SKIFTER FRA LANGESUND.

PROBATE RECORDS FROM LANGESUND.SKIFTER LANGESUND Avskriften en foretatt av Kersti Sorter. Avsluttet 28/2-96. Med forbehold om feil.
FORORD Dette er en avskrift av skiftekort fra Bamble skifteprotokoll i tidsrommet fra ca. 1695 til ca. 1790. Her har jeg bare tatt med skifter etter folk fra Langesund. Skiftene er skrevet inn etter gårder og under disse, etter skifte-dato. De eldste først. Til de skiftene der jeg har egne kommentarer, har jeg satt disse i (paranteser). Jeg har tatt meg den frihet å kommentere mine aner i håp om kontakt med fjerne og nære slektninger. Jeg har også kopiert de skiftene jeg fant ang. Langesund i Skien skifteprotokoller nr. 1 og 2 i tidsrommene 1666-1686 og 1692-1696. Og fra Bamble skifteprotokoll nr. 1 i tidsrommet 1665 - 1686. Disse har Jan Christensen skrevet av. FRA SKIEN SKIFTEPROTOKOLL nr. 2 1692 - 1696 1692 - 21 junisal Marichen Knudsdatter i Christen Pedersøns hus i Langesund Protokoll 18a Arvinger:Hans Stifbarn Sara sal. Jens Jacobsens tvende sønner Abraham og Jacob Jenssønner. Greger Nielsen paa sin hustru Annichen Abrahamsdatters weigne Jacob Bøyesen paa sin hustru Mariche Abrahams- datters weigne Afgangen Casper Breches sal. hustru Margrette Abrahamsdatters efterladte tvende Børn: Anne og Margrete FRA BAMBLE SKIFTEPROTOKOLL FRA CA. 1700 - 1800 1695 20/9 Knud Rørsen + e. Groe Jensdtr. Protokoll 2 s. 29b Langesund Barn: 1. Jens Knudsen, umyndig Enkens bror var Jens Jensen Brt.80 - 1 - 18 Net. 77 - 1 - 18 Hvori medregnet huset i Langesund. Takst 60 rd. 1695 20/9 Jens Pedersen + e. Dorethe Nielsdtr. Protokoll 2 s. 28a Langesund Barn: 1. Methe Jensdtr., umyndig 2. Gunild Jensdtr., umyndig Barnas morbror var Niels Knudsen Brt. 504 - 1 - 16 Net. 496 - 1 - 16 Hvori medregnet huset i Langesund. Takst 400 rd. 1697 24/9 Bertel Torsen + e. Ingebor Jespersdtr. Protokoll 2 s. 74b Langesund, Langøe Barn: 1. Anders Bertelsen 2. Tor Bertelsen Avdødes søsters mann var Zacharia Nielsen Langøe Brt. 84 - 1 - 0 Net. 70 - 3 - 0 Hvori medregnet hus og g†rd p† Langøe tett ved vannet. Takst 46 rd. 1700 16/3 Peder Jensen + e. Guner Olsdtr. Protokoll 2 s. 153b Langesund, et hus i Langesund Barn: 1. Jon Pedersen 2. Anders Pedersen 3. Aase Pedersdtr. Avdødes slekt: Søsters mann: Ole Olsen Bror: Hans Jensen, Larvik Brt. 97 - 2 - 14 Net. 81 - 2 - 14 Hvori medregnet huset i Langesund. Takst 65 rd. 1729 31/1 Christen Olsen + e. Karen Olsdtr. Protokoll 3a s. 139a Langesund Barn: 1. Nils Christensen, 13 †r 2. Ole Christensen, 5 †r 3. Kistine Christensdtr., 10 †r Brt. 350 - 3 - 4 Net. 338 - 1 - 4 1729 1/ 2 Anne Christensdtr. + em. Henrik Gabrielsen Protokoll 3a s. 141a Langesund Barn: 1. Gabriel Hanriksen, 8 †r 2. Hans Henriksen, 3 †r Avdødes mor var Groe Jensdtr. Brt. 90 - 0 - 18 Net. 42 - 1 - 10 1729 3/2 Svend Toresen + e. Sidsel Didriksdtr. Protokoll 3a s. 142b Langesund g.1. Barn: 1. Gunder Svendsen + Barn: a. Ole Gundersen, utenlands Hans halvsøster var Karen Olsdtr. g.m. Henrik Gabrielsen 2. Tor Svendsen + e. Kisti Jacobsdtr. Hennes bror var Lars Rogn Barn: a. Karen Torsdtr., 21 †r 3. Inger Svendsdtr. boende i Sannikedal Av hennes barn nevnes: a. Didrik Nilsen b. Nils Nilsen 4. Nils Svendsen 5 " †r Brt. 79 - 1 - 10 Net. 28 - 1 - 6 1729 4/2 Knud Sakariasen + Protokoll 3a s. 163b Langø ved Langesund Avdødes arvinger: Far:........... +, sk. 1720 20/6 Mor:Inger Torsdtr. Halvbror:Cornelius Sakariasen, myndig Halvbror:Henrik Sakariasen, myndig Halvsøster: Mari Sakariasdtr. + Barn: a. Simen Paulsen, myndig Brt. 107 - 1 - 4 Net. 79 - 2 - 4 1729 23/11 Inger Torsdtr. + Protokoll 3a s. 192b Langø ved Langesund Avdødes slekt og arvinger: Bror: Bertel Torsen + Barn: 1. Anders Bertelsen g.m. Sibille Larsdtr. Langø ved Langesund Bror: Ole Torsen + e. Kari Nilsdtr. Barn: 1. Christen Olsen + g.m. Siri Jensdtr Neset Barn: a. Alet Christensdtr., 12 †r b. Malene Christensdtr. c. Anne Christensdtr. 