 Anne Gunleksdtr. + e.m. Alf Olsen Protokoll 3b s. 55b Rosland g.1. .......... + sk. 6/3 1721 Barn: 1. Ole Alfsen, 9 ½ år 2. Lars Alfsen, 7 år 3. Gunlek Alfsen, 2 ½ år 4. Hans Alfsen, ¾ år 5. Ingebor Alfsdtr., 8 ½ år 6. Torber Alfsdtr., 5 ¼ år Enkemannens barn av 1. ekteskap 1. Knud Alfsen Brt. 189 - 0 - 20 Net. 122 - 0 - 18 1771 22/3, 72 10/3 Jens Nielsen + g. Guroe Larsdtr. Protokoll 7 fol. 60 Rosland Barn: 1. Asloug Jensdtr., 14 år 2. Kirstie Jensdtr., 9 år 3. Anne Jensdtr., 6 år Brt. 1189 - 1 - 22 Net. 837 - 1 - 22 Heri medregnet jord: i Rosland 2 huder med Bøxel og Herlighet for 1100 rdr. 1704 1 /4 Gunder Madsen + e. Anne Hansdtr. Protokoll 2 s. 248b Rugtvet Barn: 1. Mads Gundersen Barnets bestefar var Hans Klep Brt. 107 - 3 - 20 Gjeld 140 - 1 - 22 1725 21/11 Anne Laersdtr. + Protokoll 3a s. 24b Rugtvet Barn: 1. Laers Madsen + Barn: a. Helle Laersdtr., ugift b. Anne Laersdtr., g.m. Ole Pedersen 2. Gunder Madsen + Barn: a. Mads Gundersen, 24 år 3. Aled Madsdtr., g.m. Hans Pedersen 4. Helvig Madsdtr. + Barn: a. Anne Laersdtr., gift b. Karen Pedersdtr., ugift 5. Kisti Madsdtr., g.m. Tosten Rugtvet Brt. 44 - 1 - 6 Nt. 20 - 2 - 12 Grd. Rugtvet, 4 hud, eides av Tosten Rugtvet. Skjøte 1720 12/7. Skjøte 1708 2/4 (Anne Larsdtr. var gift med Mads Gundersen) 1737 10/12 Daniel Tordsen + e. Marte Clausdtr. Protokoll 3b s. 317a Rugtvet, pl. Omborgsnæs Barn: 1. Kirsten Danielsdtr., 50 år Brt. 19 - 3 - 14 Nt. 2 - 2 - 5 1738 18/4 Tosten Rolfsen + e. Kiersten Madsdtr. Protokoll 3b s. 381a Rugtvet Barn: 1. Lars Tostensen, myndig, utenlands 2. Mads Tostensen, 23 år 3. Gunder Tostensen, 18 år 4. Inger Tostensdtr., g.m. Peder Gierstad 5. Ingeborg Tostensdtr., g.m. Søren Lerstang i Eidanger 6. Mette Tostensdtr., g.m. Ole Larsen Tangvald 7. Bodild Torstensdtr., 17 år Brt. 574 - 3 - 18 Nt. 525 - 3 - 2 Hvori medregnet jordegods: Rugtvet Skyld 4 hud. Takst 370 rdr. Skjøte 2/4 tgl. 12/7 1708. Skjøte 12/7 tgl. 12/7 1720 (Tosten Rolfsen (ca. 1670-1738) var gift med Kirsti Madsdtr. (ca. 1669- 1759), datter av Mads Gundersen Rugtvet og Anne Larsdtr.) 1763 24/2 Anne Aasoldsdtr. + g. Gunder Thorsen Protokoll 6a fol. 281b Rugtvet Barn: 1. Aasol Gundersen, 8 år 2. Tosten Gundersen, 2 år og 2 mnd. 3. Kiersti Gundersdtr., 11 ½ år 4. Anne Gundersdtr., 10 ½ år 5. Boel Gundersdtr., 5 år Til deling: 1034 - 2 - 10 Heri medregnet jord: i Rugtvet 2 huder og i Flaathen 1 hud med Bøxel og Herlighet for 900 rdr. 1763 30/6 Lars Tostensen + g. Magrethe Tronsdtr. Protokoll 6a fol. 324b Rugtvet Barn: 1. Tosten Larsen, 19 år 2. Mads Larsen, 17 år 3. Tron Larsen, 15 år 4. Kirstie Larsdtr., 6 år Brt. 1153 - 0 - 15 Net. 1102 - 2 - 15 (Lars Tostensen (1712-1763) var gift 1842 med Margrethe Tronsdatter Søndre Rørholt (1716-1787). Datter av Tron Ågessøn Søndre Rørholt og Abelone Arnoldsdatter.) 1765 13/7 Anne Ellefsdtr. + g. Gunder Torstensen Protokoll 6b fol 547b Rugtvet Barn: 1. Anne Maria Gundersdtr., 21 år Brt. 578 - 2 - 8 Net. 400 - 1 - 0 Dessuten jord: i Rougtveit 1 hud med B. og Herlighet samt ½ hud med B. og Herlighet i Flaathen for 450 rdr. 1776 26/10 Ingeborg Mikkelsdtr. + g. Gunder Tostensen Protokoll 9 fol. 414b Rugtvet Barn: 1. Marie Gundersdtr., 1 år og 3 uger Brt. 352 - 1 - 8 Net. 285 - 2 - 10 Heri medregnet jord: i Rougtvet og Flaten for 250 rdr 1784 23/11 g. Niels Gunnersen Protokoll 10b fol. 663b Rødningen, plass Barn: 1. Ole Nielsen 2. Anne Nielsdtr. Brt. 197 - 1 - 16 Net. 9 - 1 - 2 1761 26/6 Knudt Ellefsen + g. Aspor Hansdtr. Protokoll 6a fol. 211 Rønholt Barn: 1. Annun Knudsen, 18 år 2. Ellef Knudsen, 15 år 3. Hans Knudsen, 11 år 4. Torbiørn Knudsen, 8 år 5. Anne Knudsdtr., 2 år Brt. 465 - 2 - 8 Net. 182 - 0 - 8 Heri medregnet jord: i Rønholt 3 huder med Bøxel og Herlighet for 400 rdlr. 1783 6/10 Halvor Jensen + g. Kirsti Larsdtr. Protokoll 10b fol. 551 Rønholt Barn: 1. Inger Halvorsdtr., 12 år 2. Kari Halvorsdtr., 12 år 3. Anne Halvorsdtr., 6 år 4. Ingeborg Halvorsdtr., 4 år 5. Karen Christine Halvorsdtr., 1 ½ år Brt. 909 - 2 - 6 Net. 838 - 1 - 14 Heri medregnet jord: i Rønholt 2 huder og 3 skind med Bøxel for 800 rdr. 1789 17/11 Karen Marie Hansdtr. + g. Peder Andersen Protokoll 11 fol. 454b Rønholt og Feset, pl. Bilet Barn: 1. Hans Pedersen, 6 ½ år 2. Anne Pedersdtr., 2 ½ år Farbror: Jon Andersen Brutto: 332 - 1 - 10 Netto: 77 - 0 - 2 Tilst. gjeld 275 rdlr. fra Mads Arnoldsen Kjær kjøpesum for grd. Feset. 1696 24/3 Anne Larsdtr. + em Halvor Nielsen Protokoll 2 s. 36b Rørholt Nordre g. 1. Arnild Jørgensen + Barn: 1. Lars Arnildsen, myndig 2. Anne Arnildsdtr. g.m. Søfren Halfvorsen 3. Abbelohne Arnildsdtr. Ingen barn i 2. ekteskap Brt. 128 - 3 - 16 Nt. 18 - 2 - 19 Jordegods: Rørholt Nordre 1 tønne, Kier 9 skinn 1741 31/7 Lars Arnoldsen + g Ingeborg Aakesdtr. Protokoll 4 s. 82 Rørholt (Nordre) Barn: 1. Arnold Larsen, myndig 2. Jørgen Larsen, myndig 3. Christen Larsen, myndig i Porsgrunn 4. Aake Larsen, 24 år 5. Marthe Larsdtr., g.m. Anders Jacobsen Sillian i Bamble 6. Mette Larsdtr., g.m. Abraham Johannessen Sillian Enkens bror: Tron Rørholt Brt. 525 - 3 - 8 iberegnet jordegodset Nt. 505 - 3 - 8 Jordegods i nordre Rørholt 2 tdr. eller huder m. b. og h. Takst 400 rdlr 1749 15/9 Arnold Larsen + Protokoll 4 s. 398 Rørholt Barn: 1. Søren Arnoldsen 2. Abraham Arnoldsen 3. Jacob Arnoldsen 4. Christopher Arnoldsen 5. Anne Arnoldsdtr. g.m. Arnold Larsen 6. Inger Arnoldsdtr. g.m. Anders Høst 7. Mari Arnoldsdtr g.m. Erich Eeg i Bamble Brt. 315 - 3 - 6 Nt. 74 - 2 - 12 Jordegods i Nordre Rørholt, ½ hud m.b. Takst 200 rdl. 1753 20/3 Tron Ougesen + Protokoll 4 s. 428 Rørholt søndre Barn: 1. Arnold Tronsen, bor på Haukedal 2. Jørgen Tronsen, bor på østre Tveten 3. Jon Tronsen +, etterlater 5 barn 4. Aache Tronsen, myndig 5. Anne Tronsdtr., g.m. Jon Moe 6. Mette Tronsdtr, umyndig 7. Magrethe Tronsdtr., g.m. Lars Rugtvet Brt. 729 - 3 - 0 Net. 626 - 1 - 14 1758 7/4 Ingeborg Aachesdtr. + Protokoll 6a fol 9 Rørholt Nordre Barn: 1. Arnold Larsen 2. Jørgen Larsen + etterlater 2 døtre 3. Christen Larsen, myndig 4. Aake Larsen 5. Marthe Larsdtr. +, g.m. Anders Jacobsen Sillien i Bamble etterlater 5 barn 6. Mette Larsdtr. +, g.m. Abraham Johannessen Sillien i Bamble etterlater barn Brt. 104 - 3 - 18 Net. 69 - 3 - 2 Bestående av 1 tønde eller hud m. Bøxel i nordre Rørholt for 104 - 3 - 18 1759 8/2 Jon Andersen + g. Ingeborg Pedersdtr. Protokoll 6a fol. 79 Rørholt Barn: 1. Anders Jonsen, 14 år 2. Peder Jonsen, 10 1/3 år 3. Ole Jonsen, 5 år 4. Jacob Jonsen, 2 ¼ år 5. Mari Jonsdtr., 17 år 6. Anna Jonsdtr., 14 år 7. Berthe Jonsdtr., 7 ½ år Brt. 322 - 0 - 23 Boets utg. 480 - 2 - 12 1761 29/4. Enken får utsettelse på gjælden som hun da vil påtage sig F betale 1760 5/11 Karen Pedersdtr. + g. Lars Halvorsen Protokoll 6a fol 173b Rørholt, pl Kiil Barn: 1. Halvor Larsen, 6 uker 2. Anne Halvorsdtr. Brt. 70 - 2 - 17 Net. 61 - 1 - 17 1761 10/3 Anders Arnoldsen + g. Sophia Maria Hansdtr. Protokoll 6a fol. 199b Rørholt Barn: 1. Anne Maria Andersdtr., født etter farens død. Brt. 756 - 3 - 23 Net 141 - 3 - 7 Heri medregnet jord: i Rørholt I.Th 4 seetting for 600 rdlr. 1776 5/5 Enke Sara Hansdtr. + Protokoll 9 fol. 372 Rørholt Barn: 1. Jon Hansen, myndig 2. Jacob Hansen, myndig 3. Lars Hansen + etterl. 