Litt om meg selv og min mann.

Mitt navn er Kersti Sorter, født Svensen. Jeg er født i Brevik i 1949, gift og bosatt i Langesund. Mine aner kommer hovedsakelig fra Bamble, Eidanger, Sauherrad, Sandar og Brunlanes. En av mine oldefedre skal være fra Shetland, men dette har jeg ikke klart å finne ut av enda. Jeg har bare jobbet med slektsforskning siden 1992 og har masse igjen. På min anetavle finner dere det jeg har funnet så langt.

Min mann heter Øystein Sorter. Han er født i 1947 i Langesund. Jeg har foreløpig ikke jobbet så mye med hans slekt enda. Hans aner kommer hovedsakelig fra Bamble, Drangedal, Brunlanes og Enebakk. På Øysteins anetavle finner dere det jeg har funnet så langt for han.

Something about me and my husbond.

My name is Kersti Sorter, born Svensen. I am born i Brevik, Telemark in 1949, married and live in Langesund. My ancestors came mainly from Bamble, Eidanger, Sauherrad, all in Telemark, Sandar and Brunlanes in Vestfold. One of my great-grandfathers is from Shetland, but I have not found out anything about him yet. I have only worked with genealogical research since 1992 and have a lot to find. In my ancestors you will see what I have found so far.

My husband is Øystein Sorter. He is born in 1947 i Langesund, Telemark. I have not studied his ancestors so much yet. His ancestors are mainly fra Bamble, Drangedal in Telemark, Brunlanes in Vestfold and Enebakk in Akershus. In Øysteins ancestors you will see what I have found so far.

My ancestors are only in Norwegian

Tilbake til min hjemmeside / Back to my homepage