2. Alet Olsdtr. + g.m. Henrik Sachariasen, en, Langø ved Langesund Barn: a. Karen Henriksdtr., 18 †r 3. Johanne Olsdtr. + g.m. Ellef Ericksen Barn: a. Ole Ellefsen, 8 †r "er Vester i Sanneløv Søgn hos faderfaderen Erich Røsene" Brt. 84 - 2 - 20 Net. 56 - 3 - 10 1731 23/1 Even Jonsen + v.h. Dorthea Sørensdtr. + Protokoll 3a s. 237a Langesund Mannens slekt: Far: Jon Jensen + Mor: Anna Pedersdtr. Bror: Jens Jonsen, utenlands Søster: Maren Jonsdtr. g.m Rasmus Nielsen Halvsøster: Live Jonsdtr. g.m. Christen Gros Hustruens slekt: Mor: Anna Nielsdtr. Søster: Karen Sørensdtr. g.m. Aage Remmer Søster: Maren Sørensdtr., 25 †r, ugift Brt. 104 - 3 - 11 Net. 63 - 3 - 0 1731 7/4 Christen Jensen Ask + e. Valbor Ovensdtr. Protokoll 3a s. 246b Langesund Barn: 1. Christen Christensen, ¬ †r 2. Malene Christensdtr., 6 †r 3. Maria Christensdtr., 2 " †r Brt. 60 - 0 - 20 Net. 2 - 1 - 4 1737 19/3 Johanne Olsdtr. + e.m. Peder Jacobsen Protokoll 3b s. 309a Langesund Barn: 1. Mette Dorte Pedersdtr., 4 †r 2. Marthe, Mette, Pedersdtr, 1 " †r Brt. 70 - 0 - 2 Net. 18 - 0 - 9 Hvori medregnet huset i Langesund. Takst 43 rd. 1738 19/4, 40 25/5 Ole Olsen + død i hollandsk tjeneste Protokoll 4 s. 313b Langesund Arvinger: Morbroren Jens Olsen +, 1 barn Mosteren Ingeborg Barfoed +, 4 barn Mosteren Gurine +, 2 barn, var gift med Jacob Stokksund Brt. 317 - 3 - 16 Net. 222 - 3 - 6 1739 13/5, 41 25/1 Søren Halvorsen + Anne Arnoldsdtr. + Protokoll 4 s. 7 Langesund Barn: 1. Arnold Sørensen, myndig, bor i Langesund 2. Halvor Sørensen, gift og myndig, bor p† Jomfruland 3. Niels Sørensen, myndig 4. Inger Sørensdtr., 28 †r 5. Anne Sørensdtr., 25 †r Begge bor i Engeland Brt. 94 - 3 - 8 iberegnet huset i Langesund, takst 80 - 0 - 0 Net. 88 - 3 - 8 1741 24/1 Pernelle Olsdtr. + em. Antoni Jacobsen Protokoll 4 s. 24b Langesund Avdødes søster: 1. Maren Olsdtr. Brt. 75 - 0 - 2 iberegnet huset i Langesund, solgt for 23 - 3 - 0 Net. 4 - 3 - 3 1741 6/4 Jacob Lug + Anne Maria Bendsdtr. + Protokoll 4 s. 42 Langesund Barn: 1. Bernt Jacobsen, 19 †r 2. Johannes Jacobsen., 16 †r 3. Lars Jacobsen, 6 †r 4. Karen Maria Jacobsdtr., 8 †r Brt. 203 - 3 - 10 iberegnet huset i Langesund, takst 80 - 0 - 0, solgt for 50 - 2 - 20 Net. 134 - 1 - 16 1741 6/4 Torbor Joensdtr. + ugift Protokoll 4 s. 44b Langesund Avdødes slekt: Bror: Jacob Lug +, Langesund g.m. Anna Maria Bryndsdtr. + skifte etter begge 6/4 1741 Barn: a. Bernt Jacobsen Lug, 19 †r b. Johannes Jacobsen Lug, 16 †r c. Lars Jacobsen Lug, 6 †r d. Karen Maria Jacobsdtr. Lug, 8 †r Disse barns morbror var skipper Lars Larsen Brt. 16 - 1 - 15 Net. 2 - 1 - 13 1741 7/6 Karen Pedersdtr. + em. Ingebret Olsen Protokoll 4 s. 53b Langesund Ingebret Olsens 1. kone: Gunild Sørensdtr. + sk. 27/5-1730 Barn: 1. Peder Ingebretsen, 7 †r 2. Helvig Ingebretsdtr., 5 †r 3. Gunnild Ingebretsdtr., 2 †r Enkemannens barn av første ekteskap: 1. Ole Ingebretsen 2. Karen Ingebretsdtr. 3. Maren Ingebretsdtr. Brt. 29 - 0 - 4 Gjeld 32 - 1 - 4 ¬ Hvori medregnet huset p† Tangen ved Langesund. Takst 24 rd 1741 26/7 Anne Halvorsdtr. + e.m. Mathias Larsen Protokoll 4 s. 75 Langesund i Gjerpen, Langeland Barn: 1. Ole Mathisen, 21 †r 2. Anders Mathisen, 18 †r 3. Live Mathisdtr., 15 †r Brt. 33 - 1 - 18 Net. 17 - 0 - 1 1741 23/9 Anders Olsen e. Marthe Nielsdtr. Protokoll 4 s. 106b Langesund Barn: 1. Anne Andersdtr., g.m. Giert Olsen, Langesund 2. Maria Andersdtr., 11 †r Brt. 31 - 2 - 22 iberegnet huset, takst 30 rd. Net. 9 - 3 - 16 1741 23/9 Peder Gunnuldsen + 1.g. Gunild ..... + Protokoll 4 s. 106b Langesund v.h. Anne Christensdtr. Barn: 1. Gunnuld Pedersen, myndig 2. Knud Pedersen, myndig 3. Niels Pedersen, 14 †r 4. Gunild Pedersdtr., 12 †r Intet til arv. 1742 31/7 Jens Larsen Barfoed + e. Marthe Brynildsdtr. Protokoll 4 s. 239b Langesund Barn: 1. Brynild Jensen, 9 †r 