Langesunds Blad 1925

 

Avskrift av personalia og dødsfall.  Brukt stavemåte som skrevet i avisa.

 

Lørdag den 3. januar 1925

 

Personalia

Forlovelse er indgaat mellem frk. Louise Jacobsen og styrmand Conrad Raaum, hersteds.

Forlovelse er indgaat mellem frk. Liv Rytter, Oslo og hr. Torbjørn Grønn-Nielsen, Asker, p.t. Aas

Forlovelse er indgaat mellem frk. Snefrid Nielsen, Skotfos og handelsbetjent Alf Clausen, Skotfos, p.t. Brevik

Forlovelse er indgaat mellem frk. Lotten Marode og sekretær i ”Aftenposten” Henry Gundersen, begge Oslo.

 

Lørdag den 10. januar 1925

 

Dødsannonse:

Min inderlig kjøre mand og vor opofrende far, vor bror, bedstefar og svigerfar

kaptein

Peder Aasoldsen

avgik ved døden i dag i en alder av 56 aar.

Dypt savnet av os alle.

Langesund, 9. januar 1925

Maren Aasoldsen

Barna

 

Onsdag den 14. januar 1925

 

Personalia

Sølvbryllup kan feires den 15. ds. av gaardbruger Teodor Isaksen Herrum og hustru Karen født Hansen, Nenset. Bamble.

Forlovelse er indgaat mellem frk. Aagot Tormodsen, Langesund og hr. Frank Lindholm, Ekernes.

 

Dødsannonse:

Min inderlig kjøre mand og vor opofrende far, vor bror, bedstefar og svigerfar

kaptein

Peder Aasoldsen

avgik ved døden i dag i en alder av 56 aar.

Dypt savnet av os alle.

Langesund, 9. januar 1925

Maren Aasoldsen

Barna

Begravelsen foregaar lørdag den 17de januar kl. 3 fra Frelsesarmeen lokale.

 

Lørdag den 17. januar 1925

 

Kaptein Aasoldsens begravelse foregaar kl. 2.30 og ikke som før meldt kl. 3

 

Personalia

Forlovelse er indgaat mellem handlende frk. Borghild Isaksen og maskinist Zakarias Chembrowitsch

 

Dødsannonse:

Min inderlig kjære mand og vor opofrende far, vor bror, bedstefar og svigerfar

kaptein

Peder Aasoldsen

avgik ved døden i dag i en alder av 56 aar.

Dypt savnet av os alle.

Langesund, 9. januar 1925

Maren Aasoldsen

Barna

Begravelsen foregaar lørdag den 17de januar kl. 2,30 fra Frelsesarmeen lokale.

 

Dødsfald:

Enkefru Nicoline Bassebo, Eidanger, er avgaat ved døden 76 aar gammel.  Dødsaarsagen er slag.  Hun var gift med gaardbruger Anders Bassebo som døde for en 4-5 aar siden.  Fru Nicoline Bassebo var en sjelden elskværdig og avholdt dame, som deltok meget i det religiøse arbeid, særlig virket hun for missionen.  I kvindeforeningen i Langangen har hun ogsaa deltat meget

 

En i Porsgrund kjendt og aktet dame fru Karen Mathea Saga, Sundjordet, er avgaat ved døden.  Fru Saga, som blev 86 aar gammel, var enke etter tømmermand Anders Saga.

 

Baneformand Didrik Eriksen, Porsgrund, er avgaat ved døden nær 80 aar gammel.

 

Frøken Liv Jacobsen, datter av toldoppsynsmand Jacobsen, Brevik, er igaar avgaat ved døden, 26 aar gammel.

 

70 aar:

70 aar fyldte ingeniør Jens Skougaard torsdag.  Ingeniøren, som i mange aar har været bosat i Amerika, har nu i en aarrække bodd i Kristiania.  Saavel over i Amerika, som her i Langesund er ingeniøren kjendt for sin velgjørenhet.  Forleden dag indeholdt Aftenposten en korresponsance fra Amerika, som omtaler hans velgjørenhet derover.

Langesund har ogsaa meget at takke ingeniøren for, og særlig maa det nævnes hans store gave til sin fødeby, gamlehjemmet Clarks Minde.  Langøen eies som bekjendt av hr. Jens Skougaard og denne staar altid til raadighet for Langesunds befolkning.

 

85 aar:

85 aar fylder enkefru Gunhild Gjertsen i morgen.  Det er ikke mange jevnaldrende som er saa rask og rørig som hende, verken aandelig eller legemlig.  Hørselen er ikke svækket og synet ikke saa daarlig at hun behøver briller for at læse fin stil.  Næsten hver søndag i aaret besøker hun møtene paa Elim.  Om veiret er stygt sitter hun ikke hjemme for det.  Om sommeren er ikke en mil for langt for hende at gaa.  Nogen sier: ”De blir sikkert hundre aar Gunhild Gjertsen”. Ja, hvem vet.

Vi gratulerer med dagen.

 

Onsdag den 21. januar 1925

 

Personalia:

Forlovelse er indgaat mellem frøken Tomine Sørensen, Aalborg, Danmark og hr. Erling Karlsen, Langesund.

 

Dødsfald:

Fru Kristiane Feilberg, født Anker, er død nær 80 aar.  Avdøde, som var datter av lods Kristian Anker hersteds, var enke efter skibsfører Jacob Feilberg, og hadde saaledes været enke i over 60 aar.  Fruen var barnløs, idet hun mistet sin eneste søn og svigerdatter ved dampskibet ”Venezia”s forlis ved Jyllands kystfor ca. 20 aar siden.  Fruen var religiøst interessert og deltok meget i missionsarbeidet.

 

Dødsannonse:

Vor kjære tante og svigerinde

Kristiane Feilberg

gik ind til hvilen søndag den 18de januar, nær 86 aar gammel.

Langesund den 20 – 1 – 25

Hendes efterladte

Begravelsen foregaar fra Kapellet mandag den 26de ds. kl. 2,30.

 

Lørdag den 24. januar 1925

 

Personalia:

85 aar fylder Hans S. Knudsen paa Herre mandag den 26de ds.  Han er født i Bamble og har i mange aar forpagtet gaarden Nenseth i Bamble, og er kjendt som en dyktig gaardbruker og skogsmand.

 

Forlovelse er indgaat i Oslo mellom frk. Annemor Hellesøe, datter av avdøde skibsreder Tor Hellesøe og frue født Stensæth, Bergen og kontorchef Ingolf Thune Larsen, søn av avdøde grosserer Thune Larsen og frue født Erichsen, Oslo.

 

Onsdag den 28. januar 1925

 

Dødsfald:

Daardbruker Halvor Aas paa Sundby i Bamble er søndag avgaat med døden paa sykehuset i Brevik av blodprop efter en operasjon.  Halvor Aas som for henved 20 aar siden flyttet fra Eidanger til Bamble fra gaarden Aas i Eidanger, bosatte sig først paa Sandøen, hvor han drev et gårdsbruk indtil han i 1906 overtok Sundby i Bamble.  Avdøde var en dyktig gaardbruker – aktet og avholdt av alle som han kom i berøring med.

 

Gaardbruker Johan Andersen Ringsjø er lørdag avgaat ved døden 57 aar gammel.  Avdøde eiet gaarden Ringsjø i nærheten av Ødegaarden Verk.  Han var en dyktig og interessert gaardbruker som ogsaa har deltat en del i det kommunale liv, bl.a. som medlem av skolestyret, ligningsnævnden og fattigstyret.

