SKIFTER FRA BREVIK.

PROBATE RECORDS FROM BREVIK.


Avskrift foretatt av Kersti Sorter.


                SKIFTER
                 
                BREVIK
                 
                 
            AVSKRIFT AV SKIFTEKORT
                 
               FRA BAMBLE
                 
              SKIFTEPROTOKOLL
                 
             FRA CA. 1700 - 1800


Avskriften en foretatt av Kersti Sorter.
Avsluttet 22/1-96
Med forbehold om feil.

                FORORD

Dette er en avskrift av skiftekort fra Bamble skifteprotokoll i
tidsrommet fra ca. 1695 til ca. 1790. Her har jeg bare tatt med
skifter etter folk fra Brevik.

Skiftene er skrevet inn etter skifte-dato. De eldste først.

Til de skiftene der jeg har egne kommentarer, har jeg satt disse i
(paranteser). Jeg har tatt meg den frihet å kommentere mine aner i
håp om kontakt med fjerne og nære slektninger.

Jeg har også kopiert de skiftene jeg fant ang. Brevik i Skien skifte-
protokoller nr. 1 og 2 i tidsrommene 1666-1686 og 1692-1696.
Disse har Jan Christensen skrevet av.

På slutten er lagt inn avskrift av skifter fra en bok med diverse kopier 
tilhørende Grenland Ættehistorielag.Skien skifteprotokoll nr. 1 fra 1666 til 1686
Avskrift fra skifteprotokollen er foretatt av Jan Christensen

1669 - 11 aug.	sal. Isach Lauridtzøn fra Breuig	Protokoll 92a
		Enke:	Daarte Envoldsdatter
		Barn:	Giert Isachsøn (Borger til Christiansand)
			sal. Lauridtz Isachsøn
			Barn: 2 umyndige sønner
			Johanne Isachsdatter g.m. sal. Borgm. Jørgen Coldeuin
			Else Isachsdatter g.m. Hans Madsøn
			sal. Maren Isachsdatter g.m. Bagge Mandel
			Barn: 2 barn
			Kirsten Isachsdatter g.m ?? Nielsøn Hirtzholm (Bror var
						Iffuer Nielsøn Hirtzholm)
			Dortte Isachsdatter - forlovet med Claus Jochumsøn


1670 - 22 aug.	sal. Gunder Knudsøn i Brevig		Protokoll 126a
		Enke:	Mette Tomasdatter
		Barn:	Ingebor g.m. Lauridz Gullichsøn
			Karen

1678 - 29 jan.	sal. Niels Pederssøn paa Øen		Protokoll 201a  
		Enke:	Jøran Olsdatter
		Barn:	Ole, Peder


1686 - 16 jan.	sal. Jøran, Niels Pedersøns paa Øen 	Protokoll 228b 
		Barn:	Ole, Peder


1686 - 12 feb.	sal. Anna Sophia Gundersdatter paa 
		Sutterøen i Breviig	 		Protokoll 228b
	   	Enkem.:	Jens Syversøn
		Barn:		Gunder
				Mette


1687 - 4 mai	sal. Peder Ørn i Brewig			Protokoll 232b  
		Enke:	"gl. Siuge och sengeliggende quinde Maren Pedersdtr."
		Hans brordatter:	Anne Sørensdatter
		Hans søsterdatter:	Kirsten Nielsdatter hos 
					Jørgen Jørgensøn i Skeen
		Hans søster:		Anna Pedersdatter i Aarhus

1687 - 24 nov.	i sal. Søfren Ofuesøns hus i Brewig	Protokoll 257a  
		Enke:	Judith Jsaachsdatter
		Barn:	Ofue, Jsaach (fraværende)
			Hendrich
			Sidzel, Malene, Cathrine, Maria
			Judith (fraværende)
		Enkens bror:	  Michel Jsaachsøn GrollSkien skifteprotokoll nr. 2 fra 1692 til ca. 1696
Avskrift fra skifteprotokollen er foretatt av Jan Christensen

1692 - 12 mars	sal. Elen Nielsdatter, 
		Lars Sventzens Quinde i Brewig		Protokoll 1a   
		Barn:	Else Laursdatter


1692 - 19 apr.	sal. Madz Madsen i Brewig 		Protokoll 4a   
		Barn:	Jens, Hans, Peder


1694 - 21 feb.	sal. Fridrich Knutsen fra Brewig 
		(tidligere borger til Skien)		Protokoll 101b  
		Enke:	Sara Pedersdatter
		Barn:	Annichen

1694 - 22 feb.	sal hustru Sara Pedersdatter "Bærs" 	Protokoll 104a
		udj Jens Simensøns hus paa Kiercheøen i Brevig.
		Barn:	Petter, Simen, Christen


1695 - 30 apr.	sal. Karen Gundersdatter  		Protokoll 168b  
		Enkem.:	Schipper Ingebret Siuevertsen (Sifuertsen) i Brevig
		Barn:		Gunder
				Marte, Ellen


1695 - 14 nov.	sal. Rasmus Sørensen Koch i Brevig	Protokoll 217b  
		Enke:	Lisbet Hansdatter
		Barn:	Søren (23 år gl.)
			Abraham, Jacob, Hans (12 - 6 år gl.)

1696 - 19 des.	sal. Juditte Isachsdatter, 
		sal Søren Ofwesen i Brevig		Protokoll 314b  
		Barn:	Catrine, Malene
			Ofwe, Isach
			Sisil og Juditte, som ere i EngelandSkiftekort fra Bamble skifteprotokoll i tidsrommet 1696-1792
 

1695 24/1  Susanna Søfrensdtr. +  e.m. Lars Arentsen Protokoll 2 s.13a
Brevik
      Barn:
      1. Ole Larsen
      2. Johannes Larsen
      3. Marte Larsdtr.

      Avdødes bror var Knud Søfrensen
Brt. 35 - 0 - 14
Nt. 26 - 3 - 22


1696 10/7  Gunild Christophersdtr. +  1.g. Niels Haftoersen
Protokoll 2 s. 43b
Brevik              e.m. Casten Tyessen
      Barn:
      1. Eli Nielsdtr., + e.m. Lars Svendsen
        a. Else Larsdtr.
      2. Karen Nielsdtr. g.m. Niels Jenssen
      Ingen
Brt. 109 - 0 - 12
Nt. 31 - 2 - 8
Hvori medregnet huset i Brevik. Takst 45 rdl.


1696 20/11,97 25/10 Albredt Toersen +   e. Trine Pedersen
Protokoll 2 s. 76b
Brevik
      Ingen livsarvinger
      Avdøde var født i "Ødevald paa Vixsiden"
      Hans foreldre var Toer Julsen + og Gunild
      Ingebretsdtr.
      Avdødes eneste kjente slektning var søstersønnen
      Toer Andersen i Ødevald
Brt. 171 - 2 - 8
Nt. 24 - 0 - 4
Hvori medregnet hus og gård i Brevik. Takst 120 rd.
Mellom ektefellene var det opprettet testamente dat. 1693 18/1


1701 20/1  Karen Nielsdtr. + 1.g Jon Tollefsen + Protokoll 2 s. 180a
Brevik             	  e.m. Niels Jensen
      Barn:
      1. Niels Jonsen
      2. Jens Jonsen
      3. Jon Nielsen
      Formyndere for barna av første ekteskap:
      1. Poul Villumsen
      2. Hans Berg
Brt. 137 - 3 - 12
Net. 50 - 0 - 0
Hvori medregnet hus og gård i Brevik. Takst 100 rd.


1701 21/1  Laurids Hansen +  e. Ragnild Villumsdtr. Protokoll 2 s. 181b
Brevik
      Barn:
      1. Hans Laursen, myndig
      2. Abraham Laursen, umyndig
      3. Jacob Laursen, umyndig
      4. Michel Laursen, umyndig
      5. Laurs Laursen, umyndig
      6. Niels Laursen, umyndig
      7. Maren Laursdtr. g.m. Niels Jensen
      Avdødes bror var Niels Hansen
Brt. 178 - 3 - 10
Nt. 69 - 2 - 0
Hvori medregnet hus og gård i Brevik, "i Bugten". Takst 150 rd.
Avdøde hadde arvet sin mor Birte Hafsund
Dessuten hadde boet noe tilgode på en arv i Tronhjem etter Vincens
Friis.


1701 21/1  Jon Tommesen +  1.g. Børte Nielsdtr. + Protokoll 2 s. 180b
Brevik            		   e. Anne Margrethe Borchersdtr.
      Barn:
      1. Tommes Jonsen, umyndig
      2. Niels Jonsen, umyndig
      3. Anne Jonsdtr., umyndig
      4. Kirsten Jonsdtr., umyndig
      Ingen
Brt. 53 - 3 - 2
Nt. 30 - 3 - 14
Hvori medregnet hus og gård i Brevik. Takst 28 rd.


1701 21/1  Niels Andersen +    e. Karen Pedersdtr.
Protokoll 2 s. 182b
Brevik
      Ingen livsarvinger.
      Avdødes slekt:
      Søster: Kirsten Andersdtr. +
          a. Kirsten Andersdtr. g.m. Laurs Torsen
          b. Ellen Maria Andersdtr.
          c. Johanne Andersdtr. g.m. Anders Mathisen
      Søster: Ambor Andersdtr. +
          a. Anders Andersen
          b. Peder Andersen
          c. Inger Andersdtr.
          e. Anna Maria Andersdtr.
      Søster: Ingebor Andersdtr. +
          a. Jens Jansen
          b. Anders Jansen
          c. Maren Jansdtr.
          e. Margrete Jansdtr.
          f. Pernele Jansdtr.
          g. Inger Jansdtr.
Brt. 123 - 3 - 4
Nt. 65 - 0 - 8


1701 22/1  Ledvor Villumsen +   e. Karen Torbiørnsdtr.
Protokoll 2 s. 184a
Brevik, "Øen i Brevik"
      Barn:
      1. Villum Ledvorsen
      2. Karen Ledvorsdtr.
Brt. 105 - 1 - 16
Nt. 85 - 3 - 0
Hvori medregnet hus og gård på Øen i Brevik. Takst 55 rd.


1702 16/3, 22/3  Anders Olsen +  v.h. Aase Pedersdtr. +
Protokoll 2 s 203b
Brevik
      Ingen livsarvinger
      Mannens slekt:
      Bror:  Birger Olsen i Drammen
        Hans svoger el. svigersønn var Jørgen Midgaarden
      Søster: Anne Olsdtr. på "Vixsiden"
        Hennes datter var g.m. Ole Pedersen
      Søster: Ingebor Olsdtr.
      Søster: Guri Olsdtr.
      Hustruens slekt:
      Søstersønn:  Peder Olsen i Holland
Brt. 43 - 2 - 14
Nt. 34 - 2 - 6
Hvori medregnet hus og gård i Brevik. Takst 19 rd.


1703 24/8  Casten Christensen Bruun + v.h. Allet Biørnsdtr.
Protokoll 2 s. 222b
Brevik
      Barn:
      1. Hans Castensen, boende i England
      2. David Castensen, til sjøs
      3. Anne Castensdtr., 18 år
      4. Kirsten Castensdtr.
      Barnas slekt:
      1. Hans Nielsen
      2. Morens søsters mann, Michel Hansen
Brt. 160 - 1 - 23
Nt. 51 - 1 - 0
Hvori medregnet huset i Brevik. Takst 106 rd.


1725 21/10,28 26/3 Biate +   g.m. Jacob Tolglørsen +
Protokoll 3a s. 114b
Brevik
      Avdødes arvinger:
      Bror:  Casten von Sendern
      Bror:  Johan von Sendern +
        a. Rudolf von Sendern
        b. Hans von Sendern, Brevik
      Bror:  Rudolf von Sendern +
        a. Johannes Rudolf von Sendern
      "alle myndige og fraværende og nogle i Nyborg i
Danmark"
Brt. 139 - 1 - 12
Nt. 31 - 2 - 10


1725 20/11    Vincent Hein +  e. Else
Protokoll 3a s. 21b
Brevik
      Barn:
      1. Alet Hein, 11 år
      2. Marthe Hein, 9 år
Brt. 1068 - 3 - 18 1/2
Nt. 681 - 0 - 2


1726 16/8,28 20/9 Karen Søfrensdtr. +  e.m. Hans Wicher
Protokoll 3a s. 124a
Brevik
      Barn:
      1. Johanna Margrete Wicher, 1/2 år
Brt. 307 - 2 - 3
Nt. 90 - 2 - 7


1727 14/2  Anne Hansdtr. +    e.m. Søren Larsen
Protokoll 3a s. 83b
Brevik
      Barn:
      1. Knud Sørensen, 10 år
      2. Kirsten Sørensdtr., 3 år
Brt. 149 - 0 - 17
Nt. 48 - 1 - 11
Hvori medregnet huset, no. 66, i Brevik. Takst 80 rd.


1727 14/2  Jens Mørch +   e. Mete Jensdtr.    
Protokoll 3a s. 82b
Brevik
      Barn:
      1. Peder Jensen, 28 år, utenlands
Brt. 60 - 0 - 0
Nt. 29 - 0 - 4
Hvori medregnet huset, no. 38, i Brevik. Takst 50 rd.