4 barn 4. Søren Hansen 5. Susanne Hansdtr. + etterl. 2 barn 6. Anne Hansdtr., den yngre Brt. 435 - 3 - 14 Net 360 - 1 - 14 Heri medregnet: Gd Rørholts taxt 400 rdlr som sønnen Jon tilpligter at betale 1776 8/7 Aage Larsen + g. Anne Nielsmundsdtr. Protokoll 9 fol. 385 Rørholdt nordre Barn: 1. Lars Aagesen, myndig 2. Nielsmund Aagesen, 22 år 3. Ingeborg Marie Aagesdtr., 17 år Brt. 2016 - 2 - 14 Net. 1625 - 3 - 23 Heri medregnet jord: 1. i Nordre Rørholt for 800 rdlr 2. i Røe for 350 rdlr 3. et skougstykke for 99 rdlr 1777 6/6 Kari Andersdtr. + g. Lars Halvorsen Protokoll 9 fol. 513 Rørholt, pl Kiil Avdødes arvinger: 1. Anders Johannessen 2. Lars Johannessen 3. Hans Johannessen 4. Anne Kierstine Johannesdtr. Brt. 326 - 0 - 22 Net. 121 - 1 - 5 Heri medregnet jord: i Pl Kiil under Rørholt for 130 rdl. i Ligemaade for 100 rdl. = Tilsammen for 230 rdl. 1786 18/1, 17/10 Sønnøv Knudsdtr. + g. Lars Halvorsen Protokoll 11 fol. 206b Rørholt, pl Kiil Barn: 1. Peder Larsen, 12 år 2. Lars Larsen, 11 år 3. Søren Larsen, ½ år 4. Kari Larsdtr., 8 år 5. Cathrine Larsdtr., 2 ½ år Morbror: Gunnar Knudsen Drangedal Inntekt: 335 - 0 - 2 Utgift: 362 - 0 - 9 Gods: i Kiil u. Rørholt 2 hud m.b. - innkl. hus - takst: 300 rdr. Skjøte 1766 18/1 1787 10/3 Jon Hansen + g. Marthe Arnoldsdtr. Protokoll 11 fol. 302 Rørholt nordre Barn: 1. Lars Jonsen, myndig, her 2. Hans Jonsen, myndig, søndre Rørholt 3. Søren Jonsen, 17 år 4. Anne Marie Jonsdtr., enke etter Ole Madsen Linna 5. Else Jonsdtr., g.m. Jacob Andersen Blegelien Avdødes slektninger, endel av dem Brutto: 2722 - 0 - 20 Gjeld: 2987 - 2 - 7 Gods: i søndre R: kaldt "arvelater" Skjøte 1758 2/4 fra avdødes eldre bror Lars Hansen på 8 3/5 sett. "at han selv tilform brugte i samme gaard nordre Rørholt 6 4/5 setting", og etter avd. mor Sara Hansdatter "var hjemlet at nyde" 8 ¾ sett. mot å betale sine medarvinger - iflg. skifte 1776 5/5: 400 rdl. Skyld tilsammen i nordre Rørholt: 2 tønner. Disse har avd. Jon Hansen solgt: 1 tønne til sønn Lars Jonsen 1782 6/5 Avd. Jon hadde også en bror het Jacob Jonsen (Hansen iflg. skifte etter moren) Bl. gjeld: Enken Anne Arnoldsdtr. er svigermor til avd. Jon Hansen. 1. Dette sterbo eier m.a.o. 1 tønne. Takst: 1450 rd. 2. I søndre Rørholt: 2 sett. - skjøte 1767 31/10. Takst nå 400 rd. 3. Skjøte til avdøde 1784 18/3 fra enken Anne Arnoldsdtr. på 4 skind ell. settinger m.b. i Nordre Rørholt. Takst 450 rd. Lars Aackesen bobor samme. Halvd. i huser 4. Boet eier et hus i vestre Porsgrund: 60 - 1 - 0 1788 30/6 Lars Jonsen + g. Kari Simonsdtr. Protokoll 11 fol 309 Rørholt nordre Barn: 1. Simon Larsen, 4 år 2. Susanne Larsdtr., 7 år 3. Anne Larsdtr., 5 uker Enkens bror: Jon Simonsen Thorsdal Farbror: Hans Jonsen "Svoger:"Jacob Andersen Blegelien, Form. for Anne Brutto: 1380 - 1 - 23 Netto 316 - 0 - 14 Gods: skjøte fra Jon Hansen til sønn Lars Jonsen på 1 tønne dat. 1782 6/5 Auksj.skjøte 1787 30/5 på 6 settinger. Takst 900 rdlr. Gjeld til enken Anne Arnoldsdtr.: 340 rdr. 1788 18/8, 87 15/1 Anders Pedersen + g. Torborg Andersdtr. Protokoll 11 fol. 263 Rørholt, pl. Schare Barn: 1. Peder Andersen, myndig 2. Jon Andersen, myndig 3. Hans Andersen, 12 år 4. Anne Andersdtr., g.m. Even Thorsen Ringsjø 5. Marie Andersdtr., 26 år 6. Siri Andersdtr., 24 år 7. Ingeborg Andersdtr., 16 år Brutto: 161 - 1 - 16 Netto: 112 - 1 - 12 Bl. gjeld: bryllupsgjeld: 40 rdr. Forbedr. på hus - takst 95 rdr. Plassen skal ryddiggjøres. 1697 21/8 Maren Toersdtr. + e.m. Jacob Halfvorsen Protokoll 2 s. 70b Siljan Barn: 1. Anders Jacobsen, 4 år Avdødes far var Toer Rouge. Enkemannens slekt: Far, Halfvor Pedersen + Stefar: Anders Christensen Bror: Isach Halfvorsen + Brt. 66 - 0 - 18 Nt. 57 - 2 - 18 Jordegods: Siljan 9 skinn m.b. Takst 30 rdlr, enkemannens farsarv. 1699 23/9 Jacob Halfvorsen + e. Anne Mathisdtr. Protokoll 2 s. 140a Siljan 1.g Barn: 1. Anders Jacobsen 2. Maren Jacobsdtr. Avdødes bror var Johannes Halfvorsen Barnet av første ekteskaps bestefar var Tor Rouge Brt. 139 - 1 - 14 Nt. 89 - 3 - 16 Jordegods: Siljan 4 ½ skinn, skiftebrev 1697 21/8 1700 12/8 Børte Mortensdtr. + 1.g. Protokoll 2 s. 174b Siljan 2.g. Anders Christensen sk. 1692 8/8 Barn: 1. Jacob Halfvorsen + Barn: a. Anders Jacobsen b. Maren Jacobsdtr. 2. Johannes Halfvorsen 3. Halfvor Andersen 4. Maren Halfvorsdtr. 5. Anne Halfvorsdtr. Jordegods: Siljan 1 ½ hud 1729 31/3 Kari Tygesdtr. + e.m. Johannes Halvorsen Protokoll 3a s. 187b Siljan Barn: 1. Ingebret Johansen, g.m. Margrete Jeppesdtr. vestre Porsgrunn side i Solum Herred 2. Jacob Johansen, 28 år 3. Abraham Johansen, 27 år Enkemannes slekt: Bror: Jacob Halvorsen + sk. 1699 23/9 g.m........... + sk. 1697 21/8 Eldste sønn Anders Jacobsen Siljan Brt. 432 - 2 - 19 Nt. 357 - 1 - 19 Hvori medregnet jordegods: Siljan 22 ½ skinn, Takst 187 - 2 - 0. Skiftebrev 1677 15/11, skjøte 1700 12/8, skjøte 1724 21/7 1742 18/12 Martha Pedersdtr. + e.m. Envold Christensen Protokoll 4 s. 279 Siljan, pl. Hytterød Barn: 1. Peder Envoldsen, 23 år 2. Abraham Envoldsen, 20 år 3. Karen Envoldsen, 9 år Brt. 32 - 0 - 7 Nt. 14 - 2 - 23 1743 6/10, 44 4/4 Marthe Larsdtr. + e.m. Anders Jacobsen Protokoll 4 s. 335b Siljan Barn: 1. Jacob Andersen, 14 år 2. Lars Andersen, 9 år 3. Anders Andersen, 6 år 4. Maren Andersdtr., 23 år 5. Ingeborg Andersdtr., 15 år Barnas morbrødre: Arnold, Jørgen og Aache Rørholt Brt. 725 - 2 - 9 Nt. 177 - 0 - 15 Jordegods i Siljan: 3 huder 9 skind, takst 650 rdlr. 1785 30/9 Kirsti Thorsdtr. + g. Lars Andersen Protokoll 11 fol. 71b Siljan Barn: 1. Thor Larsen, 20 år 2. Jacob Larsen, 15 år Brutto: 160 - 2 - 4 Netto: 146 - 1 - 12 1728 30/11 Amund Ericksen + e. Inger Tostensdtr. Protokoll 3a s. 148b Skogen død i Holland Barn: 1 Erick Amundsen Avdødes bror var Peder Gierset Brt. 168 - 1 - 6 Nt. 139 - 2 - 8 Hvori medregnet jordegods: Skogen 1 hud m.b. Takst 110 rdlr. Skiftebrev og skjøte 1720 19/9 1770 18/6 Lars Olsen + Ingeborg Halvorsdtr. Protokoll 7 fol. 4 Skogen Barn: 1. Ole Larsen, 23 år 2. Lars Larsen, 14 år 3. Niels Larsen, 11 år 4. William Larsen, 7 år 5. Jørgen Larsen, 3 år 6. Aloug Larsdtr., g.m. Abraham Jonsen 7. Aloug Larsen, 17 år, skrives også Aslov Brt. 1228 - 2 - 0 Net. 472 - 1 - 18 Heri medregnet jord: 1. i Huttelen i Sannidal og 2. i Schougen i Bamble for tilsammen 1212 - 3 - 0 1791 15/12 Margrethe Gregersdtr. + g. Ole Olsen Protokoll 11 fol. 576 Skogen ved Nenset Barn: 1. Lars Olsen, 24 år 2. Ole Olsen, 15 år 3. Isach Olsen, 13 år 4. Berthe Olsdtr., 18 år Morbror: Isach Gregersen Rogn Brutto: 989 - 1 - 18 Netto 91 - 2 - 18 Gods: Skogen 1 ½ hud. Skjøte 1780 25/1: 800 rdlr. 1696 7/8 Joen Torgiersen gift Protokoll 2 s. 47b Skogstad Jon Torgiersen hadde i sitt eksteskap et barn med Børte Rasmusdtr. Brt. 35 - 0 - 4 Gjeld 46 - 0 - 10 Eksekusjons- og skifteforretning iflg. dom av 1/7 1696 1775 15/5 Lars Ellefsen g. Siri Jacobsdtr. Protokoll 9 fol. 129 Skogstad "Schoustad" Begge lever, oppg. boet Barn: 1. Engebret Larsen 2. Jens Larsen +, etterl 2 barn 3. Hans Larsen 4. Ellef Larsen +, etterl. 