 

Personalia:

Forloverlse er indgaat mellom frk. Gudrun Hansen, Borgestad og redaktionssekretær Karl Haugholt, Porsgrund

 

Forlovelse er indgaat mellom frk. Margit Mindaas og ingeniør Erling Tangvald, begge Porsgrund

 

Det er lyst for frk. Anne Sofie Antonsen, Bamble og hr. Ole Edvard Edvardsen, Stathelle

 

Dødsannonse:

Min kjære mand, vor kjære far og svigerfar

Halvor H. Aas

døde paa Brevik sykehus i dag, 57 aar gammel.

Sundby, 25 – 1 – 1925

Margrethe Aas

født Øvald

Amund, Maren, Marie

Magnus

Ragna Aas (født Bjørbak), Harald Aas

 

Begravelsen foregaar fra hjemmet til Bamble kirkegaard onsdag den 4de februar.

Samles kl. 10

 

Onsdag den 4. februar 1925

 

Dødsfald:

En kjendt dame i Skien , grosserer Jacob Tangens hustru, fru Othilie Tangen er avgaat ved døden, 53 aar gammel.  Dette dødsbudskap vil komme uventet; det er jo ikke længe siden man kunde se fru Tangen paa gaten frisk og livlig som vanlig.  Hun hadde imidlertig nu maattet holde sengen et par dage.  Dødsaarsaken var nyresykdom, meddeler ”Varden”.

 

Onsdag den 11. februar 1925

 

Persoalia:

Sølvbryllup feires i dag av hr. Josef Olsen, og hustru Marie, født Andersen, Langesund.

 

Sølvbryllup kan 13de ds. feires av fhv. skibskaptein Th. Haraldsen og frue Martine, Porsgrund.

 

Lørdag den 14. februar 1925

 

Personalia:

Søren Hansen Esse paa Vinje i Bamble fylder i dag 95 aar.  Han er Bambles ældste mand.

 

Onsdag den 18. februar 1925

 

Dødsfald:

Fru Ovidia Nilsen, fisker Lars Nilsens hustru i Vaterland, er avgaat med døden i en alder av 50 aar efter længre tids sykelighet.  Avdøde er født paa Ekstrand og efterlater sig flere barn.  Hun var meget interesseret for missionsarbeidet.

 

Dødsannonse:

Min kjære hustru, vor mor, svigermor og bedstemor

Ovidia Nilsen

født Wold

døde fra os i dag i troen paa sin frelser, 50 aar gammel.

Langesund, 15 – 2 – 25

Lars Nilsen

Barna

Begravelsen foregaar fra kapellet lørdag den 21de ds. kl. 3.

 

Onsdag den 25. februar 1925

 

Personalia:

Forlovelse er indgaat mellom frøken Jenny Ringsjø og hr. Thomas Solgaard, hersteds.

 

76 aar fylde kaptein C. Nielsen paa Halden mandag.

 

Dødsfald:

Enkefru Nanna Gundersen, Skien er avgaat ved døden.

 

Tandlæge Christoffer Holter, Porsgrund, er død 70 år gammel.

 

Lørdag den 28. februar 1925

 

Personalia:

Bryllup feires i morgen av frk. Haldis Alsgaad, Vefsen og gaardbruker Arne Steiro i Alstahaug, Norrland

Det er lyst for gaardbruker Anders Julius Berg, Bamble og Henny Lovise Lauritsen, Kjønøen, Bamble

Søndag 1ste mars fylder enkefru Kirsten Pedersen, Langangen, enke efter garvemester Pedersen, 80 aar.  Hun er født paa Kjølsrød i Bjørkedalen; men har den meste tid bodd i Langangen.

 

Dødsfald:

Fru Nelle Feseth, Bamble er død, 83 aar gammel

Fru Margrethe Hansen, enke efter avdøde skibsfører H. J. Hansen, Brevik, er død, 88 aar.

 

Onsdag den 4. mars 1925

 

Dødsfald:

Fru Sara Helene Weden er avgaat ved døden i Oslo i en alder av 49 aar.  Avdøde, som var datter av avdøde trelasthandler Pettersen hersteds og en søsterdatter av Herman Skougaard, var meget litterært interessert og har utgitt flere ungpikebøker.  Fruen har yndet at tilbringe sommeren her i Langesund og var her ogsaa sidste sommer.

 

Dødsannonse:

Herved bekjendtgjøres at min kjære søn, vor bror og svoger

styrmand

Einar Olausen

28 aar gammel, er omkommet ved forlis med dampskibet ”Zeus”.

-Langesund 3 – 3 – 1925.

Jacob Olausen.

Karl.  Kristian.

Dagny Knudsen.

 

Onsdag den 11. mars 1925

 

Dødsannonse:

Min kjære hustru, vor snilde mor, søster og datter

Alme Josefa Kristoffersen

født Fredriksen

døde paa Solbakken sanatorium i troen paa sin frelser, 38 aar gammel.

7 – 3 – 25.

Oluf Kristoffersen

Randi.  Mary.

Barn

Johan og Annette Fredriksen

Forældre

Søsken, svogere og svigerinder

Begravelsen foregaar fra kapellet lørdag den 14de mars kl. 3

 

Lørdag den 14. mars 1925

 

Personalia:

Det er lyst for tømmermerker Nils Johannessen, Ulefos og Marta Katrine Mathisen, Stathelle

- Banevogter Ole Larsen Støen, Brevik og Aagot Kristine Trøgstad, Sandeherad.

- Skogarbeider Lars Henry Kittilsen, Bamble og Hilda Alette Ringnes, Drangedal.

 

Onsdag den 18. mars 1925

 

Personalia:

Ekteskap er indgaat mellom frk. Aslaug Barfod, Bamle og ingeniør Harald Svend Sigmond, Oslo

Forlovelse er indgaat mellom frk. Jenny Andersen og bokholder Peder T. Næss

72 aar fyldte søndag provst Arctander

Metodistprest Jens Johannessen Storheim, Porsgrund, fylder 70 aar 26de ds.

 

Døde:

Forstander E. J. Nordahl, Baptisternes herværende leder, avgik nat til søndag ved døden 39 aar gammel.  Avdøde var født i Risør og har i flere aar opholdt sig i Amerika.  Hr. Nordahl var en dyktig og sympatisk taler og har været her paa stedet kun i to aar, men gjorde sig straks bemerket som en glimrende taler.  Man vil nok erindre hans 17de mai-tale for barna, som med en gang skaffet ham mange venner.

Begravelsen vil foregaa lørdag i Risør og blev avdøde ført fra Elim igaaraftes for i dag at transporteres til Risør.

 

Dødsannonse:

Min elskede mand, vor kjære papa, min søn, vor bror.

Emil Johs. Nordahl

gik bort for at indta sin beredte plads i den store hvite flok.

Langesund – Risør, 15de mars 1925

Nathalie Nordahl

født Eilertsen

Elise, Emilie, Else.

Emil T. Nordahl. Søskende.

Begravelsen foregaar fra Bethelkapellet, Risør, førstk. lørdag kl. 1

 

Lørdag den 21. mars 1925

 

Dødsfald:

En av Gamlehjemmets beboere, skomaker Aug. Zachariassen er avgaat ved døden 75 aar gammel.  Avdøde som var født i Strømstad kom i sine unge dage hertil og har til dels bod paa Borgestad og i Brevik, en tid paa Stathelle samt en tid her paa stedet, hvor han i sin tid eiet et hus i Kongsgaten.  Avdøde, som var ugift, efterlater sig en søster her paa stedet.