1729 16/11    Tord Michelsen Stochesund + e. Dirichen Jacobsdtr. 
Protokoll 3a s. 199a
Brevik, "Øen"
      Barn:
      1. Michel Torsen, 10 år
      2. Marte Torsdtr., 5 år
Brt. 90 - 0 - 15
Nt. 45 - 3 - 23


1729 17/11    Hans Jansen Smed +   e. Berte Jensdtr.
Protokoll 3a s. 229b
Brevik
      Barn:
      1. Jens Hansen, myndig
      2. Hans Hansen, myndig
      3. Niels Hansen, myndig
      4. Joen Hansen, 19 år
      5. Maren Hansdtr., gift
      6. Karen Hansdtr., 16 år
Brt. 41 - 2 - 11
Nt. 0 - 0 - 8

1729 17/11    Søren Larsen +    e.     Protokoll 3a s. 201a
Brevik
      Barn:
      1. Knud Sørensen, 18 år
      2. Kirsten Sørensdtr., 6 år
      Avdødes bror var Johannes Larsen
Brt. 37 - 3 - 17
Nt. 25 - 2 - 9


1731 8/6   Isach Hansen +  e. Ragnild Jørgensdtr. 
Protokoll 3a s. 339a
Brevik, Sætret ved Brevik
      Barn:
      1. Peder Isachsen, 37 år
      2. Marthe Isachsdtr., 40 år
        g.m. Søfren Andersen
      3. Anne Margrete Isachsdtr., 30 år, ugift
Brt. 39 - 3 - 12
Nt. 24 - 0 - 19


1731 9/6   Amund Arentsen Kiørholt +  g.m. Else Egensdtr. +
Protokoll 3a s. 336a
Brevik, "Sylterøen ved Brevik" 
sk. 1712 19/8
      Barn:
      1. Helgie (Hage) Amundsen, 42 år
        Han hadde vært utenlands i 2 år,
        hans hustru bodde i Risør, men var uten fast
           bopel.
      2. Jacob Amundsen +
        e. Catrine Jacobsdtr.  Barn.
      3. Arne Amundsen, 32 år
      4. Abraham Amundsen, 28 år
      5. Mætte Amundsdtr., 39 år,
        g.m. Rasmus Rasmussen, boende "her på Øen"
      6. Maria Amundsdtr. "som haver været gift udi Schien
	   og efter beretning skal være i Holland"
        Hennes barn var hos Arne Jørgensen Kiørholt
Brt. 90 - 1 - 8
Nt. 53 - 3 - 22
Hvori medregnet huset på Sylterøen. Takst 60 rd.


1731 9/6   Kirsti Helgesdtr. + e.m. Amund Amundsen Vervogen
Protokoll 3a s. 287a
Brevik, et hus på Sylterøen ved Brevik
      Avdødes slekt:
      Brordatter:  Guri Hansdtr., 22 år
      Bror:    Ole Helgesen, 50 år, gift, boende i Kbhn
      Bror:    Rasmus Helgesen +
Brt. 100 - 1 - 20
Nt. 19 - 1 - 13


1731 9/6   Jacob Amundsen +    e. Chatrina Jacobsdtr.
Protokoll 3a s. 343b
Brevik, Sylterøen ved Brevik
      Barn:
      1. Cornelius Jacobsen, 11 år
      2. Anne Jacobsdtr., 7 1/2 år
      3. Kari Jacobsdtr., 4 1/2 år
      4. Jacob Jacobsen, 3/4 år
      Avdødes far var Amund Arentsen + sk. 12/5 1732
Brt. 53 - 0 - 16 3/5
Nt. 34 - 0 - 16 2/3


1731 9/6   Dorthe Jacobsdtr. +  e.m. Amund Knudsen 
Protokoll 3a s. 352a
Brevik, et hus på Sylterøen
      Barn:
      1. Jacob Amundsen, 5 år
      2. Marthe Amundsdtr., 9 år
Brt. 17 - 2 - 13
Nt. 7 - 1 - 21


1731 12/6  Johan Christopher Testman + e. Dorothea
Protokoll 3b s. 120b
Brevik, et hus på Strømtangen
      Barn:
      1. Hans Peter Testman, 9 1/2 år
      2. Johan Christopher Testman, 6 år
      3. Johan Peter Testman, 4 år
      4. Henrich Jacob Testman, 1 år
      5. Anne Testman, 8 år
      Enkens slekt:
      Bror:  Boe Fyren
Brt. 340 - 0 - 23
Gjeld 563 - 1 - 0
Hvori medregnet huset i Brevik. Takst 250 rd.


1733 14/3  Lucas Isachsen Møy +  død på reise til Batavia
Protokoll 3b s. 118a
Brevik
      Avdødes slekt:
      Søster: Anna Isachsdtr Møy +
          e.m. Fendrich Lassinius Røgen. Barn:
          a. Catrine Lassiniusdtr.
      Søster: Bergite Isachsdtr. Møy, ugift
      Halvsøster:  Chatarina Pedersdtr.
          g.m. Iver Iversen
Brt. 268 - 3 - 20
Nt. 159 - 3 - 16
Hvori medregnet huset i Brevik. Solgt for 120 rd.


1734 17/9  Abraham Hieronimussen + e. Kiersten Hansdtr.
Protokoll 3b s. 158a
Brevik
      Barn:
      1. Abraham Abrahamsen, 2 år
      Enkens bror var Christen Hansen
Brt. 28 - 0 - 16
Nt. 11 - 0 - 0


1734 17/9  Vetle Amundsen +      e. Sidzel Andersdtr.
Protokoll 3b s. 160b
Brevik, et hus på Sylterøen ved Brevik
      Barn:
      1. Anders Vetlesen, 9 år
      2. Jacob Vetlesen, 4 år
      3. Karen Vetlesdtr., 6 år
      4. Anne Vetlesdtr., 1 1/2 år
      Avdødes far var Amund Schaveragger
Brt. 58 - 1 - 0
Nt. 34 - 2 - 16


1734 17/9  ........ +        e.m. Jens Jensen
Protokoll 3b s. 159a
Brevik
      Barn:
      1. Jens Jenssen, 8 år
      2. Peder Jenssen, 7 år
Brt. 73 - 0 - 0
Nt. 50 - 0 - 0
Hvori medregnet huset i Bugten i Brevik. Kjøpt for 54 rd. Takst 50
rd.


1734 17/9  Rasmus Nielsen, skredder + v.h. Catharine Christensdtr. +      
Protokoll 3b s. 162a
Brevik, Bugten
      Barn:
      1. Ole Rasmussen, 34 år, gift.
      2. Ingeborg Catharina Rasmusdtr. g.m. Ole Pettersen
      3. Karen Rasmusdtr., ugift
Brt. 33 - 2 - 12
Nt. 9 - 1 - 9
Hvori medregnet huset i Bugten i Brevik. Grundbrev under no. 88.
Takst 24 rd.


1735 5/5   Lars Larsen +     e.     Protokoll 3b s. 219a
Brevik
      Avdødes slekt:
      Bror:  Michel Larsen g.m. Gunild Gundersdtr.
Brt. 91 - 3 - 0
Intet til arv.
Boets eiende hus i Brevik solgtes ved auksjon 31/9 1735 
for 91 - 3 - 0. Pantsatt 20/12 1721.


1736 13/11    Simon Michelsen +   e. Aase Nielsdtr.
Protokoll 3b s. 282a
Brevik, Trosvik ved Brevik
      Barn:
      1. Niels Simonsen +
        a. Daarte Nielsdtr., umyndig
        b. Johanne Nielsdtr., umyndig
      2. Jacob Simonsen +
      3. Christen Simonsen, gift
      4. Marte Simonsdtr.
Brt. 32 - 3 - 20
Nt. 12 - 3 - 12
Hvori medregnet huset ved Brevik. Takst 30 rd.


1737 3/7   Margarethe Madsdtr. +  e.m. Hans Hansen smed
Protokoll 3b s. 314a
Brevik
      Barn:
      1. Hans Hansen, 2 år og 6 uker
      Avdødes slekt:
      Søster: Anne Madsdtr.
Brt. 36 - 2 - 4
Nt. 17 - 0 - 9
Hvori medregnet huset i Brevik. Takst 28 rd.


1737 3/7   Aage Reinertz + død 15/3 1737 skredder
Protokoll 3b s. 318a
Brevik              e. Anna Magdalena Pederdtr.
Lund
      Avdødes slekt:
      Mor:  Ingeborg, enke efter Anders Darre i Tronhjem
      Halvbror:Jørgen Darre
      Søster: Ingeborg Andersdtr. Darre
      Søster: Birgitte Andersdtr. Darre
Brt. 110 - 1 - 3
Nt. 17 - 0 - 34


1737 4/7   Karen Nielsdtr. +   g.1. Baltzer Henrichsen +
Protokoll 3b s. 398a
Brevik              e.m. Jacob Fossum
      Barn:
      1. Magdalene Batlzersdtr.
      Ingen
Brt. 67 - 0 - 23
Nt. 10 - 0 - 1


1737 25/11    Margarethe Hansdtr. +  e.m. Lars Larsen Giemble
Protokoll 3b s. 346b
Brevik
      Barn:
      1. Hans Larsen, 4 år
      Enkemannens slekt:
      Stefar:   Christen Madsen Wisendahl
      Farbror: Ole Gregersen
      Svoger: Jacob Lung
      Svoger: Jens Larsen
      Avdødes søstres menn:
      1. Jacob Jenssen
      2. Peder Staalesen
Brt. 176 - 0 - 16
Nt. 102 - 0 - 24
Hvori medregnet huset i Brevik. Takst 80 rd.


1738 8/4   Abraham Amundsen + ugift    Protokoll 3b s. 374a
Brevik, paa Øen i Brevik
      Avdødes slekt:
      Bror:    Heiche Amundsen, matros, Holland
      Bror:    Jacob Amundsen +
          a. Cornelius Jacobsen
          b. Jacob Jacobsen
          c. Anne Jacobsdtr.
          d. Karen Jacobsdtr.
      Bror:    Arne Amundsen, gift, Øen i Brevik
      Søster: Mette Amundsdtr. g.m. Rasmus Rasmussen i
		  Brevik
      Søster: Maria Amundsdtr., ugift, Holland
Brt. 60 - 3 - 0
Nt. 51 - 2 - 6


1741 2/7   Jens Mathiesen +    e. Anne Pedersdtr.
Protokoll 4 s. 80b
Brevik
      Barn:
      1. Maren Jensdtr., 17 år
      2. Johanne Jensdtr., 15 år
      3. Alles Jensdtr., 12 år
Brt. 25 - 2 - 14, iberegnet huset, takst 20 rdr.
Gjeld 44 - 1 - 23


1741 28/7  Peder Tostensen +   e. Jesche Jacobsdtr.
Protokoll 4 s. 79b
Brevik
      Barn:
      1. Jacob Pedersen, 16 år

Brt. 36 - 2 - 4, iberegnet huset, takst 24 rdr.
Nt. 25 - 0 - 4


1741 28/7  Chatharina Jacobsdtr. Blauve +
Protokoll 4 s. 78b
Brevik                e.m. Johan Mortensen
Sahling
      Barn:
      1. Johannes J. Sahling, 26 år, til sjøs fra Holland
      2. Zebille Johansdtr, g.m. Hans Olufsen i Holland
Brt 430 - 0 - 0
Nt. 206 - 0 - 0
Hvori medregnet huset på Øen i Brevik. Takst 350 rdr.


1741 28/7  Gutorm Gutormsen + e. Marthe Olsdtr.   
Protokoll 4 s. 77b
Brevik
      Barn:
      1. Karen Gutormsdtr.
Brt. 55 - 2 - 1, iberegnet huset 50 rdr.
Nt. 27 - 0 - 16


1742 2/3   Jon Hansen, smed + e. Kiersten Andersdtr. 
Protokoll 4 s. 136
Brevik
      Barn:
      1. Hans Jonsen, 7 år
      2. Isach Jonsen, 3 år
      3. Maren Jonsdtr., 4 år
      4. Karen Jonsdtr., 1/2 år
      Avdødes bror: Hans Smed
          Niels Hansen
Brt. 52 - 0 - 22 iberegnet huset. Takst 32 - 2 - 16
Gjeld 67 - 3 - 14


1742 6/8, 30/8 Sophia Mathias Geers +      Protokoll 4 s. 243
Brevik              e.m. Visitør Rasmus Schiøth
      Avdødes barn i 1. ekteskap
      1. Peter Jørgensen
      2. Søren Jørgensen
      Avdødes barn i 2. ekteskap med enkemannen
      3. Frederich Christian Rasmussen, 21 år
      4. Jørgen Frederich Rasmussen, 18 år
      5. Anna Catharina Rasmusdtr., 19 år
Brt. 176 - 0 - 18
Nt. 4 - 1 - 4


1742 18/10, 13/12 Peter Clausen +    e. Gunild Olsdtr.
Protokoll 4 s. 27b
Brevik
      Barn:
      1. Aasse Maria Petersdtr. g.m. Hans Jacobsen Maagerø
		i Brevik
      2. Anne Petersdtr., 20 år
      3. Lisbeth Petersdtr., 16 år
Brt. 81 - 1 - 8
Gjeld 84 - 2 - 15
Boet eier hus i Brevik, takst 40 rdr.


1743 26/7  (Anne Hansdtr.?) +   e.m. Peder Stoesøn
Protokoll 4 s. 311
Brevik
      Barn:
      1. Lars Pedersen, 10 år
      2. Peder Pedersen, 7 år
      3. Stoe Pedersen, 4 år
      4. Hans Pedersen, 2 år
Brt. 78 - 2 - 0
Nt. 60 - 0 - 0
Boet eier hus i Brevik. Takst 36 rdr.
(Anne Hansdatter er notert inn i boka med skifter av 
Anne Grethe Kittilsen. Jeg har valgt å ta det med)


1743 26/7, 16/8  Michel Larsen +    e. Gunild Gundersdtr.
Protokoll 4 s. 322b
Brevik
      Avdødes søskende:
      1. Hans Larsen +, 4 barn
      2. Lars Larsen +, 3 barn
      3. Niels Larsen i Brevik
      4. Maren Larsdtr.
Brt. 31 - 0 - 9
Gjeld 39 - 0 - 2


1743 28/7  Anders Olsen +  e. Ingeborg Jensdtr.
Protokoll 4 s. 311b
Brevik
      Avdødes søskende:
      1. Christen Olsen Lunde +, 4 barn
      2. Niels Olsen +, 3 sønner
      3. Anne Olsdtr +, 2 barn
Brt. 78 - 3 - 16
Nt. 17 - 1 - 18
Boet eier hus i Brevik. Takst 50 rdr.