1 datter 5. Christen Larsen 6. Kirstine Larsdtr., 32 år Brt. 532 - 0 - 4 Net. 165 - 0 - 2 Heri medregnet jord: i "Schoustad" 1 hud med påstående huse og herligheter for 500 rdlr. (Ellef Larsen ( -1772) ble gift 1771 med Anne Erichsdtr. Kjørholt (ca. 1736-1775). Anne var gift 3 ganger) 1785 10/3 Christen Larsen + g. Sophie Marie Olsdtr Protokoll 11 fol. 70 Skogstad Barn: 1. Ole Christensen, 8 år 2. Kirsti Marie Christensdtr., 6 år 3. Inger Christensdtr., 3 år Enkens bror: Ole Olsen Skogen Barnas farbror: Mads Larsen Brutto: 1121 - 2 - 14 Netto: 603 - 2 - 18 1. Gods: 1 hud m.b. - hvorav ½ hud solgt til broren Hans Skogstad. Men denne halve hud blir solgt tilbake til enka. - Takst 600 rdlr. 2. Gods i Rogn: Takst 400 rdlr Grd. Rogn: 3 huder m.b Skjøte 1785 21/1. Denne grd. blev accordert til Isach Gregersen Rosland for 900 rdl. - Han betaler i hendes sted til hr. Jacob Cudrio hvad han etter obl. tilkommer som er 550 rdl. + renter Dette bo er da eiende de penger som Isach Rossland tilsvarer: 400 rdl. 1787 8/5 Protokoll 11 fol 266b Skogstad, Schaugstad Se: Brevik 1788 3/6, 89 1/12 Hans Larsen + g. Berthe Christensdtr. Protokoll 11 fol. 434b Skogstad Barn: 1. Ole Hansen, 17 år 2. Elias Hansen, 5 år 3. Anne Marie Hansdtr., 14 år 4. Anne Helene Larsdtr., 11 år Morbrødre: Amund Christensen Vinje Lars Christensen Eik Michel Christensen Udgaarden Brutto: 664 - 0 - 2 Gjeld: 764 - 3 - 16 Gods: 1 hud m.b.: 600 rdr. Skjøte 1770 3/9 1734 2/4 Kiersten Larsdtr. + em. Arne Torbiørnsen Protokoll 3b s. 128a Stathelle, et hus i Stathelle under Bamble sogn Barn: 1. Elias Arnesen, 2 ½ år Brt. 101 - 1 - 8 Nt. 90 - 3 - 0 1742 22/9, 7/11 Arne Torbiørnsen + e. Maren Olsdtr. Protokoll 4 s. 265 Stathelle Barn i 1. ekteskap med Kirsten Larsdtr.: 1. Elias Arnesen, 11 år Barn i Avdødes 2. ekteskap med enken: 2. Kirsten Arnesdtr., 3 år 4. Ragnild Arnesdtr., + 1 dag gl Enkens far: Ole Langangen Avdøde søsters mann, Hans Olsen Tvedalen Brt. 135 - 0 - 20 Nt. 20 - 3 - 12 Boet eier hus på Stathelle, takst 40 rdr. 1760 23/7 Grethe Jacobsdtr. vondøs + g. Peder Stephensen Protokoll 6a fol. 162 Stathelle ved Brevig Barn: 1. Jacob Pedersen, 13 år 2. Karen Pedersdtr., 11 år Brt. 25 - 0 - 2 Net. 20 - 2 - 18 1764 4/9 Lars Olsen + g. Anne Catharina Gundersdtr. Protokoll 6b fol. 447 Stathelle Barn: 1. Ole Larsen, 7 ½ år 2. Peder Larsen, 6 år 3. Sivert Larsen, 4 år Brt. 54 - 0 - 0 Net. 31 - 0 - 0 1771 17/12, 72 10/7Abraham Sørensen + Protokoll 7 fol. 74b Stathelle Se: Rogn i Bamble 1775 30/11 Kirstie Olsdtr. + g. Jacob Olsen Protokoll 9 fol. 448b Stathelle Ingen barn nevnt Brt. 10 - 1 - 8 Boets utg. 27 - 0 - 23 Gjelden overstiger med 17 - 1 - 5 1777 14/10 Else Rasmusdtr. + g. Hans Andersen Protokoll 9 fol. 528b Stathelle Barn: 1. Rasmus Hansen, 23 år 2. Mette Chatarina Hansdtr. g. Peder Jacobsen, klokker til Bamble der døde i aaret 1774 3. Ingeborg Hansdtr., 27 år 4. Marthe Hansdtr., 25 år Brt. 66 - 3 - 17 Net. 2 - 0 - 1 1781 25/7 Dorthe Haraldsdtr. + g. Anders Jonsen Protokoll 10a fol. 316b Stathelle Barn: 1. Jon Andersen, 20 år 2. Harald Andersen, 17 år 3. Ingeborg Andersdtr., 25 år 4. Anne Andersdtr., 23 år 5. Berthe Andersdtr., 13 år Brt. 38 - 1 - 8 Net. 24 - 1 - 8 Heri medregnet: Stervbohusene for 30 rdlr. 1781 16/11 Lars Erichsen Riis + g. Kirstie Olsdtr. Protokoll 10a fol. 338b Stathelle Barn: 1. Marthe Larsdtr., 6 år Brt. 101 - 1 - 2 Net. 44 - 1 - 22 Heri medregnet: Stervbohusene for 60 rdlr. 1782 5/6 Regine Danielsdtr. Nordmann +g.1. Nils Larsen + Protokoll 10 b fol. 411 Stathelle g.2. Lars Michelsen Lund Barn: 1. Karen Nilsdtr., 14 år 2. Anne Dorthea Nilsdtr., 7 år Ingen barn i 2. ekteskap Brt. 407 - 3 - 0 Boets utg. 467 - 1 - 2 Gjelden overstiger formuen med 59 - 2 - 2 1782 14/9, 83 5/3 Hans Andersen + Protokoll 10b fol. 481b Stathelle Barn: 1. Rasmus Hansen, myndig 2. Ingeborg Hansdtr., 30 år 3. Marthe Hansdtr., 28 år 4. En datter +, g. Peder Glahtvedt + a. Maren Elisabeth Pedersdtr, 11 år b. Else Marie Pedersdtr., 9 år c. Marthe Magrethe Pedersdtr., 7 år Brt. 5 - 1 - 12 Net. ? 1785 12/7 Ole Siulsen + g. Kari Nilsdtr. Protokoll 11 fol. 60 Stathelle Barn: 1. Sivert Olsen, 10 ½ år 2. Mette Sophia Olsdtr. Farbror: Cornelius Gregersen. Morbror: Hans Nielsen, Stathelle Brutto: 133 - 0 - 2 Netto: 43 - 0 - 11 Sterbohus: 100 rdlr. 1786 2/5, 8/11, 87 4/6 Marthe Halvorsdtr. + g. Hans Christensen Protokoll 11 fol. 164b Stathelle Søskend: p.t. vites ikke navne. De skal oppholde seg i Porsgrund Ved 2. gangs forretning: Avdøde hadde 2 søstre - begge døde: 1. Magnhild Halvorsdtr., v.g.m. Johannes Olsen a. Marthe Marie Johannesdtr., ugift b. Karen Johannesdtr., ugift 2. Maria Halvorsdtr., 5 barn a. Halvor Sørli, myndig b. Hans Sørli, myndig c. Maria Sørli, g.m. Sivert murmester d. Anne Sørli, g.m. Halvor Rødningen f. Kari Sørli, g.m. Peder Hugger i Porsgrund Brutto: 96 - 1 - 19 Netto: 4 - 2 - 15 Sterbohus: 40 - 2 - 0 1787 11/3 Anne Chatrine Gunnulfsdtr. + g. Willum Ellefsen Protokoll 11 fol. 206 Stathelle g.1. Lars Olsen +, sk. 1764 4/9 Barn i 1. ekteskap 1. Ole Larsen, myndig 2. Peder Larsen, myndig 3. Sivert Larsen, myndig Barn i 2. ekteskap 4. Maren Willumsdtr., 16 år 5. Marthe Willumsdtr., 12 år Brutto: 24 - 2 - 16 Netto: 0 Gjeld tils. 49 - 2 - 8 Sterbohus: 20 rdlr, 1787 2/3, 88 27/2 Anders Jonsen + og h. Birthe Larsdtr. + Protokoll 11 fol. 227 Stathelle g. 1. g. Dorthe Haraldsdtr. + 1781 Hans barn i 1. ekteskap 1. Jon Andersen, myndig tilsjøs 2. Harald Andersen, 23 år 3. Anne Andersdtr., g.m. Hans Larsen Sortedal 4. Ingeborg Andersdtr., g.m. Thor Stenersen Gjømle 5. Berthe Andersdtr., 19 år Barn i 2. ekteskap 6. Dorthe Andersdtr., 4 år Brutto: 99 - 0 - 20 Netto: 8 - 1 - 18 Sterbohus: 40 rdlr. Barnas innest. arv: 15 - 0 - 16 1788 8/4, 8/8 Jens Erichsen + og h. Anne Olsdtr. + Protokoll 11 fol. 266 Stathelle Barn: 1. Valborg Jensdtr., 10 år 2. Marthe Margrethe Jensdtr., 8 år 3. Karen Jensdtr., 5 år Inntekt: 47 - 0 - 8 Utgift: 88 - 2 - 4 Sterbohus: 22 rdlr. 1788 8/4 Willum Ellefsen + Protokoll 11 fol. 276b Stathelle Barn: 1. Maren Willumsdtr., 18 år 2. Marthe Willumsdtr., 11 år Halvbror i Stathelle til avdøde muligens heter han: Ole Larsen Inntekt: 42 - 1 - 11 Gjeld: 90 - 3 - 2 Sterbohus: 12 rdlr. 1789 4/5, 90 30/11 Maria Christensdtr. + g. Lars Pedersen Protokoll 11 fol. 513 Stathelle Barn: 1. Berthe Maria Larsdtr., 1 ½ år Brutto: 110 - 2 - 2 Netto: 39 - 0 - 2 Sterbohus: 80 rdlr. 1789 7/9 Anders Sørensen + g. Ingeborg Isachsdtr. Protokoll 11 fol. 494 Stathelle Barn: 1. Søren Andersen, 6 år 2. Aaste Marie Andersdtr., 2 år 3. Andrea Andersdtr., ½ år Bestefar: Jacob Isachsen Inntekt: 44 - 3 - 6 Utgift 109 - 0 - 0 Sterbohus: 30 - 0 - 0 1790 18/5 Kirstine Christensdtr. + g. Ole Nilsen Protokoll 11 fol. 509 Stathelle Barn: 1. Nils Olsen, 20 år 2. Christen Olsen, 16 år 3. Lars Olsen, 9 år 4. Ingeborg Olsdtr., 23 år 5. Martha Olsdtr., 7 år Brutto: 67 - 0- 12 Netto: 1 - 0 - 4 Sterbohus: 60 rdlr. 1791 10/9, 92 21/8 Frederiche Soronne Jochumsdtr. + g. Gunnar Madsen Protokoll 11 fol. 624 Stathelle Avdødes