2. Ingeborg Jensdtr., 12 †r 3. Margrethe Jensdtr., 5 †r Enkens slekt: Bror: Lars Larsen Avdødes slekt: Bror: Zacharias Barfoed Brt. 94 - 2 - 6 Net. 94 - 2 - 6 Hvori medregnet huset p† vestre side av Kongshavnen i Langesund. Takst 60 rd. 1742 31/7, 43 31/1 Niels Bertelsen + e. Barbra Amundsdtr. Protokoll 4 s. 287a Langesund Barn: 1. Bertel Nielsen, 8 †r 2. Barbra Nielsdtr., 18 †r 3. Kirsten Nielsdtr., 10 †r Enkens slekt: Svoger: Niels Pedersen Bror: Abraham Amundsen Brt. 43 - 2 - 14 Net. 0 - 2 - 12 1742 24/11 Karen Torsdtr. + e.m.Aasel Christensen, Aougi Protokoll 4 s. 277 Langesund Avdødes arvinger: 1. Moren: Mette Jørgensdtr. g.m. Mads Hansen 2. Søsteren: Else Torsdtr. g.m. Steen Giømle 3. Søsteren: Ingeborg Torsdtr. g.m. Joen Throndsen 4. Søsteren: Sophie Torsdtr. ugift, 20 †r Brt. 29 - 2 - 20 Net. 0 - 0 - 0 1742 24/11 Waldborg Oudensdtr. + e.m. Joen Pedersen Protokoll 4 s. 275b Langesund Barn i avdødes 1. ekteskap med Christen Jensen: 1. Mallene Christensdtr., 16 †r 2. Maren Christensdtr., 14 †r Brt. 134 - 0 - 20 Nt. 59 - 1 - 14 Jordegods i Melby, 1 hud m.b. 40 rdr. Huset i Langesund 60 rdr. 1744 24/1 Dorthe Lauridsdtr. + e.m. Anders Olsen Protokoll 4 s. 330 Langesund Barn: 1. Halvor Andersen, 6 †r 2. Lars Andersen, 4 mndr. Brt. 41 - 1 - 22 Gjeld: 46 - 3 - 6 Boet eier hus i Langesund, takst 36 rdr. 1747 19/1 Maren Jonsdtr. + g. Rasmus Nilsen Protokoll 5 fol. 3b Langesund Barn: 1. Barbroe Rasmusdtr., 22 †r 2. Inger Rasmusdtr., 16 †r Brt. 201 - 3 - 20 Net. 148 - 2 - 12 1747 6/3 Peder Larsen + g.1. navn mangler + Protokoll 5 fol. 26b Langesund g.2. Anne Christine Christensdtr. Barn: 1. Erich Pedersen, 24 †r 2. Maren Pedersdtr., 11 †r 3. Ingebor Pedersdtr., 9 †r 4. Anne Pedersdtr., 5 †r Brt. 89 - 0 - 16 Net. 60 - 1 - 11 Her imedregnet: Stervboehuset i Langesund for 40 rdr. 1747 1/8 Henrich Zachariassen + g. Berthe Pedersdtr. Protokoll 5 fol. 96b Langesund Barn: 1. Peder Henrichsen, 25 †r 2. Marichen Henrichsdtr., 26 †r Datterdatteren: 3. Sophie Gregersdtr. 13 †r Brt. 37 - 2 - 22 Net. 9 - 2 - 9 1747 1/8 Jacob Olsen + g. Torber Jensdtr. Protokoll 5 fol. 93b Langesund Barn: 1. Ole Jacobsen, 22 †r 2. Gunild Jacobsdtr. g.m. Anthoni Jacobsen i Langesund Brt. 70 - 0 - 12 Net. 43 - 0 - 1 Heri medregnet: Stervboehuset i Langesund for 60 rdr. 1751 2/9 Even Melby + e. Anne Jacobsdtr. Protokoll 4 s. 408b Langesund Barn: 1. Peder Evensen, 13 †r 2. Jacob Evensen, 7 †r Barnas farbror: Jon Melby Brt. 96 - 2 - 21 Net. 84 - 0 - 21 Boet eier hus i Langesund, takst 50 rdr. 1755 17/3Bodil Maria Kjerulf + e.m. Boe Fiuren, postmester Protokoll 4 s. 457b Langesund Barn: 1. Ole Henrich Fiuren, 20 †r 2. Anne Fiuren 3. Karen Fiuren Brt. 1813 - 0 - 10 Net. 1339 - 3 - 8 Boet eier hus i Langesund, takst 600 rdr. og pladsen Fidie, takst 300 rdr. 1757 26/5 Arnold Sørensen + e. Anne Frantsdtr. Protokoll 4 s. 491b Langesund Barn: 1. Frants Arnoldsen, 17 †r 2. Marianne Arnoldsdtr., 6 †r Brt. 226 - 1 - 22 Net. 197 - 0 - 12 1758 13/2, 61 28/4,6/6 Boe Fiuren +, postmester og wisiteur Protokol 6b, beg. fol 587, Langesund g. Chalota Amalia Suchow slutt fol. 596 Barn: 1. Ole Hendrich Fiuren 2. En datter, navn mangler, etterl. 1 sønn a. Frantz Pettersen Cudrio, 1 " †r 3. Karen Fiuren, 27 †r Brt. 2055 - 1 - 2 Net. 528 - 1 - 16 Heri medregnet: Løsøre, ved auction, 1048 - 2 - 16, stervbogaarden, ved auction, 502 - 0 - 0 1758 26/6 Lars Pedersen Ulstrup + g. Inger Olsdtr. Protokoll 6a fol. 23 Langesund Barn: 1. Peder Larsen, myndig 2. Cassen Kirstine Larsdtr., g.m. Jens Christophersen 3. Kirsten Larsdtr., 17 †r Brt. 1195 - 3 - 4 Net 1165 - 2 - 12 Heri medregnet: Stervbohuset i Langesund for 400 rdlr. 1759 9/1 Jens Christensen Thiis +g. Kassi Larsdtr. Ulstrup Protokoll 6a fol. 77 Langesund Barn: 1. Christen Jensen, 2 †r 2. Kirsten Jensdtr., 11 †r Brt. 471 - 0 - 4 Boets utg. 593 - 2 - 0 1759 20/9 MariAnne