 

Dødsannonse:

Min kjære bror

skomaker

Aug. Zachariassen

døde stille paa Clarks Minde onsdag den 18de mars, 75 aar gammel.

Hedda Andresen

søster

Begravelsen foregaar fra kapellet mandag den 22de ds. kl. 2

 

Onsdag den 25. mars 1925.

 

Dødsfald:

Fløtningsdirektør Emil Aubert er død 54 aar gammel.

 

Fhv. utenriksminister Ihlen er død i en alder av 70 aar.  Han var medlem av Gunnar Knudsens 2 ministerium.  Første gang som arbeidsminister og andengang som utenriksminister.

 

Personalia:

Der er lyst for bokholder Peder Toresius Næss og Jenny Marie Andersen, Langesund

 

Lørdag den 28. mars 1925

 

Personalia:

Der er lyst for skibsfører Michael Maruis Hansen og Borghild Agnes Madsen, begge Langesund.

 

Onsdag den 1. april 1925

 

Personalia:

Kaptein Henrik Henriksen i Øvregate fyldte igaar 73 aar.

Kaptein Johan Anker fylder i dag 52 aar.  Kapteinen er for tiden fører av dampskibet ”Asplund” som ligger ved verkstedet.

 

Eidangers ældste

Søren Kaasa, er plusdelig avgaat ved døden, 96 aar gammel.  I sommer deltok han hele tiden i slaatarbeidet.

 

Lørdag den 4. april 1925

 

Personalia:

Bryllup feires onsdag 8de april av frk. Borghild Madsen, Kopervik og kaptein Marius Hansen, Langesund, fører av dampskibet Stoksley.

 

Onsdag den 8. april 1925

 

Personalia:

Ekteskap er indgaat lørdag mellom frk: Jenny Andersen og hr. Peder Næss, hersteds.

Bryllup feires i dag i Stathelle av frk. Marta Mathisen og hr.  Nils Johannessen, Ulefos

Det er lyst for fru Hilda Marie Jensen, Gjøvik, og hr. hoteleier Nils Sønderskov, Porsgrund.

 

Onsdag den 15. april 1925

 

Personalia:

Ekteskap indgaas lørdag den 18. ds. av fru Hanna Johnsen, Langesund og hr. Hans M. Nilsen, Porsgrund

Forlovede er: frøken Astrid Michelsen og hr. Haldor Andersen, begge Langesund

- frk. Gjertrud Gjertsen og hr. Petter Thormodsen, begge Langesund

- frk. Helene Paulsen og hr. Arne Nilsen, begge Kragerø

 

Lørdag den 18. april 1925

 

Personalia:

Forlovelse er indgaat mellom frk. Mathilde Karlsen, Langesund og styrmand Eugen Karlsen, Fredrikstad.

 

Dødsfald:

Fhv. stortingsmand Tallak Lindstøl, Risør, er avgaat ved døden 68 aar gammel.

 

Onsdag den 22. april 1925

 

Personalia:

Bryllup feires lørdag den 25de april paa hotel Bristol, Oslo, av Hilda Jensen, Gjøvik, og hoteleier N. P. Sønderskov, Porsgrund

 

Døde:

Bankdirektør Nils Linna,

Bamle, er avgaat ved døden efter længre tids sykeleie.  Han var født 2den januar 1843 og hans far var lensmand i Bamle.  Efter sin hjemkomst fra Aas landbrukshøiskole ansattes han som kasserer i Bamle sparebank den 2den januar 1866 og i hele femti aar var han i bankens tjeneste, hvor av mange aar som direktør.  Banken blev i hans tid en av vore mest solide sparebanker.  Det var derfor en velfortjent hedersgave banken ga ham ved hans 50-aars jubileum, hvor den som bekjendt besluttet at avsætte et fond paa 10 000 kroner, som skulde bære bankdirektør Linnas navn.

Linna deltok meget i det kommunale liv i Bamle, han var medlem av herredstyret i mange aar, ordfører og viseordfører, forlikskommissær i 24 aar og ellers medlem av et utall komiteer.

For barnehjemssaken næret han varm interesse og man kan vel si at Bamle barnehjem er hans verk, det hadde hans varmeste interesse og som bekjendt har han ydet store midler til dets drift.

 

Lørdag den 25. april 1925

 

Personalia:

Bryllup feires i dag av telegrafistinde Margit Eriksen og bestyrer Andreas Olsen, paa hotel Norge, Lillesand.

Forlovelse er indgaat mellem frk. Hanny Tøversen, Langesund, og styrmand Halvor Gundersen, Krabberødstrand.

Det er lyst for Robert Ingebret Raamundsen, Porsgrund og Johanne Olsen, Bamle.

 

Konfirmanter søndag den 10de mai.

Ruth Bjerkøen

Frida Lilian Andersen

Gunvor Fredriksen

Gunhild Sten Stenersen

Ragnhild Sneaas

Berta Hjertaas

Solveig Zachariassen

Asta Gunhilde Nilsen

Ingeborg Pedersen

Elise Laurentse Larsen

Marry Charlotte Svendsen

Astrid Agnete Fredriksen

Gunvor Michelsen

Maria Johnsen

Else Kristine Knudsen

Lizzie Ovidia Nilsen

Anna Helene Asvald

Elly Lovise Andersen

Hjørdis Knutine Fjeldberg

Karoline Erikke Nilsen

 

Mikael Blystad

Ragnar Hellstrøm

Arne Jacobsen

Henry Hansen

Einar Bye Jensen

Ole Andreas Rogn

Sigurd Kristiansen

Arne Tørjesen

Ove Fredrik Arctander

Harald Andreas Hansen

Ole Austad

Hans William Thormodsen

Erling Aasmundsen

Ivar Eilertsen

Alf Isak Toldnæs

Edvard Stenersen

Rolf Steen

Aasolf Kristian Aasoldsen

Maurits Werner Johannesen

Thomas Henry Tollefsen

Johannes Bjaarstad

Catinko Evensen

Toralf Thomsen

Karl Marentius Andersen

 

Onsdag den 29. april 1925

 

Personalia:

Forlovelse er indgaat mellem frk. Karen Arnestad, Langesund og styrmand Erling Agersborg, Skaalvær

 

Lørdag den 2. mai 1925

 

Dødsannonse:

Vor lille kjære

Erling

døde fra os i dag, 5 maaneder gammel.

Langesund 29de april 1925

Astrid og Frank Hansen

Begravelsen foregaar fra kapellet tirsdag den 5te mai kl. 3

 

Onsdag den 6. mai 1925

 

Personalia:

Sølvbryllup feires søndag den 10de mai av lods Edv. Andersen og frue Petra, født Nilsen

 

Lørdag den 9. mai 1925

 

Personalia:

Det er lyst for frk. Karen Andrea Karlsen og maskinpasser Erling Broch, begge Langesund

Forlovelse er indgaat mellem frk. Elinore Johansen, Langesund og hr. Charles Hansen, Porsgrund

 

67 aar

fylder i morgen Lars Larsen Volden.  Han er født i Brunlanæs og farte til sjøs til han var 32 aar.  I 1916 var han med en engelsk baat (hvalfanger), som forliste ved den engelske kyst.  De fleste blev reddet, men en mand strøk med.  I 1882 var han med og reddet et mandskap fra Drammen paa 16 mand, det var 10 mil SV. av Lindesnes.  I de senere aar har han drevet til dels som fisker og til dels som arbeider ved verkstedet.