far: Jochum Hansen Wennich Stålbrenner ved Kongsberg Sølvverk Inntekt: 399 - 0 - 0 Utgift: 502 - 2 - 12 Stervbohuset: 300 rdlr. 1737 11/12 Ingeborg Sørensdtr. + 1.g. Gunlich Larsen + Protokoll 3b s. 315b Stokke Vestre e.m. Søren Hansen Barn: 1. Søren Gunlichsen, Udgaarden 2. Lars Gunlichsen, Busterød 3. Maria Gunlichsdtr. g.m. Anund Halvorsen Stokke Vestre 4. Anne Gunlichsdtr. + e.m. Alf Røseland a. Ole Alfsen b. Lars Alfsen c. Gunlich Alfsen d. Hans Alfsen e. Ingeborg Alfsdtr. f. Torbor Alfsdtr. Brt. 34 - 2 - 20 Gjeld 40 - 3 - 8 1748 8/5 Marie Gunlichsdtr + v.g. Annun Halvorsen Protokoll 5 fol. 169b Stokke Vestre Barn: 1. Halvor Annunsen, 24 ½ år 2. Gunlich Annunsen, 12 år 3. Anne Annunsdtr., 14 år 4. Ingebor Annunsdtr., 16 år 5. Helge Annunsdtr., 8 år Brt. 277 - 2 - 6 Net. 251 - 1 - 12 Heri medregnet jord: I Moe 6 ¾ skind for 191 rdlr. I Aaqvoi (Åkvåg) i Søndeled sogn 5 ½ skind for 45 - 3 - 8 1757 23/2 Thore Thorsdtr. + e.m. Zacharias Evensen Protokoll 4 s. 487 Stokke Østre Barn: 1. Thor Zachariassen, myndig 2. Even Zachariassen, 15 år 3. Anna Zachariasdtr. g.m. Simen Larsen Bamle 4. Ingeborg Zachariasdtr., 20 år 5. Marie Zachariasdtr., 11 ½ år Brt. 408 - 1 - 13 Nt. 220 - 1 - 6 Jordegods: 2 huder m.b. iflg. skjøte 1722 5/10, takst 300 rdlr 1759 6/2 Zacharias Evensen +g. Thore Thorsdtr. + Protokoll 6a fol. 38 Stokke østre sk. 1757 23/2 Barn: 1. Thoer Zachariassen, myndig 2. Even Zachariassen, 17 år 3. Anna Zachariasdtr., g. Simen Larsen Bamle 4. Ingeborg Zachariasdtr., g. Anders Larsen Sortedal 5. Mari Zachariasdtr., 13 ½ år Brt. 110 - 0 - 15 Net 85 - 2 - 7 Heri medregnet: i Stokke østre 8 13/16 skind med Bøxel og Herlighet for 110 - 0 - 15 1759 6/2 Maria Thorsdtr. + Protokoll 6a fol. 39 Stokke østre Se: Rogn nordre i Bamble skifte etter Maria Thorsdtr + g. Zacharias Evensen Stokke 1765 5/3 Torgier Laarsdtr. + g. Halvor Amundsen Protokoll 6b fol. 510 Stokke Barn: 1. Amund Halvorsen, 9 år 2. Maria Halvorsdtr., 10 år Brt. 432 - 0 - 0 Net. 416 - 1 - 4 Dessuten jord: i Moe 1 hud med Bøxel og Herlighet for 350 rdlr. 1766 10/4, 26/4, 25/7 Enkemand Halvor Amundsen + Protokoll 6b fol. 636b, 637b Stokke Barn: 1. Amund Halvorsen, 10 år 2. Maria Halvorsdtr., 11 år Brt. 624 - 3 - 23 Net. 420 - 2 - 11 Dessuten jord: Moe 6 skind med Bøxel og Herlighet med 200 rdlr 1779 25/5 Gullich Anundsen Stoche + Protokoll 10a fol. 1 Stokke Søskende: 1. Halvor Anundsen + a. Anund Halvorsen b. Mari Halvorsdtr. 2. Anne Anundsdtr. + a. Halvor Haraldsen b. Anne Marie Haraldsdtr. 3. Ingeborg Anundsdtr. g. Gaute Pedersen 4. Helge Anundsdtr. Brt. 251 - 3 - 4 Net. 58 - 0 - 13 1791 2/5 Mari Zachariasdtr. + g. Christopher Sørensen Protokoll 11 fol. 544 Stokke østre Barn: 1. Halvor Christophersen, myndig 2. Zacharias Christophersen, 20 år 3. Søren Christophersen, 17 år 4. Jon Christophersen, 6 år 5. Karen Maria Christophersdtr., 12 år 6. Sara Christophersdtr., 9 år Farbror: Jacob Sørensen Sortedal Schjerke Brutto: 1289 - 2 - 16 Netto: 729 - 2 - 19 Gods: 4 huder m.b. 1000 rdl. Skjøte fra arv etter Zacharias Evensen Stokke 1782 21/1 på 3 huder for 890 rdlr. Et dito 1782 21/1 på 1 hud for 525 rdlr. Bl.gjeld: Zacharias Bamles farsarv: 200 rdl. 1778 2/2 Inger Nilsdtr. + g. Lars Christensen Protokoll 10a fol. 74b Stranden, Winniestrand (Vinjestrand) Barn: 1. Christen Larsen, 13 år 2. Marthe Larsdtr., 11 år 3. Anne Larsdtr., 9 år Brt. 71 - 3 - 10 Boets utg. 101 - 0 - 8 Gjelden overstiger formuen med 29 - 0 - 22 1726 13/6 Johannes Surtedal +1.g. Anne Evensdtr. + Protokoll 3a s. 41a Surtedal øvre 2.g. Marte Andersdtr. + sk. 1710 27/5 Barn: e. Marte Hansdtr. 1. Alet Johannesdtr. g.m. Halvor Sørensen 2. Mette Johannesdtr., umyndig 3. Anne Johannesdtr., umyndig 4. Hans Johannessen, umyndig 5. Johannes Johannessen, umyndig 6. Rasmus Johannessen, umyndig 7. Laers Johannessen, umyndig 8. Else Johannesdtr., umyndig 9. Karen Johannesdtr., umyndig Enkens stefar var Ole Traag De umyndige barns mostres menn var Amund Findal og Søren Asdal Barna av 2. ekteskap, Mette og Anne Johannesdøtres besteforeldre var Anders Andersen Tveten + sk. 1712 14/9 og Børte Anuldsdtr. + sk. 1721 14/8 Brt. 852 - 1 - 11 2/3 Nt. 600 - 1 - 22 Jordegods: 1. Surtedal øvre. 3 hud m.b. 2. Røra i Solum herred. 4 ½ skinn m.b. Enkens arv etter hennes far. 3. En liten plass i Surtedal neders eie. Kjøpt 1704 10/10 (Mette Johannesdtr. (1707-1783) ble i 1726 gift med Lars Jonsen (1705- 1784) Nenset, senere Sortedal) 1741 24/1 Elias Gundersen + e. Anne Johannesdtr. Protokoll 4 s. 8 Surtedal øvre Barn: 1. Johan Eliasen, 8 år 2. Lars Eliasen, 5 år 3. Anne Eliasdtr., 11 år 4. Marthe Eliasdtr., 10 år 5. Berthe Eliasdtr., 2 år Enkens søsters mann: Lars Jonsen Sortedal Brt. 350 - 0 - 7 7/11 iberegnet jordegods Nt. 230 - 1 - 7 7/11 Jordegods: 1. Øvre Sortedal. 1 hud 7 7/11 skinn iflg. skiftebrev 13/6 1726. Takst 294 - 2 - 4 4/11 2 Røra i Solum. 9/44 skinn. Takst 3 - 1 - 15 3/11 1741 2/6 Karen Johansdtr. + ugift Protokoll 4 s. 52b Surtedal øvre, Sortedal Avdødes slekt: Far: Johannes Sortedal + sk. 13/6 1726 Mor: Marthe Hansdtr., g.m. Hans Hansen Surtedal Bror: Hans Johansen, myndig Bror: Rasmus Johansen, 22 år Bror: Lars Johansen, 20 år Søster: Marthe Johansdtr. g.m. Anders Halvorsen ved Vold Halvsøster: Mette Johansdtr. g.m. Lars Jonsen Surtedal Halvsøster: Alles Johansdtr. g.m. Halvor Sørensen ved Herre Halvsøster: Anne Johansdtr. + g.m. Elias Sortedal + a. Johannes Eliasen, 8 år b. Lars Eliasen, 5 år c. Anne Eliasdtr., 11 år d. Marthe Eliasdtr., 10 år e. Berte Eliasdtr. Halvbror:Johannes Hansen, 11 år Halvsøster: Maren Hansdtr., 9 år Halvsøster: Inger Hansdtr., 6 år Brt. 50 - 2 - 4 Nt. 34 - 2 - 20 Hvori medregnet jordegods: 1 Sortedal øvre. Skyld 1 7/11 skinn. Takst 24 - 2 - 4. Skifteb. 13/6 1726 2. Røra i Solum. Skyld 9 /44 skinn. Takst 3 - 1 - 15 1741 18/6 Anna Johansdtr. + g.m. Elias Gundersen + Protokoll 4 s. 54a Surtedal øvre sk. 24/1 1741 Barn: 1. Johannes Eliasen, 8 år 2. Lars Eliasen, 5 år 3. Anne Eliasdtr., 11 år 4. Marthe Eliasdtr., 10 år 5. Berthe Eliasdtr., 2 år Avdødes slekt: Far: Johannes Sortedal + sk. 13/6 1726 se forøvrig Surtedal øvre protokoll 4, s. 52b Brt. 412 - 1 - 19 Nt. 101 - 1 - 4 Hvori medregnet jordegods: 1. Surtedal øvre. Skyld 1 hud 7 7/11 skinn. Takst 294 - 2 - 4. Skifteb. 24/1 1741 2. Røra i Solum. Skyld 9/44 skinn. Takst 3 - 1 - 12. Skifteb. 13/6 1724 3. Skogstykket Skougs Skougen. Takst 18 ½ rdr. Skjøte 12/7 tgl. 14/7 1735 1741 31/7 Hans Johansen + ugift Protokoll 4 s. 84b Surtedal øvre Far: + sk. 13/6 1726 Mor: Marthe Hansdtr., g.m. Hans Hansen Surtedal Bror: Rasmus Johansen, 22 år Bror: Lars Johansen, 20 år Søster: Marthe Johansdtr., g.m. Anders Halvorsen ved Vold Søster: Karen Johansdtr. + sk. 2/6 1741 Halvsøster: Mette Johansdtr., g.m. Lars Jonsen Surtedal Halvsøster: Alles Johansdtr. g.m. Halvor Sørensen ved Herre Halvsøster: Anne Johansdtr. + g.m. Elias Sortedal + a. Johannes Eliasen, 8 år b. Lars Eliasen, 5 år c. Anne Eliasdtr., 11 år d. Marthe Eliasdtr., 10 år e. Berte Eliasdtr. Halvbror:Johannes Hansen, 11 år Halvsøster: Maren Hansdtr., 9 år Halvsøster: Inger Hansdtr., 6 år Brt. 116 - 3 - 4 Nt. 96 - 2 - 4 Hvori medregnet jordegods: 1. Surtedal øvre. Skyld 3 29/33 skinn. Takst 54 - 0 - 8. Skifteb. 