1743 20/11, 44 27/4Marthe Simonsdtr. +e.m. Ole Pettersen Skrædder
Protokoll 4 s. 338b
Brevik
      Barn:
      1. Ingeborg Kierstine Olsdtr., 2 1/2 år

      Ole Pettersen har vært gift før med Ingeborg Rasmusdtr.
Brt. 43 - 0 - 10
Nt. 9 - 0 - 11
Boet eier hus i Brevik. Takst 40 rdr.


1744 12/8  Aasse Maria Pettersdtr. +
Protokoll 4 s. 353
Brevik              e.m. Ole Nielsøn Trondheimmer
      Barn:
      1. Hans Pettersen, 7 år
Brt. 72 - 0 - 23
Nt. 31 - 3 - 15
Boet eier hus i Brevik. Takst 60 rdr.

1744 15/10    Amun Ammundsen Wervogen +  e. Karen Andersdtr.
Protokoll 4 s. 357b
Brevik
      Avdødes Fuldsøskende:
      1. Niels Ammundsen Sundsåsen +, 6 barn
      2. Aase Ammundsdtr. +, 1 barn
      Avdødes halvbror:
      3. Ole Ammundsen
Brt. 99 - 1 - 11
Nt. 61 - 0 - 16
Boet eier hus på Sylterøen. Takst 45 - 0 - 17


1744 15/10    Marcus Knudsen +    e. Maren Jacobsdtr.
Protokoll 4 s. 357
Brevik
      Barn:
      1. Jacob Marcussen, 8 år
      2. Else Marcusdtr., 7 år
      3. Anne Marcusdtr., 5 år
Brt. 56 - 0 - 17
Nt. 12 - 0 - 17
Boet eier hus i Brevik. Takst 30 rd.


1744 15/10    Helvig Nielsdtr. +   e.m. Anders Zachariassen
Protokoll 4 s. 356
Brevik
      Barn:
      1. Halvor Andersen, 12 år
      2. Zacharias Andersen, 7 år
      3. Maren Andersdtr., 15 år
      4. Anne Andersdtr., 8 år
Brt. 38 - 0 - 4
Nt. 16 - 1 - 15
Boet eier hus i Brevik. Takst 30 rdr.


1747 5/10  Helge Svendsen +    g. Maren Christensdtr.
Protokoll 5 fol. 101b
Brevig, Øen
      Barn:
      1. Sophie Helgesdtr., 6 1/2 år
Brt. 116 - 2 - 14
Net. 98 - 2 - 14
Heri medregnet: Stervboehuset i Brevig for 60 rdl.


1747 5/10  Maren Jacobsdtr. Lambert +  g.2. Giert Sivertsen
Protokoll 5 fol. 104
                g.1. Marcus Knudsen +
      Barn etter 1. ekteskap
      1. Jacob Marcusen, 11 år
      2. Else Marcusdtr., 10 år
      3. Anne Marcusdtr., 8 år
      Ingen barn i 2. ekteskap.
Brt. 136 - 2 - 4
Net. 60 - 2 - 0
Heri medregnet: Stervboehuset i Brevig for 70 rdr.

1747 5/10  Niels Larsen + g. Kierstine Larsdtr.
Protokoll 5 fol. 100b
Bugten i Brevik
      Barn:
      1. Lars Nielsen, 13 år
      2. Jacob Nielsen, 8 år
      3. Randi Nielsdtr., 10 år
      4. Sara Nielsdtr., 7 år
      5. Margrethe Nielsdtr., 3 år
Brt. 68 - 0 - 20
Net. 15 - 2 - 20
Heri medregnet: Stervboehuset i Bugten i Brevik for 60 rdl.


1748 15/1  Anne Biørnsdtr. +   g. Jens Hansen  
Protokoll 5 fol. 122
Brevig, Øen
      Barn:
      1. Jacob Jensen, myndig
      2. Jens Jensen, 23 år
      3. Bernt Jensen, 20 år
      4. Hans Jensen, 12 år
      5. Inger Marie Jensdtr. g.m. Giert Larsen
      6. Else Jensdtr. 16 1/2 år
Brt. 81 - 1 - 4
Net. 49 - 0 - 23


1748 6/5   Jørgen Andersen Gaasegrund + g.1.    
Protokoll 5 fol. 160b
Brevik                g.2. Gunild Olsdtr.
      Barn:
      1. Hans Jørgensen, 20 år
      2. Lars Jørgensen, 17 år
      3. Frans Jørgensen, 11 år
      4. Anne Jørgensdtr.
      Ingen barn i 2. ekteskap
Brt. summen mangler
Boets utg. 88 - 2 - 4 som overstiger inntekter.


1752 12/10    Ole Tøllefsen +    e. Anne Engelbretsdtr.
Protokoll 4 s. 419
Brevik
      Barn:
      1. Engelbret Olsen, 6 år
      2. Maren Kistine Olsdtr., 3 år
Brt. 76 - 2 - 8
Nt. 70 - 1 - 14
Boet eier hus i Brevik. Takst 50 rd.


1752 13/10    Jacob Paruquemager +  e. Mari Hansdtr.
Protokoll 4 s. 421
Brevik
      Barn:
      1. Jacob Jacobsen, 19 år
      2. Mari Jacobsdtr., 23 år
      3. Ide Christence Jacobsdtr., 22 år
      4. Karen Jacobsdtr., 18 år
Brt. 304 - 1 - 18
Nt. 275 - 3 - 12
Boet eier hus i Brevik. Takst 200 rdr.


1753 18/9  Maren Hellie Svendsen +     Protokoll 4 s 439
Brevik
      Barn:
      1. Sophia Helliesdtr.
Brt. 174 - 1 - 21
Net. 152 - 1 - 5


1755 3/2   Karen Korneliusdtr. +  e.m. Johannes Jonsen
Protokoll 4 s. 456
Brevik, Sætret
      Barn:
      1. Karen Kierstine Johannesdtr., 11 år
Brt. 85 - 0 - 20
Nt. 54 - 2 - 7
Boet eier hus i Brevik


1756 5/6   Hans Christian Kosse. Kirsten Larsdtr.  
Protokoll 4 s. 480b
Brevik
      Barn:
      1. Mette Hansdtr., 2 år
Brt. 79 - 2 - 8
Nt. 51 - 2 - 0


1756 4/7   Johannes Jonsen +       Protokoll 4 s. 481
Brevik, Sætret
      Barn:
      1. Karen Kierstine Johannesdtr.
Brt. 94 - 2 - 15
Nt. 80 - 1 - 23


1756 29/10    Bærnt Jensen, smed +  e. Ingeborg Poulsdtr.
Protokoll 4 s. 485
Brevik
      Barn:
      1. Ingeborg Bærntsdtr., 16 uker
Brt. 372 - 2 - 4
Nt. 283 - 3 - 2


1757 4/7   Sidsel Andersdtr. +      Protokoll 4 s. 495
Brevik
      Barn:
      1. Anders Wetlesen, myndig
      2. Aaste Wetlesdtr. g.m. Peder Rasmussen
      3. Anne Wetlesdtr.
Brt. 150 - 1 - 22
Nt. 102 - 2 - 9


1757 26/9  Ole Christiansen +   e. Anne Larsdtr.
Protokoll 4 s. 496b
Brevik
      Avdødes brødre:
      1. Poul Christiansen
      2. Anders Christiansen
Brt. 50 - 2 - 12
Gjeld 64 - 1 - 5


1758 12/3  Berthe Olsdtr. +        Protokoll 6a fol. 7
Brevik
      Barn:
      1. Ole Andersen, 28 år
      2. Niels Andersen, 11 år
      3. Anne Andersdtr. g.m. Isac Sørensen
Brt. 65 - 0 - 19
Nt. 24 - 3 - 4


1758 14/6  Jacob Eggertsen +   g. Maren Pedersdtr.
Protokoll 6a fol. 20
Brevik
      Barn:
      1. Inger Jacobsdtr., 7 år
Brt. 30 - 2 - 6
Nt. 13 - 2 - 6


1758 24/8  Jens Hansen, smed + g. Susane, ettern. mangler
Protokoll 6a fol. 69b
Brevik
      Barn:
      1. Jacob Jensen, myndig
      2. Bernt Jensen, myndig
      3. Hans Jensen, 23 år
      4. Mads Jensen, 20 år
      5. Inger Maria Jensdtr. g. Giert Omborgsnes
      6. Else Jensdtr., ugift
Brt. 173 - 3 - 19
Nt. 88 - 0 - 7


1758 26/10    Niels Pedersen, ungkarl +
Protokoll 6a fol. 74
Brevik
      Søskende:
      1. Ole Pedersen, 14 år
      2. Kari Pedersdtr., 24 år
      3. Inger Pedersdtr., 22 år
Brt. 91 - 3 - 2
Nt. 74 - 1 - 18


1759 20/9  Sessel Rolfsdtr. +   g. Ole Larsen
Protokoll 6a fol. 99b
Brevik
      Barn:
      1. Lars Olsen, 6 uger
Brt. 39 - 2 - 18
Nt. 7 - 1 - 22


1759 26/9  Niels Hansen +  g. Giertrue Christophersdtr.
Protokoll 6a fol. 97b
Brevik
      Barn:
      1. Hans Nielsen, 29 år
      2. Christopher Nielsen, 27 år
      3. Peder Nielsen, 26 år
      4. Niels Nielsen, 4 år
      5. Berthe Nielsdtr., 24 år
      6. Karen Nielsdtr., 14 år
      7. Anne Nielsdtr., 10 år
Brt. 86 - 1 - 16
Nt. 10 - 3 - 3


1760 28/5  Jahn Madzen +   g. Abigael Andersdtr.
Protokoll 6a fol. 156
Brevik
      Barn:
      1. Anders Jahnsen, 5 år
      2. Madz Christoffer Jahnsen, 3 år
Brt. 42 - 0 - 16
Nt. 32 - 1 - 16


1760 4/9   Methe Tronsdtr. pige +    Protokoll 6a fol. 157
Brevik
      Søskende:
      1. Arnold Tronsen, på Haafredal i Bamle
      2. Jørgen Tronsen, på Tveten i Bamle
      3. Joen Tronsen +, etterl. 4 sønner
      4. Halvor Tronsen
      5. Aage Tronsen
      6. Anne Tronsdtr. g. Joen Moe Bamle
      7. Margrethe Tronsdtr. g. Lars Rugtved i Bamle
Brt. 124 - 2 - 22
Nt. 94 - 0 - 14


1761 18/4  Niels Christensen +  g. Helene Olsdtr.
Protokoll 6a fol. 204
Brevik
      Barn:
      1. Ole Nielsen, 5 år
      2. Hans Nielsen, 2 år
Brt. 86 - 2 - 8
Nt. 36 - 1 - 16


1762 1 /2  Karen Nielsdtr. +   g. Peder Rasmussen
Protokoll 6a fol. 250
Brevik
      Barn:
      1. Rasmus Pedersen, 2 år
      2. Mallene Pedersdtr., 7 år
Brt. 165 - 3 - 6
Nt. 95 - 3 - 22
Heri medregnet: Stervboehuset for 100 rdr.


1762 1/ 2  Maren Erichsdtr. +   g Lars Stoesen  
Protokoll 6a fol. 249
Heistad i Eidanger, pl. "Bleegebachen"
      Helsøskende:
      1. Niels Erichsen, myndig
      2. Elen Erichsdtr., g. Ole Smecherøe
      3. Anne Erichsdtr., g. Ole Lander
      Halvsøskende:
      4. Ole Erichsen, myndig
      5. Anne Erichsdtr. g Thomas Christensen Hiisvåg
      6. Mary Erichsdtr., umyndig
Brt. 35 - 3 - 12
Net. 29 - 2 - 20


1763 21/3  Joen Andersen Wig +g. Karen Jørgensdtr.
Protokoll 6a fol. 309
Brevik
      Barn:
      1. Anders Joensen, 2 år
Brt. 62 - 2 - 20
Nt. 14 - 3 - 4


1763 21/3  Christopher Christophersen Bruun +    
Protokoll 6a fol 310
Brevik              g Anne Jonsdtr.
      Barn:
      1. Jens Jørgensen! Christophersen Bruun, 38 år
      2. Karen Kirstine Christophersdtr. Bruun
        g. Christopher Larsen
      3. Inger Margrete Christophersdtr. Bruun, 29 år gl.
ennu umyndig
Brt. 73 - 1 - 8
Nt 57 - 2 - 16


1763 21/3  Hans Amundsen +    g. Sara Larsdtr. Havsund
Protokoll 6a fol. 308
Bugten i Brevik
      Barn:
      1. Niels Hansen, 5 år
      2. Lars Hansen, 3 år
      3. Marthe Dorthea Hansdtr., 2 år
Brt. 108 - 2 - 4
Net. 78 - 3 - 12


1763 21/3, 23/7  Søren Knutsen +    g. Marthe Isacsdtr.
Protokoll 6a fol. 331
Brevik
      Barn:
      1. Isach Sørensen, gift og myndig
      2. Anne Sørensdtr., 35 år
      3. Ragnild Sørensdtr. g. Christen Sørensen Borg
Brt. 383 - 1 - 22
Nt. 259 - 2 - 0


1763 14/12    Amun Hansen +   g. Marthe Jespersdtr.
Protokoll 6b fol. 354
Brevik
      Barn:
      1. Hans Amunsen +, etterl. 3 barn
        a. Niels Hansen, 6 år
        b. Lars Hansen, 4 år
        c. Marthe Dorthea Hansdtr., 1 år
      2. navn mangler, g. Anders Sørensen
Brt. 100 - 0 - 0
Nt. 83 - 1 - 16


1763 14/12    Anders Olsen +  g Karen Jacobsdtr.
Protokoll 6b fol. 353
Brevik
      Barn:
      1. Jacob Andersen, 5 år
      2. Hans Abraham Andersen, 4 år
Brt. 142 - 0 - 12
Nt. 93 - 1 - 2
Dessuden Husebygningene m.v for takst 120 rdr.