Hr. Larsen er fremdeles kjæk og rask og skjøtter sit arbeide ved verkstedet.  At fiske her paa stedet nytter ikke længer siden trawlingen er begyndt, sier hr. Larsen.

 

Onsdag den 13. mai 1925

 

Dødsfald:

En kjendt mand i Porsgrund, trælasthandler Hans Mindaas, er avgaat ved døden 54 aar gammel.  Han var født i Gjerpen, og var bl.a. i nogen aar i Amerika, og paa Rjukan, hvor han deltok adskillig i det kommunale liv paa det sidste sted, og hvor han bl.a. førte op Grand Hotel.  I 1914 flyttet han til Porsgrund, hvor han kjøpte urmaker Andersens store forretningsgaard i Storgaten, en av Porsgrunds største.  Her begyndte han trælastforretning, som han drev godt op.  For et par aar siden blev han syk, og har for det meste maattet holde sengen.  Han efterlater sig hustru og flere barn, hvorav de fleste er voksne.

 

Lørdag den 16. mai 1925

 

Personalia:

Det er lyst for fjeldarbeider Karl Fjeldstad, Bamle og Aagot Agnette Terjesen, Langesund

Det er lyst for chauffør Kornelius Ødegaarden og Ingeborg Kristine Aaby, begge Bamle.

 

Dødsfald:

Fru Elise Olsen, skomaker Christian Olsens hustru er avgaat ved døden efter nogen faa dagers sykeleie, idet hun fik blodforgiftning ved at hakke sig i benet med en hakke under havearbeide.  Mandag blev hun bragt til sykehuset i Brevik og onsdag eftermiddag døde hun.  Avdøde som var 46 aar gammel efterlater sig 3 barn i alderen fra 5 – 13 aar, og var meget interessert for havearbeide og hønsehold.  Fruen var ogsaa formand og kasserer ved kvindeforeningen paa Elim.

 

Dødsannonse:

Min kjære hustru og vor mor og min søster

Elise Olsen

født Larsen

døde fra os i troen paa sin frelser, insdag den 13de ds.

Kristian Olsen.  Barn

Lovise Larsen

Begravelsen foregaar fra kapellet tirsdag den 19de ds. kl. 2.30

 

Onsdag den 27. mai 1925

 

Dødsfald:

Fru Kristine Marie Tveten, gaardbruker Amund Tvetens hustru, døde pludselig fredag av et slagtilfælde.  Familien sat og spiste da hun pludselig sank sammen og døde kort efter.  Avdøde som blev 67 aar gammel var en aktet og avholdt kvinde.

 

En kjendt aktet mand i Bamble, gaardbruker Lars O. Wissestad er avgaat ved døden 66 ½ aar gammel

 

Konsul Johan Bryde, den kjendte hvalfangstmand er avgaat ved døden i Oslo 67 aar gammel.

 

Lørdag den 6. juni 1925

 

Dødsfald:

Oslo. Kontorchef Chr. Aug. Fjeld er død av lungebetændelse 44 aar gammel.  Han var viceformand i Norges Skiforbund.

 

Onsdag den 10. juni 1925

 

Dødsfald:

Havnefoged S. C. Stub, Brevik, er avgaat ved døden.

 

Lørdag den 13. juni 1925

 

Personalia:

Sølvbryllup kan feires hersteds onsdag den 17de ds. av fiskehandler Sivert Jordsmyr  og frue Karoline f. Sørensen.

Forlovelse er indgaat mellem frk. Birgit Anthonisen, Fredriksvern, og lods Jens Jacobsen, Helgeroen.

Forlovelse er indgaat mellem frk. Borghild Halvorsen, Skien og hr. Sigvald Jørgensen, Langesund, f.t. Skien.

 

75 aar

fyldte fiskeeksportør H. Haagensen, Langesund, igaar.  Han er født i Oslo og var så at si verden rundt og Norge rundt før han i 1883 kom til Langesund og etablerte sig som fiskehandler.  Haagensen var den første som til fiske gik over til motordrift av sin baat.  I tidligere dage tok han adskillig del i det politiske liv i Langesund.

 

Dødsannonse:

Vor kjøre mor

enkefru

Anna Blystad

er død i en alder av nær 83 aar.

Oslo, 11te juni 1925

J. A. Blystad

Redaktør

K. A. Blystad

fylkesdyrlæge

Anna Blystad

Begravelsen foregaar tirsdag den 16de ds. fra Sofienberg kirkegaard i Oslo

 

Onsdag den 17. juni 1925

 

Personalia:

Filologisk embedseksamen er i dette semester fuldført av Anders Zachariasen med hovedkarakter laudabilis.

 

Dødsfald:

Stasjonsmester Traaholt, Brevik er avgaat ved døden i en alder av 50 aar.

Oslo: Maleren Wilhelm Wetlesen er avgaat ved døden.

 

Lørdag den 20. juni 1925

 

Personalia:

Sølvbryllup kan feires hersteds onsdag den 24de juni av hr. Johan Vold og frue Ida f. Isaksen

70 aar fyldte forleden dag tvillingbrødrene provst Berg og lensmand Berg i Solør.  Begge er studenter fra 1874 og er friske og kjække.

 

Onsdag den 24. juni 1925

 

Personalia:

Forlovelse er indgaat mellem frøken Marta Hansen, Øvre Keisemark, Horten, og styrmand Kristoffer Semd Kørner, Tønsberg

 

Dødsannonse:

Vor kjære lille

Carl August Flood Dahl

døde fra os i dag.

Langesund 23 – 6 – 25.

Haldis Flood Dahl

f. Lie

Erling Flood Dahl

 

Lørdag den 27. juni 1925

 

Personalia:

Forlovelse er indgaat mellem frk. Dagny Jørgensen og overretssakfører Finn Fangen, Skien

 

Dødsfald:

Halvor Skaugen, Herre, er avgaat ved døden 58 ½ aar gammel.  Han er født i Bamle og har siden han belv voksen mest deltat i tømmerfløtningsarbeide inden Herrevasdragenes fællesfløtningsforening.  Skaugen var en tid medlem av Bamle herredsstyre.

 

Onsdag den 1. juli 1925

 

Personalia:

Forhenværende lods Søren Pedersen fylder i dag 81 aar.  Hr. Pedersen, som bor paa Gamlehjemmet er for tiden ganske kjæk.

 

Dødsfald:

Enkefru Laurine Thøversen er avgaat ved døden i Skien 90 aar gammel.  Avdøde var født paa gaarden Stokke i Bamle og var enke efter sjømand Lars Thøversen.  I mange aar bodde hun ved Barfod, men flyttet for nogen aar siden til Skien.  Hun efterlater sig 4 barn, hvorav hr. Lauritz Thøversen og fru Anna Larsen hersteds samt en svigerdatter i Bamle Jacobine Thøversen.

 

Utvandret Bamling død i Amerika.

Lauritz Larsen Rønningen er avgaat ved døden i Amerika de 24de ds.  I 19 aars alderen utvandret han til Amerika og har i de senere aar drevet som kjøbmand og bodde i staten Iland. Avdøde var gift med en tysk dame og efterlater sig ingen barn.  I 1914 var han hjemme paa besøk.