13/6 1726. Skifteb. 2/6 1741 2. Røra i Solum. Skyld 9/22 skinn. Takst 6 - 3 - 6 1783 27/6 Mette Johannesdtr. + g. Lars Jonsen Protokoll 10b fol. 530 Surtedal øvre Barn: 1. Anders Larsen, myndig 2. Hans Larsen, myndig 3. Abraham Larsen, myndig 4. Marthe Larsdtr., g.m. Gunner Torbiørnsen Garstad a. Aleth Gunnersen b. Inger Gunnersen c. Anne Gunnersen 5. Anne Larsdtr. 6. Marthe Larsdtr. +, etterl. 1 datter a. Aase Isachsdtr. 7. Kari Larsdtr. Brt. 1380 - 3 - 10 Net. 1295 - 1 - 19 (Abraham Larsen ble gift 1. gang med 24.7.1773 med Ingeborg Andersdatter. Datter av Anders Amundssøn Havråker og Sara Larsdatter. De bosatte seg i Brevik. Ingeborg døde i 1778. Gift 2. gang med Kirsti Isachsdatter. Hun døde 30 år gammel og ble begravet 2.5.1792. Gift 3. gang 9.8.1810 med pige Gunild Andersdatter. De bosatte seg i Omborgsnes. Abraham Larsen Sortedal har stor etterslekt i Breviksdistriktet) 1783 26/6 Rasmus Johannesen + g. Aaste Thorsdtr. Protokoll 10b fol. 517 Surtedal øvre, under matr.no. 7 Barn: 1. Thor Rasmusen, myndig 2. Hans Rasmusen, myndig 3. Mads Rasmusen, 24 år 4. Ingeborg Rasmusdtr., g. Rasmus Hafreager 5. Marthe Marie Rasmusdtr, 18 år Brt. 1021 - 1 - 14 Net. 913 - 1 - 20 Heri medregnet jord: i Øvre Sortedal 3 huder med Bøxel og Herlighet for 800 rdlr. 1783 28/6 Hellene Christensdtr. + g. Hans LarsenProtokoll 10b fol. 520 Surtedal nedre Barn: 1. Lars Hansen, 11 år 2. Hans Hansen, 5 år 3. Christen Hansen, 1 år 4. noen mangler! 5. Kirstie Hansdtr., 9 år 6. Mette Marie Hansdtr., 3 år fire sønner og tre døtre står oppført! Brt. 642 - 0 - 0 Boets utg. 679 - 1 - 14 Gjelden overstiger formuen med 37 - 1 - 4 1737 26/6 Lars Gundersen + e. Ellen Jensdtr. Protokoll 3b s. 350a Pl. Surtebogen Barn: 1. Gunder Larsen, 30 år 2. Erich Larsen, 25 år 3. Anne Larsdtr., 26 år Brt. 51 - 1 - 17 Gjeld 63 - 7 - 13 1780 3/3 ......... Mortensdtr. + g. Thor Andersen Protokoll 10a fol. 158b Surtebogen "Sortebougen" Barn: 1. Amborg Marie Thorsdtr., 8 år 2. Else Thorsdtr., 5 år Brt. 192 - 0 - 18 Boets utg. 252 - 3 - 12 Gjelden overstiger formuen med 60 - 2 - 18 1696 26/3 Inger Søfrensdtr. + Protokoll 2 s. 39a Svarestad, pl Surtebogen Se Garstad i Bamle s. 39a Surtebogen 1734 13/8 Hans Sørensen + e. Else Joensdtr. Protokoll 3b s. 148a Svarestad, pl. Klep Barn: 1. Søren Hansen, myndig 2. Sara Hansdtr., g.m. Hans Larsen Rørholt 3. Anne Hansdtr. + a. Mads Gundersen Asdal b. Gunder Jacobsen, 25 år c. Joen Jacobsen, 13 år d. Sara Jacobsdtr., trolovet med Søren Joensen 4. Ingeborg Hansdtr. + a. Else Larsdtr. g.m. Søren Thorsen Rogn nordre b. Sara Larsdtr. g.m. Anders Haverager Brt. 697 - 0 - 12 Nt. 489 - 1 - 0 Hvori medregnet jordegods: Klep med Svarestad 6 ½ hud. Takst 450 rdlr. Skjøte 16/10 1683. Skjøte 24/1 1730 1735 15/11 Else Joensdtr. + g.1. Søren Joensen + Protokoll 3b s. 248b Svarestad, Klep g.2. Hans Sørensen + Barn: 1. Maren Sørensdtr., g.m. Henrich Jørgensen, pl. Klepstranden under Klep. 2. Søren Hansen, myndig 3. Sara Hansdtr., g.m. Hans Rørholt 4. Anna Hansdtr. + a. Mads Gundersen, Asdal, gift b. Gunder Jacobsen, 26 år c. Joen Jacobsen, 14 år d. Sara Jacobsdtr. g.m. Søren Joensen Findal 5. Inger Hansdtr. + a. Else Larsdtr. g.m. Søren Thorsen Rogn b. Sara Larsdtr. g.m. Anders Haverager Brt. 260 - 1 - 12 Nt. 226 - 3 - 12 Hvori medregnet jordegods: Klep med Svarestad 1 hud 4 skinn. Takst 200 rdlr. Skiftebrev 13/8 1734 1780 8/10, 14/12, 81 10/3 Thore Evensdtr. + g. Anders Sørensen Protokoll 10a fol. 260 Svarestad, pl Sortebogen Avdødes søskende: 1. Hans Evensen 2. Amund Evensen + a. Ole Amundsen b. Even Amundsen c. Abraham Amundsen d. Karen Amundsdtr. Langøe e. Anne Amundsdtr. 3. Maren Evensdtr. + a. Jens Evensen b. Karen Evensdtr. Brt. 233 - 2 - 19 Net. 144 - 3 - 3 1765 28/1 Engelbreth Bærulfsen + g.1. ............. + Protokoll 6b fol. 488b Svensviken g.2. Ranei Olsdtr. Barn: 1. Jens Engelbrethsen + a. Lars Jensen, 18 år b. Mads Jensen, 14 år 2. Bernt Engelbrethsen, boende på pl. Bagerofnen 3. Ole Engelbrethsen, boende på Breisand 4. Asper Engelbrethsdtr. 5. Christen Engelbrethsen, 16 år 6. Ole Engelbrethsen, 12 år 7. Kistie Engelbrethsdtr., 19 år Brt. 150 - 0 - 0 Net. 58 - 3 - 0 Heri medregnet: Pl. Svendvigen for 150 rdlr. 1785 8/11, 88 22/9 Ole Aasoldsen + Protokoll 11 fol. 281 Svindland Mor:Anne Hellichsdtr. Søskend: 1. Hellich Aasoldsen 2. Hans Aasoldsen, Drangedal 3. Sigrid Aasoldsdtr. 4. Mari Aasoldsdtr. enke etter Rollef Wiersen 5. Siri Aasoldsdtr. enke etter Knud Bråten 6. Asper Aasoldsdtr. g.m. Christopher Hansen Ved første gangs forretning visste men ikke hvor arvingene befant seg. Brt. 79 - 0 - 19 Net. 39 - 0 - 14 1726 11/9, 28 28/2 Ole Nielsen + g.1. Kirsti Andersdtr. + Protokoll 3a s. 111a Søtholt g.2. Anne Aasmundsdtr. + Barn: e. Kari Taralsdtr. 1. Marte Olsdtr. + Skifte etter Kirsti 1714 3/2 2. Kirsti Olsdtr, 24 år, ugift 3. Niels Olsen, 15 år 4. Kirsten Olsdtr., 20 år 5. Tarald Olsen, 10 år 6. Henrik Olsen, 1 år 7. Anne Olsdtr., 8 år 8. Marte Olsdtr., 5 år 9. Kari Olsdtr., 4 år Avdødes første hustrus bror ....... +, sk. 1714 3/2 Brt. 125 - 2 - 3 Nt. 39 - 2 - 14 Hvori medregnet jordegods: Søtholt 2 hud m.b. Takst 50 rdlr. 1780 31/8 Søren Jonsen + g. Kirstie Sørensdtr. Protokoll 10a fol. 196 Søtholt Barn: 1. Jacob Sørensen 2. Christopher Sørensen 3. Søren Sørensen Deler i mindelighed 1788 5/7 Søren Sørensen + g. Kirstine Simonsdtr. Protokoll 11 fol. 305b Søtholt Barn: 1. Simon Sørensen, 11 år 2. Søren Sørensen, 6 år 3. Sara Sørensdtr., 9 år 4. Kirstine Marie Sørensdtr., 8 år 5. Anne Marta Sørensdtr., 2 år Barnas søskendbarn: Hans Larsen Sortedal Enkens bror: Jon Simonsen Thorsdal Farbrødre: Christopher og Jacob Sørensen Skjerke Brutto: 1429 - 2 - 3 Netto: 1385 - 0 - 3 Gods: 4 huder m.b.o. ½ hud slotspresten i Chris. herred? - skjøte 1780 21/8 - Takst 900 rdlr. Iflg. skifte 1780 31/8 skal enken Kirstine Sørensdtr. ha "opphold" her. 1760 14/12, 61 26/6 Ungkarl Gunder Jursen + Protokoll 6a fol. 184 Tangvall Moderen: 1. Gundvor Jacobsdtr. Søskende: 2. Biørn Jursen 3. Asbiørn Jursen 4. Jacob Jursen 5. Anne Jursdtr. Brt. 25 - 2 - 13 Net. 5 - 1 - 17 1787 6/7 Hans Olsen + g. Ingeborg Terkelsdtr. Protokoll 11 fol. 221 Toner, "Thoner" en plads Her står: "deres i lovl. ektesk. avlede barn" -- Her bare nevnt søskend: 1. Fulbror: Gunnar Olsen, myndig 2. Halvsøsken: Peder Simensen, 23 år 3. Ingeborg Simensdtr., g.m. Anders Halvorsen Gresholmen 4. Mari Simensdtr. Brutto: 40 - 3 - 18 Gjeld: 65 - 1 - 8 Sterbohus: 36 rdlr. 1696 13/3 Niels Jostsen + g.m. Anne Ennersdtr. + Protokoll 2 s. 33b Trosby Barn: 1. Mads Nielsen 2. Lars Nielsen 3. Simen Nielsen 4. Peder Nielsen + e. Marte Erichsdtr. g.m. Niels Kiørstad a. Erich Pedersen, umyndig b. Ener Pedersen, umyndig Brt. 90 - 2 - 6 Net 70 - 0 - 12 1733 16/3 Simen Nielsen + e. Marie Larsdtr. Protokoll 3b s. 89a Trosby Barn: 1. Lars Simensen, 46 år, Bamle 2. Niels Simensen, 44 år, Fæset 3. Erich Simensen, 27 år 4. Søren Simensen, 25 år 5. Ener Simensen, 22 år 6. Anne Simensdtr., g.m. Rasmus Dahl 7. Anna Simensdtr., g.m. Christen Christensen, boende i Langesund Brt. 511 - 3 - 0 Nt. 429 - 3 - 16 Hvori medregnet jordegods: 1. Trosby, 1 hud. Takst 100 rdlr. Bevis 28/6 tgl. 12/7 1719 2. Kverner o.s.v under Trosby. Takst 44 rdlr. 3. Udjord, 1 hud. Takst 50 rdlr. Skjøte 21/12 1708 tgl. 3/4 1709 1757 22/2 Marie Larsdtr. + Protokoll 4 s. 488 Trosby Barn: 1. Lars Simensen Bamle, død, 4 barn 2. Nils Simensen Fæset, myndig 3. Erich Simensen, myndig 4. Søren Simensen, myndig 5. Ener Simensen Brevik i Bamle, myndig 6. Anne Simensdtr., v.g.m. Rasmus Dahl 7. Anna Simensdtr., enke Brt. 152 - 2 - 4 Nt. 109 - 4 - 0 Jordegods i Trosby. 