1763 20/12    Sto Hansen +   g. Marthe Olsdtr
Protokoll 6b fol. 421
Brevik
      Barn:
      1. Ole Stosen, 10 år
      2. Johanne Stosdtr., 3 år
       Enken Marthe Olsdtr. var gift 1. gang med Guttorm
       Guttormsen +, har en datter
      3. Karen Guttormsdtr.
      Likeledes enken Marthe Olsdtr.s barn efter
      avdøde mand Ole Johannessen
      4. Guttorm Olsen
      5. Anne Cathrine Olsdtr.
Brt. 60 - 0 - 0
Net. ?


1764 26/4  Peder Jensen +  g. Karen Jørgensdtr.
Protokoll 6b fol. 383b
Brevik
      Barn:
      1. Jens Jørgen Pedersen, 1/2 år
Brt. 50 - 0 - 0
Nt. 26 - 1 - 8


1764 26/4  Lorens Christensen +  g. Margrethe Nielsdtr.
Protokoll 6b fol. 384b
Brevik
      Barn:
      1. Anne Lorensdtr., 2 år
Brt. 44 - 1 - 8
Nt. 4 - 0 - 16


1764 5/6   Agatha Sørensdtr. + g. Jørgen Hendrichsen  
Protokoll 6b fol. 403b
Brevik
      Barn:
      1. Toriner Jørgensen, 24 år
      2. Henrich Jørgensen, 15 1/2 år
      3. Bønne Jørgensen, 13 år
      4. Catherina Jørgensdtr. g. Halvor Hunstved
      5. Maren Jørgensdtr., 8 år
      6. Agatha Jørgensdtr., 7 år
      7. Johanna Jørgensdtr., 6 1/2 år
Til deling 37 - 3 - 12


1764 5/6   Niels Jacobsen +    g. Johanne Jensdtr.
Protokoll 6b fol. 407b
Brevik
      Barn:
      1. Maren Liespet Nielsdtr., 5 år
Brt. 126 - 1 - 0
Nt. 47 - 3 - 0


1764 5/6   Jens Andersen +    g. Inger Olsdtr.
Protokoll 6b fol. 408
Brevik
      Barn:
      1. Ole Jensen, 17 år
      2. Morthen Jensen, 11 år
      3. Anders Jensen, 6 år
      4. Mette Kistine Jensdtr., 8 år
      5. Maren Jensdtr., 5 år
Brt. 367 - 0 - 2
Nt. 351 - 2 - 18
Desuten: Våningshus med Hauge og Bryggested for 210 rdr.


1764 5/6, 12/9Thor Jannesen +    g. Kistie Olsdtr. +
Protokoll 6b fol. 406
Brevik
      Barn:
      1. Ole Thorsen, 15 år
      2. Johannes Thorsen, 4 år
      3. Magrethe Thorsdtr., 17 år
      4. Berthe Thorsdtr., 7 år
      5. Maria Thorsdtr., 5 år
      6. Pernille Thorsdtr., 3 år
Brt. ?
Boets utg. 154 - 0 - 18


1764 30/6  Grete Christensdtr. +  g. Rolv Thorsen
Protokoll 6b fol. 419
Brevik, Sætre
      Barn:
      1. Christen Rolvsen, 2 år
      2. Berthe Kistine Rolvsdtr., 4 år
Brt. 50 - 0 - 0
Net. 8 - 3 - 14


1764 30/6  Amund Tollefsen +   g. Elen Nielsdtr.
Protokoll 6b fol. 418b
Brevik, Øen
      Barn:
      1. Karen Amundsdtr., 32 år
      2. Maren Amundsdtr., 25 år
Brt. 57 - 0 - 12
Net. 16 - 2 - 22


1764 25/7  Reyer Nielsen +       Protokoll 6b fol. 432
Brevik
      Barn:
      1. Jørgen Reyersen, 12 år
      2. Niels Reyersen, 10 år
      3. Christen Reyersen, 8 år
Brt. 85 - 0 - 14
Boets utg. 85 - 0 - 14


1764 25/7  navn mangler +  g. Iver Røre  Protokoll 6b fol. 433b
Brevik
      Barn:
      1. Mats Christensen, 38 år
      2. Anders Christensen, 36 år
      3. Peder Iversen, 20 år
      4. Dorthe Catharina Iversdtr./Christensdtr.?, 28 år
      5. Marthe Iversdtr., 26 år
      6. Anne Mallene Iversdtr., 23 år
Brt. 18 - 0 - 0
Boets utg. 47 - 1 - 16


1765 6/3   Niels Erichsen +    g. Maren Hieronimusdtr.
Protokoll 6b fol. 512b
Brevik
      Fuldsøskende:
      1. Anne Erichsdtr.
      2. Ellen Erichsdtr.
      Halvsøskende:
      3. Ole Erichsen
      4. Maren Erichsdtr.
      5. Anne Erichsdtr.
Brt. 196 - 1 - 14
Boets utg. 254 - 0 - 0


1765 30/3  Maren Catarina Hesselberg + g. Kittil Hansen
Protokoll 6b fol. 531
Brevik                i Brevik
      Barn:
      1. Annichen Kittilsdtr., 19 år
      2. Maren Kittilsdtr., 17 år
      3. Anne Adria? Kittilsdtr., 11 år
      4. Sarra Kittilsdtr., 7 år
      5. Maren Catarina Kittilsdtr., 4 år
      6. Fridericha Kittilsdtr., 1 1/2 år
Brt. 304 - 3 - 6
Dessuten Stervboegaarden vurdert for 220 rdr.
Boets utg. 373 - 2 - 4


1765 2/4   Isach Christensen +  g. Boel Christensdtr.
Protokoll 6b fol. 533b
Brevik
      Barn:
      1. Christen Isachsen, 19 år
      2. Hans Isachsen, 14 år
      3. Anne Isachsdtr., 21 år
Brt. 86 - 1 - 1
Nt. 59 - 2 - 5
Dessuten Stervboehuset taxt for 70 rdr.


1765 22/8, 66 6/3 Agatha Sørensdtr, enke +g. Jørgen Henrichsen +
Protokoll 6b fol. 652
Brevik
      Barn:
      1. Toriner Jørgensen, myndig
      2. Hendrich Jørgensen, 18 år
      3. Bønne Jørgensen, 15 år
      4. Chatarina Jørgensdtr., g. Halvor Olsen Huustvet
      5. Maren Jørgensdtr., 11 år
      6. Agatha Jørgensdtr., 9 år
      7. Johanne Christine Jørgensdtr., 7 år
Brt. 1075 - 1 - 10
Dessuten: Stervbohuset taxt for 400 rdr.
Boets utgifter 301 - 1 - 13
NB! Fortsettelse fol. 654


1765 15/11    Arne Amundsen, enkemand +  g. Maren Pedersdtr.
Protokoll 6b fol. 585b
Brevik
      Barn:
      1. Amund Arnesen, 34 år
      2. en datter +, etterl. 1 sønn
        a. Ellias Hansen
      og noen mangler
Brt. 25 - 1 - 0
Nt. 21 - 0 - 8


1765 18/11    Else Maria Arnesdtr. +   g. Hans Jacobsen
Protokoll 6b fol. 586b
Brevik
      Barn:
      1. Elias Hansen
Brt. 90 - 1 - 11
Nt. 85 - 0 - 19


1766 3/11  Agatha Sørensdtr. + v.g. Jørgen Henrichsen +
Protokoll 6b fol. 654
Brevik
      Fortsettelse av skiftet
Til deling 773 - 3 - 11
NB! se også fol. 652 og fol. 653


1766 2/12, 13/12  Anders Erichsen +   Protokoll 6b fol. 656, 657
Brevik
      Barn:
      1. Erich Andersen, 40 år
      2. Johannes Andersen, 30 år
      3. Claus Andersen +, etterl. 1 datter
        a. Anne Clausdtr., 18 år
Brt. 276 - 3 - 17
Nt. 256 - 1 - 9
Dessuten: Waaningshuset for taxtsummen 160 rdr.


1766 11/12    Elias Justsen +    g. Maren Christensdtr.
Protokoll 6b fol. 655b
Brevik
      Barn:
      1. Justine Eliasdtr., 13 år
      2. Walborg Eliasdtr., 3 år
Brt. 91 - 1 - 8
Nt. 30 - 3 - 8


1766 13/12    Kirsten Mortensdtr. +  g. Knud Stoesen
Protkoll 6b fol. 657
Blegebachen
      Barn:
      1. Peder Knudsen, 21 år
      2. Morten Knudsen, 13 år
      3. Anne Knudsdtr., 29 år
      4. Else Knudsdtr., 19 år
      5. Karen Marie Knudsdtr., 16 år
Brt. 38 - 1 - 10
Net. 20 - 1 - 2
Dessuten: Waaningshuuset taxt for 34 rdr.


1770 9/6   Inger Biørnsdtr +      Protokoll 9 fol. 517
Brevik
      Paategning:
På skiftet efter Inger Biørnsdtr. Brevig af dato 1770 9/6 -
"Isteden for Anders Brevig som beskikket for sine 4 Barn, da han nu
er flyttet til Kragerø, beskikkes nu Henrik Olsen Brevig til
formynder for Barna"   1. Peder Andersen 2. Borge Andersen 3.
Alma Andersdtr. 4. Sissel Andersdtr.

Til deling efter mormoderen Anne Brevig 10 - 2 - 23


1771 28/11    Hans Thorsen +  g. Maren Pedersdtr.
Protokoll 7 fol. 52b
Brevik, Sætre
      Barn:
      1. Giørild Hansdtr., 7 år
Brt. 39 - 2 - 19
Nt. 23 - 0 - 1


1771 28/11    Jørgen Pedersen +   g. Anne Marthe
Pedersdtr.  Protokoll 7 fol. 53b
Brevik
      Barn:
      1. Kisten Jørgensdtr., 1/2 år
Brt. 112 - 3 - 6
Nt. 62 - 2 - 14


1773 2/3, 6/3   Reyer Nielsen +    g. Karen Jørgensdtr.
Protokoll 7 fol. 119
Brevik
      Barn:
      1. Jørgen Reyersen, 20 år
      2. Niels Reyersen, 17 år
      3. Christen Reyersen, 16 år
Brt. 100 - 0 - 1
Nt. 75 - 1 - 16


1773 29/4, 1/6Hans Olsen Holm Seiglmager + Protokoll 9 fol. 289
boede i Brevik          g.2. Francisca Jørgine
Kreuger
      Barn efter 1. ægtesk. med avdøde hustru Berthe
		Margrethe
      1. Hans Olsen Holm, 8 år
      Barn i 2. ægtesk.
      2. Berthe Margrethe Hansdtr. Holm, 5 år
Brt. 1643 - 2 - 0
Boets utg. 1655 - 1 - 16
som overstiger formueen med 11 - 3 - 161773 19/6  Hans Halvorsen +    g. Berte Pedersdtr.
Protokoll 7 fol. 138b
Breviig ved Eidanger
      Barn:
      1. Peder Hansen, 7 år
      2. Halvor Hansen, 2 år
      3. Inger Hansdtr., 5 år
Brt. 199 - 1 - 12
Net. 170 - 0 - 0
Heri medregnet: Stervboehuset m.m. for 150 rdl.


1773 19/6  Jacob Jørgensen + g. Else Marie Tostensdtr.
Protokoll 7 fol. 139b
Brevig i Eidanger
      Barn:
      1. Tosten Jacobsen, 23 år
      2. Boel Kistine Jacobsdtr., 36 år, g.m.
        Nils Olsen på Langestrand
      3. Karen Jacobsdtr., 26 år
Brt. 42 - 0 - 23
Net. 6 - 1 - 7


1773 13/7,3/8,29/12Lars Poulsen Martner, visiteur +
Protokoll 7 fol. 168
Brevik              g. Anne Dorthea Schott
      Barn:
      1. Jørgen Larsen, 30 år
      2. Friderich Larsen, 28 år
      3. Maria Christine Larsdtr., 21 år
Brt. 473 - 0 - 12
Boets utg. 1021 - 2 - 16
Boet falitt på 548 - 1 - 22


1774 1/10  Inger Amundsdtr. +   g. Abraham Jonsen
Protokoll 9 fol. 88b
Brevik
      Barn:
      1. Karen Bolette Abrahamsdtr., 18 år
Brt. 259 - 3 - 6
Boets utg. 316 - 0 - 6
Gjelden overstiger formuen med 56 - 1 - 0


1775 23/2  Hans Allexandersen +  g. Anders Wetlesen
Protokoll 9 fol. 100
Brevik, Øen
      Barn:
      1. Sidsell Hansdtr. +
      2. Karen Maria Hansdtr.
Brt. 109 - 0 - 14
Net. 101 -1 - 6
Heri medregnet: Husebygninger m.v. for 80 rdl.
(Her er både avdøde og ektefellen mannsnavn, men det står slik i
skiftetkortet.)


1775 25/2, 76 2/4 Amund Jørgensen + g. Anne Eggertsdtr. +
Protokoll 9 fol. 350
Brevik, Trosvigen, "stedet Myhren"
      Barn:
      1. Jørgen Amundsen, 21 år
      2. Elen Amundsdtr., 19 år
      3. Inger Amundsdtr., 7 år
      4. Abraham Nielsen
      Anne Eggertsen var 1. gift med Niels Isachsen
Brt. 53 - 3 - 15
Net. 9 - 3 - 15


1775  4/3    Johanne Jacobsdtr. +  g. Harald Jacobsen
Protokoll 9 fol. 179b
Brevik
      Barn:
      1. Søren Haraldsen, 15 dager
Brt. 139 - 1 - 8
Nt. 25 - 2 - 3


1775 13/5, 81 26/4 Marie Jørgensdtr. + enke kone    
Protokoll 10a fol. 278b
Brevik, Øen
      Datteren:
      1. Karen Maria Hansdtr., 11 år
      Formynderen:
      Farbroren Ole Olsen Ulsmoen af Brevig
Brt. 359 - 2 - 20
Net. 202 - 2 - 1
Heri medregnet: Huusebygninger for 80 rdr.