 

Dødsannonse:

Min svigermor og vor kjære bedstemor

Inger Laurine Thøversen

døde i Skien den 26de juni 1925, 90 aar gammel.

Jacobine Thøversen

f. Semb

Barna

Begravelsen foregaar i Skien torsdag kl. 1.

 

Lørdag den 4. juli 1925

 

Personalia:

Sølvbryllup kan feires den 7de juli av kæmner I. Tangen og hustru Andrea f. Andersen

Fru Mathilde Jacobsen Rogn, Bamble, fyller 70 aar den 5te juli.

 

Dødsfald:

Efter længere tids sykelighet er enkefru Marie Resch Knudsen, Frednes, avgaat ved døden 78 aar gammel.  Hun var datter av skibsreder Resch paa Osebakken og blev i ung alder gift med skibsreder Jørgen C. Knudsen der som bekjendt avgik ved døden for et par aar siden.

 

Skomaker Kristian Nilsen, Nystein, Bamle, er avgaat ved døden 56 aar gammel.

 

Onsdag den 8. juli 1925

 

Dødsfald:

Enkefru Aurora Gundersen, født Feilberg, er avgaat ved døden nær 92 aar gammel.  Fruen var enke efter konsul Gundersen og mor til dampskibsekspeditør Johan Gundersen.

Med gru Gundersens bortgang er en av vort steds ældste damer gaat bort

 

Den kjendte komponist og musik-kritiker Hjalmar Borgstrøm er avgaat ved døden paa Ullevaal.  Han var født i Oslo 1864.

 

Dødsannonse:

Min elskede gamle mor

enkefru

Aurora Gundersen

født Feilberg

hensov fredfuldt og stille

søndag 5te juli i sit 92de aar.

Langesund 6te juli 1925

Joh. Gundersen

Begravelsen foregaar fra Kapellet fredag 10de ds kl. 2 ½

 

Lørdag den 11. juli 1925

 

Personalia:

Sølvbryllup feires onsdag den 15de juli av konditor S. Pettersen Moth og frue Ragna, født Robertsen, Porsgrunn.  Parret vil tilbringe dagen paa Langesund Bad.

 

80 aar fylder socialisten Chr. Holtermann Knudsen den 15de juli.

 

Onsdag den 15. juli 1925

 

Personalia:

Forlovelse er indgaat mellem frk. Hedvig Nikolaisen, Kragerø, og styrmand Bernhard Paulsen, Stathelle.

 

Lørdag den 18. juli 1925

 

Personalia:

Det er lyst for kontorchef Erik Johannes Martinsen, Sandefjord, og Gudrun Mathilde Trosby, Langesund

 

Lørdag den 25. juli 1925

 

Personalia:

70 aar fylder Lars Herum den 30de juli.

 

Onsdag den 29. juli 1925

 

Dødsfald:

Stenarbeider A. P. Sundberg er avgaat ved døden i en alder av 85 aar.  Han efterlater sig sin hustru, som bor paa Gamlehjemmet her og 2 barn over i Amerika.  Avdøde var svensk av fødsel.

 

70 aar

fylder, som tidligere meddelt, Lars Herum i morgen.  Gamle Herum er en godt kjendt mans her paa stedet, han har sikkert ikke vandret paa roser hele livet.  Og naar han i morgen feirer sin 70-aarige fødselsdag er der kanskje mange som vil erindre ham paa 70-aars-dagen.

 

Dødsannonse:

Min kjære mand, vor kjøre far, svigerfar og bedstefar

A. P. Sundberg

døde mandag 27de juli 1925, 85 aar.

Paa fraværende barns og egne vegne

Aaste Sundberg

Begravelsen foregaar fra kapellet fradag 31te ds, kl. 2 em.

 

Onsdag den 5. august 1925

 

90 aar

fylder søndag den 9de august sjømans Amund Engevoldsen, Furustrand, hersteds.  Den gamle sjømand er blind, men er til trods det rask og rørig og det kan nævnes, at han hugger den ved som daglig brukes i hans hjem.

 

Lørdag den 8. august 1925

 

Personalia:

Der er lyst for husbestyrerinde Berthine Rude, Langesund og sjømand Habs Nikolai Hansen Thormodsen, Solli i Bamble.

 

Dødsfald:

En av Bambles mest kjendte menn, gaardbruker Hans Wissestad, er natt til fredag avgaat ved døden.  Han var i syttiårene og var som bekjendt i flere aar herredskasserer.  Wissestad var en aktet og avholdt mand.

 

Onsdag den 12. august 1925

 

Dødsfald:

Frøken Thora Konglebæk er avgaat ved døden 15 aar gammel.  Hun var sin mors eneste datter og deltok saavel i søndagsskolearbeidet som i symøterne paa Elim, hvor hun var meget avholdt av alle hun kom i berøring med.

 

Dødsannonse:

Vor inderlige kjære

Tora

døde i dag nær 15 aar gammel.

Langesund 8 – 8 – 25

Margrethe Kongelbæk

Olav

Oliane Torjussen

Begravelsen foregaar fra kapellet torsdag den 13de ds, kl. 2 ½ efterm.

 

Onsdag den 19. august 1925

 

Personalia:

Bryllup feires lørdag den 22de ds. av frk. Gudrun Trosby hersteds og kontrochef Erik Martinsen, Sandefjord

 

Ivar Sandsmark, Langesund har i disse dage tat eksamen ved Tekniska Skogs- og Sagverksskolen i Härnösand.

 

Det er lyst for redaktionssekretær Børre Amundsen Grøsfjeld og frk. Paula Rosenvold, begge Skien.

 

Lørdag den 27. august 1925

 

Dødsfald:

Fisker Hans Olsen Norholm i Strandgaten hersteds er avgaat ved døden 75 aar gammel.  Avdøde, som er født her i Langesund drog som ung mand til Amerika, hvor han drev som tømemrmand.  Efter sin hjemkomst hertil har han drevet som fisker.  Han var meget kristelig interesseret og tilhørte Baptistmeningheten.  Det er bare vel et aar siden hans hustru døde og han efterlater sig 9 barn hvorav de 4 bor her paa stedet og 2 er over i Amerika.

 

Brukseier H. C. Hansen, Skien, er avgaat ved døden henved 81 aar gammel.  Avdøde var født paa Bakkerne i Solum 1844 og kom som ganske ung til Skien, hvor han har nedlagt et langt livs dygtige virke paa saamange omraader.  I Træmasseindustrien var han en av pionererne som i mange aar indehaver av ”Solskinna” bruk.  I mange aar var han formand i Skiensfjordens brukseierforening og medlem av styret for Brukseierforeningernes landssammenslutning, hvis æresmedlem han var.

Inden Skiens kommune var han i sin tid i en lang række av aar sterkt benyttet og har indehat alle de tillidshverv som en by kan by en borger, fra medlem av de engere kommunale institusjoner til byens ordfører i flere perioder.

 

Fru veidirektør Skougaard er avgaat ved døden.  Caroline Dorthea Skougaard var født i Vaage i 1849 og var datter av brigadelæge Theodor Reymert

 

Dødsannonse:

Vor kjære far, svigerfar og bedstefar

Hans Severin Olsen Norholm

gik hjem til Gud idag, 75 aar gammel.

Langesund 19 – 8 – 25.

Barn, svigerbarn, barnebarn.

Begravelsen foregaar fra kapellet onsdag 26de august kl. 3

(annonsen står også onsdag 26.)