6 skind iflg. skifte av 1733 16/3. Takst 30 rdlr. og i Utjord 6 skind iflg. samme skifte, takst 60 rdl. 1733 10/6 Ole Kielsen + e. Inger Joensdtr. Protokoll 3b s. 59b Traak g.1. Barn: 1. Maren Olsdtr., g.m. Christen Joensen Traak 2. Anna Olsdtr., g.m. Hans Jacobsen Ruetvet i Solum 3. Kirsten Olsdtr., g.m. Hans Christensen Onerø i Solum 4. Aavet Olsdtr., g.m. Mads (Gundersen) Asdal i Bamle Enkens barn av 1. ekteskap: 1. Peder Hansen Røra 2. Marthe Sortedal Enkens mor var Anne Lia Brt. 1863 - 3 - 18 Nt. 1863 - 3 - 18 Hvori medregnet jordegods: 1. Traak. 5 hud m.b. Takst 500 rdlr. Skjøte 22/1 1710 2. Tveten vestre i Melum. 2 tønder m.b. over 3 tønder. Takst 300 rdlr. Skjøte 18/5 1722 3. Stavdøl Mælum i Solum. ½ hud m.b., takst 25 rdl. Skjøte 24/7 1715, og ½ hud m.b., takst 25 rdl. Enkens arv på skiftet etter hennes mor. 4. Veberg skog i Mælum. Takst 50 rdl. 1735 15/1 Christen Jensen + e. Maren Olsdtr. Protokoll 3b s. 181a Traak Barn: 1. Jon Christensen, 6 år 2. Maren Christensdtr., 9 år 3. Kirsten Christensdtr., 8 år 4. Ingeborg Christensdtr., 2 år Enkens slekt: Halvbror:Peder Hansen Røe Søskenbarn: Søren Asdal Klep i Bamle Verbror: Mads Gundersen Asdal Far: Ole Kieldsen Traak + sk. 10/6 1733 Brt. 421 - 3 - 9 Nt. 379 - 3 - 9 Hvori medregnet jordegods: 1. Traak. 1 hud. Takst 100 rdlr. Skiftebrev 10/6 1733 2. Viberg skog i Mellum sogn. Takst 50 rdl 3. Stefdøl? i Mellum. 3 skinn. Takst 20 rdl Skjøte 1730 tgl. 15/3 1730? 1742 18/4 Ingeborg Jensdtr. + g.1. Hans Pedersen + Protokoll 4 s. 151b Traak g.2. Ole Kieldsen + sk. 10/6 1733 Barn: 1. Peder Hansen, Røra i Solum 2. Maren Hansdtr. + g.1. Ole Nielsen + e.m. Christen Abrahamsen. Barn: a. Hans Olsen, myndig, Bjørntvet i Solum b. Niels Olsen, myndig c. Søren Olsen, myndig d. Jon Olsen, 24 år e. Marte Olsd. g.m. Reier Halvorsen Dolven i Melum f. Karen Christensdtr, 18 år, ugift 3. Marte Hansdtr. g.m. Hans Hansen Sortedal i Bamble 4. Maren Olsdtr. g.m. Jørgen Tronsen Traak 5. Anne Olsdtr. g.m. Hans Jacobsen Rugtvet i Solum + 6. Kirstine Olsdtr. g.m. Hans Christensen Annerød i Solum 7. Aagot Olsdtr. g.m. Mads Gundersen Herre Brt. 752 - 1 - 6 Nt. 625 - 0 - 10 Hvori medregnet jordegods: 1 Traak med Vebergskogen i Kilebygda. Skyld 4 hud. Takst 437 - 2 - 0. Skiftet 10/6 1733 2 Sørsdal i Melum sogn. Skyld 3 skinn. Takst 12 - 2 - 0 1747 21/1 Maren Olsdtr. + g.1. Christen Jonsen + Protokoll 5 fol. 12b Traak g.2. Jørgen Tronsen Barn: 1. Jon Christensen, 17 ½ år 2. Maren Christensdtr., g.m. Niels Berulfsen + 3. Kirsten Christensdtr., 20 år 4. Ingeborg Christensdtr., 14 år 5. Christen Jørgensen, 9 år 6. Ole Jørgensen, 7 år Brt. 456 - 1 - 19 Net. 334 - 2 - 15 1786 25/3Even Zachariassen +g. Berthe Sophie Amundsdtr. Protokoll 11 fol. 122 Tveten øvre Barn: 1. Zacharias Evensen, 20 år 2. Amund Evensen, 12 år 4. Thore Margrethe Evensdtr., 16 år 3. Else Maria Evensdtr., 12 år 5. Karen Evensdtr., 10 år 6. Anne Evensdtr., 8 ½ år 7. Berthe Evensdtr., 4 ½ år Form. for Berthe: Lars Amundsen Tveten Inntekt: 671 - 2 - 16 Utgift: 689 - 3 - 2 Gods: 1 ½ hud m.b. o. 1 ½ hud 9 skind skjøte 1765 19/8. Takst 600 rdlr. 1788 4/7, 18/7Berthe Sophie Amundsdtr. + g. Even Zachariassen +Protokoll 11 fol. 328 Tveten østre Barn: 1. Zacharias Evensen, 21 år 2. Amund Evensen, 2 ½ år 3. Maria Evensdtr., 17 år 4. Thore Margrethe Evensdtr., 16 år 5. Karen Evensdtr., 11 år 6. Anne Evensdtr., 9 ½ år 7. Berthe Maria Evensdtr., 5 ½ år Brt. 784 - 3 - 16 Net: 40 - 2 - 14 Gods: Tveitan østre: 1 ½ hud m.b.o. 1 ½ hud 9 skind iflg. skjøte 1765 19/8 og skifte 1786 17/10. Takst: 600 rdlr. Ad godset "Amund Hansen Tveitan mødte og reserverede sin Ret til brug af 1/3 eller 6 skind m.b.o. 7 skind - saalenge han lever, ifølge det anviste skjødes Formeld" Inntekt: Løsøre ved auksjon: 144 - 3 - 16. Pl. Rødningen, som tilsvares af Abraham Hansen Høn 340 - 0 - 0 For Tveitan - der efter pladsen Rødningen er fradraget for 6 skind - er igjen: 1 hud m.b.o. 9 skind 300 - 0 - 0 Tilsammen 784 - 3 - 16 1788 4/7 Anne Thorsdtr. + g. Lars Amundsen Protokoll 11 fol. 312b Tveten østre Barn: 1. Hans Larsen, myndig 2. Anne Marie Larsdtr., g.m. Lars Olsen Stathelle 3. Kari Larsdtr., 22 år Brutto: 643 - 3 - 6 Netto: 134 - 3 - 22 Gods: 1 1/2 hud m.b.o. 2 h. 3 skinn i Tveten østre. Takst 560 rdlr. Adk. skjøte 1755 4/9 1788 2/7 Mari Jørgensdtr. + g. Ole Didrichsen Protokoll 11 fol. 312 Tveten vestre Barn: 1. Knud Olsen, 21 år 2. Didrich Olsen, 20 år 3. Barbra Olsdtr., 16 år 4. Inger Olsdtr., 13 år Brutto: 294 - 1 - 12 Netto: 110 - 3 - 12 Gods: Skjøte fra Jørgen Jørgensen til enkemannen og avdøde på 1 hud m.b Datert ?. Takst: 250 rdlr. 1781 8/6 Jørgen Danielsen + g. Kari Larsdtr. Protikoll 10a fol. 306b Tveitan på Strand Barn: 1. Daniel Jørgensen, 10 ½ år 2. Lars Jørgensen, 7 år 3. Jørgen Jørgensen, 2 ½ år 4. Jon Jørgensen, 9 uger 5. Mette Marie Jørgensdtr., 5 år Brt. 1573 - 3 - 4 Net. 1499 - 3 - 20 Heri medregnet: 1. Stervbogaarden for 600 rdlr 2. Berg 2 huder 2 ¼ del skind for 400 rdlr. 1787 12/3 Kari Larsdtr. + g. Mads Larsen Protokoll 11 fol. 794 Tveitan på Strand g.1. Jørgen Danielsen + skifte 1781 8/6 Barn i 1ste: 1. Daniel Jørgensen, 16 à 17 år 2. Lars Jørgensen, 13 år 3. Jørgen Jørgensen, 8 ½ år 4. Mette Marie Jørgensdtr., 11 år Barn i 2nd: 5. Maren Carine Madsdtr., 3 mnd. 6. Jørgine Madsdtr., 1 år 7. Margrethe Madsdtr., 3 år Farbror: Torsten Larsen Rugtvet Formynder for Lars Jørgensen: "svoger" Isach Erichsen Klep Formynder for Mette Marie: Anders Larsen Sortedal Brutto: 2915 - 1 - 3 Netto: 2035 - 3 - 14 Gods: iflg. skifte 1781 8/6 1 ½ hud m.b. i Tveitan 300 rdl 1 hud 1 1/8 skind m.b. i Berg 200 rdl 1 hud i Grasmyr, skjøte til Mads L. 300 rdl dat. 1777 22/1 Bl. tilst. gjeld: hos sin mor i Omborgsnes: 60 rdl. Disse blir utbetalt til enkemannens bror: Torsten Larsen Rugtvet. 