1775 5/6   Jacob Albertsen +   g. Anne Monsdtr.
Protokoll 9 fol. 336b
Brevik
      Barn:
      1. Albert Jacobsen, 14 år
      2. Marthe Jacobsdtr., 12 år
Brt. 97 - 0 - 14
Nt. 80 - 3 - 22
Heri medregnet: Husebygninger for 40 rdr + 20 rdr = 60 rdr.


1775 5/7   Michel Borssen +    g. Inger Isachsdtr.
Protokoll 9 fol. 369
Brevik, Sylterøen
      Barn:
      1. Hans Michelsen, 19 år
      2. Isach Michelsen, 16 år
      3. Anne Marie Michelsdtr., 25 år
      4. Cathrine Michelsdtr., 21 år
      5. Maren Michelsdtr., 9 år
      6. Dorthe Michelsdtr., 9 år
Brt. 33 - 1 - 16
Boets utg. 33 - 1 - 16


1775 21/8  Ole Andersen +  g. Inger Larsdtr.   
Protokoll 9 fol. 361
Brevik
      Barn:
      1. Lars Olsen, 21 år
      2. Anders Olsen, 11 år
      3. Marie Olsdtr., 18 år
Brt. 32 - 2 - 22
Nt. 29 - 1 - 22


1775 28/11    Karen Olsdtr. +    g.1 Jon Andersen +
Protokoll 9 fol 411
Brevik              g.2 Thor Jensen
      Barn:
      1. Ole Jonsen, 21 år
      Ingen barn i 2. ekteskap
Brt. 33 - 1 - 15
Boets utg. 76 - 1 - 8
Gjælden overstiger formuen med 43 - 3 - 17


1776 10/4  Christopher Abrahamsen + g. Ambor Eilertsdtr
Protokoll 9 fol. 408
Brevik              .
      Barn:
      1. Mette Marie Christophersdtr., 1/2 år
Brt. 64 - 1 - 16
Boets utg. 134 - 0 - 4
Gjælden overstiger formuen med 69 - 2 - 12


1776 10/4  Ole Larssen +   g.2. Marthe Olsdtr.  
Protokoll 9 fol. 353b		g.1 Sesselle Rolfsdtr. +
Nordalsætret i Eidanger, "Setteret ved Brevig"  
      Barn:
      1. Lars Olsen
      Ingen barn . 2. ekteskap
Brt. 167 - 1 - 4
Net. 72 - 1 - 21


1776 10/4  Jørgen Olsen Biønnes + g. Helvig Sørensdtr.
Protokoll 9 fol. 352
Brevik, Øen
      Barn:
      1. Hans Christian Jørgensen, 15 år
      2. Søren Jørgensen, 14 år
      3. Ole Jørgensen, 3 år
      4. Anne Chistine Jørgensdtr., 17 år
      5. Lisbeth Jørgensdtr., 9 år
Brt. 148 - 3 - 16
Boets utg. 157 - 1 - 3
Gjelden overstiger formuen med 8 - 1 - 11


1776 20/4  Lars Jacobsen +    g. Alis Jensdtr.
Protokoll 9 fol. 509b
Brevik under Eidanger
      Barn:
      1. Jens Larsen, 19 år
      2. Lars Larsen, 7 år
      3. Dorthe Larsdtr., 16 år
Brt. 31 - 2 - 22
Boets utg. 38 - 2 - 23
Gjelden overstiger formuen med 7 - 0 - 21


1776 20/4  Lars Jacobsen Dam +    Protokoll 9 fol. 509b

      se: Brevik under Eidanger


1776 6/10  Anne Larsdtr. +    g. Ole Rasmussen
Protokoll 9 fol. 410b
Brevik
      Avdødes søskende:
      1. Inger Larsdtr. g. Jacob Johannessen i Porsgrund
      2. Ingeborg Larsdtr. g. Iver Svensen i Porsgrund
Brt. 30 - 0 - 16
Nt. 26 - 1 - 16


1777 10/3  Karen Halvorsdtr. +  g. Jacob Berentsen
Protokoll 9 fol. 552b
Brevik, Sylterøen
      Avdødes søskende:
      1. Lars Halvorsen, 40 år
      2. Anne Halvorsdtr., 36 år
      3. Maren Halvorsdtr., 42 år
Brt. 1 - 3 - 2
Boets utg. 12 - 0 - 0


1777 10/6  Hans Olsen +   g. Kisten Olsdtr.   
Protokoll 9 fol. 535
Brevik
      Avdødes broderbarn:
      1. Inger Sørensdtr., 20 år
      2. Anne Sørensdtr., 16 år
Brt. 43 - 1 - 6
Boets utg. 104 - 2 - 22
Gjelden overstiger formuen med 61 - 1 - 18


1777 12/6  Marie Land +        Protokoll 9 fol. 551b
Brevik
      Barn:
      1. Berthe Helgesdtr. g. Augustinius Ladel
      2. Ingebor Helgesdtr. g. Hans Olsen Land
Brt. 8 - 2 - 15
Nt. 6 - 1 - 1


1778 24/2  Giøran Hansdtr. +   g. Ole Evensen  
Protokoll 9 fol. 564
Brevik, Sættre
      Barn:
      1. Even Olsen, 2 ¬ år
Brt. 70 - 1 - 2
Net. 44 - 0 - 6
Heri medregnet: Stervboehuusene for 60 rdl.


1778 18/4  Maren Jonsdtr. +      Protokoll 9 fol. 625b
Brevik
      Barn:
      1. Anders Larsen, 25 år
      2. Anne Larsdtr. g. Lorens Halvorsen Brevig
Brt. 50 - 2 - 10
Boets utg. 100 - 2 - 0
Gjelden overstiger formuen med 49 - 3 - 14


1778 31/7     Ingeborg Andersdtr. +  g. Abraham Larsen
Protokoll 9 fol. 635b
Brevik

       Barn:
       1. Anders Abrahamsen, 5 år
       2. Mette Marie Abrahamsdtr., 7 uker

Brt. 138 - 3 -16
Net. 142 - 3 -19
Gjælden overstiger formuen med 4 - 0 - 3
(Ingeborg Andersdtr. (1752-1778) var datter av Anders Amundsen
Havråker og Sara Larsdtr. Abraham Larsen Sortedal (1748-1833) var
sønn av Lars Jonsen fra Nenset og Mette Johannesdtr. fra Sortedal.
Abraham Larsen giftet seg 2. gang med Kirsti Isachsdtr, og 3. gang
med Gunild Andersdtr. Han fikk barn med alle tre. Anders
Abrahamsen (1773-1812) giftet seg med Ingebord Trulsdtr. (1771-1844)
fra Berg.)


1778 23/10    Anne Larsdtr., enke +  g. Jens Schougstad +
Protokoll 9 fol. 641
Brevik
      Barn:
      1. Berthel Jensen, 18 år
      2. Karen Christine Jensdtr.
Brt. 180 - 3 - 12
Nt. 92 - 2 - 19
Heri medregnet: Stervboehuusene for 120 rdr.


1779 27/2, 30/6  Nils Christensen +
Protokoll 10a fol. 48
Brevik
      Søsteren:
      1. Elen Christensdtr. g. Michel Kielvigstrand
Brt. 44 - 0 - 7
Nt. 15 - 0 - 13


1780    Hans Larsen +   g. Anne Nilsdtr.  
Protokoll 10a fol. 164
Brevik
      Hans Larsen er søn av: Lars Blegebachen
Brt. 123 - 1 - 12
Boets utg. 144 - 0 - 0
Gjelden overstiger med ca. 21 rdr.


1780 10/1  Berg, jomfr. Bolette Sørensdtr. +  
Protokoll 10a fol 169b
?
      Iflg. Testamente av 12/7 1776 er postmester Knutsens
		barn og hr. Jacob Grubbe i Brevig avdødes arvinger.
Brt. 832 - 1 - 1
Net. 487 - 3 - 21


1780 13/5  Ole Jørgensen +    g. Chirsten Jensdtr.
Protokoll 10a fol. 188
Brevik, Øen
      Barn:
      1. Jørgen Olsen, 3 år
      2. Ole Olsen, 3 år
Brt. 167 - 0 - 5
Net. 11 - 0 - 5
Heri medregnet: Stervboehuuse for 160 rdr


1780 13/5  Ole Engebretsen +   g. Kari Hansdtr.  
Protokoll 10a fol. 313b
Brevik, Øen
      Avdødes søskendebarn:
      1. Anders, etternavn mangler
      2. Erich
      Begge fra Høen i Øvre Telemark
Brt. 129 - 3 - 10
Boets utg. 212 - 0 - 12
Gjelden overstiger formuen med 82 - 1 - 2


1780 18/5 Inger Erichsdtr, pigebarn +  Protokoll 10a fol. 166b
Brevik
      Fuldbrødre:
      1. Johannes Erichsen, 21 år
      2. Christen Erichsen, 15 år
Brt. 14 - 1 - 0
Nt. 7 - 0 - 8


1780 14/8, 20/12  Ales Jensdtr. Damm, enke +      
Protokoll 10a fol. 244
Brevik
      Barn:
      1. Jens Larsen Damm, myndig
      2. Lars Larsen Damm, 13 år
      3. Sara Dorthea Larsdtr. Damm, 21 år
Brt. 39 - 2 - 14
Nt. 5 - 3 - 7


1780 24/10    Karen Amundsdtr. + g. Anders Madsen  
Protokoll 10a fol. 245b
Brevik
      Avdødes Søskende:
      1. Johan Amundsen, 50 år, er i Amsterdam
      2. Maren Amundsdtr. +, etterl. 1 søn
        a. Gierth Nilsen, 20 år, er utenlands
Brt. 24 - 0 - 23
Boets utg. 39 - 0 - 12
Gjelden overstiger formuen med 14 - 3 - 13


1780 16/11    Mari Ottersdtr. +   g. Hans Olsen Røe
Protokoll 10a fol. 207b
Brevik, "Setteret" ved Brevig
      Barn:
      1. Christence Hansdtr., 22 år
      2. Sidselle Hansdtr., 20 år
      3. Ingeborg Hansdtr., 17 år
Intet at skifte


1781 17/3, 4/12  Eeg, Søren +     Protokoll 10a fol. 335
Garstad i Bamle, pl. "Sortebougen"

      Se: Øen i Brevik


1781 17/3, 4/12  Søren Eeg +  g. Maren, etternavn mangler +
Protokoll 10a fol. 335
Brevik, Øen
      Barn:
      1. Lars Sørensen, 28 år
      2. Jørgen Sørensen, 37 år
      3. Berthe Marie Sørensdtr. g.m. Thor Tellefsen i
			Kragerø
      4. Marthe Chatrine Sørensdtr., 26 år
Brt. 1217 - 2 - 17
Net. 844 - 3 - 9
Heri medregnet:
1. Stervboehuusene for 400 rdr.
2. 1/2 hud i Pl. Sortebougen under Garestad i Bamble for 300 rdr.


1781 11/4  Lars Larsen +  g. Maren Drængsdtr.  
Protokoll 10a fol. 269
Brevik
      Barn:
      1. Ole Larsen, 12 ... 13 år
Brt. 1 - 1 - 0
Boets utg. 35 - 2 - 18


1781 11/4  Jon Hansen + g. Karen Christensdtr. 
Protokoll 10a fol. 299
Brevik, Sæteret
      Avdødes søskende:
      1. Jørgen Hansen
      2. Anne Hansdtr. g. Peder Jensen
      3. Inger Hansdtr. g. Ole Pedersen
      4. Jorun Hansdtr. +, v.g.Ole Evensen
        a. Even Olsen, 5 år
Brt. 29 - 0 - 19
Boets utg. 39 - 3 - 10
Gjelden overstiger med 10 - 2 - 15


1781 27/4, 18/6  Peder Jensen + g. Anne Hansdtr.    
Protokoll 10a fol. 287
Brevik, Aasen
      Barn:
      1. Jens Pedersen, 10 år
      2. Maren Pedersdtr., 8 år
Brt. 113 - 1 - 1
Nt. 96 - 1 - 21
Heri medregnet: Stervboehuusene for 53 rdr.


1781 4/7   Kari Jensdtr. +  g. Jon Jørgensen    
Protokoll 10a fol. 298b
Brevik, Blegebachen
      Barn:
      1. Giert Jonsen, 5 1/2 år
Brt. 103 - 2 - 2
Nt. 73 - 3 - 8


1781 14/9  Anne Larsdtr. +  g. Michel Iversen   
Protokoll 10a fol. 311b
Sæteret i Eidanger
      Barn:
      1. Amund Michelsen, 4 år
Brt. 114 - 0 - 22
Net. 79 - 0 - 4


1781 20/11   Blæhr, Anne Erichsdtr. + g. David Dørcher
Protokoll 10a fol. 328b

      Se: Brevik


1781 20/11    Anne Erichsdtr Blæhr, madame +
Protokoll 10a fol. 328b
Brevik      g. S.T.H. David Døscher, Proviantskriver udi Sør
Etaten i Kiøbenhavn
      Barn:
      1. Halvor Davidsen, 3 år
Brt. 95 - 2 - 0
Boets utg. 96 rdr.