 

Onsdag den 26. august 1925

 

Personalia:

Det er lyst for prædikant Carl Rein Seehuus, Skien og Anna Johanne Refsdal, Oslo.

 

Lørdag den 29. august 1925

 

Personalia:

Forlovelse er indgaat mellem frk. Dagmar Tolk, Kirkenes og styrmand Leif Thorbjørnsen, Langesund

Forlovelse er indgaat mellem frk. Astrid Roll, Kirkenes og styrmand Karl Kristensen, Langesund

 

60 aar

fylder imorgen kjøbmand Th. Sneaas, hersteds.  Hr. Sneaas, som er født i Tørdal, er uteksamineret underofficer og tjenestegjorde ogsaa en tid som saadan, men gik i 1894 helt over til handelen.  Sin første utdannelse som handelsmand fik han i Tørdals aktiehandel, hvor han var betjent i 3 aar.  Hr. Sneaas har været en meget benyttet mand, idet han i flere perioder har været medlem av bystyret, kredsformand i Langesund etc. og en tid var han formand i ligningskommisionen.  For tiden er han medlem av skolestyret og bankens direktion.  I de senere aar ofrer han sig mest for forretningen.

Hr. Sneaas er kjendt for at være en grei og omgjængelig mand.  Vi gratulerer med dagen.

 

70 aar

fylder skomakermester Ole Knutsen hersteds den 31te august.

 

Onsdag den 2. september 1925

 

Personalia:

Det er lyst for stenarbeider Birger Emanuel Berntsen, Bamble og Laura Kristiane Nilsen, Siktesøen i Eidanger.

Det er lyst for overretssaksfører Kaare Stang, Brevik og frk. Borghild Knutsen, Brevik

 

Lørdag den 5. september 1925

 

Personalia:

Bryllup feires i dag i Skien av frk. Paula Rosenvold og redaktionssekretær Grosfjeld, begge i Skien.

Bryllup feires i Tabelnaklet fredag 11te ds. av prædikant Rein Seehus, Skien og frk. Anne Refsdal, Oslo.

 

Dødsfald:

Et sørgeligt dødsfald er hændt her i disse dage, idet frk. Solveig Zachariassen er avgaat ved døden paa sin 16 aars fødselsdag.  Avdøde, som var datter av kaptein Hans Zachariassen, var elev av 2den klasse i middelskolen, men har paa grund av sygdom maattet holde sig borte fra skolen i den senere tid.  Avdøde har gaat oppe til for et par dage siden, saa døden kom saa uventet for hendes nærmeste.  Faderen var paa sjøen.  Solveig var meget avholdt saavel av sine nærmeste som av sine skolekamerater.

 

Dødsannonse:

Vor inderlige elskede

Solveig

tok Jesus hjem til sig inat, 16 aar gammel.

Langesund 4 – 9 – 1925.

Hans Zachariassen

Agnes Zachariassen

Henry, Alfhild, Thorleif

Carl og Tullemor.

Besteforældre

Begravelsen foregaar fra hjemmet onsdag kl 3.

(Annonsen står også onsdag 9. september)

 

Onsdag den 9.september 1925

 

Personalia:

Det er lyst for frk. Johanne Norheim og gaardbruker Ingolf Rønholt, Bamle

 

Lørdag den 12. september 1925

 

Personalia:

Sølvbryllup feires onsdag 16de september av maskinmester Hans E. Pettersen og hustru Josefine, født Johnsen, Sporveisgaten 12, Oslo.

 

Dødsfald:

Fru Anlug Aarstad, født Nymann, er avgaat ved døden i Oslo av blodforgiftning, 25 aar gammel.  Avdøde var datter av fiskehandler Nymann Sørensen hersteds og har i nogen aar bod i Oslo, mens hendes mand for tiden er i Amerika.

 

Dødsannonse:

Min kjære hustru, vor kjære datter, søster og svigerinde

Anlaug Ingeborg Aarstad

født Nymann

døde paa Ullevaal sykehus efter 2 mndr. sykeleie, nær 25 aar.

Oslo – Langesund, 8 – 9 – 25

John Aarstad

U.S.A.

Alma Sørensen

født Jacobsen

Nymand Sørensen

Søskende

Svigerinder, Svoger

Begravelsen foregaar fra Vestre Gravlund, Oslo, kl. 2 mandsg 14de september.

 

Onsdag den 26. september 1925

 

Dødsfald:

Tømmermand Doran Simonsen i Vaterland er avgaat ved døden 78 aar gammel.  Hr. Simonsen er født paa Jetterøen og drog i sine yngre dage til England, hvor han bodde i 38 aar, og var gift med en engelsk dame, som er død og efterlater han sig nu tre døtre, som alle bor i England.  Avdøde tilhørte Baptiskmeningheted og var meget religiøst interesseret.

 

Dødsannonse:

Vor kjære bror

Doran Simonsen

døde i troen paa sin frelser, 78 aar gammel.

Langesund, 12. sept. 1925

På fraværende barns vegne

Søskende

Begravelsen foregaar fra kapellet lørdag den 19de ds. kl. 3

 

Lørdag den 19. september 1925

 

Dødsfald:

En kjendt Porsgrundsdame fru Caroline Wiersen er død i Oslo 70 aar gammel.  Hun var enke efter skibsfører Wilhelm Wiersen og deltok meget i misjonsarbeidet i sin tid.

 

Gaarsbruker Zakarias Jonsen Rogn, Bamle, er avgaat ved døden 75 ½ aar gammel.  Han var kjendt som en strevsom og flink gaardbruker, som helt ofret sig for sin gaard og familie og var en avholdt mann, stille og venlig i all sin ferd.  Rogn var gift, men efterlater sig ingen barn.  I det kommunale liv tok han ikke del.

 

Personalia:

Der lyses for provisor Harry Ludvig Moody Larsen, Grefsen og farmaceut Berta Marie Røe, Brevik.

 

Onsdag den 23. september 1925

 

85 aar

Kirkesanger Hellesøe fyldte 85 aar i gaar.  Trods den høie alder er Hellesøe frist som en 50-åring og han røgter fremdeles kirkesangerstillingen.  I sommerferien iaar reiste han alene helt til Radøen nordenfor Bergen og besøkte en bror som er lærer der.  Hellesøe har bodd i Langesund i over 50 aar og er den eneste gjenlevende av stifterne av Langesunds Sparebank, hvis revisor han har været i en lang aar-række.  Han var en dyktig og avholdt lærer som særlig interesserte sig for religionsundervisningen.  Han har stiftet Langesunds søndagsskole og fulgt dens virksomhet like til nu.  Lærer Hellesøe er en dyktig og avholdt forkynner av Guds ord og er i det hele tat en av Langesunds mest agtede mænd.  Hans dyktighet og indsats paa mange felter har byen nydt godt av.

 

Lørdag den 26. september 1925

 

Dødsfald:

Fhv. veidirektør Skougaard er igaar nat avgaatved døden efter nogen tids sykelighet i Oslo.

 

Onsdag den 30. september 1925

 

Personalia:

Forlovelse er indgaat mellem frk. Frida Bøie, datter av fiskehandler Bøie Nystrand og frue, Langesund, og maskinist Henry Svendsen, Brevik.

 

Onsdag 7. oktober 1925

 

Dødsfald:

Ole Kristiansen Langø, Bamble, er avgaat ved døden, 79 aar gammel efter en kort tids sykelighet.  Han har den meste tid drevet som maskinist, men har ogsaa været formand ved Ødegaardens Verk og gaardbruker.  I nogen aar bodde han i Kragerø. men den meste tid har han bodd paa Valle.  Sine sidste aar tilbragte Kristiansen hos sin søn paa Grindbakken.  Avdøde var en flink mand, aktet og avholdt av alle.