1790 18/1 Daniel Jørgensen + Protokoll 11 fol. 457 Tveitan på Strand Bror: Lars Jørgensen, 16 år Bror: Jørgen Jørgensen, 12 år Søster: Mette Marie Jørgensdtr., 14 år Halvsøstre: Margrethe Madsdtr., 6 år Jørgine Madsdtr., 5 år Maren Carina Madsdtr., 3 år Disses far var Mads Larsen Kjær Form. for Lars hans beslektede Isach Erichsen Klep beslektede Kapt. Christian Traag beslektede Anders Larsen Sortedal Brutto: 1384 - 0 - 2 Netto 590 - 1 - 23 Gods: Ifølge skiftebrev: 1. etter avdødes far 1781 8/6: Jørgen Danielsen etter avdødes mor 1787 12/3: Kari Larsdtr. Arv: 3 huder i Tveitan på Strand med bygsel. Takst 600 rdl 2. Videre ifølge samme skifte: 5 ½ skind for 83 - 2 - 20 og 9 skind for 150 - 0 - 0. Tilsammen 1 hud og 2 1/7 skind Avdøde skulle utløse sine søskend og skiftet for den øvrige del, nemlig 1 hud 2 1/7 skind for 364 - 1 - 3 3/7 Denne eiendom med underl. herligheter: 1100 rdl. 1699 21/10, 20/11 Niels Halfvorsen + e. Sara Gregersdtr. Protokoll 2 s. 142b Utgaarden Barn: 1. Sacharias Nielsen 2. Arne Nielsen 3. Kirsten Nielsdtr. g.m. Amund Hansen i Christiania 4. Clara Nielsdtr. + e.m. Peder Olsen a. Gregers Pedersen b. Ole Pedersen c. Susanna Pedersdtr. Brt. 121 - 3 - 18 Nt. 62 - 3 - 12 Hvori medregnet jordegods: Utgaarden 2 hud. Takst 60 rdlr. Kjøpebrev 1699 10/6 1732 24/4 Halvor Alfsen + g.1. Helge Jacobsdtr. + Protokoll 3a s. 330a Utgaarden e. Anne Andersdtr. Barn: skifte etter Helge 30/10 1719 1. Jacob Halvorsen + a. Jacob Jacobsen, 12 år 2. Johannes Halvorsen, 42 år 3. Else Halvorsdtr., g.m. Tord Rolfsen Birchesæt + 4. Live Halvorsdtr., g.m. Lars Gundersen Nysten 5. Boel Halvorsdtr., 27 år, ugift 6. Anders Halvorsen, 6 år Brt. 618 - 2 - 14 Nt. 371 - 1 - 10 Hvori medregnet jordegods: 1. Utgaarden 2 hud. Takst 100 rdlr. Skjøte 6/5 tgl. 12/7 1709. Skifteb. 30/11 1719 2. Garstad 1 skind m.b. Takst 3 - 2 - 10. Skjøte 12/7 1723 1744 25/1 Johannes Halvorsen + e. Malene Jonsdtr. Protokoll 4 s. 330b Utgården Barn: 1. Zacharias Johannessen, myndig 2. Lars Johannessen, myndig 3. Jacob Johannessen, 22 år 4. Halvor Johannessen, 7 år 5. Helge Johannesdtr., 24 år 6. Anne Johannesdtr., 17 år 7. Johanna Johannesdtr., 16 år 8. Maren Johannesdtr., 12 år Brt. 159 - 1 - 15 5/7 Nt. 71 - 2 - 7 5/7 Jordegods: 1 hud 1 3/28 skind i Utgården. Takst 109 - 0 - 21 5/7 1744 25/1 Else Halvorsdtr. + e.m. Søren Gullichsen Protokoll 4 s. 332 Utgården Barn i avd. 1. ekte med Thor Rolvsen: 1. Erich Thorsen, myndig 2. Boel Thorsdtr., ug. Barn i avd. 2. ekte med enkemannen: 3. Anne Sørensdtr., 8 år Brt. 74 - 0 - 15 1/7 Net. 41 - 2 - 23 1/7 Jordegods i Utgården 4 25/28 skind. Takst: 48 - 3 - 17 1/7 1744 29/7 Live Halvorsdtr. + e.m. Lars Gundersen Protokoll 4 s. 344b Utgården Barn: 1. Gunder Larsen, 10 år 2. Peder Larsen, 7 år 3. Helge Larsdtr., 18 år Brt. 64 - 3 - 4 Nt. 17 - 1 - 12 Jordegods i Utgården 6 ½ skind. Takst 60 rdlr. 1750 17/10 Lars Gundersen + Protokoll 4 s. 404 Utgården Barn: 1. Gunder Larsen, 16 år 2. Hellie Larsdtr., 24 år Brt. 73 - 2 - 19 Nt. 42 - 3 - 20 Jordegods i Utgården: 6 2/21 skind m.b. Takst 50 rdlr. 1753 21/2 Mallene Jensdtr. + Protokoll 4 s. 427b Utgården Barn: 1. Halvor Johannessen, 15 år 2. Hellie Johannesdtr., g.m. Ole Andersen Utgården 3. Anne Johannesdtr., 15 år 4. Johanne Johannesdtr., 24 år 5. Maren Johannesdtr., 20 år alle ugifte Brt. 246 - 2 - 14 Nt. 103 - 1 - 12 1762 15/12 Anders Halvorsen + Protokoll 6a fol. 272b Utgaarden Arvinger: 9 personer, avdødes halvsøsken med deres barn igjen Brt. 96 - 3 - 12 Net. 89 - 0 - 20 1789 24/6 Goute Pedersen + g. Ingeborg Amundsdtr. Protokoll 11 fol. 447b Utgården g.1. Bodil Thorsdtr. + Barn: 1. Else Goutesdtr. g.m. Abrah. Eriksen Bamle-eiet 2. Johanne Goutesdtr., enke etter Lars Andersen Rogn 3. Mari Goutesdtr. g.m. Anders Halvorsen Langesund 4. Inger Goutesdtr., 30 år 5. Live Goutesdtr. g.m. Aasvold Nilsen Brevik Inger og Lives innesl. morsarv iflg. skifte 1768 18/5: 9 - 2 - 16 Brutto: 552 - 3 - 18 Netto: 41 - 3 - 1 Gods: 1. 6 skind m.b i Udgården iflg. skjøte 1746 28/1. Tingl. 1747 17/7. Inkl. huse: 200 rdl 2. Plass Stenerød under Kiil i Bamble: 4 ½ skind - iflg. skjøte 1789 20/1, med huse: 150 rdl Bl. gjeld: Michel Udgården - Rest kjøpesum av pl. Stenerød - iflg. obl. 1789 20/1: 300 rdl 1783 11/3 Erich Thorsen + g. Ingeborg Jensdtr. Protokoll 10b fol. 579b Valle Barn: 1. Thor Erichsen, 12 år 2. Aase Erichsdtr., 25 år 3. Pernille Erichsdtr., 4 ½ år Brt. 47 - 3 - 15 Boets utg. 93 - 1 - 10 Gjelden overstiger formuen med 45 - 1 - 19 1699 15/3 Erich Stensen + e. Tore Pedersdtr. Protokoll 2 s. 119a Vingereid Barn: 1. Peder Erichsen 2. Eivind Erichsen 3. Aase Erichsdtr. 4. Anne Erichsdtr. 5. Gunild Erichsdtr. Brt. 74 - 3 - 21 Gjeld 121 - 3 - 1 1700 11/8 Jon Syfversen + e. Kirsten Tostensdtr. Protokoll 2 s. 173a Vingereid Barn: 1. ....... + 2. ....... + døde begge etter faren Brt. 29 - 3 - 20 Gjeld 61 - 0 - 22 1730 12/6 Asbiør Kittilsdtr. + e.m. Thoer Andersen Protokoll 3b s. 9b Vingereid Barn: 1. Ingebor Thoersdtr., 5 år Brt. 277 - 1 - 2 Nt. 160 - 0 - 5 Hvori medregnet jordegods: Vingereid 1 ½ hud m.b. over 2 ½ hud. Takst 200 rdlr. Skjøte 30/3 tgl. 31/3 1724 1734 22/5 Tollev Vinje + e. Aaste Christensdtr. Protokoll 3b s. 132a Vinje Barn: 1. Niels Tollevsen, 40 år, gift, boende i Hafsund 2. Christen Tollevsen, 22 år 3. Karen Tollevsdtr., g.m. Even Esse 4. Boel Tollevsdtr., g.m. Christen Larsen boende på en pl. under Vinje 5. Inger Tollevsdtr., 19 år 6. Anne Tollevsdtr., 14 år Brt. 272 - 0 - 4 Nt. 252 - 1 - 0 Hvori medregnet jordegods: Vinie 3 hud m.b. Takst 170 rdlr. Skjøte 23/3 1716. Skjøte 10/4 1724 1760 8/2 Christen Larsen + g. Boel Tollefsdtr. Protokoll 6a fol. 126 Vinje, "Winie stranden" Barn: 1. Peder Christensen, 27 år 2. Lars Christensen, 19 år 3. Hans Christensen, 14 år 4. Maren Christensdtr., g.m. Abraham Hansen Waag 5. Anne Christensdtr., 20 år, ugift 6. Ingebor Christensdtr., 16 år 7. Ingeborg Christendtr., 12 år 8. Aaste Christensdtr., 8 år Brt. 72 - 3 - 16 Net. 64 - 3 - 16 Heri medregnet jord: i "Winiestrand" 4 ½ skind for 60 rdlr. 1762 3/6 Anders Larsen + Protokoll 6a fol. 262 Vinje, pl. "Helwig" Barn: 1. Maren Andersdtr., ugift 2. Karen Andersdtr., g.m. Lars Kiil 3. Anne Andersdtr., g.m. Johannes Larsen Brt. 20 - 2 - 11 Net. 6 - 0 - 11 Heri medregnet: Husebygningene for 16 rdlr. 1772 5/12 Anne Andersdtr. + g. Johannes Larsen Protokoll 9 fol. 496 Vinje, pl. "Herviig" Barn: 1. Anders Johannessen, 16 år 2. Lars Johannessen, 13 år 3. Hans Johannessen, 10 år 4. Anne Johannesdtr., 16 år Brt. 21 - 3 - 12 Boets utg. 35 - 1 - 9 Gjelden overstiger formuen med 13 - 1 - 19 1788 7/10 Anna Maria Christensdtr. + g. Amund Christensen Protokoll 11 fol. 291 Vinje Barn: 1. Hans Amundsen, 12 år 2. Ingeborg Maria Amundsdtr., 7 år Brutto: 588 - 1 - 20 Netto: 569 - 2 - 0 Gods: 2 huder 3 skind m.b. i Vinje. Skjøte 1771 13/5. Takst: 500 rdlr. 1792 2/8 Sophia Maria Thorsdtr. +g. Even Nilsen Protokoll 11 fol. 628b Vinje Barn: 1. Lars Evensen, myndig, her 2. Ole Evensen, myndig, her 3. Nils Evensen, myndig, her 4. Thord Evensen, 17 - 18 år 5. Mette Kristine Evensdtr., g.m. Thor Simensen Torsdal 6. Gunnild Evensdtr., g.m. Hans Eliassen Høn 7. Sigrid Evendstr., 21 år Brutto: 1278 - 0 - 2 Netto: 1218 - 0 - 2 Gods: 1 tn. m.b. i Ese 300 rdlr. Skjøte 1784 26/1 Tilgode hos sønner Ole og Lars kjøpesum for gården hver 450 rdlr. 1763 16/3 Helvig Olsdtr. + g.3. Isach Nielsen Protokoll 6a fol. 304b Vissestad (g.2. Jørgen Larsen Rosland) Barn: (g.1. Jens Jacobsen) 1. Jens Jensen, 11 år 2. Marthe Jørgensdtr., 9 år 3. Ingeborg Jørgensdtr. 