Arnoldsdtr. + Protokoll 6a fol. 96b Langesund Moderen: 1. Anne Frantsdtr. Broderen: 2. Frants Arnoldsen Brt. 32 - 1 - 10 Net. 26 - 2 - 2 1759 25/10 Christine Hansdtr. + g. Ole Jacobsen Protokoll 6a fol. 105 Langesund En datter: 1. Navn mangler Olsdtr. Brt. 31 - 2 - 6 Net. 27 - 1 - 6 1759 25/10 Ole Christensen Kane + g. Marie, etternavn mangler Protokoll 6a fol. 103b Langesund Moderen: 1. Live Berthelsdtr. Kane Søskende: 2. Peder Christensen Kane 3. Fornavn mangler Christensdtr. Kane, g Johannes Jensen Flaming Brt. 66 - 2 - 6 Net. 26 - 1 - 17 1760 18/2 Karen Jensdtr. + g. Anders Olsen Protokoll 6a fol. 127b Langesund Ingen barn. Brt. 88 - 3 - 22 Net. 46 - 1 - 22 1761 20/4 Ingebreth Olsen + Protokoll 6a fol. 206 Langesund Barn: 1. Maria Ingebrethsdtr. +, 2 barn a. Knudt Larsen, 12 †r b. Gunild Maria Larsdtr., 10 †r 2. Karen Ingebrethsdtr. g. Christopher Nielsen i Frederichsv'rn 3. Helvig Ingebrethsdtr., 25 †r Brt. 25 - 0 - 22 Brt. 52 - 0 - 12 Net. 27 - 3 - 9 1761 13/5 Ingebor Thorsdtr. + g.1. Joen Tronsen + Protokoll 6a fol. 216b Langesund g.2. Bartholomeus Willumsen Barn: 1. Thor Jonssen, myndig 2. Gregers Jonssen, myndig 3. Tron Jonssen, 22 †r 4. Lars Jonssen, 18 †r 5. Anne Bartholomeusdtr., 8 †r 6. Mette Bartholomeusdtr., 4 †r Til deling: 74 - 0 - 18 1761 17/8 Kari Olsdtr. + enke Protokoll 6a fol. 235 Langesund Barn: 1. Ole Christensen, myndig 2. Anne Kistine Christensdtr., ugift 3. Anne Kathrine Henrichsdtr., ugift Brt. 59 - 3 - 4 Net. 24 - 2 - 14 1763 4/3 Joen Børgesen + g. Marit Arnesen + Protokoll 6a fol. 294 Langesund Barn: 1. Borge Jonsen, 30 †r, død 10/11 1766 ifølge attest fra Holland 2. Helvig Jonsdtr., 33 †r Brt. 72 - 2 - 2 Net. 56 - 3 - 2 1763 4/3 Jens Rawn + g. Anne Dorthea Schmit Protokoll 6a fol. 295b Langesund Barn: 1. Anders Jonsen ! Rawn, 20 †r 2. Bertel Jonsen ! Rawn, 17 †r Barnas formynder: enkens søskendebarn: mons. Niels Schmit Brt. 183 - 3 - 16 Net. 98 - 1 - 8 1763 5/3 Maria Ellefsdtr. + g. Bertel Nielsen Protokoll 6a. fol. 299b Langesund Avdødes søskende: 1. Jøran Ellefsdtr. + g. Haagen Nielsen Kragerø a. Abraham Haagensen, myndig b. Jacob Haagensen, 21 †r c. Anne Marie Haagensdtr. + g. Peder Torgrimsen 1. Torgrim Pedersen, 8 †r 2. Karen Ellefsdtr. g. Niels Nielsen, boende i Langesund Til deling: 61 - 1 - 15 1763 5/3 Margrethe Jensdtr. + g. Peder Olsen Protokoll 6a fol. 298b Langesund Barn: 1. Brønild Pedersen, 2 †r Brt. 28 - 0 - 16 7/3 Net. 12 - 0 - 7/3 1763 5/3 Anders Duus + g. Kirsten Larsdtr. Protokoll 6a fol. 302 Langesund Barn: 1. Lars Andersen, 29 †r 2. Niels Andersen, 19 †r 3. Christen Andersen, 10 †r 4. Margrethe Andersdtr., 26 †r 5. Karen Maria Andersdtr., 15 †r Brt. 63 - 0 - 8 Boets utg. 63 - 0 - 8 1763 5/3 Marthe Brynildsdtr. + enke Protokoll 6a fol. 297b Langesund v.g. Jens Larsen + sk. 1742 31/7 Barn: 1. Ingeborg Jensdtr. g. Jørgen Larsen 2. Margrethe Jensdtr. + g. Peder Olsen Brt. 52 - 1 - 18 Til deling: 43 - 3 - 7 1763 14/3 Ole Jacobsen + g.1. ...... + Protokoll 6a fol. 292 Langesund g.2. Helvig Jonsdtr. Barn: 1. Anthonette Olsdtr., 9 †r 2. Jacob Olsen, 3 †r 3. Arne Olsen, 1 †r Boets brt. 125 - 1 - 3 Til deling: 100 - 0 - 11 1763 3/5 Thor Jonsen + g. Inger Aasoldsen Protokoll 6a fol. 314 Langesund Barn: 1. Thor Thorsen, 3 †r, kalles senere i skiftet Joen 2. Ole Thorsen, ó †r 3. Thor Thorsen, ó †r, tvillinger Brt. 81 - 3 - 14 Net. 70 - 0 - 22 1763 15/9 Tori Ougensdtr. + g. Peder Thorsen Protokoll 6a fol. 342b Langesund Barn: 1. Anders Pedersen, 6 †r 2. Gunild Maria Pedersdtr., " †r Brt. 72 - 3 - 3 Net. 66 - 0 - 11 1763 21/11 Torjus Jensen + g. Gunild Pedersdtr. Protokoll 6b fol. 349b Langesund Barn: 1. Datter, navn mangler Til deling: 8 - 2 - 7 1764 9/3,13/7, 65 23/2 Madame Hedevig + Protokoll 6b fol. 506b Langesund g. Marchus Helmer Schmith + Barn: 1. Niels Schmith, myndig 2. Jens Schmith, udenlands 3. Elen Schmith g. Jon Jacobsen 