 

Personalia:

Bryllup feires 1te ds. paa Brekke, Aaby i Bamle av frøken Johanne Kristine Norheim, datter av herredskasserer A. O. Norheim, Bamle og kjøbmand Ingolf Rønholt, Bamle.

 

Forlovelse er indgaat mellem frøken Augusta Toldnæs, Brevik og hr. Arne Stiansen, Brevik

 

Onsdag den 14. oktober 1925

 

Personalia:

Forlovelse er indgaat mellem frk. Ingeborg Amundsen og hr. Kristian Knudsen Holmen, begge fra Bamble.

Forlovelse er indgaat mellem Astrid Klepseter og Jonas Bergsvand, begge Bamble.

 

Onsdag den 21. oktober 1925

 

Personalia:

Bryllup feires lørdag den 24de ds. av Ester Johnsen, Oslo og hr. Thoralf Christiansen, Nesodden.

Sølvbryllup feires I Oslo, Ullevoldsveien 19 23de ds av bygmester J. Jørgensen og hustru Inga, født Jensen

 

Lørdag den 24. oktober 1925

 

Personalia:

Sølvbryllup kan feires 25de ds. av gaardbruker i Bamle Nils Tveten og hustru født Findal.

Der er lyst for frk. Ingeborg Marie Kjønøen og fisker Kristen Marius Knudsen, begge Bamle.

 

Onsdag den 28. oktober 1925

 

Personalia:

Der er lyst for frk. Bergliot Dorthea Nilsen og vognmand Rolf Rakkestad, begge Langesund.

 

Dødsfald

Fru Marie Raaum, postmesterens frue, er søndag avgaat ved døden efter noen faa dagers sykeleie.  Avdøde, som var født i Tønsberg, var i høi grad en hjemmets kvinde, idet hun helsst ofret sig for sin mand og sine barn.  Hun efterlater sig mange venner her paa stedet.

 

Enkefru Mette Hansen, enke efter sjømand Mikael Hansen, er avgaat ved døden 79 aar gammel.  Avdøde, som var født i Bamble, var en meget strævsom og avholdt gammel dame.

 

Dødsannonser:

Min inderlig kjære hustru og vor opofrende mor

Marie

født Evensen

døde fredelig igaar eftermiddag.

Langesund 26 – 10 – 25.

Johs. Raaum

postmester

Begraves fra kapellet torsdag den 29de ds. kl 2 ½ em.

 

Vor inderlig kjære mor, svigermor og bestemor

Mette O. Hansen

gik hjem til Jesus i dag, 79 aar gammel.

Langesund 26 – 10 – 25.

Marie Hansen

Ingvald Hansen

Juranda Hansen

Martha Nilsen, født Hansen

            Markus Nilsen

Barnebarn

Begravelsen foregaar fra hjemmet lørdag 31te. oktober kl. 2 ½ em.

 

Onsdag den 4. november 1925

 

Dødsfald:

Gaardbruker og fisker i Bamle Conrad Gundersen er avgaat ved døden 64 aar gammel.  Avdøde var født i Fredrikstad, men kom hertil i 14-aarsalderen.

 

Personalia:

Fru Anne Haagensen fylder torsdag den 5te ds 85 aar.  Fruen er i det senere noksaa sykelig.

Gullbryllup feires i morgen paa Herum i Bamle av gaardbruker Hans Hanssenog hustru født Herum

 

Lørdag den 7. november 1925

 

Personalia:

Forlovelse er indgaat mellem frk. Inga Haslund og hr. Bjørn Sætren, Bamble.

 

Onsdag den 11. november 1925

 

Personalia:

Bryllup feires i Langesund søndag den 15de november av frk. Bergljot Nilsen og hr. Rolf Rakkestad

Forlovelse er indgaat mellem frk. Alette Thorvaldsen, Kristiansand og postassistent Sverre Blikra, Langesund, f.t. Oslo

Forlovelse er indgaat mellem frk. Gunda Marie Gjerseth og bygningsnekker Lars Thorsen, Gjerseth, Bamle.

Det er lyst for frk. Paula Dorthea Torbjørnsen, Langesund og sersjant Paul Johnsen Braget, Vinstra.

 

Lørdag den 14. november 1925

 

Personalia:

Det er lyst for gaardbruker Ole Knutsen Kiil og Borghild Marie Rørholt, begge Bamle

Det er lyst for gaardmandssøn  Elias Ødegaarden og  Ingeborg Rønholt, begge Bamle

 

Onsdag den 18. november 1925

 

Personalia:

Forlovelse er indgaat mellem frk. Ruth Grotnes, datter av avdøde kaptein Mathias Grotnes og gjenlevende frue og hr. Per Berg, søn av brukseier N. P. Berg, Stathelle.

 

Onsdag den 25. november 1925

 

Dødsfald:

Birgitte Nystrand, enke efter fiskehandler Oluf Nystrand, Langesund, er igaar avgaat ved døden 77 aar gammel.  Hun var fra Eidanger, men har bodd flere aar i Langesund, hvor hun var en kjendt og aktet kvinde.

 

Breviks ældste beboer, enkefru Anne Kristine Larsen, er avgaat ved døden 98 ½ aar gammel.  Avdøde var enke efter kjøbmand og skibsreder Even Larsen, som døde i 1895.

 

Dødsannonse:

Vor kjære moe, svigermor og bedstemor

Anne Bergitte Nystrand

døde i dag, 75 aar gammel.

Langesund 22 – 11 – 25

Barn, Svigerbarn

Barnebarn

Begraves i Eidanger lørdag 28de ds. kl. ½.  Avgaar fra hjemmet kl 12 ½.

 

Lørdag den 28. november 1925

 

Dødsfald:

Gaardbruker Kristofer Blikom i Bamle er avgaaet ved døden 77 aar gammel.  Han var en dyktig jordbruker og deltok meget i det offentlige liv.  I mange aar var han medlem av herredsstyret.

 

Fru Karen Kjølstad er død 77 aar gammel efter længere tids sykelighet.  Avdøde var født i Bamle, men kom i sine yndre dage hertil.

 

Frk. Inga Nicolaisen, datter av hr. Nic. Nielsen paa Arøen er avgaaet ved døden 30 aar gammel efter længre tids sygdom.

 

Komponist Johannes Haarklou er avgaaet ved døden i Oslo 78 aar gammel.

 

Personalia:

Sølvbryllup feires tirsdag den 1ste december av formandskapssekretær A. Andersen og frue Petra, født Ruud, Langesund

Bryllup feires i dag paa Hotel Norge, Oslo, av frk. Paula Thorbjørnsen, langesund, og hr. P. Braget, Vinstra.

Det er lyst for frk. Tomine Sørensen og fisker Erling Karlsen, begge Langesund.

 

Dødsannonser:

Min kjære hustru, vor mor og bedstemor

Karen Kristine Kjølstad,

født Kristensen

hensov i Herren onsdag den 25de november.

Hendes efterladte

Begraves fra kapellet tirsdag 1ste december kl. 2.30

 

Min kjære datter og vor snilde søster

Inga Marie Nikolaisen

døde i dag i troen paa sin Frelser 30 aar gammel.

Høit var du elsket.