1782                  Protokoll 10b fol.
470b
Brevik, Sætret

Henviser til skiftet efter avdøde Isach Jacobsens fader Jacob Olsen,
beg. og sl. 1764 17/2 - hvorav fremgår at Isach Jacobsen arvelig er
tilfalden 2 10/13 skind i Gd. "Søndre Grava"
Jordstykket kaldes: Smiddebaken
Se også skiftet på Fol. 394b
Brt. (blir her) 109 - 2 - 9
Net. (blir her) 21 - 2 - 2


1782 4/1   Helge Olsdtr. +    g. Bærulf Torgersen
Protokoll 10b fol. 370
Brevik, Trosvigen
      Barn:
      1. Ole Bærulfsen, 2 år
      2. Boel Kirstine Bærulfsdtr., 9 år
Brt. 9 - 1 - 12
Boets utg. 100 - 3 - 8


1782 4/1   Sara Larsdtr. Rother +   Protokoll 10b fol. 368
Brevik
      Barn:
      1. Nils Hansen Coch, myndig
      2. Lars Hansen Coch, 24 år
      3. Marthe Dorthea Hansdtr. Coch, 20 år
Brt. 343 - 1 - 14
Nt. 159 - 3 - 20
Heri medregnet: Stervboehuusene for 199 rdr.


1782 30/1  Isach Jacobsen +  g. Maria Olsdtr.   
Protokoll 10b fol. 394b
Brevik, Sætret
      Barn:
      1. Jacob Isachsen, 11 år
      2. Ole Isachsen, 10 år
      3. Lars Isachsen, 6 år
      4. Maren Isachsdtr., 8 år
      5. Bodil Isachsdtr., 2 år
      6. Isacha Isachsdtr., 2 uger
Se også skiftet på fol. 470b
Brt. 74 - 2 - 9
Net. 4 - 3 - 18
Heri medregnet: Stervboe Huuset for 60 rdr.


1782 8/3   Lars Ledvorsen +    Protokoll 10b fol. 378
Strømtangen
      Se: Porsgrund


1782 25/5  Even Jørgensen +  g. Elen Hansdtr.    
Protokoll 10b fol. 385b
Brevik, Strømtangen
      Arvinger:
      Avdødes halvsøsken, med sine barn, ialt 14 arvinger
Til deling: 40 rdl.


1782 6/7 Karen Christine Jensdtr. +  g. Anders Gullichsen
Protokoll 10b fol. 476
Brevik
    Broderen:
    1. Berthel Jenssen, 24 år
Brt. 245 - 3 - 23
Net. 107 - 2 - 16
Heri medregnet: Stervbohuusene for 181 rdr.


1782 17/8  Hans Andersen Mønchen +  Protokoll 10b fol. 469b
Brevik, Strømtangodden
      Brødre:
      1. Nils Andersen, myndig
      2. Anders Andersen, myndig
      Moderen:
      3. Marthe Hansdtr., bor i Mæhlum
      Søstre:
      4. Mari Andersdtr. g. Søren Sørensen
      5. Sara Andersdtr. g. Hans Hansen Strømdahl
      6. Anne Andersdtr., 27 år
Brt. 43 - 2 - 22
Net. 6 - 1 - 3
Heri medregnet: Stervboehuusene for 10 - 1 - 0


1782 20/9, 28/9  Barth, Jacob +g. Pernille Nielsdtr. +
Protokoll 10b fol. 522

      Se: Brevig


1782 20/9, 28/9  Pernille Nielsdtr. +  g. Jacob Barth +
Protokoll 10b fol. 522
Brevik
      Avdødes søskens barn
Brt. 36 - 3 - 12
Boets utg. 41 - 1 - 0


1782 28/9 Bonne Jørgensen +   g. Anne Eilertsdtr. Heuch
Protokoll 10b fol.462
Brevik

     Avdødes søsken:
     1. Henrich Jørgensen
     2. Chatrine Jørgensdtr. Enke bor i Skien
     3. Agathe Jørgensdtr. g. Ole Jacobsen i Skien
     4. Maren Jørgensdtr., 26 år
     5. Johanne Christine Jørgensdtr., 25 år
       i Huset hos den etterlatte enke

Brt. 135 - 2 - 14
Boets utg. 149 - 0 - 1
Gjælden overstiger formuen med 13 - 2 - 4
(Anne Eilertsdtr. giftet i 1786 med seg enkemann Halvor Sørensen.)


1782 14/12, 83 2/1 Sara Nielsdtr. +  g. Jesper Olsen
Protokoll 10b fol. 471b
Brevik
      Barn:
      1. Ole Jespersen, 2 1/2 år
      2. Niels Jespersen, 6 uger

Brt. 171 - 2 - 8
Net. 72 - 0 - 0
Heri medregnet:
Stervboehuusene for 160 rdr.


1783 5/7   Ingeborg Sørensdtr. +  g. Halvor Sørensen 
Protokoll 10b fol. 587b		er reist tilsjøs
Sætret ved Brevig         


"Ei det ringeste at registrere"
(Ingeborg og Halvor hadde barna: Søren født 1773, Halvor født 1775,
Anne født 1778. Dessuten hadde Ingeborg en sønn, Ole født 1783, som
Halvor vistnok ikke var far til. Sønnen Halvor Halvorsen døde 1839
og skiftet kommer senere.)


1783 19/9  Aase Maria Christensdtr. +  g. Anders Erichsen
Protokoll 10b fol. 546
Lunde Nedre i Eidanger, Pl. Trosvigen
      Barn:
      1. Erich Andersen
      2. Christense Andersdtr.
Brt. 152 - 0 - 2
Net. 68 - 1 - 10
Heri medregnet: Stervboehuusene for 120 rdr.


1783 5/11Madame Margrethe + g. Bent Pedersen    
Protokoll 10b fol. 587b	  søfarende og fraværende
Brevik            

    Barn:
    1 spedbarn + 11/12 1783

Christen Hvistendahl påtar sig Boets forpligtelser.


1783 15/11,84 17/7 Knud Stoesen +    Protokoll 10b fol. 633
Heistad i Eidanger, stedet Blegebacken
      Barn:
      1. Morten Knudsen, myndig
      2. Anne Knudsdtr., enke efter Jon Jonsen
      3. Else Knudsdtr., 36 år
      4. Karen Marie Knudsdtr., 23 år
Brt. 45 - 0 - 16
Net. 7 - 3 - 16
Heri medregnet: Stervboehuuset for 40 rdr.


1784 5/1, 28/4 Tyri Tostensdtr. + g. Christen Andrersen  
Protokoll 11 fol. 57		"søfarende" - p.t. England
Brevik, Strømtangen      
      Barn:
      1. Anders Christensen, 9 år
      2. Ingeborg Christensdtr., 19 år
      3. Maren Christensdtr., 15 år
      4. Johanne Christensdtr., 13 år
      5. Anne Christensdtr., 1/2 år
      Avdødes søster: Gro Tostensdtr. g.m. Thyge Adelsen
Brutto - netto ikke nevnt.
Endel saker forseglet
Muligens et senere sktifte

Nytt skifte på baksiden av kortet:
1784 28/4, 85 8/10 Tyri Tostensdtr. +     Protokoll 11 fol. 57b
Brevik
      Skiftet gjenopptatt - se forsiden av dette ark.
Sterbohuset takst: 65 rdl.
Inntekst ved auksjon: 104 - 1 - 10
Gjeld: 195 - 2 - 15


1784 13/2  Anders Jørgensen + g. Ese Henrichsdtr.
Protokoll 10b fol. 630
Brevik, Trosvigen
      Barn:
      1. Thor Andersen, myndig
      2. Jørgen Andersen, myndig
      3. Hans Andersen, myndig
Brt. 58 - 2 - 11
Boets utg. 104 - 0 - 20
Gjelden overstiger med 45 - 2 - 9


1784 28/2, 17/7  Anne Monsdtr. +    g.1. Jacob Albertsen
Protokoll 10b fol. 628b
Brevik              g.2. Jacob Nielsen
      Barn:
      1. Alberth Jacobsen, 22 år
      2. Marthe Jacobsdtr., 21 år
      Ingen barn i 2. ekteskap
Brt. 492 - 1 - 23
Net. 228 - 0 - 6
Heri medregnet: Stervbohuuset for 306 rdr.


1784 18/3, 17/7  Ole Sørensen + ungkarl Protokoll 10b fol. 628
Brevik, Strømtangen
      Moderen:
      1. Sidsel Marie Larsdtr.
      Søsteren:
      2. Anne Marie Sørensdtr.
Brt. 92 - 3 - 0
Net. 76 - 2 - 4


1784 9/6, 12/10  Halvor Pedersen +    Protokoll 10b fol. 656b
Brevik
      Barn:
      1. Inger Carine Halvorsdtr.
Brt. 112 - 2 - 10
Net. 0 - 1 - 15
NB Boken er deffekt !!


1784 8/10     Anne Marie Larsdtr. +  g. Jacob Hansen
Protokoll 10b fol. 655b
Brevik
      Barn:
      1. Lars Jacobsen
      2. Marthe Maria Jacobsdtr.
Brt. 39 - 3 - 7
Net. 24 - 2 - 7


1785 5/2   Jacob Tharaldsen +   g. Anne Olsdtr.  
Protokoll 11 fol. 9b
Brevik
      Barn:
      1. Margrethe Jacobsdtr., 22 år
Brt. 51 - 3 - 12
Net. 5 - 1 - 12


1785 6/2 Rasmus Hansen Blom +  Karen Bolette Abrahamsdtr.
Protokoll 11 fol. 65
Brevik
    Barn:
    1. Inger Rasmusdtr, umyndig
      Verge for hende + moren,
      Abraham Jensen Nenseth
Klær + bøker: Inntekt 17 - 0 - 2
Utgift: 264 - 0 - 5

1785 20/6Rasmus Jensen Grubbe + g.Sara Dorothea Pettersdtr.
Protokoll 11 fol. 56b
Brevik
    Barn:
    1. Petter Lorents Rasmussen, 14 år
    2. Johan Frederik Rasmussen, 3 år
    3. Kittel Rasmussen, 1 1/2 år
    Enkens halvbror: Rasmus Malling i Porsgrunn
Sterbohuset: 200 rdl på Sylterøen ved Brevik
Inntekt: 300 - 0 - 13
Utgift: 271 - 0 - 1
Netto: 29 - 0 - 12


1785 5/8   Margrethe Jensdtr. +  g. Christen Erichsen
Protokoll 10a fol. 187
Brevig "Setteret" ved Brevig i Eidanger
      Barn:
      1. Jens Christensen, 3 år
      2. Anne Christensdtr., 1/2 år
Brt. 69 - 2 - 10
Net. 32 - 3 - 10
Heri medregnet: Stervboehuuset for 30 rdl.


1785 6/12, 86 30/3 Jomfru Karen Christie +      
Protokoll 11 fol. 87
Brevik
      Søskende:
      1. Jørgen Christie + 5 barn
      2. Hans Christie, postmester
      3. Ales von Cappelen, Skien
      4. Madame Amborg Sal. Nils Lassens, Brevik
      5. Marthe Christie + var g.m. Lars Wright i
Porsgrund
        et barn: Else Wright g.m.hr. Jappe
Andersen,Porsgrund
Løsøre: 224 - 1 - 12
Rede penger: 89 - 3 - 14
Utbetalt til kreditorer


1786       Jørgen Amundsen + død i Kobenhavn  
Protokoll 11 fol. 83b
Brevik
      Halvbror:Abraham Nilsen, myndig, bor i Bamble
      Søster: Elen Amundsdtr., ugift.
      Søster: Inger Amundsdtr., ugift
Brutto: innkomne penger: 53 - 8 - 11
Netto: 33 - 3 - 20


1786 10/3  Jon Olsen +    g. Kirsti Jensdtr.   
Protokoll 11 fol. 116b
Brevik
      Barn:
      1. Gjert Jonsen, 21 år
      2. Ole Jonsen, 13 år
      Formynder:
      Svogeren Cornelius Hansen Sundsåsen i Eidanger
Gjeld til Cornelius H: 40 rdl.
Hus: takst: 40 rdl.
Inntekt: 43 - 3 - 18
Utgift: 47 - 2 - 8


1786 10/3  Sidselle Marie Arnesdtr. +  g Isach Larsen
Protokoll 11 fol. 100b
Brevik, Setteret
      Barn:
      1. Sidselle Isachsdtr., 29 år
Brt. 66 - 0 - 10
Net. 38 - 3 - 10


1786 20/6  Maren Larsdtr. +  g. Erich Christensen Essa
Protokoll 11 fol. 120
Brevik
      Barn:
      1. Lars Erichsen, 4 år
      2. Anne Erichsdtr., 2 år
      Farbror: Nils Christensen Stocke i Bamble
Sterbohuset - kjøpt av Hans Abrahamsen skoleholder. Skjøtet ikke
fått. Takst 100 rdr.
Brutto: 121 - 2 - 11
Netto: 16 - 2 - 3


1786 8/7   Inger Larsdtr. +  g. Niels Andersen   
Protokoll 11 fol. 136
Brevik            Tidl.g.m. Ole Andersen + sk. 1775
21/8
      Barn:
      1. Lars Olsen, 30 år
      2. Anders Olsen, 25 år
      3. Maria Olsdtr., ? år
      Avdødes bror: Isach Larsen
Barnas forhen efter far tilfalne arv: ca. 40 rdl. skifte 1775 21/8
Sterbohuset: 30 rdl.
Brt. 44 - 3 - 7
Net. 0 - 0 - 17


1786 8/7   Christense Jacobsdtr. + g. Johannes Larsen 
Protokoll 11 fol. 128b
Brevik
      Barn:
      1. Sidsille Maria Johannesdtr., ? år
      2. Berthe Johannesdtr., ? år
      3. Maren Johannesdtr., ? år
      4. Anne Johannesdtr., ? år
Gods: Skjøte 1774 31/5 på grd. Lerstand i Eidanger på et stk jord:
Rødningen.
Takst 100 1/2 rdr. Avg. årl. 3 mark.
Sterbohus: 60 rdl.
Brt. 203 - 3 - 14
Net. 45 - 3 - 19


1787 14/3  Hans Aasmundsen +    Protokoll 11 fol. 225
Brevik
      Ingen andre opplysninger.
Ved auksjon: 4 - 0 - 18


1787 8/5   Berthel Jensen +     Protokoll 11 fol 266b
Brevik      formenes å være død på sjøen.
      Arvinger:
      Farbrødre, morbrødre + barn
      Farbror: Ingebreth Larsen, myndig, Brevik
      Farbror: Hans Skougstad, myndig
      Farbror: Ellef Larsen +, 1 barn
      Farbror: Christen Larsen +, 2 barn
      Faster:   Kristine Larsdtr., g.m. Johannes
				Larsen, Solum S.