4. Hellene Schmith g. Michel Neler 5. Alhet Schmith, myndig Brt. 330 - 0 - 18 Boets utgifter er det samme beløp 1764 9/3,20/3,16/5 Johannes Lug + g. navn mangler Protokoll 6b fol. 390b Langesund Barn: 1. Jacob Johannessen 2. Maren Johannesdtr. Brt. 635 - 0 - 18 Til deling: 466 rdr. 1764 10/3, 65 23/2 Ingeborg Christensdtr. +g. Ole Arnesen Sillien Protokoll 6b fol. 504b Langesund Barn: 1. Anders Olsen, 23 †r 2. Gullich Olsen, 20 †r 3. Arne Olsen, 16 †r 4. Kisten Olsdtr., 19 †r Brt. 170 - 0 - 20 Boets utg. 170 - 0 - 20 1765 5/2 Kisten Nielsdtr. + g. Peder Siulsen Protokoll 6b fol. 502 Langesund Barn: 1, Anders Pedersen, 3 " †r Brt. 30 - 1 - 2 Net. 26 - 0 - 10 Dessuten stervboehuset for 20 rdr. 1765 15/2, 23/2 Morten Olsen + g. Mette Hansdtr. Protokoll 6b fol. 503 Langesund Barn: 1. Ole Mortensen, 21 †r 2. Hans Mortensen, 18 †r 3. Bent Mortensen, 14 †r Brt. 124 - 1 - 14 Net. 60 - 1 - 6 1765 16/3 Niels Mortensen + hustruens navn mangler Protokoll 6b fol. 527b Langesund Barn: 1. Sophie Nielsdtr., 8 †r 2. Karen Nielsdtr., 3 †r 3. Stine Nielsdtr., 14 uger Brt. 57 - 0 - 0 Boets utg. 57 - 0 - 0 1765 15/5, 6/11 Hendrich Jonsen + g. hustruens navn mangler + Protokoll 6b fol. 582b Langesund Barn: 1. Sønnens navn mangler, 3 " †r Brt. 142 - 2 - 10 Net. 82 - 2 - 20 1770 1/8 Rasmus Povlsøn +, smed g. Berte Albretsdtr. Protokoll 7 fol. 1 Langesund Barn: 1. Albret Rasmussen, 8 †r 2. Karen Rasmusdtr., 14 †r 3. Allet Rasmusdtr., 11 †r Brt. 37 - 0 - 9 Boets utg. 37 - 0 - 9 1771 6/6 Anders Andersen + g. navn mangler Protokoll 7 fol. 28b Langesund Barn: 1. Bertel Andersen, 25 †r 2. Anders Andersen, 20 †r Brt. 31 - 0 - 16 Net. 27 - 0 - 16 1771 19/8 Johanne Marie Johannesdtr. + Protokoll 7 fol. 41b Langesund g. Zavearias Corneliusen Barn: 1. Elias Zaveriasen Brt. 78 - 0 - 0 Net. 50 - 2 - 20 1771 18/12 Niels Olevarius + g. Helvig Kirketorp Protokoll 9 fol. 501 Langesund Barn: 1. Henrik Nielsen, 3 †r Brt. 12 - 0 - 20 Net. 2 - 3 - 12 1772 16/1 Johannes Joensen + g. Margrithe Hansdtr. Protokoll 7 fol. 57 Langesund Barn: 1. Christen Johannessen, 28 †r 2. Morten Johannessen, 14 †r 3. Hans Johannessen, 4 †r 4. Giertrud Johannesdtr., 18 †r 5. Mette Johannesdtr., 10 †r 6. Anne Cathrine Johannesdtr., 1 †r Brt. 63 - 1 - 0 Net. 47 - 2 - 4 1772 16/1 Hans Tallachsen + g. Tone Gundersdtr. Protokoll 7 fol. 57b Langesund Barn: 1. Bente Hansdtr. g Christopher Olsen 2. Malene Hansdtr., 21 †r Brt. 21 - 2 - 8 Boets utg. 44 - 0 - 9 Boet fallitt for 22 - 2 - 1 1772 20/6 Giertrud Margarethe Borse +, jomfru Protokoll 7 fol. 125b Langesund Broderen: 1. Myor Borse i Bergen Brt. 92 - 2 - 22 Boets utg. 92 - 2 - 22 1773 20/2, 9/10 Erich Erichsen + g. Kirstine von Stoden Protokoll 7 fol. 161b Langesund Barn: 1. Maren Erichsdtr., " †r 2. Erich Erichsen, født etter faderens død Brt. 290 - 2 - 17 Net. 276 - 1 - 9 Heri medregnet: "Udenlandsk gield" 216 - 3 - 5 1773 30/11, 77 12/12 Hans Olsen + g. Kirstine Christensdtr. Protokoll 9 fol. 540b Langesund Barn: 1. Ole Hansen, 23 †r 2. Dorthe Hansdtr., 25 †r 3. Grethe Hansdtr., 14 †r 4. Anne Hansdtr., 12 †r 5. Anne Marie Hansdtr., 10 †r Brt. 32 - 0 - 0 Boets utg. 54 - 3 - 0 Gjelden overstiger formuen med 22 - 3 - 0 1774 6/3 Jacob Anker + enkens navn mangler Protokoll 9 fol. 333 Langesund Barn: 1. Christopher Jacobsen Anker, 8 †r 2. Jens Jacobsen Anker, 5 †r 3. Hans Jacobsen Anker, 4 †r Brt. 68 - 1 - 6 Boets utg. 97 - 3 - 3 Gjelden overstiger formuen med 29 - 1 - 1 1774 28/4, 76 11/12Peder Steffensen +, snedker Protokoll 9 fol. 443b Langesund Barn: 1. Jacob Pedersen, 28 †r 2. Marie Pedersdtr., 20 †r Brt. 26 - 3 - 14 Boets utg. 42 - 3 - 6 Gjelden overstiger formuen med 15 - 3 - 16 1774 17/11 Anders Olsen + g. Ellen Hagensdtr. Protokoll 9 fol. 55b Langesund Barn: 1. Halvor Andersen, 9 †r 2. Jens Andersen, 4 †r Brt. 75 - 0 - 0 Net. 24 - 0 - 0 1775 2/1, 76 7/12 Jacob Pristed +, postmester Protokoll 9 fol. 439 Langesund g. Berthe Cathrine Hartviig Avdødes brodersøn: 1. William Pristed, kjøbmand i Christiansund Brt. 125 - 2 - 4 Boets utg. 210 - 3 - 0 Gjelden overstiger formuen med 85 - 0 - 20 1775 16/3 Ole Christensen + g. Maren Henrichsdtr. Protokoll 9 fol. 177b Langesund Barn: 1. Anne Olsdtr., 21 †r 2. Karen Olsdtr., 18 †r Brt. 105 - 3 - 16 Net. 48 - 1 - 12 1775 22/8 Oveth Giertsdtr. + g. Ulrich Weisner Protokoll 9 fol. 437b Langesund Barn: 1. Maria Sommer Ulrichsdtr., 2 †r 2. Oveth Ulrichsdtr., 2 mnd. Brt. 37 - 2 - 1 Net. 3 - 3 - 16 1775 22/8 Oveth Giertsdtr. + Weisner, Ulrich Protokoll 9 fol. 437b Se: Langesund 1776 21/3 Fyhn, Johan Erik, societets Wisiteur Protokoll 9 fol 343 g Giertrud Christine Frougner + Frougner, Giertrud Christine + g.1. Liuitn. Vagtmester Niels Riis + g.2. Societets Wisiteur Sr. Johan Erik Fyhn Se: Langesund 1776 21/3 Giertrud Christiane Frougner + Protokoll 9 fol. 343 Langesund g.1. Lieutn. Vagtmester Niels Riis + Barn: g.2. Societets Wisiteur Sr. Johan Erik Fyhn 1. Hans Heidi Riis 2. Lars Riis, 25 †r 3. Otto Ludvig Fyhn, 20 †r 4. Anne Rebecha Riis 5. Karen Sophie Fyhn Brt. 212 - 2 - 6 Boets utg. 360 - 0 - 20 Gjelden overstiger formuen med 147 - 2 - 14 1776 29/4 Jørgen Larsen + hustruen død i 1772 Protokoll 9 fol. 448b Langesund Ingen barn nevnt Intet nevnt, ingen registrering. 1776 22/7, 77 13/5 Torgrim Svennunsen + g. Anne Henrichsdtr. Protokoll 9 fol. 519 Langesund Avdødes søskende: 1. Ole Svennunsen, 50 †r 2. Mikkel Svennunsen, 40 †r 3. En søster + a. Joen Siguldsen, 16 †r b. Jacob Siguldsen, 16 †r Brt. 97 - 3 - 2 Net. 15 - 0 - 23 1776 22/8 Peder Stiilsen + g.1. ...... + Protokoll 9 fol. 392b Langesund g.2. Ingeborg Pedersdtr. Barn: 1. Anders Pedersen, 14 †r Ingen barn i 2. ekteskap Brt. 104 - 2 - 4 Net. 44 - 1 - 23 Heri medregnet: Stervboetomten i Langesund m.m. for 70 rdr. 1776 6/9 Ingeborg Jensdtr. + g. Jørgen Larsen Protokoll 9 fol. 449 Langesund Barn: 1. Lars Jørgensen, 13 †r Intet at registrere 1777 6/6 Kirsten Larsdtr. + g. Ole Gierulfsen Protokoll 9 fol. 515b Langesund Skibsbyggmester, tømmerverft Barn: 1. Gierulf Olsen, 12 … 13 †r Brt. 229 - 2 - 18 Boets utg. 229 - 2 - 18 Summen under 1. prioritet i stervbohuset for 100 rdr. 1777 8/11 Anne Marie Sørensdtr. + g. Berthel Jensen Ravn Protokoll 9 fol. 565 Langesund Barn: 1. Jens Andreas Berthelsen, 6 †r 2. Anne Dorthea Berthelsdtr., 3 †r Brt. 105 - 2 - 6 Net. 59 - 1 - 18 Heri medregnet: Stervbohuusene for 70 rdr. 1778 29/3, 79 5/7 Avdødes navn uleselig, boken er deffekt Protokoll 10a fol. 121b Langesund Arvinger: Farbroderen Ole Pedersen Kiønøens barn: a. Lars Olsens lod: 1. Ole Larsen Stathelle 2. Peder Larsen Bamble 3. Sivert Larsen Stathelle b. Søren Olsen Kiønøens lod: 1. Ole Sørensen Brevig 2. Anne Marie Sørensdtr. 3. Ellen Sørensdtr. Brevig c. Peder Olsen Brt. 243 - 0 - 0 Net. 226 - 1 - 0 1778 29/5, 21/12 Søren Berensen + g. Mahlene Zachariasdtr. Protokoll 9 fol. 629 Langesund Barn: 1. Even Sørensen, 23 †r 2. Anne Maria Sørensdtr. + g. Berthel Jensen Ravn a. Jens Berthelsen, 6 †r b. Anne Dorthea Berthelsdtr., 3 †r Brt. 534 - 3 - 23 Net. 384 - 3 - 1 Heri medregnet: Kjøbsummen for stervbogaarden 350 rdr. 1778 29/10 Ougen Ougustiniusen Mørch + Protokoll 9 fol. 627 Langsund g. Berthe Christensdtr. Barn: 1. Christen Ougensen, 9 †r 2. Ole Ougensen, 14 †r 3. Chatrine Ougensdtr., 13 †r Brt. 186 - 1 - 22 Boets utg. 186 - 1 - 22 1779 9/1, 82 29/5 Sr. Andras Schouv +g. Anthonnette Paus Protokoll 10b fol 386 Langesund Barn: 1. Andreas Schouv, 6 †r 2. Gabriel Laurentius Schouv, 1 †r 3. Annichen Schouv, 10 †r 4. Heniche Cathrine Schouv, 4 †r Brt. 47 - 3 - 10 Fallitt bo 1780 24/5 Amund Pedersen Korchmund + Protokoll 10a fol. 251 Langesund Moderen: 1. Mari Amundsdtr. Halvsøskende: 2. Mette Pedersdtr. +, etterl. 