Dypt blir du savnet.

Arøen den 27 – 11 – 25.

Nikolai Nilsen

far

Søskende og svigerinder og svogere.

Begravelsen fra hjemmet lørdag den 5te december kl 12 ½ til Berg kirkegaard.

(Annonsert også 2. desember)

 

Onsdag den 2. december 1925

 

Egteskap

er indgaat mellem enkefru Signe Evensen, født Mellbye, Oslo og redaktør J. A. Blystad, Langesund.

 

Lørdag den 5. december 1925

 

Dødsfald:

Bokhandler Albretsen i Brevik er død i en alder av 68 aar.  I 1883 startet han sin bokhandel i Brevik.

 

Onsdag den 9. december 1925

 

Dødsfald:

Enkefru Margrete Kongelbæk er avgaat ved døden efter længere tids sykelighet 43 aar gammel.  Avdøde, som var enke efter maskinist Kongelbæk, efterlater sig en søn, idet hendes eneste datter døde for nogen faa maaneder siden.  Fruen tilhørte Baptiskmenigheten.

 

En av Stathelles mest fortjente borgere, kjøbmand Peder Andersen, er lørdag avgaat ved døden efter lengere tids sykelighet 67 aar gammel.  Han var født i Stathelle og fik sin første handelsutdannelse hos kjøbmand Schilbred i Brevik.

Efterat han i flere aar hadde drevet kjøbmandsforretning i Risør reiste han til Amerika, hvor han opholdt sig i mange aar.  I 90 aarene kom han hjem til Norge, og slog sig tilro i Stathelle og startet en kolonial- og skibshandel, som han siden har drevet i over 30 aar.  I 1900 brev han ansat som kæmner og formandskapssekretær og ligningssekretær, hverv som han skjøttet paa en sjelden samvittighetsfuld og dyktig maate.  I over en menneskealder var han ogsaa medlem av kommunestyret og var forlikskommissær i 20 aar.  Dessuten var han formand i skattetakstkomiteen fra dennes oprettelse og i en lang aarrække medlem av fattigstyret, skriver ”Breviks Dagblad”

 

Dødsannonse:

Min kjære mor og min svigerdatter

Julie Margrete Kongelbæk

født Eriksen

gik ind til hvilen i dag nær 43 aar gammel.

Langesund 8 – 12 – 25.

Olaf Kongelbæk

Oliane Torjussen

født Kongelbæk

Begravelsen foregaar fra kapellet tirsdag den 15de ds. kl. 2 ½ efterm.

(annonse også 12. desember)

 

Lørdag den 12. december 1925

 

Personalia:

95 aar fylder enkefru Johanne Anker paa Gamlehjemmet den 17de ds.  Fruen er endnu i god vigør og ser endnu at læse uten briller.

Der er lyst for Karl Andreas Olausen og Dagny Elisabeth Knudsen, begge Langesund.

 

Onsdag den 16. december 1925

 

Personalia:

Der er lyst for folkeskolelærer Olav Halvorsen Humlegaard, Krødsherad, og Lovise Marie (Lulli) Hansen, Langesund

 

Lørdag den 19. december 1925

 

Dødsfald:

Havnefogd M. Asjersen er torsdag eftermiddag pludselig avgaat ved døden paa toget fra Skien til Brevik.  Det var mellem Bøle og Follestad at han sank sammen og blev bragt ut paa Porsgrunds jernbanestation hvor han blev tat under lægebehandling.  Denne kunde kun konstantere døden.  Avdøde har været en meget benyttet mand, idet han har været medlem av Langesunds bystyre og formandskap, likesom han i flere aar har været medlem av Sparebankens direktion og fortiden formand i denne.  Han var ogsaa indvalgt i det nye bystyret igjen, likesom han var viceformand i den nystiftede sjømandsforening her paa stedet.

Flagene vaiet igaar paa halv stang over hele byen.

Havnefogdens lik ankom hertil igaar med dampskibet ”Kolbjørn” som var sendt ned for at hente ham.  Paa bryggen var fremmøtt mange av byens borgere for at følge ham til hjemmet.  Bisættelsen foregaar fra hjemmet allerede mandag og kremasjon finder sted i Oslo.

 

Maskinist Thorvald Olsen hersteds er avgaat ved døden henved 79 aar gammel.  Avdøde var født i Borre ved Horten, men har bodd her i ca. 35 år og var ansat som maskinist ved en av bugserbaatene til Langesundsfjordens bugserselskap.

 

Skipstømmermand Hans Abrahamsen Asvald er død i en alder av 83 aar.

 

Personalia:

Bryllup feires paa Nustad søndag den 20de ds. av frk. Kristensa Wilhelmsen og hr. ingeniør Torgny B. Riise

 

60 aar:

fylder indehaveren av Victoria hotel, fru Gina Flater Christensen tirsdag den 22 ds.

 

Dødsannonser:

Min inderlig kjære mand og snilde far

lodsoldermand

I. M. Asjersen

døde pludselig igaaraftes.

Langesund 18 – 12 – 25

Emilie Asjersen

født Evensen

Sverre

Bisættes fra hjemmet mandag efterm. kl. 2.

Kremasjon i Oslo

 

Min inderlig kjære mend, vor snille far, svigerfar og bedstefar

maskinist

Thorvald Olsen

døde ifra os fredfuldt onsdag aften nær 79 aar gammel.

Langesund 16 – 12 – 25

Ulrikke Olsen

født Nilsen

Barn.  Svigerbarn.

Barnebarn

Begravelsen foregaar fra kapellet tirsdag kl. 2 ½

 

Vor kjære far, svigerfar og bedstefar

skibstømmermand

Hans Abrahamsen Asvald

døde stille inat i troen paa sin frelser 83 ½ aar gammel

Asvald 18 – 12 – 25

Barn.  Svigerbarn.

Barnebarn

Begravelsen foregaar fra hjemmet til Bamble kirkegaard onsdag den 23de ds kl. 2.  Samles kl. 11.30

Bekjendtgjøres kun paa denne maate.

 

Lørdag den 19. december 1925

 

Dødsfald:

Ole Torgrimsen, Feset, Bamble er avgaat ved døden 78 aar gammel.  Han drev som smaabruker og arbeider og var en strevsom og aktet mand.

 

Onsdag 30. december 1925

 

Dødsfald:

i Langesund i aaret 1925:

Peder Aasolfsen. Kristiane Feilberg. Ovidia Maria Nilsen. Frank Hansens barn, Erling.  Elise Olsen.  Carl August Flood Dahl.  Marie Aurora Sofie Gundersen.  Anders Peter Sundberg.  Thora Kongelbæk,  Hans Severin Olsen.  Solveig Zachariassen.  Marie Susanne Raaum.  Mette Olalia Hansen.  Karen Kristine Kjølstad.  Julie Margrethe Kongelbæk.  Hans Thorvald Olsen.  I.M. Asjersen.  August Zachariassen.  Anna Josefa Kristoffersen.  Doran Simonsen.

 

Personalia:

Ekteskap indgaas hersteds i morgen av frk. Lulli Hansen, Langesund og lærer Olav Humlegaard, Krøderen.

Ekteskap indgaas nytaarsaften i Hegermannsgate 19 Oslo mellem frk. Mimmi Ingebretsen og hr. Johannes Lehne.

 

Dødsfald:

Gaardbruker Otto Sørensen paa Sigtesøen er efter længere tids sykelighet avgaat ved døden 54 aar gammel.