      Slekt på morsiden:
      Morbror: Jacob Larsen +, 6 barn
      Morbror: Jørgen Larsen, myndig, tilstede her
      Moster: Ingeborg Larsdtr. +, 4 barn
      Halvmoster:  Elise Larsdtr. +, 2 barn
      Halvmoster:  Sara Larsdtr. +, 4 barn
Gods:
I Skougstad efter besteforeldre Lars Ellefsen og h. Siri Jensdtr.
Iflg. formynders kvitteringdel. 1781 8/9 81 - 2 - 16 + renter 18 -
2 - 6
Arv etter mor Anne Larsdtr. og søster Karen Christine Jensdtr.,
skifte 1782 20/7
113 - 3 - 8 + renter 18 - 0 - 16
Avdødes Inntekt:  232 - 0 - 22
Utgift:     30 - 0 - 12
Netto:      202 - 0 - 10


1787 15/5  Inger Isachsdtr. +   g. Michel +    
Protokoll 11 fol. 211
Brevik
      Barn:
      1. Hans Michelsen, 30 år, tilsjøs
      2. Isach Michelsen, myndig
      3. Anna Maria Michelsdtr.
        g.m. Hans Isachsen, Brevik
      4. Chatharina Michelsdtr.
        g.m. Jørgen Andersen, Brevik
      5. Maren Lisbeth Michelsdtr.
        g.m. Johannes Madsen, Larvik
      6. Dorthe Michelsdtr., 21 år
Gjeld bl.a. til sønnen Isach: 76 rdl.
Inntekt: 42 - 3 - 12
Utgift: 101 - 2 - 6


1787 15/5  Maren Pedersdtr. +   g. Anders Amundsen
Protokoll 11 fol. 211b
Brevik, Øen
      Barn:
      1. Peder Andersen, 11 år
      2. Lars Andersen, 8 år
Brt. 47 - 2 - 4
Net. 24 - 0 - 8
Sterbohus: 40 rdl


1787 8/9 Christen Sørensen + g. Anne Christine Nilsdtr.  
Protokoll 11 fol. 284
Brevik
    Barn:
    1. Niels Christensen, 8 år
    2. Dorthea Christensdtr., 5 år
    Bestefar: Nils Jensen Sand, Brevik
Sterbohus: 400 rdl.
Solgt til Peder Hansen Røra
Inntekt: 522 - 0 - 16
Utgift: 941 - 3 - 18


1788 14/3, 20/12  Martha Olsdtr. +  g. Sivert Jacobsen
Protokoll 11 fol. 327
Brevik
      Barn:
      1. Jacob Sivertsen, 8 år
      2. Ole Sivertsen, 5 år
      3. Sivert Sivertsen, 1 1/2 år
      4. Kirsten Sivertsdtr., 17 år
      5. Martha Sivertsdtr., 11 år
      6. Mallene Sivertsdtr., 9 år
Sterbohuset: På Bjerget i Brevik. Takst 180 rdl.
Inntekt: 200 - 2 - 12
Gjeld: 203 - 1 - 18


1788 9/7   Gunnild Erichsdtr. +  g. Lars Iversen  
Protokoll 11 fol. 322
Brevik, Sæteret
      Barn:
      1. Erich Larsen, 24 år
      2. Isach Larsen, 16 år
      3. Karen Larsdtr., 22 år
      4. Kirsti Larsdtr., 20 år
      5. Elen Larsdtr., 9 år
Brt. 95 - 3 - 4
Net. 5 - 1 - 12


1788 7/9, 89 10/3 Jacob Nielsen +  g. Johanne Isachsdtr.
Protokoll 11 fol 333b
Brevik
      Søskend:
      1. Lars Nilsen, myndig, her
      2. Ragnhild Nilsdtr., enke etter Peder Nilsen ,
			Brevik
      3. Sara Nilsdtr. +
        Barn:
        a. Ole Jespersen, 7-8 år
      4. Margrethe Nilsdtr., enke etter Hans Jacobsen,
			Bjerkøen

      Oles far: Jesper Olsen
Sterbohuset; 241 rdl.
Brutto: 318 - 2 - 6
Gjeld: 384 - 0 - 2


1789 4/2, 23/9 Abraham Jensen Nenseth +    
Protokoll 11 fol. 405b
Brevik
      Barn:
      1. Karen Bolette Abrahamsdtr.
        enke etter Rasmus Hansen Blom
Sterbohus gården. Takst: 350 rdl
Selges ved auksjon: 701 rdl.
Brt. 846 - 2 - 17
Net. 41 - 1 - 17


1789 10/2, 11/6  Guri Ledvorsdtr. + g. Erik Larsen Fæset
Protokoll 11 fol. 365
Brevik
      Søskend:
      1. Lars Ledvorsen +, 3 barn
      2. Nils Ledvorsen, myndig, Eidsfoss
      3. Hans Ledvorsen, myndig, Skien
Sterbohus: På Sylterøen i Brevik. Takst: 150 rdl.
Brutto: 378 - 2 - 20
Gjeld: 380 - 2 - 20


1789 11/2  Lars Hansen Hejestad + g. Kari Guttormsdtr.
Protokoll 11 fol. 362
Brevik
      Barn:
      1. Stoe Larsen, 22 år
      2. Johanne Larsdtr., 20 år
      3. Marthe Larsdtr., 17 år
      4. Sara Cathrine Larsdtr., 15 år
      5. Pernille Larsdtr., 12 år
      Morbror: Guttorm Olsen
         "    Sto Larsen, Blegebakken
Sterbohus - bel. mellom Abraham Sortedal og Nils Christensens hus:
200 rdl.
Brutto: 279 - 3 - 20
Gjeld: 323 - 3 - 3


1789 11/2  Margrethe Sørensdtr. + g. Nils Andreassen 
Protokoll 11 fol. 427b
Brevik
      Avdødes sønn:
      Søren Jacobsen, 10 år
Sterbohus: 200 rdl.
Inntekt: 219 - 0 - 4
Utgift: 257 - 1 - 2


1789 11/2, 90 4/1 Anders Sørensen Hobeck +    
Protokoll 11 fol. 444b
Brevik, Øen            g. Maria Amundsdtr. +
      Barn:
      1. Amund Andersen, 23 år
      2. Karen Andersdtr., 27 år
Brt. 143 - 3 - 3
Net. 82 - 0 - 21
Enken har kjøpt 4 stykker jord av Bjønnes - av Abrham Bjønnes.
Stykkene kaldt: Kirstihol, Eggerskio, Kalvesettet og Hestehemen
For de 4 jordstk. betalt 80 rdr. Sterbohus 130 rdr,
Sterbohus solgt for 30 rdr, jordstk. solgt for 90 rdr.
Enken døde like etter.


1789 17/2  Enken + etter   Hans Helgersen  
Protokoll 11 fol. 437
Brevik
      Barn:
      1. Søren Hansen, myndig
      2. Abraham Hansen, 22 år
      Kurator Stoe Larsen
Brutto 31 - 3 - 12
Gjeld: 33 - 3 - 16


1789 23/5, 90 7/8 Susanne Halvorsdtr. +   Protokoll 11 fol. 472b
Brevik
      Søskend:
      1. Jens Halvorsen, myndig, her
      2. Lars Halvorsen Falk, myndig, på Jomfruland
      3. Anne Halvorsdtr., 36 år
      4. Christine Halvorsdtr. +
        Barn:
        a. Elen Catharina Olsdtr.
          g.m. Lars Sørensen Langø
        b. Anne Susanne Olsdtr.
Broren "Sr Jens Halvorsen" fordrer i boet: 190 - 2 - 12
Boets løsøre: 97 - 1 - 17
Avdødes arv: 92 - 3 - 22
    190 - 1 - 15
Avdøde bodde hos sin bror i 4 år. Fått kost etc. - Han måtte under
hennes sykdom
ha 2 pleiersker til hjelp.
Brutto: 190 - 1 - 15
Gjeld: 199 - 2 - 10


1789 16/7, 31/10  Gunnild Pedersdtr. +  død i Carl Cochs hus
Protokoll 11 fol. 420
Brevik
      Søskend:
      1. Ole Pedersen + bodde på Herøen Eidanger. Barn:
        a. Gunnild Olsdtr.
          g.m. Anders Jacobsen Ulverød
      2. Anders Pedersen +, 4 barn
      3. Daniel Pedersen +, bodde Vrangsund, har barn
      Avdødes forlovede: Erich Olsen, fra København
Endel rede penger + noe løsøre
Brutto - netto ikke oppgitt


1789 9/9, 90 3/8  Rasmus Jørgensen + og  Kari Jensdtr. +
Protokoll 11 fol. 471b
Brevik, Blegebakken
      Barn:
      1. Simen Rasmussen, 19 år.
        I hans maj. tj.
      Morbror: Peder Gunnersen
Sterbohus: 20 rdl.
Inntekt: 55 - 1 - 10
Gjeld: 58 - 2 - 1


1789 9/9   Anne Andersdtr. + g. Isach Sørensen   
Protokoll 11 fol. 395
Brevik
      Barn:
      1. Anders Isachsen, myndig
      2. Hans Isachsen, 23 år
      3. Erich Isachsen, 20 år
      4. Berthe Isachsdtr. g.m. Isach Hansen
      5. Johanne Isachsdtr. enke etter Jacob Nilsen
Huset: det eies av sønnen Anders Isachsen, skjøte 1784. Et hus i
Setteret: 100 rdl
Brt. 282 - 1 - 12
Net. 207 - 0 - 13


1789 16/9  Christen Nilsen +     Protokoll 11 fol 397
Brevik
      En søster:  Anne i Danmark
          en sønn: Nils Larsen, 34 år, tilsjøs i 14
					år, i live?
      Bror:    Lars Nilsen +
          enke: Johanne Svendsdtr.
          nå g. m. Ole Erichsen Brevik
      Avdødes halvbrødrebarn:
          Ole og Christen Nilssønner
          Anne Nilsdtr., g.m. Hans Christian Jørgensen
          Hun har 2 sønner
          Christian og Jacob Christianssønner.
Avdøde har solgt sitt hus i Brevik til brorsønn Christen Nilsen for
110 rdl.
Noen penger ble gitt bort før han døde.
Nå i behold: 31 rdl.


1789 25/9  Karen Jacobsdtr. +   g. Nils Olsen   
Protokoll 11 fol. 407
Brevik
      Barn:
      1. Ole Nilsen, myndig, her
      2. Jacob Nilsen, myndig, her
      3. Pernille Nilsdtr. enke etter Michel Andersen, men
			nu forlovet.
      4. Maren Nilsdtr., 14 år
Sterbohuset: 200 rdl.
Brt. 364 - 1 - 6
Net. 204 - 3 - 2


1789 20/10    Jacob Sørensen +    Lisbeth Pedersdtr.
Protokoll 11 fol. 415
Brevik
      Barn:
      1. Søren Jacobsen, myndig, tilsjøs
      2. Petter Nicolai Jacobsen, myndig, tilsjøs
        vært borte i 9 år
        Ovenn's hustruer og barn bor i Brevik
      3. Aase Marie Jacobsdtr. g.m. Guttorm Olsen
      4. Gunnild Stine Jacobsdtr. g.m. Even Larsen, Skien
      5. Anne Lisbeth Jacobsdtr. enke etter Knud Olsen
      6. Charina Jacobsdtr., 28 år
Sterbohus: 100 rdl
Brt. 116 - 3 - 12
Net. 85 - 0 - 17


1789 18/11, 90 12/4 Ungkar Lars Nilsen Hafsund +    
Protokoll 11 fol. 453b
Brevik
      Søskend:
      1. Ragnild Nilsdtr. enke etter Peder Nilsen
      2. Margrethe Nilsdtr. enke etter Hans Bjerkøen
      En søstersønn:
        Ole Jespersen
        Hans far: Jesper Olsen
Sterbohus: 50 rdl.
Brt. 260 - 0 - 4
Net. 211 - 0 - 11


1789 18/12,25/12,90 10/2 Nils Olsen +  Protokoll 11 fol. 455b
Brevik
      Barn:
      1. Ole Nilsen, myndig
      2. Jacob Nilsen, myndig
      3. Pernille Nilsdtr. enke etter Michel Andersen
      4. Maren Maria Nilsdtr., 14 år
Sterbohuset: 200 rdl.
Brt. 477 - 1 - 21
Net. 285 - 3 - 19


1790 14/1,92 8/8  Lars Windfeldt +     Protokoll 11 fol. 619b
Brevik
      Barn:
      1. Jens Windfeldt, 19-20 år
      2. Ingeborg Windfeldt, g.m. skipskapt. Borsse
      3. Birgithe Windfeldt, g.m. Lars Nilsen Brevik
Brt. 7732 - 1 - 8
Net. 6000 - 2 - 20


1790 9/4   Inger Jensdtr. +  g. Abraham Isachsen  
Protokoll 11 fol. 493
Brevik, Blegebakken
      Søskend:
      1. Anne Jensdtr. g.m. Cornelius Sundsaasen
      2. Kirsti Jensdtr. enke etter Jens Olsen Sæteret
      3. Karen Jensdtr. +  Barn:
        a. Gjert Jensen, 16 år
Brutto: 50 - 1 - 23
Netto: 5 - 2 - 20