4. Aase Marie Isachsdtr., 1 ½ år Brt. 413 - 3 - 8 Boets utg. 414 - 0 - 2 1782 2/8 Isach Nielsen + g.2. Marie Pedersdtr. Protokoll 10b fol. 432 Vissestad g.1. Helvig Olsdtr. + Barn: 1. Aase Marie Isachsdtr., g. Amund Larsen Vissestadhagen 2. Niels Isachsen, 5 år 3. Helvig Isachsdtr., 10 år 4. Kirstine Isachsdtr., 11 år 5. Anne Marie Isachsdtr., 8 ½ år Brt. 728 - 1 - 18 Nt. 493 - 0 - 16 Heri medregnet jord: i Vissestad for 500 rdlr. 1788 3/1 Hans Alfsen + g. Ingeborg Nilsdtr. Protokoll 11 fol. 408 Vissestad øvre Barn: 1. Alv Hansen, 16 år 2. Nils Hansen, 9 år 3. Anne Hansdtr., 19 år 4. Ingeborg Hansdtr., 14 år 5. Ingeborg Hansdtr. d.y., 12 år Brutto: 580 - 3 - 12 Netto: 189 - 3 - 21 Gods: 3 huder m.b.: 500 rdlr. Skjøte 1762 20/8 4 skind er solgt av avdøde til Harald Bjørnsen Glittum. Disse innløser enken skjøte 19/6 d.a. 1704 20/9 Anne Christensdtr. + e.m. Niels Brandsen Protokoll 2 s. 252a Vaag østre Barn: 1. Rasmus Nielsen, umyndig 2. Arne Nielsen, umyndig 3. Rønøu Nielsdtr., umyndig 4. Aase Nielsdtr., umyndig 5. Kirsten Nielsdtr., umyndig Brt. 61 - 0 - 14 Nt. 15 - 0 - 14 1725 22/11 Peder Erichsen + e. Aase Stensdtr. Protokoll 3a s. 25b Vaag Barn: 1. Ingeborg Pedersdtr., g.m. Jens Jensen 2. Anne Pedersdtr., g.m. Ole Sørensen Brt. 77 - 2 - 23 Gjeld 81 - 0 - 4 1753 11/3 Maren Hellene Erichsdtr. + g. Erich Hansen Protokoll 10b fol. 563b Vaag vestre Barn: 1. Erich Erichsen, 6 ½ år Brt. 203 - 2 - 14 Net. 4 - 2 - 22 Heri medregnet jord: i Vestre Waag 9 skind m. Bøxel for 150 rdlr. 1758 4/2 Anne Tellefsdtr. + g. Christen Torbiørnsen Protokoll 6a fol. 2b Vaag vestre Avdødes søskende: 1. Nils Tellefsen 2. Christen Tellefsen 3. Karen Tellefsdtr. + g. Even Nilsen Esse etterlater 8 barn. 4. Inger Tellefsdtr., g.m. Knud Hauchedahl 5. Bodil Tellefsdtr., g.m. Christen Larsen bor på Winie-eie Brt. 228 - 2 - 6 Net. 93 - 3 - 12 Heri medregnet jord: i "Waag" 1 ½ hud med Bøxel ig herlighet for 150 rdlr. 1774 Inger Thorsdtr. + g.2. Jens Solvesen Protokoll 9 fol. 126b Vaag Barn: 1. Maren Helene Erichsdtr. ingen barn i 2nd ekteskap Brt. 102 - 1 - 21 Boets utg. 136 - 2 - 16 Gjelden overstiger formuen med 34 - 0 - 19 1780 16/2 Berulf Andersen + g. Ingeborg Hansdtr. Protokoll 10a fol. 253 Vaag vestre Barn: 1. Anders Berulfsen, 2 år 2. Berthe Berulfsdtr., 15 år 3. Anne Berulfsdtr., 11 år 4. Karen Berulfsdtr., 9 år 5. Aase Berulfsdtr., 6 år Brt. 291 - 0 - 4 Net. 160 - 0 - 8 Heri medregnet jord: i Vestre Waag 1 ½ hud takst 250 rdlr. 1792 8/6 Siri Berulfsdtr. + g. Torgius Andersen Protokoll 11 fol. 618 Vaag Han oppgir boet Barn: 1. Anders Torgiussen, myndig 2. Berthe Torgiusdtr., g.m. Abraham Andersen Esse i Bamle 3. Berulf Torgiussen, myndig Rede penger: 1250 rdlr Har overdratt godset til sine 2 sønner Østre Vaag og Vestre Vaag Av godset får eldste sønn 1 hud 9 skinn Yngste sønn: 1 - 6 - 0, 3 skind er endnu ikke fordelt. Sønnene: hver 500 rdlr. Datteren: 250 rdlr. 1730 24/6 Samuel Danielsen Paasche + Protokoll 3b s. 13b Aaby, et hus i Aaby-elven Avdødes slekt: Bror: Christen Danielsen Paasche + Barn: a. Boel Christensdtr., g.m. Michel Pedersen Aaby Bror: Otto Danielsen Paasche + Barn: a. Anne Ottersdtr. b. Kirstine Marie Ottersdtr. Brt. 59 - 2 - 23 Gjeld 63 - 3 - 21 1732 14/8 Helge Knudsen + e. Kirsten Larsdtr. Protokoll 3b s. 37b Aaby, et hus i Aaby-elven Avdødes slekt: Mor: Elen Knudsdtr. boende på Jerøen en fjerding fra Moss Bror: værende i København Bror: værende i Holland Søster: gift og boende på Moss Søster: gift i Drammen Brt. 339 - 3 - 17 Nt. 58 - 0 - 10 1742 22/8 Michel Pedersen + e. Bodil Christensdtr. Protokoll 4 s. 250b Aaby Barn: 1. Peder Michelsen, myndig, Aaby 2. Christen Michelsen, 18 år 3. Daniel Michelsen, 12 år 4. Birthe Michelsdtr., g.m. Hans Amundsen Bamle 5. Helge Michelsdtr., 22 år 6. Maria Michelsdtr., 15 år Avdødes slekt: Stefar: Erich Bamle Brt. 2040 - 1 - 14 Nt. 1823 - 1 - 4 Hvori medregnet jordegods: 1. Aaby skyld 1 ½ hud. Takst 300 rdlr. Skifteb., enkens arv 2. Aaby skyld 3 hud. Takst 350 rdlr. Skjøte 10/4 tgl. 10/4 1739 3. Bamle skyld 4 hud 3/5 skind. Takst 800 rdlr. Skifteb. 6/10 1703. Skifteb. 30/1 1720 Skjøte 25/7 tgl. 25/7 1740. Skjøte 5/4 tgl. 16/7 1742 4. Et hus på Aaby nedre. takst 18 rdlr. 5. En kvern i Vaagsbakken. Takst 5 rdlr. (Michel Pedersen (ca. 1690-1742) ble gift 1713 med Bodil Christensdatter, datter av Christen Danielssøn Paasche.) 1779 27/6, 80 18/12Peder Michelsen + g. Marthe Evensdtr + Protokoll 10a fol. 229 Aaby død for ca. 13 år siden Barn: 1. Inger Chatrine Pedersdtr., gift for ca. 2 år siden med Isach Mathisen af Hellestveit 2. Bodil Pedersdtr., 15 år Brt. 3911 - 2 - 10 Net. 3223 - 3 - 23 Heri medregnet jord: i Ø. og N. Aaby 3 huder med odel, bøxel og alle tillige herligheter hvorunder forstaaes Bagerovnenskoven og Kiil skovstykket samt skovstykket under Bamle gaard for 2000 rdlr. tilsammen. 1790 1/3 Halvor Jacobsen + g. Stine Danielsdtr. Protokoll 11 fol. 489 Aaby nordre Barn: 1. Kirstine Halvorsdtr., 1/4 år Enkens farbror: Lars Evensen Rogn Enken efter Daniel Michelsen Aaby Kari Larsdtr.: anviser en fledforingskontrakt dat. 1789 26/8 Brutto 898 - 2 - 17 Gjeld: 1093 - 2 - 4 Gods: 2 ½ hud m.b. 800 rdl. Skifte 1789 26/8 Gjeld bl.a. til Daniel Michelsen Aabys enke - 300 rdl - "Nyder ikkum 105 - 0 - 3" 1790 24/6 Helge Johannesdtr. + Protokoll 11 fol. 523 Aaby 4 barn Ved auksjon: 30 rdlr som medgår til gjeld 1742 1/8 Karen Evensdtr. + Protokoll 4 s. 258b Aastad Avdødes slekt: Mor: Inger Joensdtr. Far: Even Aastad + sk. 28/4 1739 Bror: Hans Evensen, myndig Bror: Niels Evensen, 21 år Bror: Aanund Evensen, 17 år Bror: Lars Evensen, 12 år Søster: Marthe Evensdtr. g.m. Peder Michelsen Aaby Søster: Anna Kirstine Evensdtr, 4 år Brt. 42 - 0 - 22 Nt. 26 - 1 - 22 Hvori medregnet jordegods: 1. Bamle 17 /18 skinn. Takst 13 - 3 - 23 17/21 2. Holt 1 1/3 skinn. Takst 4 - 1 - 18 2/3 3. Brevik vestre 2 2/9 skinn Takst 15 rdl. 1772 7/3 Inger Joensdtr. + Protokoll 7 fol. 59b Aastad Barn: 1. Hans Evensen, myndig 2. Niels Evensen, myndig 3. Amund Evensen 4. Lars Evensen 5. Marthe Evensdtr + g.m. Peder Michelsen Aaby a. Inger Cathrine Pedersdtr., 16 år b. Boel Pedersdtr., 10 år 6. Anne Kirstine Evensdtr., 34 år Brt. 72 - 0 - 0 Boets net. 72 - 0 - 0 Heri medregnet jord: i Holt 1 jud med Bøxel og Herlighet for 40 rdlr. 1785 9/3 Amund Evensen + g. Anne Hansdtr. Protokoll 11 fol. 54b Aastad Barn: 1. Even Amundsen, myndig, her 2. Hans Amundsen, 13 år 3. Sara Amundsdtr., g.m. Jon Jacobsen Rogn 4. Karen Amundsdtr., 20 år Farbror: Lars Evensen Udgården Brutto 435 - 2 - 10 Netto: 352 - 1 - 18 Gods: I Holte: 2 huder m.b. skjøte 1772 7/9. Solgt til svigersønn: 330 rdl. hvorav hittil betalt 180 rdl. I grd. Aastad er boet intet eiende Det er enkesete for pr.gj. 1790 16/10 Enken Anne Hansdtr. + Protokoll 11 fol. 541 Aastad Barn: 1. Even Amundsen + a. Jon Evensen, 8 år b. Jørrel Evensdtr., 13 år 2. Hans Amundsen, 18 år 3. Sara Amundsdtr., g.m. Jon Jacobsen Hole 4. Karen Amundsdtr., g.m. Jacob Halvorsen Blekelien Fabror: Lars Evensen Rogn Innest. farsarv: til Hans: 16 - 2 - 16 Brutto 160 - 1 - 1 Gjeld 189 - 0 - 20 Gods: Tomta her - festet 1680 10/5 med grundleie til Bamlepresten 2 rdlr. Hus der: 50 rdlr.

Tilbake til min hjemmeside / Back to my homepage