2 barn a. Ole Pedersen 19 †r b. Johanne Maria Pedersdtr. g. Anders Isachsen 3. Marthe Pedersdtr. +, etterl. 1 søn a. Peder Rasmusen Brt. 122 - 0 - 0 Net. 81 - 0 - 7 Heri medregnet: Stervboehuuset for 50 rdr. 1780 18/8 Anne Christine Christensdtr. + g.1. Peder .... + Protokoll 10a fol. 189 Langesund g.2. Christen Gunnersen Barn: 1. Mari Pedersdtr., 48 †r 2. Ingeborg Pedersdtr., enke 3. Anne Pedersdtr. g. Gregers Jonsen Ingen barn i 2.ekteskap Brt. 61 - 0 - 14 Net. 23 - 3 - 6 Heri medregnet: Stervboehuuset for 50 rdr. 1780 30/9 Jochum Simensen + boede i Langesund Protokoll 10a fol 200 Langesund Broderen: 1. Bastian Simensen Intet at arve 1780 30/9 Inger Evensdtr. Linaas +, madame "fød Brevig" Protokoll 10a fol. 216 Langesund g. Sr. Hans Lund Linaas Barn: 1. Hans Linaas, 3 †r 2. Hedvig Susanne Linaas, 6 †r Brt. 507 - 0 - 12 Net. 191 - 3 - 12 Heri medregnet: Stervboegaarden for 400 rdr. 1780 31/12, 88 20/12 Hellene Marie Speith + g. Hans Lund Schavenius Protokoll 11 fol. 327 Langesund Barn: 1. Peter Jacob Lund, døpt 1772 26/6, født i København Enkemannen har sin tilfaldne arv etter mormoren madame Friis innest†ende i boet - efter avd. hr. Christen Friis, tidl. prost i Drangedal - og der utlagt 700 rdr. Men boets midler er belagt "med arrest" Inntekt. Arven etter hr. Friis - men deri blir ikkum i behold: 200 rdr. "Ingen gjeld" sier Schavenius 1781 12/2 Maria .... + g. Morten Nilsen + Protkoll 10a fol. 297 Langesund Sl'grninger ubekjendt Brt. 127 - 0 - 2 Boets utg. 193 - 0 - 18 Gjelden overstiger med 66 - 0 - 16 1781 30/8, 82 12/7,20/8,14/11, 83 11/1 Sr. Peder Clausen Paulsen + Protokoll 10b fol. 487 Langesund Barn: 1. Anne Adeler Paulsen sal. Heuchs a. Nicolai Adeler Heuch 2. Charlotte Amalie Paulsen g. Sr. Ole Stray 3. Mad. Edel Paulsen g. Kiøbmand Sr. Anton Erboe NB. Dette skiftet strekker seg over 30 sider. Brt. 13420 - 2 - 6 Net. 9006 - 3 - 11 Heri medregnet: diverse jordegods og skibsparter. 1781 2/10 Ingeborg Larsdtr. + Protokoll 10b fol. 348 Langesund Barn: 1. Amund Larsen, myndig 2. Marthe Larsdtr., enke etter Nils Nilsen 3. Maren Larsdtr., g. Erich Pedersen 4. Karen Larsdtr. Brt. 145 - 3 - 8 Net. 127 - 1 - 16 1781 16/10 Peder Christensen +g. Anne Bartholomeusdtr. Protokoll 10a fol. 317b Langesund 1. Anne Helvig Pedersdtr., 16 †r Brt. 63 - 3 - 18 Net. 8 - 1 - 10 Heri medregnet: Stervboehuuset for 50 rdr. 1781 22/10 Lars Biørnsen + g. Gunnild Jacobsdtr. Protokoll 10b fol. 344 Langesund Barn: 1. Knud Larsen, 30 †r, bosatt i Risør 2. Gunnild Marie Larsdtr., 28 †r 3. Kittine Larsdtr., 22 †r Brt. 63 - 1 - 20 Net. 15 - 1 - 2 1781 24/10 Margrethe Jacobsdtr. + g. Poul Nilsen Protokoll 10a fol. 339b Langesund Barn: 1. Nils Poulsen, 11 †r 2. Berthe Marie Poulsdtr., 19 †r 3. Maren Poulsdtr., 3 †r Brt. 84 - 1 - 4 Net. 58 - 1 - 18 Heri medregnet: Stervboehuuset for 55 rdr. 1781 30/10 Lothice Margrethe Alviriadtr. + g. Frantz ArnoldsenProtokoll 10a fol. 319b Langesund Barn: 1. Alvinius Frantzen, 9 †r Brt. 115 - 1 - 12 Net. 83 - 0 - 16 Heri medregnet: Stervboehuuset for 80 rdr. 1783 6/1,15/10Aasmund Andersen + Protokoll 10b fol. 556b Langesund Barn: 1. Lohte Amundsdtr., 10 †r Brt. 148 - 2 - 9 Net. 84 - 3 - 17 1783 11/6 Marie Amundsdtr. Stochesund +, enke Protokoll 10b fol. 558 Langesund Ingen barn. Ialt 17 arvelodder Brt. 236 - 1 - 20 Net. 89 - 1 - 16 1783 21/6 Berthe Chatharine Pristed +, enke Protokoll 10b fol. 524b Langesund Arvinger er ubekjendte Brt. 38 - 1 - 12 Boets utg. 40 - 1 - 0 1783 8/7 Daniel Danielsen + g. Giertrud Jensdtr. Protokoll 10b fol. 540 Langesund Moderen: 1. Kirsti Torgiusdtr. Halvbroderen: 2. Isach Larsen + a. Ivar Isachsen b. Torgius Isachsen c. Inger Marie Isachsdtr. d. Anne Margrethe Isachsdtr. e. Mari Isachsdtr. f. Ingeri Isachsdtr. g. Susanne Isachsdtr. h. Dorthea Isachsdtr. Brt. 159 - 1 - 0 Net. 13 - 2 - 9 1783 12/12, 84 20/3Anne Findboesdtr. +g. Truls Arnoldsen Protokoll 10b fol. 600 Langesund