1790 23/10, 91 28/1 Nils Rejersen +     Protokoll 11 fol. 550
Brevik
      Farbror: Torkel Slevolden
      Moster: Kari Jørgensdtr. g.m. Ole Olsen
      Søskendbarn: Karen Marie Hansdtr. g.m. Gulbrand
				Andersen
      Moster: Gunnild Nilsdtr. enke
      Moster: Maria Nilsdtr.
      Arvinger videre:
      Halvbror:Berent Jørgensen, myndig
      Halvsøstre:  Anne Jørgensdtr. g.m. Christen Valsen
          Sara Jørgensdtr. g.m. Ingebreth Asche
          Mari Jørgensdtr. g.m. Anders Carlsen
          Aaste Jørgensdtr. g.m. Samuel Mørgier
Sterbohus: 40 rdl. Takst gjeld 235 rdl.
Brutto: 365 - 3 - 19
Netto: 345 - 3 - 23


1790 23/10, 91 14/12    Jon Larsen Feseth +    
Protokoll 11 fol. 586
Brevik
      Barn:
      1. Hans Jonsen, 4 - 5 år
Brt. 40 - 2 - 19
Net. 7 - 1 - 1


1790 21/12    Anders Gunnersen +       Protokoll 11 fol. 523
Trosvik, skiftet holdt på Tveten i Gjerpen
      Barn:
      1. Gunner Andersen, myndig
Brt. 25 - 0 - 11
utlagt til pantehaverne


1791 1/7   Rejer Pedersen +  g. Marthe Kristine Olsdtr.
Protokoll 11 fol. 588b
Brevik
      4 barn
Løsøre: 4 - 0 - 4
Mere ikke nevnt


1791 6/8   Anne Kirstine Larsdtr. + g. Jacob Jacobsen 
Protokoll 11 fol. 557
Brevik
    Barn:
    1. Anne Jacobsdtr., 3 år
Brt. 34 - 2 - 12
Net. 0 - 2 - 20


1791 6/8   Margrethe Hansdtr. +  g. Jacob Pedersen 
Protokoll 11 fol. 556b
Brevik
      Søskend:
      1. Kirsti Hansdtr. g.m. Elias Andersen, Skien
      2. Maria Hansdtr. g.m. Lars Hansen, Porsgrunn
      Bl.gjeld:
      Sønnen Jacob Jacobsen, 30 rdl.
Sterbohus: 50 rdl
Inntekt: 51 - 0 - 22
Utgift: 55 - 3 - 8


1792 27/1  Johanne Larsdtr. +         Protokoll 11 fol. 597b
Brevik
      Mor:Karen Guttormsen
      Søskend:
      1. Stoe Larsen, myndig
      2. Marthe Larsdtr., 20 år
      3. Sara Larsdtr., ? år
      4. Pernille Larsdtr., 14 år
Sterbohus: 90 rdl.
Brutto: 141 - 2 - 0
Gjeld: 159 - 2 - 0

1792 1 / 2    Jacob Nilsen, ungkar +     Protokoll 11 fol. 591
Brevik
      Søskend:
      1. Ole Nilsen, myndig, Brevik
      2. Pernille Nilsdtr. g.m. Ole Evensen, vestre
			Porsgrunn
      3. Maren Marie Nilsdtr., 16 år
Fars + morsarv: 110 - 1 - 10
Brt. 137 - 1 - 10
Net. 110 - 0 - 1


1792 7/3   Hans Nilsen Traaholdt + g. Christine Jensdtr.
Protokoll 11 fol. 613
Brevik
      Barn:
      1. Jens Hansen, 2 år
      2. Annichen Margrethe Hansdtr., 1/2 år
      Farbror: Knud Nilsen Kvestad
Sterbohus: 221 rdl.
Ved auksjon:
Brutto: 450 - 2 - 11
Gjeld: 475 - 0 - 20


1839 5/8 Halvor Halvorsen Baar + e. Ingeborg Kittilsdatter
Brevig
    Barn:
     1. Halvor Halvorsen +
       a. Lars Halvorsen
       b. Halvor Halvorsen
       c. Hans Andreas Halvorsen
       d. Ingeborg Halvorine Halvorsdatter
     2. Kittil Halvorsen
Brt. 105 - 2 - 22
Net. 43 - 1 - 23
(Halvor Halvorsen (1775-1839) var sønn av Halvor Sørensen og
Ingeborg Halvorsdtr. Ingeborg Kittilsdtr. (1775-1847) datter av
Kittil Olsen og hans 2. kone Helvig Andersdtr. fra Linna. Sønnen
Kittil Halvorsen Baar (1808-1867) giftet seg med Anne Susanne
Andersdtr. (1805-1859) datter av Anders Abrahamsen og Ingeborg
Trulsdtr. Kittil Baar og Anne Susanne har mange etterkommere i
Breviksdistriktet.)Avskrift av skifter fra en bok med diverse kopier tilhørende 
Grenland Ættehistorielag.

1809 29/3		Agetha Olsdtr. 	e.m. Hans Jensen		Protokoll 15 F. 165
Brevik, Sætheret
Brevik: 1809 26/3 Agethe Olsdtr., 30 aar

1795 3/6		Karen Larsdtr.	e.m. Anders Jacobsen	Protokoll 12 F. 250b
Brevig und. Eidanger.
Brevik: 1795 7/6 begr. Karen Larsdtr., 24 aar

1789 9/9	Rasmus Jørgensen og hustru Kari Jensdtr.		Protokoll 11 F. 471b
Blegebakken ved Brevig
Begr. Rasmus Jørgensen 1789 16/8 - 54 år

1798 26/11		Niels Amundsen	enke Ingeborg Christensdtr.	Protokoll 12 F. 372b
? Eidanger
"Boet var saa fattig at enken neppe havde de nødvendige klæder til legemets skjul."
Finnes ikke begravet i Eidanger

1792 30/10	Sidsel Isachsdtr.	e.m. Søren Jacobsen			Protokoll 12 F. 8
Sætret ved Brevig i Eidanger
Felles barn:	Isach Sørensen, 5 aar. Faderen, hans formynder.
Boets indtægt:	41 rd - 8 p
Boets udgift		17 rd - 2 p
Igjen			24 rd - 6 p
Brevik: 1792 1/5 begr. Sidsel Isachsdtr., 26 aar

1758 14/6	Jacob Eggertsen 	enke Maren Pedersdtr.		Protokoll 6a F. 20a
Sætret ved Brevig, iboende hus i Eidanger sogn
Begr. i Brevik 1757 23/5 - 34 år

1755 3/2	Karen Corneliusdtr. 	e.m. Johannes Jonsen	Protokoll 4 F. 451a
Sætret ved Brevig i Eidanger
Begr. Brevik 1755 17/1 - 50 år

1763 14/12	Amund Hansen 		enke Marthe Jespersdtr.	Protokoll 6b F. 354
Brevig und. Eidanger, i hans hus i Brevig under Eidanger
Begr. Brevik 1763 8/7 Amund Bjønnes 69 år

1759 20/9	Sessel Rolfsdtr.		e.m. Ole Larsen		Protokoll 6a F. 99b
Sætteret ved Brevig
Begr. Brevik 175918/8 - 34 år

1780 5/8	Margrethe Jensdtr.		e.m. Christen Erichsen	Protokoll 10a F. 187
Sætteret ved Brevig und. Eidanger
Begr. Brevik 1780 7/6 - 32 år

1744 15/10	Anund Amundsen Wervogen enke Karen Andersdtr.	Protokoll 4 F. 357b
Sylterøen, Brevig under Eidanger tinglag
Begr. Brevik 1744 10/9 - 72 år

1743 26/7	Anders Olsen		enken Ingeborg Andersdtr.	Protokoll 4 F. 311b
Sætteret ved Brevig under Eidanger
Begr. Brevik 1742 14/5 - 32 år

1758 12/3	Birthe Olsdtr.						Protokoll 6a F. 7a
Sætret ved Brevig
Hun var enke. Sønnene var Anderssønner
Begr. Brevik 1757 17/11 - 52 år

1795 3/6	Karen Larsdtr.	e.m. Anders Jacobsen		Protokoll 12 F. 250b
Brevig under Eidanger
Begr. Brevik 1795 8/6 - 29 år

1807 15/5	Erik AndersenDahlen og Hustru Anne Nielsdtr.		Protokoll 10b F. 10b
Myhren ved Brevig
Begr. Brevik Erik 1807 14/5  - 58 år
Begr. Brevik Anne 1807 14/5 - 50 år

1803 3/11	Lars Olsen Røed	enke Asteri Gunnersdtr.		Protokoll 14 F. 74b
Røed, skifte i Brevig, bor i Brevig
Begr. Brevik 1803 9/4 - 36 år

1756 4/7	Johannes Jonsen						Protokoll 4 F. 481
Sætret ved Brevig
Arving er hans datter, Karen Kristine, med Form. Ole Wervaagen
Begr. Brevik 1756 3/6 - 48 år

1731 8/6	Isach Hansen						Protokoll 3 F. 339a
Sætret ved Brevig
		Enken: Ragnhild Jørgensdtr.
		Felles barn:	Peder Isachsen, 37 år
				Marthe Isachsdtr., 40 år, gift med Søfren Andersen
				Anne Margrethe Isachsdtr., 30 år, ugift.
		Enkens laugverge var hendes søn, Peder.
Formue: 39 rd. 3 12
Gield: 15 - 2 - 17
Peder Isachsen er (resten mangler)

1786 20/6	Maren Larsdtr.	e.m. Erich Christensen		Protokoll 11 F. 120
Sætteret ved Brevik i Eidanger
Begr. Brevik 1786 9/5 - 23 år

1789 11/2	Lars Hansen Heistad					Protokoll 11 F. 362
Brevik
Begr. Brevik 1789 22/1 - 55 år
		Enken:		Kari Guttormsdtr.
		Felles barn:	Stor Larsen, 22 år
				Johanne Larsdtr, 20 år, tjener i Scheen 
					hos Niels Zachariassen
				Marthe Larsdtr., 17 år. tjener hos Møllerne
					Hans Zochum With på Herre
				Sara Cathrine Larsdtr., 15 år og tjener hos
					Stoe Larsen Blegebakken
				Pernille Larsdtr., 12 år
		Enkens laugverge: Lars Pedersen Blegebakken.
		Formynder for sønnen: morbroderen Guttorm Olsen
		Formynder for døttrene: morbroderen Stoe Larsen Blegebakken 
		(står morbroder i begge tilfelde)

1773 19/6	Jacob Jørgensen 						Protokoll 7 F. 138b
Brevig i Eidanger
Skifte i Jacob Jacobsens forhen iboende huus i Brevig for at vurdere boet efter ham.
		Enken:		Elen Marie Tostensdtr.
		Felles barn:	Tosten Jacobsen, 23 år
				Boel Kistine Jacobsdtr. 36 år, gift med
					Niels Olsen på Langestrand
				Karen Jacobsdtr., 26 år
Begr. Brevik 1773 1/6 - 56 år

1776 10/4	Ole Larsen		enke Marthe Olsdtr.			Protokoll 9 F. 253
Sætteret ved Brevig under Eidanger
Begr. Brevik 1775 21/6 - 19 år

1780 13/5	Ole Engebrethsen	enke Kari Hansdtr.		Protokoll 10a F. 313b
Øen i Brevig under Eidanger
Enkens laugverge: Jacob Holt. Der var ingen børn. Arvinger foruden enken var "søskende barn" En ved navn Anders og en ved navn Erich Høen Øvre Telemark og om flere vidste de ikke.
Boet Indtegt: 129 - 39 - 10
Boet udgift og gield: 212 - 0 - 12
Gielden overstiger indtegten med 82 - 19 - 21
Begr. Brevik 1780 23/3 - 37 år

1773 19/6	Hans Halvorsen boende i sitt hus i Brevig			Protokoll 7 F. 137b
Brevig i Eidanger
		Enken:		Berthe Pedersdtr.
		Felles barn:	Peder Hansen, 7 år
				Halvor Hansen, 2 år
				Inger Hansdtr., 5 år
Enkens laugverge, svigerfaderen: Halvor Pedersen.
Isak Pedersen, formynder for ældste søn og for den 2. søn: Peder Moe i Bamble
For datteren: Hans Gierstad i Bamble.
Sølv: 2 sølvskeer m. navn: H.P.S. K.R.D. 1570
Boets masse: 199 - 17 - 19
Boets utgift: 29 - 0 - 8
Begr. Brevik 1773 1/ 2 - 29 år

1775 25/2	Amund Jørgensen og Anne Eggertsdtr.			Protokoll 9 F. 350
Brevig under Eidanger
Skifte 25/2 1775 paa Stædet Myhrene Trosvigen ved Brevig und. Eidang. efter Amund Jørgensen og hans tillige afdøde kone Anne Eggertsdtr.
Begr. Brevig 1774 11/1 Anne 60 år
Begr. Brevig 1772 16/8 Amund 42 år

1774 1/10	Inger Amundsdtr.						Protokoll 9 F. 89
Brevig under Eidanger
		Enkemanden:		Abraham Jonsen
		Felles barn:		Karen Bolette Abrahamsdtr.
Begr. Brevik 1774 27/8 - 56 år

1775 28/11	Karen Olsdtr.			e.m. Thor Jenssen		Protokoll 9 F. 417
Brevig under Eidanger
Begr. Brevik 1775 28/6 - 52 år

1775 5/7	Michel Borssen		enke Inger Isaksdtr.		Protokoll 9 F. 369
Sylterøen i Brevig under Eidanger
Begravet Brevik 1775 18/5 - 60 år

1771 28/11	Hans Thorsen						Protokoll 7 F. 52
Sætret ved Brevik
		Enken:		Maren Pedersdtr.
		Deres barn:	Giørrild Hansdtr., 7 aar
		Formynder:	Rolf Thorsen
		Laugverge for enken: Jacob (Lunde?)
Boets masse: 39 - 2 - 19
Boets gield: 10 - 2 - 18
Begr. Brevik 1768 7/11 - 36 årTilbake til min hjemmeside / Back to my homepage