Barn: 1. Ingeborg Trulsdtr., 13 †r 2. Marthe Trulsdtr., 10 †r 3. Helene Trulsdtr., 7 †r 4. Sussanne Trulsdtr., 4 †r Brt. 138 - 2 - 6 Boets utg. 189 - 1 - 20. Gj'lden overstiger formuen med 50 - 3 - 14 (Anne Findboesdtr. (1735-1783) fra Strand i Sannidal. Truls Arnoldsen (1739-1793) var sønn av Arnold Eriksen fra Berg og Ingeborg Sørensdtr. fra Klep. Eldste datter, Ingeborg (1771-1844) ble gift med Anders Abrahamsen (1773-1812) fra Brevik. Disse har stor etterslekt i Brevik) 1783 12/12, 84 24/3Kari Andersdtr. + g. Anders Pedersen Protokoll 10b Fol. 599 Langesund Barn: 1. Thor Andersen, " †r 2. Ingeborg Maria Andersdtr., 3 †r Brt. 81 - 2 -18 Net. 32 - 3 - 2 Heri medregnet: Stervboehuusene for 60 rdr 1784 25/3 Karen Larsdtr. Ulstrup +g.2 Nils Olsen Ulsmoen Protokoll 10b fol. 601b Langesund Barn: 1. Christen Jensen Thiis, myndig 2. Kirstine Jensdtr. + gift med Simon Garv'g i Eidsberg "efterlader 1 barn hvis navn og alder ikke vides" Brt. 568 - 3 - 13 Net. 538 - 3 - 13 Heri medregnet: Stervboehuuse i Langesund no. 84, takst for 350 rdr. 1784 13/5 Maria Jensdtr. + g. Lars Andersen Høst Protokoll 10b fol. 652 Langesund Barn: 1. Jens Larsen Høst, 14 †r Brt. 38 - 2 - 22 Net. 31 - 3 - 6 1784 26/5 Ole Olsen + g. Kari Thorsdtr. Protokoll 10b fol. 651 Langesund Barn: 1. Thor Olsen, 11 †r 2. Kirsti Olsdtr., 8 †r 3. Anne Marie Olsdtr., 6 †r 4. Ingeborg Marie Olsdtr., 4 †r Brt. 146 - 3 - 22 Net. ca. 110 rdr. Heri medregnet: Stervboehuuset for 100 rdr. 1785 8/3 Ingeborg Pedersdtr. + g.m. ? + Protokoll 11 fol. 12b Langesund Søskend: 1. Maren Pedersdtr., umyndig 2. Anne Pedersdtr. g.m. Gres Johnsen Langesund Søsterdtr.: Ingeborg Gregersdtr., 10 †r Avdødes stedsønn: Anders Pedersen Testamente. Han er eneste arving Ingen andre opplysninger 1785 3/5 Helvig Jensdtr. +, enke Protokoll 11 fol. 61 Langesund Barn: 1. Maria Bertelsdtr., 21 †r 2. Barbara Bertelsdtr., 19 †r Brt. 163 - 1 - 5 Gjeld 201 - 3 - 2 Sterbohuset: takst: 60 rdr. Bl.gjeld: Barnas farsarv: 19 - 0 - 8, skiftet foretatt 1768 22/1 1786 6/4 Ingeborg Olsdtr. + g. Brynnild Augusiniussen Protokoll 11 fol. 137 Langesund Intet forefandtes 1786 23/7 Zacharias Corneliussen +g. Maren Pedersdtr. Protokoll 11 fol. 123 Langesund Barn: 1. Elias Zachariassen, 28 †r, tilsjøs Brt. 68 - 1 - 4 Net. 0 - 3 - 12 Sterbohuset: 60 rdr. 1786 9/12 Ulrich Weiner +, snekker Protokoll 11 fol. 136b Langesund Barn: 1. Maren Somer Ulrichsdtr., 14 †r Boet: 13 - 2 - 0 Fallitt-bo 1787 14/8, 17/11 Søren Jensen + g. Anne Olsdtr. Protokoll 11 fol. 207b Langesund Barn: 1. Ole Sørensen, 7 †r Sterbohus: 150 rdl. Brt. 256 - 2 - 0 Net. 131 - 3 - 20 1789 14/5 Anne Helvig Pedersdtr. +g. Rollef Tollefsen Protokoll 11 fol. 381 Langesund Avdødes arvinger: 1. Mor: Anne Bartholomeumsdtr. 2. Bror: Lars Christensen, Vinje, myndig 3. Søster: Ingeborg Christensdtr. g.m. Truls Arnoldsen 4. Søsterbarn: a. Hans Abrahamsen, myndig b. Jørgen Abrahamsen, 12 †r c. Marthe Abrahamsdtr., 20 †r Inntekt: 19 - 1 - 9 Gjeld: 27 - 1 - 16 Tilsl.gjeld: Avdødes farsarv iflg. skifte 1781 16/10 (Ingeborg Christensdtr. ble begravet 25/7-1789 i Bamble. Hun var Truls Arnoldsens 2. kone) 1789 26/5 Gregers Jonsen + og h. Anne Pedersdtr. + Protokoll 11 fol. 492b Langesund Barn: 1. Jon Gregersen, 28 †r 2. Peder Gregersen, 20 †r 3. Greger Gregersen, 17 †r 4. Ingeborg Gregersdtr., 15 †r 5. Anne Marie Gregersdtr., 12 †r Farbror: Lars Jonsen Inntekt ved auksjon: 16 - 0 - 0 Netto: 1 - 2 - 14 1789 27/5 Maren Kirstine Olsdtr. +g. Nils Jensen Høeg Protokoll 11 fol. 442b Langesund Barn: 1. Ole Nilsen, 11 †r Sterbohus: 46 rdl. Brt. 60 - 1 - 10 Net. 0 - 1 - 22 1790 16/6 Ingeborg Maria Olsdtr. + Protokoll 11 fol. 493 Langesund Mor:Kari v.g.m. Ole Ellefsen + Moss Søskend: Thor Olsen, 17 †r Kirsti Olsdtr., 15 †r Anne Maria Olsdtr., 12 †r Inntekt: Hendes arv: 11 - 0 - 20

Tilbake til min hjemmeside / Back to my homepage